Kim Cương kiểm định bởi GIA

Chào mừng quý khách đến với Kim Cương GIA, nơi tốt nhất Việt Nam để mua Kim Cương kiểm định bởi GIA. Kim Cương GIA luôn luôn bán ra với giá thấp hơn giá của Rapaport và thấp nhất so với nhà cung cấp khác tại Việt Nam. Nếu bạn tìm thấy nơi nào cung cấp với giá thấp hơn chúng tôi, chúng tôi sẵn sàng mua lại với giá cao hơn giá bạn đã mua. Với chính sách đổi mới kim cương và hồi kim cương ưu đãi nhất chúng tôi tin là sẽ làm hài lòng quý khách. Để xem giấy chứng nhận điện tử của GIA đối với mỗi viên Kim Cương của chúng tôi, quý khách chọn vào viên Kim cương cần xem trên danh sách và ấn chuột trái, giấy chứng nhận của GIA sẽ mở ra để quý khách có thể tham khảo.

BẢNG GIÁ KIM CƯƠNG KIỂM ĐỊNH GIA THÁNG 6

Kích thước (ly) Carat Color Clarity Polish Symmetry Cut Price(1000đ) GIA Report
0.27 G VS2 EX EX G 4.15 12,798.324 2151605370
0.30 D VVS1 EX VG EX 4.32 18,659.520 2237350432
0.32 D VVS1 VG EX EX 4.41 19,677.312 2146436105
0.31 D VVS2 VG VG VG 4.46 19,882.284 2131189599
0.34 D IF EX EX EX 4.50 29,767.680 5182689608
0.32 F VVS2 EX EX VG 4.50 18,590.208 6272720249
0.33 F VS2 EX EX EX 4.50 17,877.024 6275215120
0.35 D VVS2 EX EX EX 4.51 22,982.400 6281176789
0.34 D VVS2 EX EX EX 4.51 22,558.320 2181524032
0.35 E VVS2 EX EX EX 4.51 20,899.620 1279904443
0.33 F VS2 VG EX EX 4.51 17,877.024 3275567888
0.36 D VS1 VG VG EX 4.52 19,994.688 6192220079
0.35 F VS1 EX EX EX 4.52 18,952.500 1275950768
0.33 D IF EX EX EX 4.54 29,494.080 6245116555
0.34 D VS1 EX VG EX 4.54 20,620.320 5161908279
0.33 F VS1 EX EX EX 4.55 18,810.000 6271293942
0.35 F VS1 EX EX EX 4.55 18,952.500 7286094349
0.34 E VS1 EX EX EX 4.58 19,380.000 6232006767
0.37 E VVS2 VG VG VG 4.62 21,714.264 7192317069
0.35 E VS2 EX EX EX 4.64 20,684.160 5171635413
0.40 F VS1 VG VG VG 4.72 24,861.120 2217511743
0.40 D VVS2 EX EX EX 4.80 31,920.000 1182689708
0.40 E VVS1 EX EX EX 4.80 29,457.600 3265674791
0.40 E VS2 EX VG VG 4.80 25,654.560 1285243041
0.40 F IF EX EX VG 4.80 29,457.600 6262505037
0.40 F VS1 EX EX VG 4.80 25,992.000 7271279702
0.40 F VS1 VG VG EX 4.80 25,992.000 1269502475
0.40 F VS2 EX VG VG 4.80 24,259.200 2276832561
0.40 D SI1 VG VG EX 4.81 24,624.000 2266678046
0.40 D SI1 EX VG EX 4.81 24,624.000 1259914326
0.40 D VVS1 EX EX EX 4.82 35,695.680 6262978276
0.41 D VS2 EX EX EX 4.82 27,819.648 2284175049
0.40 E VS2 VG EX EX 4.82 24,076.800 2161536172
0.40 E SI1 VG VG VG 4.83 22,176.000 2165753617
0.40 D SI1 EX EX EX 4.83 24,624.000 1273555390
0.42 F SI1 VG EX EX 4.84 22,982.400 5286195454
0.41 E VS1 EX EX VG 4.85 28,689.012 6275580691
0.46 D VVS1 EX VG VG 4.86 37,861.680 7218800015
0.40 E VS2 EX VG VG 4.86 25,654.560 6271089505
0.42 E VVS2 EX EX EX 4.88 33,707.520 5206585405
0.46 D VVS2 EX EX EX 5.00 50,814.360 7242418355
0.46 D IF EX EX EX 5.00 60,201.120 7278519778
0.45 D VS1 EX VG EX 5.00 42,948.360 1205227290
0.46 D VVS2 VG EX EX 5.00 48,139.920 2146527049
0.46 D VS2 VG VG EX 5.00 38,784.624 1275183377
0.46 E VS2 EX EX EX 5.00 36,812.880 5263487775
0.46 E VVS2 EX VG EX 5.00 43,420.320 2226503474
0.48 E VVS1 EX EX EX 5.00 49,248.000 1278603933
0.46 F VS1 EX EX EX 5.00 37,840.704 3275580657
0.46 F VVS1 VG EX EX 5.00 44,867.664 5176859545
0.45 F VVS2 EX VG EX 5.00 40,629.600 7203143870
0.46 F VVS2 EX EX EX 5.00 41,532.480 1209273343
0.46 F VVS2 EX EX EX 5.00 41,532.480 5233011428
0.45 F VVS2 EX EX EX 5.00 40,629.600 7271682998
0.46 F VVS2 EX EX EX 5.00 41,532.480 7271279228
0.46 D VVS1 EX EX EX 5.01 51,915.600 1265874527
0.47 D VVS1 EX EX EX 5.01 51,865.440 7262308600
0.46 D VVS2 EX VG EX 5.01 49,744.584 6195630408
0.47 D VVS2 EX EX EX 5.01 49,732.956 3275648129
0.46 E VS1 VG EX EX 5.01 40,588.560 2196228235
0.46 E VS1 EX VG EX 5.01 40,588.560 5226820346
0.47 E VVS1 EX EX EX 5.01 49,293.600 2267598976
0.50 E VVS1 EX VG VG 5.01 48,450.000 1119191794
0.45 E VVS2 EX EX EX 5.01 43,420.320 2181349145
0.46 E VVS2 EX VG EX 5.01 43,420.320 3205345645
0.47 F IF EX EX EX 5.01 45,328.680 7278272120
0.47 F VS1 EX EX EX 5.01 39,542.040 2256152381
0.45 F VS1 EX EX EX 5.01 38,700.720 6275528800
0.45 F VS2 EX EX EX 5.01 34,925.040 2257747040
0.46 F VS2 EX EX EX 5.01 34,925.040 3255937239
0.45 F VVS1 EX EX EX 5.01 44,836.200 2176203844
0.46 F VVS2 EX EX EX 5.01 41,532.480 2256111762
0.46 F VVS2 EX EX EX 5.01 41,532.480 1278602683
0.46 D VVS1 EX EX EX 5.02 51,915.600 2183477790
0.47 D IF EX EX EX 5.02 60,009.600 5276831913
0.46 D VS1 EX EX EX 5.02 34,610.400 6271755311
0.46 E VS1 EX EX EX 5.02 41,490.528 6241319231
0.46 E VS2 EX EX EX 5.02 36,812.880 2276468506
0.47 E VVS2 EX EX EX 5.02 44,857.176 6275958573
0.45 E VS2 EX EX EX 5.02 36,812.880 6271558021
0.45 F VVS2 EX EX EX 5.02 41,081.040 2244654081
0.45 F VVS2 EX VG VG 5.02 40,629.600 7208932920
0.45 F VS2 EX EX EX 5.02 34,925.040 7282195538
0.46 D VS2 EX EX EX 5.03 38,784.624 6265053734
0.48 E VVS1 EX EX EX 5.03 49,248.000 6271670097
0.46 F VS2 EX EX EX 5.03 34,925.040 1277098190
0.45 F VS2 EX EX EX 5.03 34,925.040 2278992975
0.46 E IF EX EX EX 5.04 49,608.240 1273267916
0.46 E VVS2 EX VG EX 5.04 43,420.320 2197581131
0.45 F VS1 EX EX EX 5.04 39,962.700 5226634532
0.45 F VS2 EX EX EX 5.04 35,684.280 7266418584
0.46 E VS2 EX VG EX 5.05 36,812.880 2181311205
0.46 E VS2 VG EX VG 5.05 36,812.880 7201777083
0.46 E VS2 EX EX EX 5.05 36,812.880 2277742481
0.46 E VS2 EX VG EX 5.06 36,812.880 5246819032
0.46 D VVS2 EX EX EX 5.08 49,209.696 6181279237
0.46 D VS2 VG EX EX 5.10 39,686.592 2246596026
0.47 E VS2 EX EX EX 5.12 40,956.552 1189369289
0.51 D VS1 VG VG EX 5.20 49,744.584 1183357061
0.51 F VS1 VG EX G 5.21 46,244.556 1119481598
0.51 E VVS1 VG VG EX 5.22 59,884.200 2121428680
0.51 D VS1 EX VG EX 5.25 49,744.584 2136027308
0.56 F IF EX EX EX 5.28 58,809.408 2156444857
0.53 E VS1 EX EX EX 5.31 51,961.200 5186588276
0.56 D VVS2 EX EX EX 5.35 65,116.800 1139715275
0.57 E VVS2 EX EX EX 5.38 59,781.600 2166790564
0.55 E VS1 EX EX EX 5.38 55,539.660 2136352162
0.60 D SI1 VG EX EX 5.40 46,922.400 2267735437
0.60 D SI1 EX VG EX 5.40 46,922.400 2267926357
0.60 D VS1 EX VG EX 5.40 57,264.480 1247826781
0.60 D VS1 EX VG EX 5.40 57,893.760 5273298540
0.60 D VVS1 EX EX EX 5.40 75,240.000 2227924268
0.60 D VVS2 EX EX EX 5.40 67,674.960 5171735876
0.60 D VVS2 EX EX EX 5.40 66,279.600 7266420428
0.60 D VS2 EX VG VG 5.40 54,706.320 2277528739
0.57 E VS1 EX EX EX 5.40 56,441.628 2248683411
0.60 E VS1 VG VG VG 5.40 55,882.800 2266511761
0.58 E VVS1 EX EX EX 5.40 68,764.800 5186386260
0.60 E VVS1 EX VG EX 5.40 67,032.000 2246100488
0.60 E VVS1 EX EX EX 5.40 66,348.000 5171928582
0.60 E VVS1 EX VG EX 5.40 66,348.000 7242380071
0.60 E VVS1 EX EX EX 5.40 66,348.000 2277660188
0.60 E VVS1 EX VG EX 5.40 66,348.000 1243626904
0.56 E VVS2 EX EX EX 5.40 61,669.440 1189588516
0.60 E VVS2 EX VG EX 5.40 61,040.160 1248138413
0.58 E VVS2 EX EX EX 5.40 61,438.704 3265141877
0.60 E VVS2 EX EX EX 5.40 61,040.160 6183341768
0.60 F VS1 EX EX EX 5.40 53,283.600 5181297387
0.60 F VS1 VG VG EX 5.40 53,283.600 5182356571
0.60 F VVS2 EX EX EX 5.40 58,988.160 6222877972
0.58 F VS1 EX EX EX 5.40 54,218.400 1279417886
0.60 F VS2 EX VG EX 5.40 50,944.320 2185484970
0.60 F VS2 EX VG EX 5.40 50,944.320 2181471129
0.59 D VVS2 EX EX EX 5.41 68,605.200 6205587093
0.60 D SI1 EX VG EX 5.41 47,770.560 7273369715
0.60 D SI1 EX EX EX 5.41 47,770.560 7271540830
0.60 D VS2 EX VG EX 5.41 54,706.320 1182445447
0.60 D VS2 VG EX EX 5.41 54,706.320 2264671972
0.58 D VS2 EX EX EX 5.41 55,725.936 1273503837
0.60 D VS2 EX EX EX 5.41 54,706.320 1255492101
0.60 E VS1 EX VG EX 5.41 55,882.800 6271501545
0.60 E VS2 VG VG EX 5.41 52,284.960 1273136565
0.60 E VVS2 EX VG EX 5.41 61,040.160 5276413525
0.60 E VS1 EX EX EX 5.41 55,882.800 1182345759
0.61 E VS1 EX EX EX 5.41 56,814.180 5181460373
0.60 F VS1 EX EX EX 5.41 52,722.720 2276110058
0.60 D VS2 EX EX EX 5.42 55,882.800 7266875108
0.58 D VVS2 EX EX EX 5.42 67,442.400 2264966225
0.60 E IF EX VG VG 5.42 69,973.200 2277405811
0.57 E VVS2 EX EX EX 5.42 61,575.048 6262570681
0.60 E VS1 EX EX EX 5.42 55,882.800 1289207603
0.60 F VS1 EX EX EX 5.42 52,722.720 6222864367
0.60 F VS1 EX VG VG 5.42 53,283.600 1275618701
0.60 D SI1 EX EX EX 5.43 47,770.560 2277238444
0.60 D VS2 EX EX EX 5.43 55,882.800 6262879281
0.60 E VS2 EX VG EX 5.43 52,284.960 7268880778
0.58 E VVS2 EX EX EX 5.43 61,438.704 5182022742
0.60 E VVS2 EX VG EX 5.44 61,040.160 2248311258
0.58 F VVS2 EX EX EX 5.44 56,440.032 2227789584
0.60 F VVS2 VG EX EX 5.45 57,182.400 5166592136
0.58 F VS1 EX EX EX 5.45 53,676.216 2287176153
0.60 D VS2 EX EX VG 5.46 55,882.800 1265765539
0.60 F VS2 EX EX EX 5.49 50,944.320 2286209147
0.60 D VS1 EX EX EX 5.50 61,669.440 2183497925
0.62 E VVS2 EX EX EX 5.50 71,528.160 2194620343
0.60 D SI1 EX VG VG 5.51 46,922.400 6245659011
0.62 D VS1 EX EX EX 5.54 68,276.880 5161905025
0.70 E IF EX EX VG 5.56 79,002.000 6261626325
0.70 E VVS1 EX VG VG 5.60 86,822.400 1243890658
0.70 F IF EX VG VG 5.60 85,465.800 7253926691
0.68 F IF EX EX EX 5.68 89,861.184 7246184118
0.70 F VVS2 EX EX EX 5.68 71,500.800 6183397030
0.70 F VS2 VG VG VG 5.69 69,426.000 7261973671
0.70 F VS2 EX VG EX 5.70 69,426.000 6251071790
0.72 E VVS2 EX EX VG 5.72 95,130.720 2131403161
0.70 F IF EX EX G 5.78 85,465.800 2248177417
0.71 E IF EX EX VG 5.80 96,318.600 3255928402
0.70 F VS2 VG EX EX 5.80 74,214.000 6255439490
0.70 E VS2 EX VG EX 5.81 82,992.000 2247846324
0.74 E VS2 EX EX EX 5.88 89,489.088 1198625425
0.77 F VVS2 EX EX EX 6.00 112,358.400 5176125918
0.81 E IF VG EX EX 6.00 147,374.640 6265837315
0.80 E VVS1 EX EX EX 6.00 135,432.000 6261488810
0.81 F IF EX EX EX 6.00 146,266.560 2175871896
0.80 F VS1 EX VG EX 6.00 109,002.240 2247021729
0.83 E VS1 EX EX EX 6.00 116,571.840 1198488427
0.80 F VS1 EX EX EX 6.01 109,002.240 5176033641
0.80 F VS1 EX VG EX 6.01 109,002.240 6241790231
0.80 E VS2 EX EX EX 6.02 103,603.200 5172945318
0.80 D VS1 EX VG EX 6.02 124,032.000 6192743610
0.80 F VS1 EX EX VG 6.03 109,002.240 2175797965
0.80 E VS1 EX VG EX 6.04 112,358.400 6265268000
0.84 D VS1 EX EX EX 6.05 128,605.680 6222910109
0.81 D VS1 EX VG EX 6.06 125,582.400 1159683074
0.84 F SI1 EX EX EX 6.06 87,754.464 2173777883
0.85 E VS2 EX EX EX 6.09 110,078.400 1285218834
0.90 E IF EX VG VG 6.10 175,446.000 1203663754
0.86 D VVS1 EX EX EX 6.18 178,824.960 1159333702
0.91 E VVS2 EX EX EX 6.19 149,385.600 6235517416
0.88 G VS2 VG EX EX 6.20 114,766.080 1126494492
0.90 F VVS2 EX EX VG 6.21 147,744.000 2117585499
0.90 D VS1 VG VG VG 6.23 148,257.000 2116590579
0.90 E VS1 EX EX VG 6.25 142,203.600 6192643798
0.90 F VVS2 EX EX EX 6.30 164,160.000 1193774243
0.90 E SI1 EX EX EX 6.30 122,812.200 2247401154
0.90 G VS2 EX VG EX 6.30 120,862.800 2248783469
0.90 H VS1 VG EX EX 6.30 116,348.400 6167263126
0.91 I VS1 EX EX EX 6.30 109,798.416 2186989728
0.90 H VVS1 EX EX EX 6.30 129,276.000 2264832894
0.90 E VVS1 VG VG VG 6.30 179,550.000 7153271357
0.90 E VS2 EX EX VG 6.33 138,407.400 6281345642
0.90 G VS1 VG EX EX 6.37 137,484.000 5161757258
1.00 E VVS2 VG EX EX 6.37 200,070.000 7251235955
1.00 D IF EX EX EX 6.38 368,448.000 2274156640
0.96 E VVS2 VG EX EX 6.45 196,992.000 2186701229
1.00 L SI1 EX EX EX 6.53 84,474.000 6202832593
1.00 E VVS2 VG EX VG 6.54 213,408.000 2131609597
1.05 E VVS1 EX EX EX 6.58 268,128.000 7211015718
1.11 D VS1 EX EX EX 6.60 262,443.960 1179521128
1.07 E IF EX EX EX 6.60 308,267.856 5176822096
1.09 E VVS1 EX EX EX 6.60 278,342.400 1278470905
1.02 D VVS1 EX EX EX 6.60 295,816.320 1268671631
1.05 F VVS1 EX EX EX 6.61 258,552.000 2171943401
1.09 E VS1 EX EX EX 6.63 239,324.760 1237132562
1.09 E IF EX EX EX 6.63 297,925.776 5226007970
1.07 F IF EX EX EX 6.63 222,003.600 5276405600
1.13 E IF EX EX EX 6.65 299,326.152 1243685152
1.09 E VVS2 EX EX EX 6.66 267,506.928 1263924189
1.12 F VS2 EX EX EX 6.66 213,021.312 1279836937
1.14 D VVS1 EX EX EX 6.68 322,352.784 2276024459
1.14 E VVS1 EX EX EX 6.80 320,221.440 2278099118
1.20 E VS1 EX EX EX 6.81 266,404.320 6202833746
1.20 G IF EX EX EX 6.85 247,334.400 6222921335
1.22 J VVS1 EX EX EX 6.85 158,551.200 2185435184
1.27 H IF EX EX EX 6.86 245,083.584 5216691455
1.22 E VS2 EX EX EX 6.88 256,324.440 7261525989
1.25 E VVS1 EX EX EX 6.88 339,150.000 5172862531
1.25 F IF EX EX EX 6.88 295,659.000 6261736423
1.22 E VVS2 EX EX EX 6.88 276,630.120 7283347346
1.20 F VS2 EX EX EX 6.91 228,729.600 3275907747
1.24 F VVS2 EX EX EX 6.95 272,259.360 2194962206
1.32 E VVS2 EX EX EX 7.00 322,328.160 2173841815
1.27 E IF EX VG EX 7.00 390,963.912 2141971079
1.31 D IF EX EX EX 7.01 506,979.432 5171943023
1.32 D IF EX EX EX 7.01 510,849.504 2227267309
1.32 D VVS1 EX EX EX 7.01 460,468.800 1172901023
1.34 F VS1 EX EX EX 7.01 284,439.120 7216463783
1.30 E SI1 EX EX EX 7.02 216,075.600 3285555596
1.34 D VVS2 EX EX EX 7.05 397,909.248 5172861506
1.31 H SI1 EX EX EX 7.05 194,142.000 6271231281
1.33 D IF EX EX EX 7.06 495,888.372 2176237307
1.35 J VS1 EX EX EX 7.06 168,428.160 2276298208
1.50 E IF EX EX VG 7.20 546,345.000 6202166019
1.51 F IF EX EX VG 7.20 486,674.208 3225732889
1.50 H VS2 EX VG VG 7.24 257,184.000 2196298684
1.62 D VS2 EX EX EX 7.50 482,014.800 2214780692
1.59 E VVS2 EX EX G 7.52 395,110.548 6112497496
1.57 F VS1 EX EX EX 7.52 422,034.840 2176607723
1.64 E VS1 EX EX EX 7.58 448,704.000 2166962397
1.70 M VVS2 EX EX EX 7.68 158,605.920 1279184849
1.72 D VS2 EX EX EX 7.68 445,493.760 2267389240
2.08 M VS1 EX VG VG 8.00 256,089.600 6173894088
2.01 E VS1 EX VG EX 8.01 721,791.000 2246883097
1.87 F SI1 EX EX EX 8.02 489,248.100 5172560405
2.00 H VS1 EX VG EX 8.03 478,800.000 6245608448
2.00 D VS1 EX EX EX 8.05 889,200.000 1215986038
2.00 F IF EX EX EX 8.05 993,669.600 1199249295
2.02 M VVS2 EX EX EX 8.06 261,137.520 5266676943
2.00 D VVS1 EX EX EX 8.08 1,286,284.800 1179727269
2.01 D VVS2 EX EX EX 8.10 1,187,495.136 2237971416
2.01 F EX EX EX 8.18 609,512.400 2181979900
2.11 H VS2 EX EX EX 8.22 541,215.000 2186216205
2.27 E VVS2 EX EX EX 8.37 963,437.940 6205768710
2.30 F VS1 EX EX EX 8.39 846,906.000 3225937407
2.41 K VS2 EX EX EX 8.56 365,953.680 6222043750
2.51 E VVS2 EX EX EX 8.67 992,333.520 2236962239
2.50 D VS2 EX EX EX 8.69 833,625.000 2183094892
2.56 O-Z VS1 EX EX EX 8.71 262,656.000 6262700520
2.71 J VVS1 EX EX EX 8.88 605,522.400 5192338866
2.81 D VVS1 EX EX EX 9.00 2,436,121.632 1218557179
2.81 D VVS2 EX EX EX 9.00 1,499,191.200 3285342785
2.71 D IF EX EX EX 9.01 2,184,823.680 3215454112
3.71 F VVS2 EX EX EX 9.86 2,128,234.080 1275687530
3.79 E VVS2 EX EX EX 10.12 2,721,978.000 1172355670
4.02 D VVS1 EX VG EX 10.36 4,170,348.000 2171571141
6.60 I VVS2 EX EX EX 12.15 4,198,392.000 1182921703
8.26 I VS2 EX EX EX 13.21 5,348,515.200 2171080325
10.80 M VS1 EX EX EX 14.08 6,660,299.520 5161727536
10.15 D VVS1 EX EX EX 14.09 20,292,000.000 11156568888
1.36 E IF EX VG EM 7.13 260,467.000 6167498398
2.07 H VS2 EX EX HEART 8.08 366,241.000 1235169315
2.00 F VS1 EX EX EM 8.14 421,344.000 2224096817
0.81 E IF VG VG EM 6.32 73,410.000 5243167799
0.90 F IF EX VG EM 6.30 109,269.000 6235277076
0.90 H VVS1 EX VG EM 6.35 75,411.000 1172858696
0.91 H VVS2 EX VG EM 6.23 74,693.000 5223609989
0.91 H SI1 EX VG EM 6.51 63,904.000 6231277051
0.90 I SI1 EX VG EM 6.47 60,021.000 2238140105
0.74 I VVS2 EX VG HT 5.69 47,073.000 5171615487
0.75 G VS2 EX EX HT 5.70 60,021.000 2236144074
0.81 F VVS1 VG VG EM 6.18 78,120.000 1268743192
0.80 D VVS2 EX VG EM 6.04 80,438.000 6265896653
0.90 F VVS2 EX VG EM 6.44 91,930.000 5266915101
0.90 F VVS2 EX G EM 6.35 91,930.000 6265782410
0.72 E VVS1 EX VG CU 5.15 64,351.000 1263797484
0.74 E VVS1 EX VG CU 5.17 66,138.000 2264810069
1.74 O-Z VVS1 EX VG CU 6.61 92,237.000 6242248953
0.93 E VVS2 EX VG CU 5.54 97,008.000 6262247059
0.74 E VVS2 EX VG CU 5.22 64,788.000 6252758302
0.90 F VVS2 VG VG CU 5.51 86,184.000 2267252869
0.72 F VVS2 EX VG CU 5.18 60,411.000 6262303854
2.02 W-X VVS2 EX VG CU 6.76 149,682.000 5182683947
2.00 Y-Z VVS2 VG VG CU 6.78 148,200.000 1182688178
0.70 D VS1 EX EX CU 5.09 57,456.000 2266009726
0.70 D VS1 EX VG CU 5.11 57,456.000 5256736776
1.51 O-Z VS1 EX VG CU 6.42 74,881.000 6235895513
1.51 O-Z VS1 EX VG CU 6.48 80,045.000 5182160817
1.69 O-Z VS1 EX G CU 6.71 92,477.000 6221773370
1.61 W-X VS1 EX VG CU 6.77 88,099.000 6225597105
0.90 E VS2 EX VG CU 5.55 79,002.000 2266811447
0.91 E VS2 VG VG CU 5.50 79,880.000 6262303938
0.70 E VS2 EX EX CU 5.12 53,865.000 2256070925
0.71 E VS2 EX VG CU 5.15 54,635.000 7268229216
0.71 F VS2 EX VG CU 5.15 50,992.000 3255238310
0.72 F VS2 EX VG CU 5.15 51,710.000 2254975829
2.50 O-Z VS2 EX G CU 8.42 163,875.000 2181551917
1.71 O-Z VS2 EX VG CU 6.58 87,626.000 6222182214
1.61 O-Z VS2 VG VG CU 6.39 79,840.000 6231277250
1.76 O-Z VS2 VG G CU 6.93 87,278.000 1227597027
1.00 F VVS2 EX VG ASH 5.51 114,570.000 1263767977
1.00 E VS2 EX VG ASH 5.47 111,720.000 2266139486
0.70 E VVS1 EX VG EM 5.96 70,384.000 2276126493
0.71 F VVS2 EX EX EM 5.96 67,018.000 1269958983
10.85 L VS2 EX EX EM 13.69 2,411,966.000 11223356789

Tiêu chuẩn 4C

Dạng cắt (cut)
Độ tinh khiết (Clarity)
Màu sắc (Color)
Trọng lượng (Carat)
Giấy chứng nhận

Các kiểu kim cương

Hình tròn
Chữ nhật nhọn góc
Oval
Hạt thóc
Trái lê/giọt lệ
Chữ nhật tròn góc
Chữ nhật xếp chồng
Hình vuông cắt góc
Chữ nhật cắt góc
Trái tim
Hướng dẫn mua kim cương

Hướng dẫn chọn kim cương
Hướng dẫn chọn theo tiêu chuẩn 4C
Hướng dẫn về hình dáng và chứng nhận

Dịch vụ khách hàng

Cam kết chất lượng
Chính sách hoa hồng
Quy chế mua lại và hồi của Kim Cương GIA
A HAPPY MOTHER DAY THÁNG 5/2012 Tặng voucher 1.000.000 VND trừ ngay trên hóa đơn mua kim cương rời GIA từ 5mm (Áp dụng từ 15/05/2012-30/05/2012)

Save


Địa chỉ: Phú Cường Diamond Plaza, 27-29 Trần Bình Trọng, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội