Kim Cương Gia - Gia Diamond

Kim Cương kiểm định bởi GIA

Chào mừng quý khách đến với Kim Cương GIA, nơi tốt nhất Việt Nam để mua Kim Cương kiểm định bởi GIA. Kim Cương GIA luôn luôn bán ra với giá thấp hơn giá của Rapaport và thấp nhất so với nhà cung cấp khác tại Việt Nam. Nếu bạn tìm thấy nơi nào cung cấp với giá thấp hơn chúng tôi, chúng tôi sẵn sàng mua lại với giá cao hơn giá bạn đã mua. Với chính sách đổi mới kim cương và hồi kim cương ưu đãi nhất chúng tôi tin là sẽ làm hài lòng quý khách. Để xem giấy chứng nhận điện tử của GIA đối với mỗi viên Kim Cương của chúng tôi, quý khách chọn vào viên Kim cương cần xem trên danh sách và ấn chuột trái, giấy chứng nhận của GIA sẽ mở ra để quý khách có thể tham khảo.

BẢNG GIÁ KIM CƯƠNG KIỂM ĐỊNH GIA THÁNG 8

Kích thước (ly) Carat Color Clarity Polish Symmetry Cut Price(1000đ) GIA Report
3.64 0.18 F SI1 VG EX EX 7,461.720 1199220632
3.67 0.19 D VVS1 EX VG EX 9,577.425 7251490867
3.69 0.19 E VVS1 VG VG EX 9,577.425 6255490138
3.70 0.18 G VVS1 VG EX EX 8,121.600 6251490789
3.71 0.19 E VVS1 EX VG EX 9,577.425 7253490892
3.72 0.19 E VVS1 VG VG EX 9,577.425 2254491351
3.77 0.19 D VVS1 EX EX EX 9,577.425 2195212526
3.78 0.20 D VVS2 VG EX EX 10,081.500 6197318414
3.80 0.20 F VVS2 EX EX EX 10,081.500 2191212727
4.06 0.25 D VVS1 VG EX EX 14,981.250 2191318641
4.50 0.34 E VS1 EX EX EX 20,134.800 1203760362
4.50 0.33 F VS2 EX EX EX 18,425.880 6275215120
4.50 0.32 F VVS2 EX EX VG 19,160.960 6272720249
4.50 0.34 D VVS1 EX EX EX 23,530.550 7283737464
4.51 0.33 D VS1 EX EX EX 20,628.300 7288444068
4.51 0.33 D VS1 EX EX EX 20,628.300 2296385643
4.51 0.34 D VS1 EX EX EX 21,253.400 6285643734
4.51 0.34 D VVS2 EX EX EX 21,573.000 5296312595
4.51 0.34 D VVS2 EX EX EX 22,771.500 2287920872
4.51 0.34 E VVS1 EX EX EX 22,012.450 5296365569
4.52 0.34 D VVS2 VG EX EX 21,573.000 5283753139
4.53 0.34 F VVS2 EX EX EX 19,415.700 7281737997
4.54 0.33 D IF EX VG EX 29,469.000 6292052961
4.54 0.34 D VS1 EX VG EX 21,253.400 5161908279
4.54 0.33 F VS2 VG EX EX 18,805.875 2288649223
4.62 0.37 E VVS2 VG VG VG 22,380.930 7192317069
4.72 0.40 F VS1 VG VG VG 25,624.400 2217511743
4.80 0.40 D VVS2 EX EX EX 32,900.000 1182689708
4.80 0.40 E VS2 EX VG VG 26,442.200 1285243041
4.80 0.40 E VVS1 EX EX EX 30,362.000 3265674791
4.80 0.40 F IF EX EX VG 30,362.000 6262505037
4.80 0.40 F VS1 EX EX VG 26,790.000 7271279702
4.80 0.40 F VS1 VG VG EX 26,790.000 1269502475
4.80 0.40 F VS2 EX VG VG 25,004.000 2276832561
4.81 0.40 D SI1 VG VG EX 25,380.000 2266678046
4.81 0.40 D SI1 EX VG EX 25,380.000 1259914326
4.82 0.41 D VS2 EX EX EX 28,673.760 2284175049
4.82 0.40 D VVS1 EX EX EX 36,791.600 6262978276
4.82 0.40 E VS2 VG EX EX 24,816.000 2161536172
4.83 0.40 E SI1 VG VG VG 23,688.000 2165753617
4.84 0.42 F SI1 VG EX EX 23,688.000 5286195454
4.85 0.41 E VS1 EX EX VG 29,569.815 6275580691
4.86 0.46 D VVS1 EX VG VG 39,024.100 7218800015
4.86 0.40 E VS2 EX VG VG 26,442.200 6271089505
4.87 0.40 E VVS2 EX EX G 27,072.000 5116630757/
4.89 0.44 F VS1 VG EX VG 27,918.000 1103974141
5.00 0.47 D SI1 VG VG EX 30,926.000 7288990267
5.00 0.46 D SI1 EX EX EX 30,268.000 2297487629
5.00 0.45 D VS1 EX VG EX 44,266.950 1205227290
5.00 0.46 D VS1 EX EX EX 46,742.440 1227930833
5.00 0.46 D VS2 VG VG EX 39,975.380 1275183377
5.00 0.45 D VS2 EX EX EX 40,925.250 6187335948
5.00 0.47 D VVS1 EX EX EX 54,672.750 2294085208
5.00 0.46 D VVS2 EX EX EX 52,374.450 7242418355
5.00 0.46 D VVS2 VG EX EX 49,617.900 2146527049
5.00 0.46 E VS2 EX EX EX 37,943.100 5263487775
5.00 0.48 E VVS1 EX EX EX 50,760.000 1278603933
5.00 0.46 E VVS2 EX VG EX 44,753.400 2226503474
5.00 0.46 F VS1 EX EX EX 39,002.480 3275580657
5.00 0.45 F VS2 EX EX EX 33,734.250 1293403672
5.00 0.46 F VVS1 VG EX EX 46,245.180 5176859545
5.00 0.46 F VVS1 EX EX EX 44,753.400 6292109791
5.00 0.45 F VVS2 EX VG EX 41,877.000 7203143870
5.00 0.46 F VVS2 EX EX EX 42,807.600 1209273343
5.00 0.46 F VVS2 EX EX EX 42,807.600 5233011428
5.00 0.45 F VVS2 EX EX EX 41,877.000 7271682998
5.00 0.46 F VVS2 EX EX EX 42,807.600 7271279228
5.01 0.48 D IF EX EX EX 63,168.000 2276519545
5.01 0.46 D SI1 EX EX EX 30,268.000 5286774058
5.01 0.46 D SI1 EX EX EX 30,268.000 2286538267
5.01 0.46 D VVS1 EX EX EX 53,509.500 1265874527
5.01 0.46 D VVS2 EX VG EX 51,271.830 6195630408
5.01 0.46 E SI1 EX EX EX 28,949.180 2276786835
5.01 0.47 E SI1 EX VG EX 28,717.000 6291540948
5.01 0.45 E SI1 EX EX EX 28,869.750 6295616712
5.01 0.46 E VS1 VG EX EX 41,834.700 2196228235
5.01 0.46 E VS1 EX VG EX 41,834.700 5226820346
5.01 0.47 E VVS1 EX EX EX 50,807.000 2267598976
5.01 0.50 E VVS1 EX VG VG 49,937.500 1119191794
5.01 0.45 E VVS2 EX EX EX 44,753.400 2181349145
5.01 0.46 E VVS2 EX VG EX 44,753.400 3205345645
5.01 0.47 F IF EX EX EX 46,720.350 7278272120
5.01 0.46 F SI1 EX EX EX 27,835.750 1293235637
5.01 0.46 F SI1 EX EX EX 27,835.750 2298539910
5.01 0.47 F VS1 EX EX EX 40,756.050 2256152381
5.01 0.45 F VS1 EX EX EX 39,888.900 6275528800
5.01 0.46 F VS2 VG VG EX 36,797.240 2246640575
5.01 0.45 F VVS1 EX EX EX 46,212.750 2176203844
5.02 0.47 D IF EX EX EX 61,852.000 5276831913
5.02 0.46 D SI1 EX EX EX 30,268.000 1289837631
5.02 0.45 D SI1 EX EX EX 29,610.000 6295642153
5.02 0.46 D VVS1 EX EX EX 53,509.500 2183477790
5.02 0.46 E SI1 EX EX EX 28,949.180 6292329969
5.02 0.46 E SI1 EX EX EX 28,949.180 2296390310
5.02 0.46 E SI1 EX EX EX 28,949.180 7296537601
5.02 0.46 E VS1 EX EX EX 42,764.360 6241319231
5.02 0.46 E VS2 EX EX EX 37,943.100 2276468506
5.02 0.45 E VS2 EX EX EX 37,943.100 6271558021
5.02 0.47 E VVS2 EX EX EX 46,234.370 6275958573
5.02 0.45 F VS2 EX EX EX 35,997.300 7282195538
5.02 0.45 F VVS2 EX EX EX 42,342.300 2244654081
5.02 0.45 F VVS2 EX VG VG 41,877.000 7208932920
5.03 0.46 D VS2 EX EX EX 39,975.380 6265053734
5.03 0.48 E VVS1 EX EX EX 50,760.000 6271670097
5.03 0.46 F SI1 EX EX EX 27,835.750 6275659327
5.03 0.46 F SI1 EX EX EX 27,835.750 2297557500
5.03 0.47 F SI1 EX EX EX 27,888.625 2294520734
5.03 0.46 F VS2 EX EX EX 35,997.300 1277098190
5.03 0.45 F VS2 EX EX EX 35,997.300 2278992975
5.04 0.46 D SI1 EX EX EX 30,873.360 7296341377
5.04 0.46 E IF EX EX EX 51,131.300 1273267916
5.04 0.46 E VVS2 EX VG EX 44,753.400 2197581131
5.04 0.45 F VS1 EX EX EX 41,189.625 5226634532
5.04 0.45 F VS2 EX EX EX 36,779.850 7266418584
5.05 0.46 E VS2 EX VG EX 37,943.100 2181311205
5.05 0.46 E VS2 VG EX VG 37,943.100 7201777083
5.05 0.46 E VS2 EX EX EX 37,943.100 2277742481
5.06 0.46 E VS1 EX EX EX 40,883.420 6291261040
5.06 0.46 E VS2 EX VG EX 37,943.100 5246819032
5.08 0.46 D VVS2 EX EX EX 50,720.520 6181279237
5.10 0.46 D VS2 VG EX EX 40,905.040 2246596026
5.12 0.47 E VS2 EX EX EX 42,213.990 1189369289
5.20 0.51 D VS1 VG VG EX 51,271.830 1183357061
5.21 0.51 F VS1 VG EX G 47,664.345 1119481598
5.25 0.51 D VS1 EX VG EX 51,271.830 2136027308
5.28 0.56 F IF EX EX EX 60,614.960 2156444857
5.31 0.53 E VS1 EX EX EX 53,556.500 5186588276
5.35 0.56 D VVS2 EX EX EX 67,116.000 1139715275
5.38 0.55 E VS1 EX EX EX 57,244.825 2136352162
5.38 0.57 E VVS2 EX EX EX 61,617.000 2166790564
5.40 0.60 D SI1 VG EX EX 48,363.000 2267735437
5.40 0.60 D SI1 EX VG EX 48,363.000 2267926357
5.40 0.61 D VS1 EX EX EX 61,325.130 2175751744
5.40 0.60 D VS2 EX VG VG 56,385.900 2277528739
5.40 0.57 E VS1 EX EX EX 58,174.485 2248683411
5.40 0.60 E VS1 VG VG VG 57,598.500 2266511761
5.40 0.58 E VVS1 EX EX EX 70,876.000 5186386260
5.40 0.60 E VVS1 EX VG EX 69,090.000 2246100488
5.40 0.60 E VVS1 EX EX EX 68,385.000 5171928582
5.40 0.60 E VVS1 EX VG EX 68,385.000 7242380071
5.40 0.60 E VVS1 EX EX EX 68,385.000 2277660188
5.40 0.60 E VVS1 EX VG EX 68,385.000 1243626904
5.40 0.56 E VVS2 EX EX EX 63,562.800 1189588516
5.40 0.60 E VVS2 EX VG EX 62,914.200 1248138413
5.40 0.58 E VVS2 EX EX EX 63,324.980 3265141877
5.40 0.60 E VVS2 EX EX EX 62,914.200 6183341768
5.40 0.61 F VS1 EX EX EX 55,834.825 2246891324
5.40 0.60 F VS1 VG VG EX 56,653.800 5182356571
5.40 0.58 F VS1 EX EX EX 55,883.000 1279417886
5.40 0.60 F VS2 EX VG EX 52,508.400 2185484970
5.40 0.60 F VS2 EX VG EX 52,508.400 2181471129
5.40 0.60 F VVS2 EX EX EX 60,799.200 6222877972
5.41 0.60 D VS2 EX VG EX 56,385.900 1182445447
5.41 0.60 D VS2 VG EX EX 56,385.900 2264671972
5.41 0.58 D VS2 EX EX EX 57,436.820 1273503837
5.41 0.60 D VS2 EX EX EX 56,385.900 1255492101
5.41 0.60 E VS1 EX VG EX 57,598.500 6271501545
5.41 0.60 E VS1 EX EX EX 57,598.500 1182345759
5.41 0.61 E VS1 EX EX EX 58,558.475 5181460373
5.41 0.60 E VS2 VG VG EX 53,890.200 1273136565
5.41 0.60 E VVS2 EX VG EX 62,914.200 5276413525
5.41 0.60 F VS1 EX EX EX 54,341.400 2276110058
5.41 0.58 F VS2 EX EX EX 51,794.000 2278002450
5.41 0.58 F VS2 EX EX EX 51,794.000 5116696381
5.42 0.60 D VS2 EX EX EX 57,598.500 7266875108
5.42 0.60 E IF EX VG VG 72,121.500 2277405811
5.42 0.60 E VS1 EX EX EX 57,598.500 1289207603
5.42 0.57 E VVS2 EX EX EX 63,465.510 6262570681
5.42 0.60 F VS1 EX VG VG 54,919.500 1275618701
5.43 0.60 D SI1 EX EX EX 49,237.200 2277238444
5.43 0.60 E VS2 EX VG EX 53,890.200 7268880778
5.43 0.58 E VVS2 EX EX EX 63,324.980 5182022742
5.44 0.60 E VVS2 EX VG EX 62,914.200 2248311258
5.44 0.58 F VVS2 EX EX EX 58,172.840 2227789584
5.45 0.58 F VS1 EX EX EX 55,324.170 2287176153
5.45 0.60 F VVS2 VG EX EX 58,938.000 5166592136
5.50 0.64 E VS1 EX EX EX 64,672.000 2181471475
5.50 0.62 E VVS2 EX EX EX 73,724.200 2194620343
5.51 0.60 D SI1 EX VG VG 48,363.000 6245659011
5.56 0.70 E IF EX EX VG 81,427.500 6261626325
5.60 0.70 E VVS1 EX VG VG 89,488.000 1243890658
5.60 0.70 F IF EX VG VG 88,089.750 7253926691
5.68 0.68 F IF EX EX EX 92,620.080 7246184118
5.68 0.70 F VVS2 EX EX EX 73,696.000 6183397030
5.69 0.70 F VS2 VG VG VG 71,557.500 7261973671
5.70 0.70 F VS2 EX VG EX 71,557.500 6251071790
5.72 0.72 E VVS2 EX EX VG 98,051.400 2131403161
5.78 0.70 F IF EX EX G 88,089.750 2248177417
5.80 0.70 F VS1 EX EX EX 87,185.000 2206008045
6.00 0.81 E IF VG EX EX 151,899.300 6265837315
6.00 0.80 E VVS1 EX EX EX 139,590.000 6261488810
6.00 0.81 F IF EX EX EX 150,757.200 2175871896
6.00 0.80 F VS2 EX EX VG 100,768.000 7248040496
6.00 0.77 F VVS2 EX EX EX 115,808.000 5176125918
6.01 0.80 F VS1 EX VG EX 112,348.800 6241790231
6.01 0.80 F VVS2 EX EX EX 120,320.000 6245623858
6.02 0.80 D VVS1 EX EX EX 131,600.000 2286043548
6.02 0.83 F VVS2 EX EX EX 109,228.000 2181312129
6.03 0.80 F VS1 EX EX VG 112,348.800 2175797965
6.05 0.80 D VS1 EX EX EX 112,800.000 6272659483
6.05 0.85 D VS2 EX EX EX 119,850.000 6225906402
6.06 0.80 E SI1 EX EX EX 84,600.000 6281311278
6.08 0.80 E SI1 EX VG VG 84,600.000 1275026272
6.10 0.90 E IF EX VG VG 180,832.500 1203663754
6.17 0.90 J VVS1 EX VG EX 95,344.200 2206319758
6.19 0.91 E VVS2 EX EX EX 153,972.000 6235517416
6.21 0.90 F VVS2 EX EX VG 152,280.000 2117585499
6.23 0.90 D VS1 VG VG VG 152,808.750 2116590579
6.25 0.90 E VS1 EX EX VG 146,569.500 6192643798
6.30 0.91 E IF EX EX EX 219,410.100 1298050206
6.30 0.90 E SI1 EX EX EX 126,582.750 2247401154
6.30 0.90 E VVS1 VG VG VG 185,062.500 7153271357
6.30 0.90 G VS2 EX VG EX 124,573.500 2248783469
6.30 0.90 G VS2 EX EX EX 124,573.500 1119046778/
6.30 0.90 H VVS1 EX EX EX 133,245.000 2264832894
6.30 0.91 I VS1 EX EX EX 113,169.420 2186989728
6.37 0.90 G VS1 VG EX EX 141,705.000 5161757258
6.38 0.91 D IF EX EX EX 257,817.560 5156039904
6.42 1.00 E VVS2 VG EX EX 206,212.500 7251235955
6.50 1.03 E IF EX EX EX 275,937.000 2296274261
6.51 1.00 D VS1 EX EX EX 258,030.000 1283731838
6.52 1.01 E VS1 EX EX EX 199,943.640 6262489558
6.53 1.00 L SI1 EX EX EX 87,067.500 6202832593
6.54 1.00 E VVS2 VG EX VG 219,960.000 2131609597
6.54 1.07 F IF EX EX EX 258,239.150 6292172210
6.60 1.11 D VS1 EX EX EX 270,501.450 1179521128
6.60 1.02 D VVS1 EX EX EX 304,898.400 1268671631
6.60 1.07 E IF EX EX EX 346,246.650 5176822096
6.60 1.09 E VVS1 EX EX EX 286,888.000 1278470905
6.60 1.01 E VVS2 EX EX EX 249,929.550 2287089598
6.61 1.05 F VVS1 EX EX EX 266,490.000 2171943401
6.63 1.09 E IF EX EX EX 307,072.620 5226007970
6.63 1.09 E VS1 EX EX EX 246,672.450 1237132562
6.63 1.07 F IF EX EX EX 245,163.750 5276405600
6.65 1.13 E IF EX EX EX 308,515.990 1243685152
6.66 1.12 F VS2 EX EX EX 219,561.440 1279836937
6.68 1.14 D VVS1 EX EX EX 332,249.580 2276024459
6.80 1.14 E VVS1 EX EX EX 330,052.800 2278099118
6.81 1.20 E VS1 EX EX EX 274,583.400 6202833746
6.85 1.20 G IF EX EX EX 254,928.000 6222921335
6.85 1.22 J VVS1 EX EX EX 163,419.000 2185435184
6.86 1.27 H IF EX EX EX 252,608.080 5216691455
6.88 1.22 E VS2 EX EX EX 264,194.050 7261525989
6.88 1.25 E VVS1 EX EX EX 349,562.500 5172862531
6.88 1.25 F IF EX EX EX 304,736.250 6261736423
6.95 1.24 F VVS2 EX EX EX 280,618.200 2194962206
7.00 1.31 D VS1 EX EX EX 296,705.830 6281673714
7.00 1.27 E IF EX VG EX 402,967.190 2141971079
7.00 1.32 E VVS2 EX EX EX 332,224.200 2173841815
7.00 1.32 F VS1 EX EX EX 284,763.600 7298423743
7.00 1.31 F VS2 EX EX EX 277,065.000 2186229497
7.01 1.31 D IF EX EX EX 522,544.590 5171943023
7.01 1.32 D IF EX EX EX 526,533.480 2227267309
7.01 1.32 D VVS1 EX EX EX 474,606.000 1172901023
7.02 1.30 E SI1 EX EX EX 222,709.500 3285555596
7.05 1.34 D VVS2 EX EX EX 410,125.760 5172861506
7.06 1.35 J VS1 EX EX EX 173,599.200 2276298208
7.20 1.37 D IF EX EX EX 585,305.100 2216203821
7.20 1.50 E IF EX EX VG 563,118.750 6202166019
7.20 1.51 F IF EX EX VG 501,615.960 3225732889
7.24 1.50 H VS2 EX VG VG 265,080.000 2196298684
7.50 1.62 D VS2 EX EX EX 496,813.500 2214780692
7.52 1.59 E VVS2 EX EX G 439,561.860 6112497496
7.52 1.57 F VS1 EX EX EX 434,992.050 2176607723
7.58 1.64 E VS1 EX EX EX 462,480.000 2166962397
7.68 1.72 D VS2 EX EX EX 459,171.200 2267389240
8.00 2.08 M VS1 EX VG VG 263,952.000 6173894088
8.01 2.01 E VS1 EX VG EX 743,951.250 2246883097
8.02 1.87 F SI1 EX EX EX 510,201.450 5172560405
8.02 1.95 D VVS2 EX EX EX 866,970.000 5171960352
8.03 2.00 H VS1 EX VG EX 493,500.000 6245608448
8.05 2.00 F IF EX EX EX 1,024,177.000 1199249295
8.08 2.01 D VVS1 EX EX EX 1,010,356.650 6193242538
8.10 2.01 D VVS2 EX EX EX 1,223,953.320 2237971416
8.37 2.27 E VVS2 EX EX EX 993,017.175 6205768710
8.39 2.30 F VS1 EX EX EX 872,907.500 3225937407
8.56 2.41 K VS2 EX EX EX 377,189.100 6222043750
8.66 2.50 F VVS1 EX EX EX 1,160,312.500 5182673734
8.71 2.56 O-Z VS1 EX EX EX 270,720.000 6262700520
8.88 2.66 F VS1 EX EX EX 1,021,413.400 2185978036
8.88 2.71 J VVS1 EX EX EX 636,850.000 5192338866
8.88 2.71 D FL EX EX EX 1,993,651.610 2175792336
9.00 2.81 D VVS2 EX EX EX 1,683,892.500 3285342785
9.86 3.71 F VVS2 EX EX EX 2,193,574.600 1275687530
10.36 4.02 D VVS1 EX VG EX 4,298,385.000 2171571141
12.15 6.60 I VVS2 EX EX EX 4,327,290.000 1182921703
13.21 8.26 I VS2 EX EX EX 5,512,724.000 2171080325
14.08 10.80 M VS1 EX EX EX 6,864,782.400 5161727536
12.36 10.00 Y VVS2 VG G CU 2,115,000.000 2266811081
13.99 3.08 D IF EX EX MARQUISE 2,071,515.600 2246358624
18.32 35.04 FBF VS2 EX EX ASSCHER 17,786,304.000 2191016884
7.91 3.02 W-X VVS2 VG VG CU 252,834.400 2185522072
8.71 2.56 O-Z VS1 EX EX EX 270,720.000 6262700520

Tiêu chuẩn 4C

Dạng cắt (cut)
Độ tinh khiết (Clarity)
Màu sắc (Color)
Trọng lượng (Carat)
Giấy chứng nhận

Các kiểu kim cương

Hình tròn
Chữ nhật nhọn góc
Oval
Hạt thóc
Trái lê/giọt lệ
Chữ nhật tròn góc
Chữ nhật xếp chồng
Hình vuông cắt góc
Chữ nhật cắt góc
Trái tim
Hướng dẫn mua kim cương

Hướng dẫn chọn kim cương
Hướng dẫn chọn theo tiêu chuẩn 4C
Hướng dẫn về hình dáng và chứng nhận

Dịch vụ khách hàng

Cam kết chất lượng
Chính sách hoa hồng
Quy chế mua lại và hồi của Kim Cương GIA
A HAPPY MOTHER DAY THÁNG 5/2012 Tặng voucher 1.000.000 VND trừ ngay trên hóa đơn mua kim cương rời GIA từ 5mm (Áp dụng từ 15/05/2012-30/05/2012)

Save


Phú Cường Diamond Plaza: 27-29 Trần Bình Trọng, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội

Galleria Diamond: Số 6, Hoa Lư, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội