Kim Cương kiểm định bởi GIA

Chào mừng quý khách đến với Kim Cương GIA, nơi tốt nhất Việt Nam để mua Kim Cương kiểm định bởi GIA. Kim Cương GIA luôn luôn bán ra với giá thấp hơn giá của Rapaport và thấp nhất so với nhà cung cấp khác tại Việt Nam. Nếu bạn tìm thấy nơi nào cung cấp với giá thấp hơn chúng tôi, chúng tôi sẵn sàng mua lại với giá cao hơn giá bạn đã mua. Với chính sách đổi mới kim cương và hồi kim cương ưu đãi nhất chúng tôi tin là sẽ làm hài lòng quý khách. Để xem giấy chứng nhận điện tử của GIA đối với mỗi viên Kim Cương của chúng tôi, quý khách chọn vào viên Kim cương cần xem trên danh sách và ấn chuột trái, giấy chứng nhận của GIA sẽ mở ra để quý khách có thể tham khảo.

BẢNG GIÁ KIM CƯƠNG KIỂM ĐỊNH GIA

Kích thước (ly) Carat Color Clarity Polish Symmetry Cut Price(1000đ) GIA Report
4.15 0.27 G VS2 EX EX G 12,798.320 2151605370
4.30 0.30 D VVS1 EX VG VG 18,659.520 2185435738
4.30 0.30 D VVS1 EX EX EX 19,083.600 6242538789
4.30 0.30 D VVS1 EX VG EX 19,083.600 7258522192
4.31 0.30 D VVS1 EX VG EX 18,659.520 7242350953
4.32 0.30 D VVS1 EX VG EX 18,659.520 2237350432
4.33 0.30 D VVS1 EX VG VG 18,659.520 1268347432
4.41 0.32 D VVS1 VG EX EX 19,677.310 2146436105
4.46 0.31 D VVS2 VG VG VG 19,882.280 2131189599
4.50 0.33 E VVS2 EX EX EX 18,975.530 2181565454
4.50 0.33 D VVS2 EX EX VG 20,728.620 6167563031
4.50 0.33 D IF EX EX EX 30,096.000 7201831718
4.50 0.33 E VVS2 EX VG EX 19,562.400 1189666008
4.50 0.35 E VVS2 VG G VG 18,673.200 1189660611
4.50 0.36 D VVS2 VG VG VG 20,232.720 2165250708
4.51 0.32 E VVS2 EX EX EX 18,969.600 2196228786
4.51 0.32 E VVS2 EX EX EX 18,969.600 1195702967
4.52 0.33 E VS1 EX EX EX 18,433.800 3235858820
4.52 0.33 E VS2 EX EX EX 18,057.600 7276198116
4.52 0.34 E VS2 EX EX EX 18,046.660 6271136703
4.52 0.36 D VS1 VG VG EX 19,945.440 6192220079
4.54 0.33 D IF EX EX EX 29,193.120 6245116555
4.54 0.34 D VS1 EX VG EX 19,883.880 5161908279
4.55 0.34 D VS1 VG EX EX 19,883.880 2266918011
4.56 0.35 E VVS2 EX EX EX 19,918.080 6245041450
4.58 0.34 E VS1 EX EX EX 19,380.000 6232006767
4.62 0.35 E SI1 EX EX EX 16,678.200 7236158514
4.62 0.37 E VVS2 VG VG VG 20,836.920 7192317069
4.64 0.35 E VS2 EX EX EX 21,067.200 5171635413
4.64 0.37 E SI1 VG G VG 16,888.870 7218455126
4.72 0.40 F VS1 VG VG VG 24,861.120 2217511743
4.80 0.40 E VVS1 EX VG EX 30,387.840 2257026895
4.80 0.40 D VS1 VG EX EX 28,892.160 7213823310
4.83 0.40 E SI1 VG VG VG 20,697.600 2165753617
4.85 0.41 D VVS1 EX EX EX 33,746.280 6275271641
4.86 0.40 F VS1 EX VG VG 25,654.560 6262916452
4.86 0.46 D VVS1 EX VG VG 37,861.680 7218800015
4.88 0.45 D VVS1 EX EX VG 38,598.120 2247891656
4.90 0.45 E IF EX VG EX 37,818.360 5181348259
4.93 0.44 D IF EX EX EX 48,153.600 5156836249
5.00 0.46 D VVS2 EX EX EX 50,814.360 7242418355
5.00 0.46 D IF EX EX EX 60,201.120 7278519778
5.00 0.46 D VS1 EX EX EX 43,902.770 1227930833
5.00 0.45 D VS1 EX VG EX 42,948.360 1205227290
5.00 0.45 D VS2 EX EX EX 37,941.480 2277509522
5.00 0.45 D VS2 EX EX EX 38,823.840 2264853819
5.00 0.46 D VS2 VG VG EX 38,784.620 1275183377
5.00 0.46 D VVS2 VG EX EX 48,139.920 2146527049
5.00 0.46 E VS2 EX EX EX 36,812.880 5263487775
5.00 0.46 E VVS2 EX VG EX 43,420.320 2226503474
5.00 0.46 F VS1 EX EX EX 37,840.700 3275580657
5.00 0.45 F VS2 EX EX EX 34,925.040 6262966093
5.00 0.46 F VVS1 VG EX EX 44,867.660 5176859545
5.00 0.45 F VVS2 EX VG EX 40,629.600 7203143870
5.00 0.46 F VVS2 EX EX EX 41,532.480 1209273343
5.00 0.46 F VVS2 EX EX EX 41,532.480 5233011428
5.00 0.45 F VVS2 EX EX EX 40,629.600 7271682998
5.00 0.46 F VVS2 EX EX EX 41,532.480 7271279228
5.01 0.46 D VVS1 EX EX EX 51,915.600 1265874527
5.01 0.47 D VVS1 EX EX EX 51,865.440 7262308600
5.01 0.46 D VVS2 EX VG EX 49,744.580 6195630408
5.01 0.47 D VVS2 EX EX EX 49,732.960 3275648129
5.01 0.45 E SI1 EX EX VG 29,456.460 2185550327
5.01 0.46 E VS1 VG EX EX 40,588.560 2196228235
5.01 0.46 E VS1 EX VG EX 40,588.560 5226820346
5.01 0.47 E VVS1 EX EX EX 49,293.600 2267598976
5.01 0.50 E VVS1 EX VG VG 48,450.000 1119191794
5.01 0.45 E VVS2 EX EX EX 43,420.320 2181349145
5.01 0.46 E VVS2 EX VG EX 43,420.320 3205345645
5.01 0.47 F IF EX EX EX 45,328.680 7278272120
5.01 0.47 F VS1 EX EX EX 39,542.040 2256152381
5.01 0.45 F VS1 EX EX EX 38,700.720 6275528800
5.01 0.45 F VS2 EX EX EX 34,925.040 2257747040
5.01 0.46 F VS2 VG VG EX 34,925.040 2246640575
5.01 0.46 F VS2 EX EX EX 34,925.040 3255937239
5.01 0.45 F VVS1 EX EX EX 44,836.200 2176203844
5.01 0.46 F VVS2 EX EX EX 41,532.480 2256111762
5.01 0.46 F VVS2 EX EX EX 41,532.480 1278602683
5.02 0.46 D IF EX EX EX 60,935.280 6275718810
5.02 0.46 D VVS1 EX EX EX 51,915.600 2183477790
5.02 0.47 E SI1 EX EX EX 31,826.520 6271522678
5.02 0.46 E VS1 EX EX EX 41,490.530 6241319231
5.02 0.46 E VS2 EX EX EX 36,812.880 2276468506
5.02 0.45 F VS2 EX EX EX 34,925.040 1265787185
5.02 0.45 F VVS2 EX EX EX 41,081.040 2244654081
5.02 0.45 F VVS2 EX VG VG 40,629.600 7208932920
5.03 0.46 D VS2 EX EX EX 38,784.620 6265053734
5.03 0.48 E VVS1 EX EX EX 49,248.000 6271670097
5.03 0.46 F SI1 VG EX EX 28,611.260 1223294270
5.03 0.46 F VS2 EX EX EX 34,925.040 1277098190
5.04 0.46 E IF EX EX EX 49,608.240 1273267916
5.04 0.46 E VVS2 EX VG EX 43,420.320 2197581131
5.04 0.45 F VS1 EX EX EX 39,962.700 5226634532
5.04 0.45 F VS2 EX EX EX 35,684.280 7266418584
5.05 0.46 E VS2 EX VG EX 36,812.880 2181311205
5.05 0.46 E VS2 VG EX VG 36,812.880 7201777083
5.06 0.46 E VS2 EX VG EX 36,812.880 5246819032
5.08 0.46 D VVS2 EX EX EX 49,209.700 6181279237
5.10 0.46 D VS2 VG EX EX 39,686.590 2246596026
5.12 0.47 E VS2 EX EX EX 40,956.550 1189369289
5.20 0.51 D VS1 VG VG EX 49,744.580 1183357061
5.21 0.51 F VS1 VG EX G 46,244.560 1119481598
5.22 0.52 E VS2 EX EX EX 43,464.100 7223506441
5.25 0.51 D VS1 EX VG EX 49,744.580 2136027308
5.28 0.56 F IF EX EX EX 58,809.410 2156444857
5.31 0.53 E VS1 EX EX EX 51,961.200 5186588276
5.38 0.55 E VS1 EX EX EX 55,539.660 2136352162
5.40 0.60 D SI1 VG EX EX 46,922.400 2267735437
5.40 0.60 D SI1 EX VG EX 46,922.400 2267926357
5.40 0.56 D VS1 EX EX EX 57,558.140 2186828351
5.40 0.60 D VS1 EX VG EX 57,264.480 1247826781
5.40 0.60 D VS1 EX VG EX 57,893.760 5273298540
5.40 0.60 D VS1 EX EX EX 57,893.760 1182460274
5.40 0.60 D VS1 EX EX EX 57,893.760 5182382724
5.40 0.60 D VVS1 EX EX EX 71,478.000 5276557217
5.40 0.60 D VVS2 EX EX EX 67,674.960 5171735876
5.40 0.60 D VVS2 EX EX EX 66,279.600 7266420428
5.40 0.60 D VVS2 EX EX EX 66,279.600 2276670025
5.40 0.57 E VS1 EX EX EX 56,441.630 2248683411
5.40 0.61 E VS1 EX EX EX 56,216.140 7241206133
5.40 0.60 E VS1 VG VG VG 55,882.800 2266511761
5.40 0.58 E VVS1 EX EX EX 68,764.800 5186386260
5.40 0.60 E VVS1 EX VG EX 67,032.000 2246100488
5.40 0.60 E VVS1 EX EX EX 66,348.000 5171928582
5.40 0.60 E VVS1 EX VG EX 66,348.000 7242380071
5.40 0.60 E VVS1 EX EX EX 66,348.000 2277660188
5.40 0.60 E VVS1 EX VG EX 66,348.000 1243626904
5.40 0.56 E VVS2 EX EX EX 61,669.440 1189588516
5.40 0.60 E VVS2 EX VG EX 61,040.160 1248138413
5.40 0.58 E VVS2 EX EX EX 61,438.700 3265141877
5.40 0.60 E VVS2 EX EX EX 61,040.160 6183341768
5.40 0.57 F SI1 EX EX EX 41,899.100 5263466325
5.40 0.60 F SI1 EX EX VG 41,559.840 6275694169
5.40 0.60 F VS1 EX EX EX 53,283.600 5181297387
5.40 0.60 F VS1 VG VG EX 53,283.600 5182356571
5.40 0.60 F VVS2 EX EX EX 58,988.160 6222877972
5.41 0.60 D SI1 EX VG EX 46,922.400 7273369715
5.41 0.60 D SI1 EX EX EX 46,922.400 7271540830
5.41 0.60 D VS2 EX VG EX 54,706.320 1182445447
5.41 0.60 D VS2 VG EX EX 54,706.320 2264671972
5.41 0.58 D VS2 EX EX EX 55,725.940 1273503837
5.41 0.60 E VS1 EX VG EX 55,882.800 6271501545
5.41 0.60 E VS2 VG VG EX 52,284.960 1273136565
5.41 0.60 E VVS2 EX VG EX 61,040.160 5276413525
5.41 0.58 F VS2 EX EX EX 47,950.220 2278002450
5.42 0.60 D VS2 EX EX EX 55,882.800 7266875108
5.42 0.58 D VVS2 EX EX EX 67,442.400 2264966225
5.42 0.60 E IF EX VG VG 69,973.200 2277405811
5.42 0.57 E VVS2 EX EX EX 61,575.050 6262570681
5.42 0.60 F VS1 EX EX EX 52,722.720 6222864367
5.42 0.60 F VS1 EX VG VG 53,283.600 1275618701
5.42 0.60 F VS1 EX VG EX 52,722.720 7276556905
5.43 0.60 D SI1 EX EX EX 46,922.400 2277238444
5.43 0.60 D VS2 EX EX EX 55,882.800 6262879281
5.43 0.62 D VVS2 EX EX EX 66,326.110 2236022344
5.43 0.60 E VS2 EX VG EX 52,284.960 7268880778
5.43 0.58 E VVS2 EX EX EX 61,438.700 5182022742
5.44 0.60 E VS2 EX EX EX 52,284.960 5181167004
5.44 0.60 E VVS2 EX VG EX 61,040.160 2248311258
5.44 0.58 F VVS2 EX EX EX 56,440.030 2227789584
5.45 0.60 F VVS2 VG EX EX 57,182.400 5166592136
5.50 0.60 D VS1 EX EX EX 61,669.440 2183497925
5.50 0.64 E VS1 EX EX EX 57,725.950 2181471475
5.50 0.62 E VVS2 EX EX EX 71,528.160 2194620343
5.51 0.60 D SI1 EX VG VG 46,922.400 6245659011
5.55 0.64 E VVS2 EX EX EX 77,191.680 5166509849
5.56 0.70 E IF EX EX VG 79,002.000 6261626325
5.60 0.70 E VVS1 EX VG VG 86,822.400 1243890658
5.60 0.70 E VVS2 EX EX VG 77,884.800 2181586725
5.60 0.70 F IF EX VG VG 85,465.800 7253926691
5.62 0.70 D VVS1 VG EX EX 99,973.440 7112865033
5.68 0.68 F IF EX EX EX 89,861.180 7246184118
5.68 0.70 F VVS2 EX EX EX 71,500.800 6183397030
5.69 0.70 F VS2 VG VG VG 69,426.000 7261973671
5.70 0.70 F VS2 EX VG EX 69,426.000 6251071790
5.72 0.72 E VVS2 EX EX VG 95,130.720 2131403161
5.78 0.70 F IF EX EX G 85,465.800 2248177417
5.80 0.70 F VS1 EX EX EX 78,666.840 2183501163
5.80 0.70 F VS2 VG EX EX 74,214.000 6255439490
5.80 0.71 E IF EX EX VG 96,318.600 3255928402
5.81 0.70 E VS2 EX VG EX 79,672.320 2247846324
5.83 0.70 D VVS2 EX VG EX 96,526.080 3255158257
6.00 0.77 F VVS2 EX EX EX 112,358.400 5176125918
6.00 0.81 E IF VG EX EX 147,374.600 6265837315
6.00 0.81 E VS1 EX EX EX 113,762.900 2217401594
6.00 0.80 E VVS1 EX EX EX 135,432.000 6261488810
6.00 0.81 E VVS2 EX EX EX 119,672.600 7198575907
6.00 0.81 E VVS2 EX EX EX 119,672.600 7258337222
6.00 0.82 E VVS2 EX EX EX 119,467.400 5171742010
6.00 0.81 F IF EX EX EX 146,266.600 2175871896
6.00 0.80 F VS1 EX VG EX 109,002.200 2247021729
6.00 0.83 F VS1 EX EX EX 109,229.300 2196136715
6.00 0.80 F VS2 EX EX VG 97,766.400 7248040496
6.01 0.80 D VS1 EX VG EX 119,380.800 6215559188
6.01 0.80 D VS2 EX EX EX 112,176.000 5181343648
6.01 0.80 F VS1 EX EX EX 109,002.200 5176033641
6.01 0.80 F VS1 EX VG EX 109,002.200 6241790231
6.02 0.82 E VS1 EX EX EX 115,167.400 2161787324
6.02 0.82 E VS2 EX EX EX 106,193.300 5263960502
6.03 0.83 D VS2 EX EX EX 117,801.900 6242188427
6.03 0.80 F VS1 EX EX VG 109,002.200 2175797965
6.03 0.80 F VS1 EX VG EX 109,002.200 5263818577
6.04 0.80 E VS1 EX EX EX 112,358.400 5172714814
6.04 0.80 E VS1 EX VG EX 112,358.400 6265268000
6.05 0.90 N VS2 EX VG VG 47,709.000 2247638875
6.06 0.84 F SI1 EX EX EX 87,754.460 2173777883
6.10 0.90 E IF EX VG VG 175,446.000 1203663754
6.14 0.80 E VS2 VG VG VG 104,898.200 6117980766
6.18 0.90 E VS1 EX VG EX 129,563.300 2171829207
6.18 0.91 D VVS2 EX EX EX 158,597.700 6173935639
6.19 0.91 E VVS2 EX EX EX 149,385.600 6235517416
6.20 0.88 G VS2 VG EX EX 114,766.100 1126494492
6.21 0.90 F VVS2 EX EX VG 147,744.000 2117585499
6.23 0.90 D VS1 VG VG VG 148,257.000 2116590579
6.25 0.90 E VS1 EX EX VG 142,203.600 6192643798
6.30 0.90 F VVS2 EX EX EX 164,160.000 1193774243
6.30 0.90 E SI1 EX EX EX 122,812.200 2247401154
6.30 0.90 G VS2 EX VG EX 120,862.800 2248783469
6.30 0.90 H VS1 VG EX EX 116,348.400 6167263126
6.30 0.91 I VS1 EX EX EX 109,798.400 2186989728
6.30 0.90 H VVS1 EX EX EX 129,276.000 2264832894
6.31 0.90 D VVS1 VG VG EX 189,481.700 3275366774
6.31 0.90 E SI1 EX EX EX 121,519.400 6252443528
6.31 0.90 F VS1 EX EX EX 147,744.000 1189573249
6.31 0.90 F IF EX EX EX 182,833.200 6275458367
6.32 0.91 H SI2 EX EX EX 84,029.400 2185327636
6.33 0.93 H SI1 EX EX EX 108,055.600 7276773965
6.38 1.00 D IF EX EX EX 368,448.000 2274156640
6.53 1.00 L SI1 EX EX EX 84,474.000 6202832593
6.54 1.00 E VVS2 VG EX VG 238,761.600 2131609597
6.58 1.05 E VVS1 EX EX EX 268,128.000 7211015718
6.60 1.11 D VS1 EX EX EX 260,292.800 1179521128
6.60 1.07 E IF EX EX EX 308,267.900 5176822096
6.60 1.09 E VVS1 EX EX EX 278,342.400 1278470905
6.61 1.04 D VVS2 EX EX EX 298,297.000 2136434859
6.61 1.05 F VVS1 EX EX EX 258,552.000 2171943401
6.63 1.09 E VS1 EX EX EX 239,324.800 1237132562
6.63 1.09 E IF EX EX EX 297,925.800 5226007970
6.63 1.09 D SI2 EX EX EX 157,760.500 6241024462
6.65 1.13 E IF EX EX EX 299,326.200 1243685152
6.66 1.09 E VVS2 EX EX EX 267,506.900 1263924189
6.66 1.12 F VS2 EX EX EX 213,021.300 1279836937
6.80 1.20 F IF EX EX EX 291,110.400 5181523866
6.80 1.21 E VS1 EX EX EX 265,672.400 7246825467
6.80 1.14 E VVS1 EX EX EX 320,221.400 2278099118
6.80 1.21 D VS1 EX EX EX 283,742.600 6272905943
6.80 1.22 F VS1 EX EX EX 258,967.000 7263805154
6.81 1.20 E VS1 EX EX EX 266,404.300 6202833746
6.84 1.20 F SI1 EX EX EX 197,539.200 1182667542
6.85 1.20 G IF EX EX EX 247,334.400 6222921335
6.85 1.22 J VVS1 EX EX EX 158,551.200 2185435184
6.86 1.27 H IF EX EX EX 245,083.600 5216691455
6.88 1.22 E VS2 EX EX EX 256,324.400 7261525989
6.88 1.25 E VVS1 EX EX EX 339,150.000 5172862531
6.88 1.25 F IF EX EX EX 295,659.000 6261736423
6.95 1.24 F VVS2 EX EX EX 272,259.400 2194962206
7.00 1.32 E VVS2 EX EX EX 322,328.200 2173841815
7.01 1.31 D IF EX EX EX 506,979.400 5171943023
7.01 1.32 D IF EX EX EX 510,849.500 2227267309
7.01 1.32 D VVS1 EX EX EX 460,468.800 1172901023
7.01 1.34 F VS1 EX EX EX 284,439.100 7216463783
7.05 1.30 I VVS1 EX EX EX 199,595.800 2246692765
7.05 1.34 D VVS2 EX EX EX 397,909.200 5172861506
7.05 1.31 H SI1 EX EX EX 194,142.000 6271231281
7.05 1.35 H SI1 EX EX EX 196,068.600 5182584529
7.06 1.33 D IF EX EX EX 495,888.400 2176237307
7.06 1.35 J VS1 EX EX EX 168,428.200 2276298208
7.20 1.50 E IF EX EX VG 546,345.000 6202166019
7.20 1.51 F IF EX EX VG 486,674.200 3225732889
7.24 1.50 H VS2 EX VG VG 257,184.000 2196298684
7.50 1.62 D VS2 EX EX EX 482,014.800 2214780692
7.52 1.57 F VS1 EX EX EX 422,034.800 2176607723
7.58 1.64 E VS1 EX EX EX 448,704.000 2166962397
7.60 1.70 L VS1 EX VG EX 161,435.400 7261117003
7.68 1.70 M VVS2 EX EX EX 158,605.900 1279184849
7.68 1.72 D VS2 EX EX EX 445,493.800 2267389240
7.77 1.80 K VS1 EX EX EX 198,838.800 2185396277
8.01 1.92 F VS1 EX EX EX 648,760.300 1223317176
8.01 2.01 E VS1 EX VG EX 721,791.000 2246883097
8.02 1.87 F SI1 EX EX EX 489,248.100 5172560405
8.02 1.94 E VVS2 EX EX EX 710,277.500 1172834468
8.03 2.00 H VS1 EX VG EX 478,800.000 6245608448
8.05 2.00 F IF EX EX EX 993,669.600 1199249295
8.06 2.02 M VVS2 EX EX EX 261,137.500 5266676943
8.08 2.00 D VVS1 EX EX EX 1,286,285.000 1179727269
8.10 2.01 D VVS2 EX EX EX 1,187,495.000 2237971416
8.22 2.11 H VS2 EX EX EX 541,215.000 2186216205
8.37 2.27 E VVS2 EX EX EX 963,437.900 6205768710
8.39 2.30 F VS1 EX EX EX 864,735.600 3225937407
8.67 2.51 E VVS2 EX EX EX 992,333.500 2236962239
8.88 2.70 D VVS1 EX EX EX 1,886,937.000 2171722080
9.00 2.81 D VVS1 EX EX EX 2,436,122.000 1218557179
9.01 2.71 D IF EX EX EX 2,184,824.000 3215454112
9.05 3.01 D VS1 EX EX VG 1,729,014.000 1179836520
9.09 2.70 D VS1 EX EX EX 1,300,147.000 6231397819
9.60 3.42 F VVS2 EX EX EX 1,731,067.000 5181611445
9.72 3.51 N VVS2 EX EX EX 411,984.100 1267739248
10.36 4.02 D VVS1 EX VG EX 4,170,348.000 2171571141
13.21 8.26 I VS2 EX EX EX 5,348,515.000 2171080325
14.08 10.80 M VS1 EX EX EX 6,660,300.000 5161727536
7.13 1.36 E IF EX VG EM 260,467.200 6167498398
8.08 2.07 H VS2 EX EX HEART 366,241.000 1235169315
8.14 2.00 F VS1 EX EX EM 421,344.000 2224096817
6.32 0.81 E IF VG VG EM 73,410.300 5243167799
6.30 0.90 F IF EX VG EM 109,269.000 6235277076
6.35 0.90 H VVS1 EX VG EM 75,411.000 1172858696
6.23 0.91 H VVS2 EX VG EM 74,692.800 5223609989
6.51 0.91 H SI1 EX VG EM 63,903.840 6231277051
6.47 0.90 I SI1 EX VG EM 60,021.000 2238140105
5.69 0.74 I VVS2 EX VG HT 47,072.880 5171615487
5.70 0.75 G VS2 EX EX HT 60,021.000 2236144074
6.18 0.81 F VVS1 VG VG EM 78,119.640 1268743192
6.04 0.80 D VVS2 EX VG EM 80,438.400 6265896653
6.44 0.90 F VVS2 EX VG EM 91,929.600 5266915101
6.35 0.90 F VVS2 EX G EM 91,929.600 6265782410
5.15 0.72 E VVS1 EX VG CU 64,350.720 1263797484
5.17 0.74 E VVS1 EX VG CU 66,138.240 2264810069
6.61 1.74 O-Z VVS1 EX VG CU 92,237.400 6242248953
5.54 0.93 E VVS2 EX VG CU 97,008.300 6262247059
5.22 0.74 E VVS2 EX VG CU 64,788.480 6252758302
5.51 0.90 F VVS2 VG VG CU 86,184.000 2267252869
5.18 0.72 F VVS2 EX VG CU 60,410.880 6262303854
6.76 2.02 W-X VVS2 EX VG CU 149,682.000 5182683947
6.78 2.00 Y-Z VVS2 VG VG CU 148,200.000 1182688178
5.09 0.70 D VS1 EX EX CU 57,456.000 2266009726
5.11 0.70 D VS1 EX VG CU 57,456.000 5256736776
6.42 1.51 O-Z VS1 EX VG CU 74,880.900 6235895513
6.48 1.51 O-Z VS1 EX VG CU 80,045.100 5182160817
6.71 1.69 O-Z VS1 EX G CU 92,476.800 6221773370
6.77 1.61 W-X VS1 EX VG CU 88,099.200 6225597105
5.55 0.90 E VS2 EX VG CU 79,002.000 2266811447
5.50 0.91 E VS2 VG VG CU 79,879.800 6262303938
5.12 0.70 E VS2 EX EX CU 53,865.000 2256070925
5.15 0.71 E VS2 EX VG CU 54,634.500 7268229216
5.15 0.71 F VS2 EX VG CU 50,992.200 3255238310
5.15 0.72 F VS2 EX VG CU 51,710.400 2254975829
8.42 2.50 O-Z VS2 EX G CU 163,875.000 2181551917
6.58 1.71 O-Z VS2 EX VG CU 87,625.530 6222182214
6.39 1.61 O-Z VS2 VG VG CU 79,839.900 6231277250
6.93 1.76 O-Z VS2 VG G CU 87,278.400 1227597027
5.51 1.00 F VVS2 EX VG ASH 114,570.000 1263767977
5.47 1.00 E VS2 EX VG ASH 111,720.000 2266139486
5.96 0.70 E VVS1 EX VG EM 70,383.600 2276126493
5.96 0.71 F VVS2 EX EX EM 67,018.000 1269958983

Tiêu chuẩn 4C

Dạng cắt (cut)
Độ tinh khiết (Clarity)
Màu sắc (Color)
Trọng lượng (Carat)
Giấy chứng nhận

Các kiểu kim cương

Hình tròn
Chữ nhật nhọn góc
Oval
Hạt thóc
Trái lê/giọt lệ
Chữ nhật tròn góc
Chữ nhật xếp chồng
Hình vuông cắt góc
Chữ nhật cắt góc
Trái tim
Hướng dẫn mua kim cương

Hướng dẫn chọn kim cương
Hướng dẫn chọn theo tiêu chuẩn 4C
Hướng dẫn về hình dáng và chứng nhận

Dịch vụ khách hàng

Cam kết chất lượng
Chính sách hoa hồng
Quy chế mua lại và hồi của Kim Cương GIA
A HAPPY MOTHER DAY THÁNG 5/2012 Tặng voucher 1.000.000 VND trừ ngay trên hóa đơn mua kim cương rời GIA từ 5mm (Áp dụng từ 15/05/2012-30/05/2012)

Save


Địa chỉ: Phú Cường Diamond Plaza, 27-29 Trần Bình Trọng, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội