Kim Cương kiểm định bởi GIA

Chào mừng quý khách đến với Kim Cương GIA, nơi tốt nhất Việt Nam để mua Kim Cương kiểm định bởi GIA. Kim Cương GIA luôn luôn bán ra với giá thấp hơn giá của Rapaport và thấp nhất so với nhà cung cấp khác tại Việt Nam. Nếu bạn tìm thấy nơi nào cung cấp với giá thấp hơn chúng tôi, chúng tôi sẵn sàng mua lại với giá cao hơn giá bạn đã mua. Với chính sách đổi mới kim cương và hồi kim cương ưu đãi nhất chúng tôi tin là sẽ làm hài lòng quý khách. Để xem giấy chứng nhận điện tử của GIA đối với mỗi viên Kim Cương của chúng tôi, quý khách chọn vào viên Kim cương cần xem trên danh sách và ấn chuột trái, giấy chứng nhận của GIA sẽ mở ra để quý khách có thể tham khảo.

BẢNG GIÁ KIM CƯƠNG KIỂM ĐỊNH GIA 01/2018

Trọng lượng Màu sắc Độ tinh khiết Độ bóng Sự đối xứng Dạng cut Kích thước Giá bán (1000đ) Mã số kiểm định
0.18 F VVS1 VG VG EX 3.62 9,976.824 2256490958
0.18 D VVS1 VG VG VG 3.64 10,563.696 5172857065
0.18 E VVS1 VG VG EX 3.65 10,563.696 2254491168
0.18 E VVS1 VG VG EX 3.65 10,563.696 2256492999
0.18 D VVS1 VG VG EX 3.65 10,563.696 6251492516
0.18 E VVS1 VG VG EX 3.65 10,563.696 7251492993
0.18 D VVS1 VG VG EX 3.66 10,563.696 1258491532
0.18 F VVS2 VG VG EX 3.66 9,976.824 5256490949
0.18 F VVS2 EX VG EX 3.66 9,976.824 6255491416
0.18 F VVS2 VG VG EX 3.67 9,976.824 2257490602
0.19 F VVS2 VG VG EX 3.67 9,911.616 7252490563
0.19 D VS1 EX EX EX 3.68 9,911.616 2175865381
0.18 F VVS1 VG EX VG 3.70 9,976.824 7252491158
0.19 F VVS2 VG EX EX 3.70 9,911.616 3255491656
0.19 D VS1 VG EX EX 3.71 9,911.616 1172694974
0.20 D VS2 EX VG VG 3.76 9,781.200 5172865209
0.23 E VS2 EX EX EX 4.00 12,323.400 2176521158
0.24 D VS1 EX EX EX 4.01 13,515.840 7196714902
0.27 G VS2 EX EX G 4.15 12,798.324 2151605370
0.30 D VVS1 EX VG VG 4.30 18,659.520 2185435738
0.30 D VVS1 EX EX EX 4.30 19,083.600 6242538789
0.30 D VVS1 EX VG EX 4.30 19,083.600 7258522192
0.30 D VVS1 EX VG EX 4.31 18,659.520 7242350953
0.30 D VVS1 EX VG EX 4.32 18,659.520 2237350432
0.30 D VVS1 EX VG VG 4.33 18,659.520 1268347432
0.32 D VVS1 VG EX EX 4.41 19,677.312 2146436105
0.30 D VS1 EX VG EX 4.42 16,990.560 5176683479
0.31 D VVS2 VG VG VG 4.46 19,882.284 2131189599
0.33 E VVS2 EX EX EX 4.50 18,975.528 2181565454
0.33 F VS2 EX EX EX 4.50 16,786.044 3255096909
0.33 D VVS2 EX EX VG 4.50 20,728.620 6167563031
0.33 F VS1 EX EX EX 4.50 17,515.872 7196787588
0.33 D IF EX EX EX 4.50 30,096.000 7201831718
0.33 E VVS2 EX VG EX 4.50 19,562.400 1189666008
0.34 D VVS1 EX EX EX 4.50 21,628.080 1269918487
0.34 E VS1 EX EX EX 4.50 18,992.400 2175647606
0.34 F VS2 EX EX EX 4.50 16,938.120 2254038201
0.35 E VVS2 VG G VG 4.50 18,673.200 1189660611
0.35 D VVS1 EX EX EX 4.50 22,264.200 1269510796
0.35 E VVS2 EX EX EX 4.50 19,710.600 2166178717
0.35 E VVS2 EX EX EX 4.50 19,918.080 2186855737
0.35 E VVS2 EX EX EX 4.50 19,918.080 2204833535
0.36 D VVS2 VG VG VG 4.50 20,232.720 2165250708
0.35 D VVS1 EX EX EX 4.51 22,758.960 2267808969
0.36 D VS1 VG VG VG 4.51 19,945.440 2161544870
0.33 E VS1 EX EX EX 4.52 18,433.800 3235858820
0.33 E VS2 EX EX EX 4.52 18,057.600 7276198116
0.34 E VS2 EX EX EX 4.52 18,046.656 6271136703
0.35 D IF EX EX EX 4.52 29,685.600 2244817381
0.36 D VS1 VG VG EX 4.52 19,945.440 6192220079
0.33 E VS2 EX EX EX 4.53 17,877.024 1267419737
0.33 F VS2 EX EX EX 4.53 16,959.096 6262123395
0.35 D VS1 VG VG VG 4.53 19,391.400 6167545046
0.33 D VS1 EX EX EX 4.54 19,705.356 2256899095
0.33 D IF EX EX EX 4.54 29,193.120 6245116555
0.33 E VS1 EX EX EX 4.54 18,433.800 6255445058
0.34 F VS1 EX EX EX 4.54 17,860.608 2185412827
0.34 D VS1 EX VG EX 4.54 19,883.880 5161908279
0.34 F VS1 EX EX EX 4.54 17,860.608 6242699389
0.34 D VS1 VG EX EX 4.55 19,883.880 2266918011
0.35 E VVS2 EX EX EX 4.56 19,918.080 6245041450
0.34 E VS1 EX EX EX 4.58 19,380.000 6232006767
0.34 D VS2 VG EX EX 4.61 19,752.096 2186849280
0.35 E SI1 EX EX EX 4.62 16,678.200 7236158514
0.37 E VVS2 VG VG VG 4.62 20,836.920 7192317069
0.35 E VS2 EX EX EX 4.64 21,067.200 5171635413
0.36 F VS1 EX EX EX 4.64 23,089.104 2176847331
0.37 E SI1 VG G VG 4.64 16,888.872 7218455126
0.40 F VS1 EX VG VG 4.65 23,274.240 7216576810
0.40 F VS1 VG VG VG 4.72 24,861.120 2217511743
0.40 F SI1 G VG VG 4.80 19,699.200 2181323190
0.40 E VVS1 EX VG EX 4.80 30,387.840 2257026895
0.40 D VS1 VG EX EX 4.80 28,892.160 7213823310
0.41 D VVS1 EX EX EX 4.80 33,746.280 2246766970
0.41 E VS1 EX EX EX 4.80 26,080.920 6242526316
0.42 D VVS2 EX EX EX 4.80 30,930.480 1245890473
0.40 D VVS1 EX EX EX 4.81 33,962.880 1186429076
0.41 F VVS2 EX EX EX 4.81 25,800.480 7276152651
0.42 E VVS2 EX EX EX 4.81 27,904.464 6272150497
0.40 E SI1 VG VG VG 4.83 21,450.240 2165753617
0.41 D VVS1 EX EX EX 4.85 33,746.280 6275271641
0.44 D VS2 EX EX EX 4.85 28,591.200 7268770950
0.40 F VS1 EX VG VG 4.86 25,654.560 6262916452
0.46 D VVS1 EX VG VG 4.86 37,861.680 7218800015
0.43 D VS2 VG EX EX 4.88 28,529.640 1268784130
0.45 D VVS1 EX EX VG 4.88 38,598.120 2247891656
0.45 E IF EX VG EX 4.90 37,818.360 5181348259
0.44 D IF EX EX EX 4.93 46,147.200 5156836249
0.45 D VS1 EX VG EX 5.00 42,476.400 2183489470
0.45 F VVS2 EX VG EX 5.00 40,629.600 7203143870
0.46 F VVS2 EX EX EX 5.00 41,532.480 1209273343
0.46 F VVS1 VG EX EX 5.00 44,867.664 5176859545
0.46 D VS1 EX EX EX 5.00 43,420.320 1227930833
0.46 D VVS2 VG EX EX 5.00 48,139.920 2146527049
0.46 E VVS2 EX VG EX 5.00 43,420.320 2226503474
0.46 F VVS2 EX EX EX 5.00 41,532.480 5233011428
0.45 E VS1 VG VG EX 5.01 41,912.100 2176755873
0.45 E VVS2 EX EX EX 5.01 43,420.320 2181349145
0.45 E SI1 EX EX VG 5.01 28,779.300 2185550327
0.45 F VS2 EX EX EX 5.01 36,063.900 2257747040
0.45 F VVS1 EX EX EX 5.01 44,836.200 2176203844
0.46 E VS1 VG EX EX 5.01 41,490.528 2196228235
0.46 F VS2 VG VG EX 5.01 34,925.040 2246640575
0.46 E VVS2 EX VG EX 5.01 43,420.320 3205345645
0.46 D VVS2 EX VG EX 5.01 49,744.584 6195630408
0.46 F VVS2 EX EX EX 5.01 41,532.480 2256111762
0.46 E VS1 EX VG EX 5.01 41,490.528 5226820346
0.47 E VVS1 EX EX EX 5.01 49,293.600 2267598976
0.47 D VVS1 EX EX EX 5.01 51,865.440 7266837926
0.47 F IF EX EX EX 5.01 45,328.680 7278272120
0.47 F VS1 EX EX EX 5.01 39,542.040 2256152381
0.50 E VVS1 EX VG VG 5.01 49,590.000 1119191794
0.45 F VVS2 EX EX EX 5.02 41,081.040 2244654081
0.45 F VVS2 EX VG VG 5.02 40,629.600 7208932920
0.46 D VVS1 EX EX EX 5.02 52,492.440 2183477790
0.46 E VS1 EX EX EX 5.02 41,490.528 6241319231
0.46 F VS1 VG EX EX 5.03 39,560.736 2185006841
0.46 F VS1 EX VG EX 5.03 38,700.720 2196421340
0.46 F SI1 VG EX EX 5.03 29,418.840 1223294270
0.45 F VS1 EX EX EX 5.04 39,962.700 5226634532
0.45 F VS2 EX EX EX 5.04 35,684.280 7266418584
0.46 E IF EX EX EX 5.04 49,608.240 1273267916
0.46 E VVS2 EX VG EX 5.04 43,420.320 2197581131
0.46 E VS2 EX VG EX 5.05 36,812.880 2181311205
0.46 E VS2 VG EX VG 5.05 36,812.880 7201777083
0.50 E VVS1 EX EX VG 5.05 49,590.000 1113211704
0.46 E VS2 EX VG EX 5.06 36,812.880 5246819032
0.46 D VVS2 EX EX EX 5.08 49,209.696 6181279237
0.46 D VS2 VG EX EX 5.10 40,588.560 2246596026
0.46 D IF EX EX VG 5.10 58,732.800 1179200887
0.47 E VS2 EX EX EX 5.12 40,956.552 1189369289
0.51 D VS1 VG VG EX 5.20 51,884.136 1183357061
0.51 F VS1 VG EX G 5.21 46,244.556 1119481598
0.52 E VS2 EX EX EX 5.22 43,464.096 7223506441
0.51 D VS1 EX VG EX 5.25 52,419.024 2136027308
0.53 E VS1 EX EX EX 5.31 51,961.200 5186588276
0.55 E VS1 EX EX EX 5.38 55,539.660 2136352162
0.56 E VVS2 EX EX EX 5.40 61,669.440 1189588516
0.56 D VS1 EX EX EX 5.40 58,809.408 2186828351
0.57 E VS1 EX EX EX 5.40 55,882.800 2248683411
0.58 D SI1 EX EX EX 5.40 46,284.000 6252312843
0.58 E VVS1 EX EX EX 5.40 68,764.800 5186386260
0.60 D VS1 EX VG EX 5.40 57,866.400 1247826781
0.60 E VVS2 EX VG EX 5.40 61,040.160 1248138413
0.60 E VS1 EX VG EX 5.40 55,882.800 2185343583
0.60 E VS1 EX EX EX 5.40 55,882.800 2237426016
0.60 E VVS1 EX VG EX 5.40 67,032.000 2246100488
0.60 D VVS2 EX EX EX 5.40 66,279.600 5171735876
0.60 E VVS1 EX EX EX 5.40 66,348.000 5171928582
0.60 F VS1 EX EX EX 5.40 53,283.600 5181297387
0.60 F VVS2 EX EX EX 5.40 58,988.160 6222877972
0.60 D VVS2 EX VG EX 5.40 62,791.200 7201476025
0.60 E VVS1 EX VG EX 5.40 66,348.000 7242380071
0.60 D VS2 EX VG EX 5.41 54,706.320 1182445447
0.60 D VS2 VG EX EX 5.41 54,706.320 2264671972
0.60 F VS1 EX EX EX 5.42 52,722.720 6222864367
0.58 E VVS2 EX EX EX 5.43 59,613.792 5182022742
0.62 D VVS2 EX EX EX 5.43 64,884.240 2236022344
0.58 F VVS2 EX EX EX 5.44 56,440.032 2227789584
0.60 E VVS2 EX VG EX 5.44 59,781.600 2248311258
0.60 F VVS2 VG EX EX 5.45 57,182.400 5166592136
0.60 D VS1 EX EX EX 5.50 59,781.600 2183497925
0.60 D VS1 EX EX EX 5.50 63,653.040 6225742338
0.62 E VVS2 EX EX EX 5.50 71,528.160 2194620343
0.64 E VS1 EX EX EX 5.50 57,725.952 2181471475
0.60 D SI1 EX VG VG 5.51 46,922.400 6245659011
0.61 E VS2 EX EX EX 5.54 52,613.964 5266923316
0.64 E VVS2 EX EX EX 5.55 77,191.680 5166509849
0.70 E IF EX EX VG 5.56 89,376.000 6261626325
0.70 E VVS1 EX VG VG 5.60 86,822.400 1243890658
0.70 E VVS2 EX EX VG 5.60 77,884.800 2181586725
0.70 F IF EX VG VG 5.60 85,465.800 7253926691
0.70 D VVS1 VG EX EX 5.62 99,973.440 7112865033
0.70 E VS2 EX VG VG 5.65 69,713.280 6225805317
0.68 F IF EX EX EX 5.68 89,861.184 7246184118
0.70 E VVS2 EX VG EX 5.68 79,831.920 5181416235
0.70 F VVS2 EX EX EX 5.68 71,500.800 6183397030
0.70 F VS2 VG VG VG 5.69 69,426.000 7261973671
0.70 F VS2 EX VG EX 5.70 69,426.000 6251071790
0.70 D VVS1 EX EX EX 5.77 89,631.360 1277229011
0.70 F IF EX EX G 5.78 85,465.800 2248177417
0.70 F VS1 EX EX EX 5.80 76,129.200 2183501163
0.70 F VS2 VG EX EX 5.80 71,820.000 6255439490
0.71 E IF EX EX VG 5.80 96,318.600 3255928402
0.70 E VS2 EX VG EX 5.81 79,672.320 2247846324
0.75 D VVS1 EX EX EX 5.81 110,808.000 6261217163
0.70 D VVS2 EX VG EX 5.83 94,515.120 3255158257
0.77 F VS1 EX VG EX 5.92 89,324.928 2121880214
0.80 D SI1 EX VG EX 5.93 79,708.800 1279112537
0.80 D SI1 EX EX VG 5.93 79,708.800 2266559569
0.77 F VVS2 EX EX EX 6.00 112,358.400 5176125918
0.80 D VS2 EX VG EX 6.00 112,176.000 1182525781
0.80 F VS1 EX VG EX 6.00 109,002.240 2247021729
0.80 E VVS1 EX EX EX 6.00 135,432.000 6261488810
0.80 F VS2 EX EX VG 6.00 97,766.400 7248040496
0.81 E VVS2 EX EX EX 6.00 119,672.640 7198575907
0.81 E VVS2 EX EX EX 6.00 119,672.640 7258337222
0.81 F IF EX EX EX 6.00 146,266.560 2175871896
0.81 E VS1 EX EX EX 6.00 113,762.880 2217401594
0.82 E VVS2 EX EX EX 6.00 119,467.440 5171742010
0.82 F IF EX EX EX 6.00 144,370.512 6225506471
0.83 F VS1 EX EX EX 6.00 109,229.328 2196136715
0.80 F VS1 EX EX EX 6.01 109,002.240 5176033641
0.80 D VS2 EX EX EX 6.01 112,176.000 5181343648
0.80 F VS1 EX VG EX 6.01 109,002.240 6241790231
0.80 D VS1 EX VG EX 6.01 119,380.800 6215559188
0.80 F VS1 EX VG EX 6.01 109,002.240 6235758366
0.82 F VS1 EX EX EX 6.01 109,035.072 1228883370
0.83 D VS1 EX EX EX 6.01 119,031.960 2246851987
0.83 E VS1 EX EX EX 6.01 113,657.544 2257095792
0.82 E VS1 EX EX EX 6.02 115,167.360 2161787324
0.83 E VS2 EX EX EX 6.02 104,801.112 2175757722
0.80 F VS1 EX EX VG 6.03 109,002.240 2175797965
0.83 D VS2 EX EX EX 6.03 117,801.900 6242188427
0.80 E VS1 EX EX EX 6.04 112,358.400 5172714814
0.83 E SI1 EX EX EX 6.05 89,415.900 7226864465
0.85 D VS2 EX EX EX 6.05 116,280.000 6225906402
0.80 F SI1 EX EX EX 6.06 87,807.360 6251026663
0.84 F SI1 EX EX EX 6.06 87,754.464 2173777883
0.82 D SI1 EX EX EX 6.09 89,254.704 7261721961
0.90 E IF EX VG VG 6.10 175,446.000 1203663754
0.80 E VS2 VG VG VG 6.14 104,898.240 6117980766
0.90 E VS1 EX VG EX 6.18 129,563.280 2171829207
0.91 D VVS2 EX EX EX 6.18 158,597.712 6173935639
0.91 E VVS2 EX EX EX 6.19 149,385.600 6235517416
0.88 G VS2 VG EX EX 6.20 114,766.080 1126494492
0.90 F VVS2 EX EX VG 6.21 147,744.000 2117585499
0.90 D VS1 VG VG VG 6.23 148,257.000 2116590579
0.90 E VS1 EX EX VG 6.25 142,203.600 6192643798
0.90 F VVS2 EX EX EX 6.30 164,160.000 1193774243
0.90 G SI1 EX VG EX 6.30 101,574.000 5256357126
0.90 E SI1 EX EX EX 6.30 122,812.200 2247401154
0.90 G VS2 EX VG EX 6.30 120,862.800 2248783469
0.90 H VS1 VG EX EX 6.30 116,348.400 6167263126
0.91 I VS1 EX EX EX 6.30 109,798.416 2186989728
1.00 D VVS1 EX VG VG 6.30 225,720.000 6252206586
0.90 D VVS1 VG VG EX 6.31 189,481.680 3275366774
0.90 E SI1 EX EX EX 6.31 121,519.440 6252443528
0.90 F VS1 EX EX EX 6.31 147,744.000 1189573249
0.92 E VVS2 EX EX EX 6.31 169,905.600 3265089044
0.95 G SI2 EX EX EX 6.31 93,571.200 6235759251
0.91 H SI2 EX EX EX 6.32 84,029.400 2185327636
0.92 F VS1 EX EX EX 6.32 149,516.928 2185691115
1.00 F VS1 EX VG VG 6.37 171,000.000 5186441686
1.00 D IF EX EX EX 6.38 368,448.000 2274156640
1.00 L SI1 EX EX EX 6.53 84,474.000 6202832593
1.00 E VVS2 VG EX VG 6.54 238,761.600 2131609597
1.05 E VVS1 EX EX EX 6.58 278,015.220 7211015718
1.04 E IF EX EX EX 6.60 299,624.832 3205397791
1.07 E IF EX EX EX 6.60 308,267.856 5176822096
1.04 D VVS2 EX EX EX 6.61 298,296.960 2136434859
1.05 F VVS1 EX EX EX 6.61 258,552.000 2171943401
1.09 E VS1 EX EX EX 6.63 239,324.760 1237132562
1.09 E IF EX EX EX 6.63 297,925.776 5226007970
1.09 D SI2 EX EX EX 6.63 154,330.920 6241024462
1.13 E IF EX EX EX 6.65 299,326.152 1243685152
1.20 F IF EX EX EX 6.80 272,916.000 5181523866
1.21 E VS1 EX EX EX 6.80 265,672.440 7246825467
1.20 E VS1 EX EX EX 6.81 266,404.320 6202833746
1.20 G IF EX EX EX 6.85 247,334.400 6222921335
1.27 H IF EX EX EX 6.86 239,755.680 5216691455
1.22 E VS2 EX EX EX 6.88 256,324.440 7261525989
1.25 E VVS1 EX EX EX 6.88 356,107.500 5172862531
1.25 F IF EX EX EX 6.88 295,659.000 6261736423
1.24 F VVS2 EX EX EX 6.95 272,259.360 2194962206
1.24 D VS1 EX EX EX 6.96 293,293.728 7166820060
1.32 E VVS2 EX EX EX 7.00 322,328.160 2173841815
1.31 D IF EX EX EX 7.01 494,614.080 5171943023
1.32 D IF EX EX EX 7.01 510,849.504 2227267309
1.32 D VVS1 EX EX EX 7.01 460,468.800 1172901023
1.34 F VS1 EX EX EX 7.01 269,468.640 7216463783
1.30 I VVS1 EX EX EX 7.05 199,595.760 2246692765
1.34 D VVS2 EX EX EX 7.05 397,909.248 5172861506
1.33 D IF EX EX EX 7.06 552,381.984 2176237307
1.37 E VS1 EX EX EX 7.10 290,775.924 6187491924
1.36 K VS1 EX EX EX 7.10 132,559.200 2247596538
1.50 E IF EX EX VG 7.20 546,345.000 6202166019
1.51 F IF EX EX VG 7.20 499,481.424 3225732889
1.50 H VS2 EX VG VG 7.24 257,184.000 2196298684
1.52 D VS2 EX EX EX 7.32 397,677.600 5186188261
1.62 D VS2 EX EX EX 7.50 482,014.800 2214780692
1.57 F VS1 EX EX EX 7.52 422,034.840 2176607723
1.64 E VS1 EX EX EX 7.58 448,704.000 2166962397
1.70 L VS1 EX VG EX 7.60 161,435.400 7261117003
1.64 D VVS2 EX EX EX 7.75 532,462.080 2151374868
1.80 K VS1 EX EX EX 7.77 198,838.800 2185396277
1.81 J VS1 EX EX EX 7.79 259,988.400 2185240134
1.89 J SI1 EX EX EX 7.88 213,736.320 7263217668
1.92 F VS1 EX EX EX 8.01 648,760.320 1223317176
2.01 E VS1 EX VG EX 8.01 721,791.000 2246883097
1.87 F SI1 EX EX EX 8.02 489,248.100 5172560405
1.94 E VVS2 EX EX EX 8.02 710,277.456 1172834468
1.95 D VVS2 EX EX EX 8.02 866,970.000 5171960352
2.00 H VS1 EX VG EX 8.03 478,800.000 6245608448
2.00 F IF EX EX EX 8.05 993,669.600 1199249295
2.02 M VVS2 EX EX EX 8.06 261,137.520 5266676943
2.00 D VVS1 EX EX EX 8.08 1,286,284.800 1179727269
2.00 N VS1 EX EX EX 8.10 217,512.000 5263669197
2.01 D VVS1 EX EX EX 8.10 1,187,495.136 2237971416
2.11 H VS2 EX EX EX 8.22 541,215.000 2186216205
2.27 E VVS2 EX EX EX 8.37 963,437.940 6205768710
2.30 F VS1 EX EX EX 8.39 864,735.600 3225937407
2.51 E VVS2 EX EX EX 8.67 992,333.520 2236962239
2.41 F VS1 EX EX EX 8.73 799,493.400 2175932500
2.70 D VVS1 EX EX EX 8.88 1,886,937.120 2171722080
2.71 D FL EX EX EX 8.88 1,993,651.608 2175792336
2.71 D IF EX EX EX 9.01 2,184,823.680 3215454112
3.01 D VS1 EX EX VG 9.05 1,729,013.832 1179836520
3.51 N VVS2 EX EX EX 9.72 411,984.144 1267739248
3.70 K VS2 EX EX EX 10.01 970,140.000 2136272508
4.02 D VVS1 EX VG EX 10.36 4,170,348.000 2171571141
6.80 J VVS2 EX EX EX 12.24 3,852,744.000 2165818940
8.26 I VS2 EX EX EX 13.21 5,348,515.200 2171080325
10.80 M VS1 EX EX EX 14.08 6,660,299.520 5161727536
0.70 D VS1 EX EX CU 5.09X4.94 57,456.000 2266009726
0.70 D VS1 EX VG CU 5.11X4.95 57,456.000 5256736776
0.70 E VS2 EX EX CU 5.12X4.98 53,865.000 2256070925
0.72 E VVS1 EX VG CU 5.15X4.99 64,350.720 1263797484
0.71 F VS2 EX VG CU 5.15X4.99 50,992.200 3255238310
0.72 F VS2 EX VG CU 5.15X5.00 51,710.400 2254975829
0.71 E VS2 EX VG CU 5.15X5.02 54,634.500 7268229216
0.74 E VVS1 EX VG CU 5.17X5.01 66,138.240 2264810069
0.72 F VVS2 EX VG CU 5.18X5.03 60,410.880 6262303854
0.74 E VVS2 EX VG CU 5.22X5.08 64,788.480 6252758302
1.00 E VS2 EX VG ASH 5.47X5.41 111,720.000 2266139486
0.90 F VVS2 VG VG CU 5.51X5.4 86,184.000 2267252869
1.00 F VVS2 EX VG ASH 5.51X5.42 114,570.000 1263767977
0.93 E VVS2 EX VG CU 5.54X5.47 97,008.300 6262247059
0.90 E VS2 EX VG CU 5.55X5.38 79,002.000 2266811447
0.91 E VS2 VG VG CU 5.5X5.44 79,879.800 6262303938
0.74 I VVS2 EX VG HT 5.69X6.23 47,072.880 5171615487
0.75 G VS2 EX EX HT 5.7X6.39 60,021.000 2236144074
0.80 D VVS2 EX VG EM 6.04X4.46 80,438.400 6265896653
0.82 E VVS1 VG VG EM 6.14X4.54 82,449.360 6262884250
0.81 F VVS1 VG VG EM 6.18X4.43 78,119.640 1268743192
0.91 H VVS2 EX VG EM 6.23X4.58 74,692.800 5223609989
0.81 E IF VG VG EM 6.32X4.46 73,410.300 5243167799
0.90 H VVS1 EX VG EM 6.35X4.58 75,411.000 1172858696
0.90 F VVS2 EX G EM 6.35X4.68 91,929.600 6265782410
1.61 O-Z VS2 VG VG CU 6.39X6.19 79,839.900 6231277250
1.51 O-Z VS1 EX VG CU 6.42X6.11 74,880.900 6235895513
0.90 F VVS2 EX VG EM 6.44X4.6 91,929.600 5266915101
0.90 I SI1 EX VG EM 6.47X4.55 60,021.000 2238140105
1.51 O-Z VS1 EX VG CU 6.48X6.18 80,045.100 5182160817
0.91 H SI1 EX VG EM 6.51X4.48 63,903.840 6231277051
1.71 O-Z VS2 EX VG CU 6.58X6.51 87,625.530 6222182214
1.74 O-Z VVS1 EX VG CU 6.61X6.39 92,237.400 6242248953
1.69 O-Z VS1 EX G CU 6.71X6.1 92,476.800 6221773370
2.02 O-Z VVS2 EX VG CU 6.76X6.7 143,925.000 5182683947
1.61 O-Z VS1 EX VG CU 6.77X6.19 88,099.200 6225597105
2.00 O-Z VVS2 VG VG CU 6.78X6.71 142,500.000 1182688178
1.76 O-Z VS2 VG G CU 6.93X6.59 87,278.400 1227597027
1.36 E IF EX VG EM 7.13X5.68 260,467.200 6167498398
3.02 O-Z VVS2 VG VG CU 7.91X7.71 240,996.000 2185522072
2.07 H VS2 EX EX HEART 8.08X8.91 366,240.960 1235169315
2.00 F VS1 EX EX EM 8.14×6.01 421,344.000 2224096817
2.50 O-Z VS2 EX G CU 8.42X6.69 163,875.000 2181551917

Tiêu chuẩn 4C

Dạng cắt (cut)
Độ tinh khiết (Clarity)
Màu sắc (Color)
Trọng lượng (Carat)
Giấy chứng nhận

Các kiểu kim cương

Hình tròn
Chữ nhật nhọn góc
Oval
Hạt thóc
Trái lê/giọt lệ
Chữ nhật tròn góc
Chữ nhật xếp chồng
Hình vuông cắt góc
Chữ nhật cắt góc
Trái tim
Hướng dẫn mua kim cương

Hướng dẫn chọn kim cương
Hướng dẫn chọn theo tiêu chuẩn 4C
Hướng dẫn về hình dáng và chứng nhận

Dịch vụ khách hàng

Cam kết chất lượng
Chính sách hoa hồng
Quy chế mua lại và hồi của Kim Cương GIA
A HAPPY MOTHER DAY THÁNG 5/2012 Tặng voucher 1.000.000 VND trừ ngay trên hóa đơn mua kim cương rời GIA từ 5mm (Áp dụng từ 15/05/2012-30/05/2012)

Save


Địa chỉ: Phú Cường Diamond Plaza, 27-29 Trần Bình Trọng, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội