Kim Cương kiểm định bởi GIA

Chào mừng quý khách đến với Kim Cương GIA, nơi tốt nhất Việt Nam để mua Kim Cương kiểm định bởi GIA. Kim Cương GIA luôn luôn bán ra với giá thấp hơn giá của Rapaport và thấp nhất so với nhà cung cấp khác tại Việt Nam. Nếu bạn tìm thấy nơi nào cung cấp với giá thấp hơn chúng tôi, chúng tôi sẵn sàng mua lại với giá cao hơn giá bạn đã mua. Với chính sách đổi mới kim cương và hồi kim cương ưu đãi nhất chúng tôi tin là sẽ làm hài lòng quý khách. Để xem giấy chứng nhận điện tử của GIA đối với mỗi viên Kim Cương của chúng tôi, quý khách chọn vào viên Kim cương cần xem trên danh sách và ấn chuột trái, giấy chứng nhận của GIA sẽ mở ra để quý khách có thể tham khảo.

BẢNG GIÁ KIM CƯƠNG KIỂM ĐỊNH GIA THÁNG 11

Kích thước (ly) Carat Color Clarity Polish Symmetry Cut Price(1000đ) GIA Report
3.64 0.18 F SI1 VG EX EX 7,461.720 1199220632
3.67 0.19 D VVS1 EX VG EX 9,577.425 7251490867
3.69 0.19 E VVS1 VG VG EX 9,577.425 6255490138
3.70 0.18 G VVS1 VG EX EX 8,121.600 6251490789
3.71 0.19 E VVS1 EX VG EX 9,577.425 7253490892
3.72 0.19 E VVS1 VG VG EX 9,577.425 2254491351
3.77 0.19 D VVS1 EX EX EX 9,577.425 2195212526
3.80 0.20 F VVS2 EX EX EX 10,081.500 2191212727
4.50 0.33 F VS2 EX EX EX 18,425.880 6275215120
4.50 0.34 D VVS1 EX EX EX 23,530.550 7283737464
4.51 0.34 D VVS2 EX EX EX 21,573.000 5296312595
4.51 0.34 E VVS1 EX EX EX 22,012.450 5296365569
4.52 0.34 D VVS2 VG EX EX 21,573.000 5283753139
4.54 0.33 D IF EX VG EX 29,469.000 6292052961
4.54 0.34 D VS1 EX VG EX 21,253.400 5161908279
4.62 0.37 E VVS2 VG VG VG 22,380.930 7192317069
4.72 0.40 F VS1 VG VG VG 25,624.400 2217511743
4.80 0.40 D VVS2 EX EX EX 32,900.000 1182689708
4.80 0.40 E VS2 EX VG VG 26,442.200 1285243041
4.80 0.40 E VVS1 EX EX EX 30,362.000 3265674791
4.80 0.40 F IF EX EX VG 30,362.000 6262505037
4.80 0.40 F VS1 EX EX VG 26,790.000 7271279702
4.80 0.40 F VS1 VG VG EX 26,790.000 1269502475
4.80 0.40 F VS2 EX VG VG 25,004.000 2276832561
4.81 0.40 D SI1 VG VG EX 25,380.000 2266678046
4.82 0.41 D VS2 EX EX EX 28,673.760 2284175049
4.82 0.40 D VVS1 EX EX EX 36,791.600 6262978276
4.83 0.40 E SI1 VG VG VG 23,688.000 2165753617
4.84 0.42 F SI1 VG EX EX 23,688.000 5286195454
4.85 0.41 E VS1 EX EX VG 29,569.820 6275580691
4.86 0.40 E VS2 EX VG VG 26,442.200 6271089505
4.87 0.40 E VVS2 EX EX G 27,072.000 5116630757
4.89 0.44 F VS1 VG EX VG 27,918.000 1103974141
5.00 0.47 D SI1 VG VG EX 30,926.000 7288990267
5.00 0.45 D VS1 EX VG EX 44,266.950 1205227290
5.00 0.46 D VS2 VG VG EX 39,975.380 1275183377
5.00 0.45 D VS2 EX EX EX 40,925.250 6187335948
5.00 0.47 D VVS1 EX EX EX 54,672.750 2294085208
5.00 0.46 D VVS2 EX EX EX 52,374.450 7242418355
5.00 0.46 D VVS2 VG EX EX 49,617.900 2146527049
5.00 0.46 E VS2 EX EX EX 37,943.100 5263487775
5.00 0.48 E VVS1 EX EX EX 50,760.000 1278603933
5.00 0.46 E VVS2 EX VG EX 44,753.400 2226503474
5.00 0.46 F VS1 EX EX EX 39,002.480 3275580657
5.00 0.45 F VS2 EX EX EX 33,734.250 1293403672
5.00 0.46 F VVS1 VG EX EX 46,245.180 5176859545
5.00 0.46 F VVS1 EX EX EX 44,753.400 6292109791
5.00 0.45 F VVS2 EX VG EX 41,877.000 7203143870
5.00 0.46 F VVS2 EX EX EX 42,807.600 1209273343
5.00 0.46 F VVS2 EX EX EX 42,807.600 5233011428
5.00 0.45 F VVS2 EX EX EX 41,877.000 7271682998
5.00 0.46 F VVS2 EX EX EX 42,807.600 7271279228
5.01 0.48 D IF EX EX EX 63,168.000 2276519545
5.01 0.46 D SI1 EX EX EX 30,268.000 5286774058
5.01 0.46 D SI1 EX EX EX 30,268.000 2286538267
5.01 0.46 D VVS1 EX EX EX 53,509.500 1265874527
5.01 0.46 D VVS2 EX VG EX 51,271.830 6195630408
5.01 0.46 E VS1 VG EX EX 41,834.700 2196228235
5.01 0.46 E VS1 EX VG EX 41,834.700 5226820346
5.01 0.47 E VVS1 EX EX EX 50,807.000 2267598976
5.01 0.50 E VVS1 EX VG VG 49,937.500 1119191794
5.01 0.45 E VVS2 EX EX EX 44,753.400 2181349145
5.01 0.46 E VVS2 EX VG EX 44,753.400 3205345645
5.01 0.47 F IF EX EX EX 46,720.350 7278272120
5.01 0.46 F SI1 EX EX EX 27,835.750 1293235637
5.01 0.47 F VS1 EX EX EX 40,756.050 2256152381
5.01 0.45 F VS1 EX EX EX 39,888.900 6275528800
5.01 0.46 F VS2 VG VG EX 36,797.240 2246640575
5.01 0.45 F VVS1 EX EX EX 46,212.750 2176203844
5.02 0.47 D IF EX EX EX 61,852.000 5276831913
5.02 0.46 D SI1 EX EX EX 30,268.000 1289837631
5.02 0.45 D SI1 EX EX EX 29,610.000 6295642153
5.02 0.46 D VVS1 EX EX EX 53,509.500 2183477790
5.02 0.46 E VS1 EX EX EX 42,764.360 6241319231
5.02 0.46 E VS2 EX EX EX 37,943.100 2276468506
5.02 0.45 E VS2 EX EX EX 37,943.100 6271558021
5.02 0.47 E VVS2 EX EX EX 46,234.370 6275958573
5.02 0.45 F VS2 EX EX EX 35,997.300 7282195538
5.02 0.45 F VVS2 EX EX EX 42,342.300 2244654081
5.02 0.45 F VVS2 EX VG VG 41,877.000 7208932920
5.03 0.46 D VS2 EX EX EX 39,975.380 6265053734
5.03 0.48 E VVS1 EX EX EX 50,760.000 6271670097
5.03 0.46 F VS2 EX EX EX 35,997.300 1277098190
5.03 0.45 F VS2 EX EX EX 35,997.300 2278992975
5.04 0.46 D SI1 EX EX EX 30,873.360 7296341377
5.04 0.46 E IF EX EX EX 51,131.300 1273267916
5.04 0.46 E VVS2 EX VG EX 44,753.400 2197581131
5.04 0.45 F VS1 EX EX EX 41,189.630 5226634532
5.04 0.45 F VS2 EX EX EX 36,779.850 7266418584
5.05 0.46 E VS2 EX VG EX 37,943.100 2181311205
5.05 0.46 E VS2 VG EX VG 37,943.100 7201777083
5.05 0.46 E VS2 EX EX EX 37,943.100 2277742481
5.06 0.46 E VS1 EX EX EX 40,883.420 6291261040
5.06 0.46 E VS2 EX VG EX 37,943.100 5246819032
5.08 0.46 D VVS2 EX EX EX 50,720.520 6181279237
5.10 0.46 D VS2 VG EX EX 40,905.040 2246596026
5.12 0.47 E VS2 EX EX EX 42,213.990 1189369289
5.20 0.51 D VS1 VG VG EX 51,271.830 1183357061
5.21 0.51 F VS1 VG EX G 47,664.350 1119481598
5.25 0.51 D VS1 EX VG EX 51,271.830 2136027308
5.28 0.56 F IF EX EX EX 60,614.960 2156444857
5.31 0.53 E VS1 EX EX EX 53,556.500 5186588276
5.35 0.56 D VVS2 EX EX EX 67,116.000 1139715275
5.38 0.57 E VVS2 EX EX EX 61,617.000 2166790564
5.40 0.60 D SI1 VG EX EX 48,363.000 2267735437
5.40 0.61 D VS1 EX EX EX 61,325.130 2175751744
5.40 0.57 E VS1 EX EX EX 58,174.490 2248683411
5.40 0.60 E VS1 VG VG VG 57,598.500 2266511761
5.40 0.58 E VVS1 EX EX EX 70,876.000 5186386260
5.40 0.60 E VVS1 EX VG EX 69,090.000 2246100488
5.40 0.60 E VVS1 EX EX EX 68,385.000 5171928582
5.40 0.60 E VVS1 EX VG EX 68,385.000 7242380071
5.40 0.60 E VVS1 EX EX EX 68,385.000 2277660188
5.40 0.60 E VVS1 EX VG EX 68,385.000 1243626904
5.40 0.56 E VVS2 EX EX EX 63,562.800 1189588516
5.40 0.60 E VVS2 EX VG EX 62,914.200 1248138413
5.40 0.58 E VVS2 EX EX EX 63,324.980 3265141877
5.40 0.60 E VVS2 EX EX EX 62,914.200 6183341768
5.40 0.61 F VS1 EX EX EX 55,834.830 2246891324
5.40 0.60 F VS1 VG VG EX 56,653.800 5182356571
5.40 0.58 F VS1 EX EX EX 55,883.000 1279417886
5.40 0.60 F VS2 EX VG EX 52,508.400 2185484970
5.40 0.60 F VS2 EX VG EX 52,508.400 2181471129
5.40 0.60 F VVS2 EX EX EX 60,799.200 6222877972
5.41 0.60 D VS2 EX VG EX 56,385.900 1182445447
5.41 0.60 D VS2 VG EX EX 56,385.900 2264671972
5.41 0.61 E VS1 EX EX EX 58,558.480 5181460373
5.41 0.60 E VVS2 EX VG EX 62,914.200 5276413525
5.41 0.60 F VS1 EX EX EX 54,341.400 2276110058
5.41 0.58 F VS2 EX EX EX 51,794.000 2278002450
5.41 0.58 F VS2 EX EX EX 51,794.000 5116696381
5.42 0.60 D VS2 EX EX EX 57,598.500 7266875108
5.42 0.60 E IF EX VG VG 72,121.500 2277405811
5.42 0.60 E VS1 EX EX EX 57,598.500 1289207603
5.42 0.57 E VVS2 EX EX EX 63,465.510 6262570681
5.42 0.60 F VS1 EX VG VG 54,919.500 1275618701
5.43 0.60 D SI1 EX EX EX 49,237.200 2277238444
5.43 0.60 E VS2 EX VG EX 53,890.200 7268880778
5.43 0.58 E VVS2 EX EX EX 63,324.980 5182022742
5.44 0.60 E VVS2 EX VG EX 62,914.200 2248311258
5.44 0.58 F VVS2 EX EX EX 58,172.840 2227789584
5.45 0.58 F VS1 EX EX EX 55,324.170 2287176153
5.45 0.60 F VVS2 VG EX EX 58,938.000 5166592136
5.50 0.64 E VS1 EX EX EX 64,672.000 2181471475
5.50 0.62 E VVS2 EX EX EX 73,724.200 2194620343
5.56 0.70 E IF EX EX VG 81,427.500 6261626325
5.60 0.70 E VVS1 EX VG VG 89,488.000 1243890658
5.60 0.70 F IF EX VG VG 88,089.750 7253926691
5.68 0.68 F IF EX EX EX 92,620.080 7246184118
5.68 0.70 F VVS2 EX EX EX 73,696.000 6183397030
5.69 0.70 F VS2 VG VG VG 71,557.500 7261973671
5.70 0.70 F VS2 EX VG EX 71,557.500 6251071790
5.72 0.72 E VVS2 EX EX VG 98,051.400 2131403161
5.78 0.70 F IF EX EX G 88,089.750 2248177417
5.80 0.70 F VS1 EX EX EX 87,185.000 2206008045
6.00 0.81 E IF VG EX EX <151,899.300 6265837315
6.00 0.80 E VVS1 EX EX EX <139,590.000 6261488810
6.00 0.81 F IF EX EX EX <150,757.200 2175871896
6.00 0.80 F VS2 EX EX VG <100,768.000 7248040496
6.00 0.77 F VVS2 EX EX EX <115,808.000 5176125918
6.01 0.80 F VS1 EX VG EX <112,348.800 6241790231
6.01 0.80 F VVS2 EX EX EX <120,320.000 6245623858
6.02 0.83 F VVS2 EX EX EX <109,228.000 2181312129
6.03 0.80 F VS1 EX EX VG <112,348.800 2175797965
6.05 0.85 D VS2 EX EX EX <119,850.000 6225906402
6.06 0.80 E SI1 EX EX EX 84,600.000 6281311278
6.08 0.80 E SI1 EX VG VG 84,600.000 1275026272
6.10 0.90 E IF EX VG VG <180,832.500 1203663754
6.17 0.90 J VVS1 EX VG EX 95,344.200 2206319758
6.18 0.91 D VVS2 EX EX EX <173,945.600 6173935639
6.19 0.91 E VVS2 EX EX EX <153,972.000 6235517416
6.21 0.90 F VVS2 EX EX VG <152,280.000 2117585499
6.23 0.90 D VS1 VG VG VG <152,808.800 2116590579
6.25 0.90 E VS1 EX EX VG <146,569.500 6192643798
6.30 0.91 E IF EX EX EX <219,410.100 1298050206
6.30 0.90 E SI1 EX EX EX <126,582.800 2247401154
6.30 0.90 G VS2 EX VG EX <124,573.500 2248783469
6.30 0.90 G VS2 EX EX EX <124,573.500 1119046778
6.30 0.90 H VVS1 EX EX EX <133,245.000 2264832894
6.30 0.91 I VS1 EX EX EX <113,169.400 2186989728
6.37 0.90 G VS1 VG EX EX <141,705.000 5161757258
6.42 1.00 E VVS2 VG EX EX <211,711.500 7251235955
6.50 1.03 E IF EX EX EX <275,937.000 2296274261
6.51 1.00 D VS1 EX EX EX <258,030.000 1283731838
6.53 1.03 D VVS1 EX EX EX <277,098.800 2186941737
6.54 1.07 F IF EX EX EX <258,239.200 6292172210
6.60 1.11 D VS1 EX EX EX <270,501.500 1179521128
6.60 1.02 D VVS1 EX EX EX <304,898.400 1268671631
6.60 1.07 E IF EX EX EX <346,246.700 5176822096
6.60 1.09 E VVS1 EX EX EX <286,888.000 1278470905
6.60 1.01 E VVS2 EX EX EX <249,929.600 2287089598
6.61 1.05 F VVS1 EX EX EX <266,490.000 2171943401
6.63 1.07 F IF EX EX EX <307,072.000 5276405600
6.63 1.09 E VS1 EX EX EX <246,672.500 1237132562
6.65 1.09 D IF EX EX EX <388,067.300 5293818756
6.66 1.12 F VS2 EX EX EX <219,561.400 1279836937
6.68 1.14 D VVS1 EX EX EX <332,249.600 2276024459
6.80 1.14 E VVS1 EX EX EX <330,052.800 2278099118
6.81 1.20 E VS1 EX EX EX <274,583.400 6202833746
6.85 1.20 G IF EX EX EX <254,928.000 6222921335
6.85 1.22 J VVS1 EX EX EX <163,419.000 2185435184
6.88 1.22 E VS2 EX EX EX <264,194.100 7261525989
6.88 1.25 E VVS1 EX EX EX <349,562.500 5172862531
6.88 1.25 F IF EX EX EX <304,736.300 6261736423
6.90 1.27 H IF EX EX EX <252,608.100 5216691455
6.95 1.24 F VVS2 EX EX EX <280,618.200 2194962206
7.00 1.31 D VS1 EX EX EX <296,705.800 6281673714
7.00 1.27 E IF EX VG EX <402,967.200 2141971079
7.00 1.32 E VVS2 EX EX EX <332,224.200 2173841815
7.00 1.32 F VS1 EX EX EX <284,763.600 7298423743
7.00 1.31 F VS2 EX EX EX <277,065.000 2186229497
7.00 1.26 K VVS2 EX EX EX <143,608.500 5226267812
7.01 1.31 D IF EX EX EX <522,544.600 5171943023
7.01 1.32 D IF EX EX EX <526,533.500 2227267309
7.01 1.32 D VVS1 EX EX EX <474,606.000 1172901023
7.05 1.34 D VVS2 EX EX EX <410,125.800 5172861506
7.05 1.30 I VVS1 EX EX EX <203,463.000 2246692765
7.20 1.37 D IF EX EX EX <585,305.100 2216203821
7.20 1.50 E IF EX EX VG <563,118.800 6202166019
7.20 1.51 F IF EX EX VG <501,616.000 3225732889
7.24 1.50 H VS2 EX VG VG <265,080.000 2196298684
7.50 1.62 D VS2 EX EX EX <496,813.500 2214780692
7.52 1.57 F VS1 EX EX EX <434,992.100 2176607723
7.58 1.64 E VS1 EX EX EX <462,480.000 2166962397
7.68 1.72 D VS2 EX EX EX <459,171.200 2267389240
8.01 2.01 E VS1 EX VG EX 743,951.300 2246883097
8.02 1.87 F SI1 EX EX EX <510,201.500 5172560405
8.03 2.00 H VS1 EX VG EX <493,500.000 6245608448
8.05 2.00 F IF EX EX EX 1,024,177.000 1199249295
8.08 2.01 D VVS1 EX EX EX 1,010,357.000 6193242538
8.10 2.01 D VVS2 EX EX EX 1,223,953.000 2237971416
8.37 2.27 E VVS2 EX EX EX <993,017.200 6205768710
8.39 2.30 F VS1 EX EX EX <872,907.500 3225937407
8.56 2.41 K VS2 EX EX EX <377,189.100 6222043750
8.66 2.50 F VVS1 EX EX EX 1,160,313.000 5182673734
8.66 2.52 L VVS1 EX EX EX <364,203.000 5296682299
8.71 2.56 O-Z VS1 EX EX EX <270,720.000 6262700520
8.88 2.66 F VS1 EX EX EX 1,021,413.000 2185978036
8.88 2.73 L VS1 EX EX EX <375,306.800 6281082285
8.88 2.70 M VS1 EX EX EX <361,665.000 5191489581
9.00 2.65 D VS1 EX EX EX 1,376,278.000 2291455538
9.15 2.81 D FL EX EX EX 2,905,540.000 7292430671
9.86 3.71 F VVS2 EX EX EX 2,193,575.000 1275687530
10.36 4.02 D VVS1 EX VG EX 4,298,385.000 2171571141
11.33 5.51 G VS1 EX EX EX 3,395,097.000 2175545822
12.15 6.60 I VVS2 EX EX EX 4,327,290.000 1182921703
13.12 7.90 J VVS2 EX EX EX 3,954,345.000 2185029792
13.21 8.26 I VS2 EX EX EX 5,512,724.000 2171080325
14.08 10.80 M VS1 EX EX EX 6,537,888.000 5161727536
10.41 3.57 D VVS1 VG VG CUSHION 1,594,005.000 6231896629
12.36 10.00 Y VVS2 VG G CU 2,232,500.000 2266811081
13.99 3.08 D IF EX EX MARQUISE 2,071,516.000 2246358624
18.32 35.04 FBF VS2 EX EX ASSCHER 17,786,304.000 2191016884
7.91 3.02 W-X VVS2 VG VG CU <258,330.800 2185522072
9.45 3.07 D VVS1 EX EX RADIANT 1,425,585.000 2236140537

Tiêu chuẩn 4C

Dạng cắt (cut)
Độ tinh khiết (Clarity)
Màu sắc (Color)
Trọng lượng (Carat)
Giấy chứng nhận

Các kiểu kim cương

Hình tròn
Chữ nhật nhọn góc
Oval
Hạt thóc
Trái lê/giọt lệ
Chữ nhật tròn góc
Chữ nhật xếp chồng
Hình vuông cắt góc
Chữ nhật cắt góc
Trái tim
Hướng dẫn mua kim cương

Hướng dẫn chọn kim cương
Hướng dẫn chọn theo tiêu chuẩn 4C
Hướng dẫn về hình dáng và chứng nhận

Dịch vụ khách hàng

Cam kết chất lượng
Chính sách hoa hồng
Quy chế mua lại và hồi của Kim Cương GIA
A HAPPY MOTHER DAY THÁNG 5/2012 Tặng voucher 1.000.000 VND trừ ngay trên hóa đơn mua kim cương rời GIA từ 5mm (Áp dụng từ 15/05/2012-30/05/2012)

Save


Phú Cường Diamond Plaza: 27-29 Trần Bình Trọng, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội

Galleria Diamond: Số 6, Hoa Lư, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội