Kim Cương kiểm định bởi GIA

Chào mừng quý khách đến với Kim Cương GIA, nơi tốt nhất Việt Nam để mua Kim Cương kiểm định bởi GIA. Kim Cương GIA luôn luôn bán ra với giá thấp hơn giá của Rapaport và thấp nhất so với nhà cung cấp khác tại Việt Nam. Nếu bạn tìm thấy nơi nào cung cấp với giá thấp hơn chúng tôi, chúng tôi sẵn sàng mua lại với giá cao hơn giá bạn đã mua. Với chính sách đổi mới kim cương và hồi kim cương ưu đãi nhất chúng tôi tin là sẽ làm hài lòng quý khách. Để xem giấy chứng nhận điện tử của GIA đối với mỗi viên Kim Cương của chúng tôi, quý khách chọn vào viên Kim cương cần xem trên danh sách và ấn chuột trái, giấy chứng nhận của GIA sẽ mở ra để quý khách có thể tham khảo.

BẢNG GIÁ KIM CƯƠNG KIỂM ĐỊNH GIA NĂM MỚI MẬU TUẤT

Kích thước (ly) Carat Color Clarity Polish Symmetry Cut Price(1000đ) GIA Report
3.62 0.18 F VVS1 VG VG EX 9,976.824 2256490958
3.64 0.18 D VVS1 VG VG VG 10,563.696 5172857065
3.65 0.18 E VVS1 VG VG EX 10,563.696 2254491168
3.65 0.18 E VVS1 VG VG EX 10,563.696 2256492999
3.65 0.18 D VVS1 VG VG EX 10,563.696 6251492516
3.65 0.18 E VVS1 VG VG EX 10,563.696 7251492993
3.66 0.18 D VVS1 VG VG EX 10,563.696 1258491532
3.66 0.18 F VVS2 VG VG EX 9,976.824 5256490949
3.66 0.18 F VVS2 EX VG EX 9,976.824 6255491416
3.67 0.18 F VVS2 VG VG EX 9,976.824 2257490602
3.67 0.19 F VVS2 VG VG EX 9,911.616 7252490563
3.68 0.19 D VS1 EX EX EX 9,911.616 2175865381
3.70 0.18 F VVS1 VG EX VG 9,976.824 7252491158
3.70 0.19 F VVS2 VG EX EX 9,911.616 3255491656
3.71 0.19 D VS1 VG EX EX 9,911.616 1172694974
3.76 0.20 D VS2 EX VG VG 9,781.200 5172865209
4.00 0.23 E VS2 EX EX EX 12,323.400 2176521158
4.15 0.27 G VS2 EX EX G 12,798.324 2151605370
4.30 0.30 D VVS1 EX VG VG 18,659.520 2185435738
4.30 0.30 D VVS1 EX EX EX 19,083.600 6242538789
4.30 0.30 D VVS1 EX VG EX 19,083.600 7258522192
4.31 0.30 D VVS1 EX VG EX 18,659.520 7242350953
4.32 0.30 D VVS1 EX VG EX 18,659.520 2237350432
4.33 0.30 D VVS1 EX VG VG 18,659.520 1268347432
4.33 0.30 E VVS2 EX EX EX 15,827.760 2267388692
4.41 0.32 D VVS1 VG EX EX 19,677.312 2146436105
4.42 0.30 D VS1 EX VG EX 16,990.560 5176683479
4.46 0.31 D VVS2 VG VG VG 19,882.284 2131189599
4.50 0.33 E VVS2 EX EX EX 18,975.528 2181565454
4.50 0.33 F VS2 EX EX EX 16,786.044 3255096909
4.50 0.33 D VVS2 EX EX VG 20,728.620 6167563031
4.50 0.33 F VS1 EX EX EX 17,515.872 7196787588
4.50 0.33 D IF EX EX EX 30,096.000 7201831718
4.50 0.33 E VVS2 EX VG EX 19,562.400 1189666008
4.50 0.34 D VVS1 EX EX EX 21,628.080 1269918487
4.50 0.34 F VS2 EX EX EX 16,938.120 2254038201
4.50 0.35 E VVS2 VG G VG 18,673.200 1189660611
4.50 0.35 D VVS1 EX EX EX 22,264.200 1269510796
4.50 0.35 E VVS2 EX EX EX 19,710.600 2166178717
4.50 0.35 E VVS2 EX EX EX 19,918.080 2186855737
4.50 0.35 E VVS2 EX EX EX 19,918.080 2204833535
4.50 0.36 D VVS2 VG VG VG 20,232.720 2165250708
4.51 0.35 D VVS1 EX EX EX 22,758.960 2267808969
4.51 0.36 D VS1 VG VG VG 19,945.440 2161544870
4.52 0.33 E VS1 EX EX EX 18,433.800 3235858820
4.52 0.33 E VS2 EX EX EX 18,057.600 7276198116
4.52 0.34 E VS2 EX EX EX 18,046.656 6271136703
4.52 0.36 D VS1 VG VG EX 19,945.440 6192220079
4.53 0.33 F VS2 EX EX EX 16,959.096 6262123395
4.53 0.35 D VS1 VG VG VG 19,391.400 6167545046
4.54 0.33 D VS1 EX EX EX 19,705.356 2256899095
4.54 0.33 D IF EX EX EX 29,193.120 6245116555
4.54 0.34 F VS1 EX EX EX 17,860.608 2185412827
4.54 0.34 D VS1 EX VG EX 19,883.880 5161908279
4.54 0.34 F VS1 EX EX EX 17,860.608 6242699389
4.55 0.34 D VS1 VG EX EX 19,883.880 2266918011
4.56 0.35 E VVS2 EX EX EX 19,918.080 6245041450
4.58 0.34 E VS1 EX EX EX 19,380.000 6232006767
4.61 0.34 D VS2 VG EX EX 19,752.096 2186849280
4.62 0.35 E SI1 EX EX EX 16,678.200 7236158514
4.62 0.37 E VVS2 VG VG VG 20,836.920 7192317069
4.64 0.35 E VS2 EX EX EX 21,067.200 5171635413
4.64 0.36 F VS1 EX EX EX 23,089.104 2176847331
4.64 0.37 E SI1 VG G VG 16,888.872 7218455126
4.65 0.40 F VS1 EX VG VG 23,274.240 7216576810
4.72 0.40 F VS1 VG VG VG 24,861.120 2217511743
4.80 0.40 F SI1 G VG VG 19,699.200 2181323190
4.80 0.40 E VVS1 EX VG EX 30,387.840 2257026895
4.80 0.40 D VS1 VG EX EX 28,892.160 7213823310
4.80 0.41 D VVS1 EX EX EX 33,746.280 2246766970
4.80 0.41 E VS1 EX EX EX 26,080.920 6242526316
4.81 0.40 D VVS1 EX EX EX 33,962.880 1186429076
4.83 0.40 E SI1 VG VG VG 20,697.600 2165753617
4.85 0.41 D VVS1 EX EX EX 33,746.280 6275271641
4.85 0.44 D VS2 EX EX EX 28,591.200 7268770950
4.86 0.40 F VS1 EX VG VG 25,654.560 6262916452
4.86 0.46 D VVS1 EX VG VG 37,861.680 7218800015
4.88 0.45 D VVS1 EX EX VG 38,598.120 2247891656
4.90 0.45 E IF EX EX 37,818.360 5181348259
4.93 0.44 D IF EX EX EX 48,153.600 5156836249
5.00 0.46 D VVS2 EX EX EX 50,814.360 7242418355
5.00 0.46 D IF EX EX EX 60,201.120 7278519778
5.02 0.46 D IF EX EX EX 60,935.280 6275718810
5.00 0.45 D VS1 EX VG EX 42,476.400 2183489470
5.00 0.46 D VS1 EX EX EX 43,902.768 1227930833
5.00 0.45 D VS1 EX VG EX 42,948.360 1205227290
5.00 0.46 D VS1 EX EX EX 44,867.664 7268439226
5.20 0.51 D VS1 VG VG EX 49,744.584 1183357061
5.25 0.51 D VS1 EX VG EX 49,744.584 2136027308
5.00 0.45 D VS2 EX EX EX 37,941.480 2277509522
5.00 0.45 D VS2 EX EX EX 38,823.840 2264853819
5.00 0.46 D VS2 VG VG EX 38,784.624 1275183377
5.03 0.46 D VS2 EX EX EX 38,784.624 6265053734
5.10 0.46 D VS2 VG EX EX 39,686.592 2246596026
5.01 0.46 D VVS1 EX EX EX 51,915.600 1265874527
5.01 0.47 D VVS1 EX EX EX 51,865.440 7262308600
5.02 0.46 D VVS1 EX EX EX 51,915.600 2183477790
5.00 0.46 D VVS2 VG EX EX 48,139.920 2146527049
5.01 0.46 D VVS2 EX VG EX 49,744.584 6195630408
5.01 0.47 D VVS2 EX EX EX 49,732.956 3275648129
5.08 0.46 D VVS2 EX EX EX 49,209.696 6181279237
5.04 0.46 E IF EX EX EX 49,608.240 1273267916
5.01 0.45 E SI1 EX EX VG 29,456.460 2185550327
5.02 0.47 E SI1 EX EX EX 31,826.520 6271522678
5.01 0.45 E VS1 VG VG EX 39,706.200 2176755873
5.01 0.46 E VS1 VG EX EX 40,588.560 2196228235
5.01 0.46 E VS1 EX VG EX 40,588.560 5226820346
5.02 0.46 E VS1 EX EX EX 41,490.528 6241319231
5.00 0.46 E VS2 EX EX EX 36,812.880 5263487775
5.02 0.46 E VS2 EX EX EX 36,812.880 2276468506
5.05 0.46 E VS2 EX VG EX 36,812.880 2181311205
5.05 0.46 E VS2 VG EX VG 36,812.880 7201777083
5.06 0.46 E VS2 EX VG EX 36,812.880 5246819032
5.12 0.47 E VS2 EX EX EX 40,956.552 1189369289
5.22 0.52 E VS2 EX EX EX 43,464.096 7223506441
5.01 0.47 E VVS1 EX EX EX 49,293.600 2267598976
5.01 0.50 E VVS1 EX VG VG 48,450.000 1119191794
5.03 0.48 E VVS1 EX EX EX 49,248.000 6271670097
5.05 0.50 E VVS1 EX EX VG 48,450.000 1113211704
5.00 0.46 E VVS2 EX VG EX 43,420.320 2226503474
5.01 0.45 E VVS2 EX EX EX 43,420.320 2181349145
5.01 0.46 E VVS2 EX VG EX 43,420.320 3205345645
5.04 0.46 E VVS2 EX VG EX 43,420.320 2197581131
5.01 0.47 F IF EX EX EX 45,328.680 7278272120
5.03 0.46 F SI1 VG EX EX 28,611.264 1223294270
5.00 0.46 F VS1 EX EX EX 37,840.704 3275580657
5.01 0.47 F VS1 EX EX EX 39,542.040 2256152381
5.01 0.45 F VS1 EX EX EX 38,700.720 6275528800
5.04 0.45 F VS1 EX EX EX 39,962.700 5226634532
5.21 0.51 F VS1 VG EX G 46,244.556 1119481598
5.00 0.45 F VS2 EX EX EX 34,925.040 6262966093
5.01 0.45 F VS2 EX EX EX 34,925.040 2257747040
5.01 0.46 F VS2 VG VG EX 34,925.040 2246640575
5.01 0.46 F VS2 EX EX EX 34,925.040 3255937239
5.02 0.45 F VS2 EX EX EX 34,925.040 1265787185
5.03 0.46 F VS2 EX EX EX 34,925.040 1277098190
5.04 0.45 F VS2 EX EX EX 35,684.280 7266418584
5.00 0.46 F VVS1 VG EX EX 44,867.664 5176859545
5.01 0.45 F VVS1 EX EX EX 44,836.200 2176203844
5.00 0.45 F VVS2 EX VG EX 40,629.600 7203143870
5.00 0.46 F VVS2 EX EX EX 41,532.480 1209273343
5.00 0.46 F VVS2 EX EX EX 41,532.480 5233011428
5.00 0.45 F VVS2 EX EX EX 40,629.600 7271682998
5.00 0.46 F VVS2 EX EX EX 41,532.480 7271279228
5.01 0.46 F VVS2 EX EX EX 41,532.480 2256111762
5.01 0.46 F VVS2 EX EX EX 41,532.480 1278602683
5.02 0.45 F VVS2 EX EX EX 41,081.040 2244654081
5.02 0.45 F VVS2 EX VG VG 40,629.600 7208932920
5.28 0.56 F IF EX EX EX 58,809.408 2156444857
5.31 0.53 E VS1 EX EX EX 51,961.200 5186588276
5.42 0.59 D IF EX EX EX 84,747.600 5182233438
5.40 0.60 D SI1 VG EX EX 46,922.400 2267735437
5.40 0.60 D SI1 EX VG EX 46,922.400 2267926357
5.40 0.60 D SI1 EX EX EX 46,922.400 2185341883
5.41 0.60 D SI1 EX VG EX 46,922.400 7273369715
5.41 0.60 D SI1 EX EX EX 46,922.400 7271540830
5.43 0.60 D SI1 EX EX EX 46,922.400 2277238444
5.51 0.60 D SI1 EX VG VG 46,922.400 6245659011
5.40 0.56 D VS1 EX EX EX 57,558.144 2186828351
5.40 0.60 D VS1 EX VG EX 57,264.480 1247826781
5.40 0.60 D VS1 EX VG EX 57,893.760 5273298540
5.40 0.60 D VS1 EX EX EX 57,893.760 1182460274
5.40 0.60 D VS1 EX EX EX 57,893.760 5182382724
5.50 0.60 D VS1 EX EX EX 61,669.440 2183497925
5.50 0.60 D VS1 EX EX EX 61,669.440 6225742338
5.41 0.60 D VS2 EX VG EX 54,706.320 1182445447
5.41 0.60 D VS2 VG EX EX 54,706.320 2264671972
5.41 0.58 D VS2 EX EX EX 55,725.936 1273503837
5.42 0.60 D VS2 EX EX EX 55,882.800 7266875108
5.43 0.60 D VS2 EX EX EX 55,882.800 6262879281
5.40 0.60 D VVS1 EX EX EX 71,478.000 5276557217
5.40 0.60 D VVS2 EX EX EX 67,674.960 5171735876
5.40 0.60 D VVS2 EX EX EX 66,279.600 7266420428
5.40 0.60 D VVS2 EX EX EX 66,279.600 2276670025
5.42 0.58 D VVS2 EX EX EX 67,442.400 2264966225
5.43 0.62 D VVS2 EX EX EX 66,326.112 2236022344
5.42 0.60 E IF EX VG VG 69,973.200 2277405811
5.56 0.70 E IF EX EX VG 79,002.000 6261626325
5.38 0.55 E VS1 EX EX EX 55,539.660 2136352162
5.40 0.57 E VS1 EX EX EX 56,441.628 2248683411
5.40 0.60 E VS1 EX VG EX 55,882.800 2185343583
5.40 0.60 E VS1 EX EX EX 55,882.800 2237426016
5.40 0.60 E VS1 VG VG VG 55,882.800 2266511761
5.41 0.60 E VS1 EX VG EX 55,882.800 6271501545
5.50 0.64 E VS1 EX EX EX 57,725.952 2181471475
5.41 0.60 E VS2 VG VG EX 52,284.960 1273136565
5.43 0.60 E VS2 EX VG EX 52,284.960 7268880778
5.44 0.60 E VS2 EX EX EX 52,284.960 5181167004
5.54 0.61 E VS2 EX EX EX 53,698.788 5266923316
5.40 0.58 E VVS1 EX EX EX 68,764.800 5186386260
5.40 0.60 E VVS1 EX VG EX 67,032.000 2246100488
5.40 0.60 E VVS1 EX EX EX 66,348.000 5171928582
5.40 0.60 E VVS1 EX VG EX 66,348.000 7242380071
5.40 0.60 E VVS1 EX EX EX 66,348.000 2277660188
5.40 0.60 E VVS1 EX VG EX 66,348.000 1243626904
5.40 0.56 E VVS2 EX EX EX 61,669.440 1189588516
5.40 0.60 E VVS2 EX VG EX 61,040.160 1248138413
5.40 0.58 E VVS2 EX EX EX 61,438.704 3265141877
5.40 0.60 E VVS2 EX EX EX 61,040.160 6183341768
5.41 0.60 E VVS2 EX VG EX 61,040.160 5276413525
5.42 0.57 E VVS2 EX EX EX 61,575.048 6262570681
5.43 0.58 E VVS2 EX EX EX 61,438.704 5182022742
5.44 0.60 E VVS2 EX VG EX 61,040.160 2248311258
5.50 0.62 E VVS2 EX EX EX 71,528.160 2194620343
5.55 0.64 E VVS2 EX EX EX 77,191.680 5166509849
5.40 0.57 F SI1 EX EX EX 41,899.104 5263466325
5.40 0.60 F SI1 EX EX VG 41,559.840 6275694169
5.40 0.60 F VS1 EX EX EX 53,283.600 5181297387
5.40 0.60 F VS1 VG VG EX 53,283.600 5182356571
5.42 0.60 F VS1 EX EX EX 52,722.720 6222864367
5.42 0.60 F VS1 EX VG VG 53,283.600 1275618701
5.42 0.60 F VS1 EX VG EX 52,722.720 7276556905
5.41 0.58 F VS2 EX EX EX 47,950.224 2278002450
5.40 0.60 F VVS2 EX EX EX 58,988.160 6222877972
5.44 0.58 F VVS2 EX EX EX 56,440.032 2227789584
5.45 0.60 F VVS2 VG EX EX 57,182.400 5166592136
5.60 0.70 E VVS1 EX VG VG 86,822.400 1243890658
5.60 0.70 E VVS2 EX EX VG 77,884.800 2181586725
5.60 0.70 F IF EX VG VG 85,465.800 7253926691
5.62 0.70 D VVS1 VG EX EX 99,973.440 7112865033
5.65 0.70 E VS2 EX VG VG 69,713.280 6225805317
5.68 0.68 F IF EX EX EX 89,861.184 7246184118
5.68 0.70 E VVS2 EX VG EX 79,831.920 5181416235
5.68 0.70 F VVS2 EX EX EX 71,500.800 6183397030
5.69 0.70 F VS2 VG VG VG 69,426.000 7261973671
5.70 0.70 F VS2 EX VG EX 69,426.000 6251071790
5.72 0.72 E VVS2 EX EX VG 95,130.720 2131403161
5.77 0.70 D VVS1 EX EX EX 97,675.200 1277229011
5.78 0.70 F IF EX EX G 85,465.800 2248177417
5.80 0.70 F VS1 EX EX EX 78,666.840 2183501163
5.80 0.70 F VS2 VG EX EX 74,214.000 6255439490
5.80 0.71 E IF EX EX VG 96,318.600 3255928402
5.81 0.70 E VS2 EX VG EX 79,672.320 2247846324
5.83 0.70 D VVS2 EX VG EX 96,526.080 3255158257
5.93 0.80 D SI1 EX VG EX 79,708.800 1279112537
5.93 0.80 D SI1 EX EX VG 79,708.800 2266559569
6.00 0.77 F VVS2 EX EX EX 112,358.400 5176125918
6.01 0.80 D VS1 EX VG EX 119,380.800 6215559188
6.01 0.83 D VS1 EX EX EX 119,031.960 2246851987
6.05 0.80 D VS1 EX VG EX 119,380.800 6261555802
6.01 0.80 D VS2 EX EX EX 112,176.000 5181343648
6.03 0.83 D VS2 EX EX EX 117,801.900 6242188427
6.05 0.85 D VS2 EX EX EX 116,280.000 6225906402
6.01 0.82 D VVS1 EX EX EX 127,880.640 5182302554
6.00 0.81 E IF VG EX EX 147,374.640 6265837315
6.00 0.81 E VS1 EX EX EX 113,762.880 2217401594
6.02 0.82 E VS1 EX EX EX 115,167.360 2161787324
6.04 0.80 E VS1 EX EX EX 112,358.400 5172714814
6.04 0.80 E VS1 EX VG EX 112,358.400 6265268000
6.02 0.83 E VS2 EX EX EX 104,801.112 2175757722
6.02 0.82 E VS2 EX EX EX 106,193.280 5263960502
6.00 0.80 E VVS1 EX EX EX 135,432.000 6261488810
6.00 0.81 E VVS2 EX EX EX 119,672.640 7198575907
6.00 0.81 E VVS2 EX EX EX 119,672.640 7258337222
6.00 0.82 E VVS2 EX EX EX 119,467.440 5171742010
6.00 0.81 F IF EX EX EX 146,266.560 2175871896
6.06 0.84 F SI1 EX EX EX 87,754.464 2173777883
6.00 0.80 F VS1 EX VG EX 109,002.240 2247021729
6.00 0.83 F VS1 EX EX EX 109,229.328 2196136715
6.01 0.80 F VS1 EX EX EX 109,002.240 5176033641
6.01 0.80 F VS1 EX VG EX 109,002.240 6241790231
6.01 0.80 F VS1 EX VG EX 109,002.240 6235758366
6.01 0.82 F VS1 EX EX EX 109,035.072 1228883370
6.03 0.80 F VS1 EX EX VG 109,002.240 2175797965
6.03 0.80 F VS1 EX VG EX 109,002.240 5263818577
6.00 0.80 F VS2 EX EX VG 97,766.400 7248040496
6.01 0.82 F VVS2 EX EX EX 112,176.000 5263525650
6.05 0.90 N VS2 EX VG VG 47,709.000 2247638875
6.10 0.90 E IF EX VG VG 175,446.000 1203663754
6.14 0.80 E VS2 VG VG VG 104,898.240 6117980766
6.18 0.90 E VS1 EX VG EX 129,563.280 2171829207
6.18 0.91 D VVS2 EX EX EX 158,597.712 6173935639
6.19 0.91 E VVS2 EX EX EX 149,385.600 6235517416
6.20 0.88 G VS2 VG EX EX 114,766.080 1126494492
6.21 0.90 F VVS2 EX EX VG 147,744.000 2117585499
6.23 0.90 D VS1 VG VG VG 148,257.000 2116590579
6.25 0.90 E VS1 EX EX VG 142,203.600 6192643798
6.30 0.90 F VVS2 EX EX EX 164,160.000 1193774243
6.30 0.90 E SI1 EX EX EX 122,812.200 2247401154
6.30 0.90 G VS2 EX VG EX 120,862.800 2248783469
6.30 0.90 H VS1 VG EX EX 116,348.400 6167263126
6.30 0.91 I VS1 EX EX EX 109,798.416 2186989728
6.30 1.00 D VVS1 EX VG VG 225,720.000 6252206586
6.30 0.90 H VVS1 EX EX EX 129,276.000 2264832894
6.30 0.96 D VS1 EX EX EX 167,443.200 2276880588
6.31 0.90 D VVS1 VG VG EX 189,481.680 3275366774
6.31 0.90 E SI1 EX EX EX 121,519.440 6252443528
6.31 0.90 F VS1 EX EX EX 147,744.000 1189573249
6.31 0.92 E VVS2 EX EX EX 169,905.600 3265089044
6.31 0.90 F IF EX EX EX 182,833.200 6275458367
6.32 0.91 H SI2 EX EX EX 84,029.400 2185327636
6.32 0.92 F VS1 EX EX EX 149,516.928 2185691115
6.33 0.93 H SI1 EX EX EX 108,055.584 7276773965
6.38 1.00 D IF EX EX EX 368,448.000 2274156640
6.53 1.00 L SI1 EX EX EX 84,474.000 6202832593
6.54 1.00 E VVS2 VG EX VG 238,761.600 2131609597
6.58 1.05 E VVS1 EX EX EX 268,128.000 7211015718
6.60 1.04 E IF EX EX EX 299,624.832 3205397791
6.60 1.07 E IF EX EX EX 308,267.856 5176822096
6.60 1.09 E VVS1 EX EX EX 278,342.400 1278470905
6.61 1.04 D VVS2 EX EX EX 298,296.960 2136434859
6.61 1.05 F VVS1 EX EX EX 258,552.000 2171943401
6.63 1.09 E VS1 EX EX EX 239,324.760 1237132562
6.63 1.09 E IF EX EX EX 297,925.776 5226007970
6.63 1.09 D SI2 EX EX EX 157,760.496 6241024462
6.65 1.13 E IF EX EX EX 299,326.152 1243685152
6.66 1.09 E VVS2 EX EX EX 267,506.928 1263924189
6.66 1.12 F VS2 EX EX EX 213,021.312 1279836937
6.80 1.20 F IF EX EX EX 291,110.400 5181523866
6.80 1.21 E VS1 EX EX EX 265,672.440 7246825467
6.80 1.14 E VVS1 EX EX EX 320,221.440 2278099118
6.80 1.21 D VS1 EX EX EX 283,742.580 6272905943
6.81 1.20 E VS1 EX EX EX 266,404.320 6202833746
6.80 1.22 F VS1 EX EX EX 258,966.960 7263805154
6.84 1.20 F SI1 EX EX EX 197,539.200 1182667542
6.80 1.23 F VS2 EX EX EX 229,119.480 5266846977
6.85 1.20 G IF EX EX EX 247,334.400 6222921335
6.85 1.22 J VVS1 EX EX EX 158,551.200 2185435184
6.86 1.27 H IF EX EX EX 245,083.584 5216691455
6.88 1.22 E VS2 EX EX EX 256,324.440 7261525989
6.88 1.25 E VVS1 EX EX EX 339,150.000 5172862531
6.88 1.25 F IF EX EX EX 295,659.000 6261736423
6.95 1.24 F VVS2 EX EX EX 272,259.360 2194962206
7.00 1.32 E VVS2 EX EX EX 322,328.160 2173841815
7.01 1.31 D IF EX EX EX 506,979.432 5171943023
7.01 1.32 D IF EX EX EX 510,849.504 2227267309
7.01 1.32 D VVS1 EX EX EX 460,468.800 1172901023
7.01 1.34 F VS1 EX EX EX 284,439.120 7216463783
7.05 1.30 I VVS1 EX EX EX 199,595.760 2246692765
7.05 1.34 D VVS2 EX EX EX 397,909.248 5172861506
7.05 1.31 H SI1 EX EX EX 194,142.000 6271231281
7.05 1.35 H SI1 EX EX EX 196,068.600 5182584529
7.06 1.33 D IF EX EX EX 495,888.372 2176237307
7.06 1.35 J VS1 EX EX EX 168,428.160 2276298208
7.10 1.38 K VVS2 EX EX EX 148,006.656 5273160255
7.11 1.35 F SI1 EX EX EX 229,249.440 7273720189
7.20 1.50 E IF EX EX VG 546,345.000 6202166019
7.20 1.51 F IF EX EX VG 486,674.208 3225732889
7.24 1.50 H VS2 EX VG VG 257,184.000 2196298684
7.50 1.62 D VS2 EX EX EX 482,014.800 2214780692
7.52 1.57 F VS1 EX EX EX 422,034.840 2176607723
7.58 1.64 E VS1 EX EX EX 448,704.000 2166962397
7.60 1.70 L VS1 EX VG EX 161,435.400 7261117003
7.68 1.70 M VVS2 EX EX EX 158,605.920 1279184849
7.68 1.72 D VS2 EX EX EX 445,493.760 2267389240
7.77 1.80 K VS1 EX EX EX 198,838.800 2185396277
8.01 1.92 F VS1 EX EX EX 648,760.320 1223317176
8.01 2.01 E VS1 EX VG EX 721,791.000 2246883097
8.02 1.87 F SI1 EX EX EX 489,248.100 5172560405
8.02 1.94 E VVS2 EX EX EX 710,277.456 1172834468
8.03 2.00 H VS1 EX VG EX 478,800.000 6245608448
8.05 2.00 F IF EX EX EX 993,669.600 1199249295
8.06 2.02 M VVS2 EX EX EX 261,137.520 5266676943
8.08 2.00 D VVS1 EX EX EX 1,286,284.800 1179727269
8.10 2.01 D VVS2 EX EX EX 1,187,495.136 2237971416
8.22 2.11 H VS2 EX EX EX 541,215.000 2186216205
8.37 2.27 E VVS2 EX EX EX 963,437.940 6205768710
8.39 2.30 F VS1 EX EX EX 864,735.600 3225937407
8.67 2.51 E VVS2 EX EX EX 992,333.520 2236962239
8.73 2.41 F VS1 EX EX EX 799,493.400 2175932500
8.88 2.70 D VVS1 EX EX EX 1,886,937.120 2171722080
8.88 2.71 D FL EX EX EX 1,993,651.608 2175792336
9.01 2.71 D IF EX EX EX 2,184,823.680 3215454112
9.05 3.01 D VS1 EX EX VG 1,729,013.832 1179836520
9.72 3.51 N VVS2 EX EX EX 411,984.144 1267739248
10.36 4.02 D VVS1 EX VG EX 4,170,348.000 2171571141
13.21 8.26 I VS2 EX EX EX 5,348,515.200 2171080325
14.08 10.80 M VS1 EX EX EX 6,660,299.520 5161727536
7.13 1.36 E IF EX VG EM 260,467.200 6167498398
8.08 2.07 H VS2 EX EX HEART 366,240.960 1235169315
8.14 2.00 F VS1 EX EX EM 421,344.000 2224096817
6.32 0.81 E IF VG VG EM 73,410.300 5243167799
6.30 0.90 F IF EX VG EM 109,269.000 6235277076
6.35 0.90 H VVS1 EX VG EM 75,411.000 1172858696
6.23 0.91 H VVS2 EX VG EM 74,692.800 5223609989
6.51 0.91 H SI1 EX VG EM 63,903.840 6231277051
6.47 0.90 I SI1 EX VG EM 60,021.000 2238140105
5.69 0.74 I VVS2 EX VG HT 47,072.880 5171615487
5.70 0.75 G VS2 EX EX HT 60,021.000 2236144074
6.18 0.81 F VVS1 VG VG EM 78,119.640 1268743192
6.04 0.80 D VVS2 EX VG EM 80,438.400 6265896653
6.44 0.90 F VVS2 EX VG EM 91,929.600 5266915101
6.35 0.90 F VVS2 EX G EM 91,929.600 6265782410
5.15 0.72 E VVS1 EX VG CU 64,350.720 1263797484
5.17 0.74 E VVS1 EX VG CU 66,138.240 2264810069
6.61 1.74 O-Z VVS1 EX VG CU 92,237.400 6242248953
5.54 0.93 E VVS2 EX VG CU 97,008.300 6262247059
5.22 0.74 E VVS2 EX VG CU 64,788.480 6252758302
5.51 0.90 F VVS2 VG VG CU 86,184.000 2267252869
5.18 0.72 F VVS2 EX VG CU 60,410.880 6262303854
6.76 2.02 W-X VVS2 EX VG CU 149,682.000 5182683947
6.78 2.00 Y-Z VVS2 VG VG CU 148,200.000 1182688178
5.09 0.70 D VS1 EX EX CU 57,456.000 2266009726
5.11 0.70 D VS1 EX VG CU 57,456.000 5256736776
6.42 1.51 O-Z VS1 EX VG CU 74,880.900 6235895513
6.48 1.51 O-Z VS1 EX VG CU 80,045.100 5182160817
6.71 1.69 O-Z VS1 EX G CU 92,476.800 6221773370
6.77 1.61 W-X VS1 EX VG CU 88,099.200 6225597105
5.55 0.90 E VS2 EX VG CU 79,002.000 2266811447
5.50 0.91 E VS2 VG VG CU 79,879.800 6262303938
5.12 0.70 E VS2 EX EX CU 53,865.000 2256070925
5.15 0.71 E VS2 EX VG CU 54,634.500 7268229216
5.15 0.71 F VS2 EX VG CU 50,992.200 3255238310
5.15 0.72 F VS2 EX VG CU 51,710.400 2254975829
8.42 2.50 O-Z VS2 EX G CU 163,875.000 2181551917
6.58 1.71 O-Z VS2 EX VG CU 87,625.530 6222182214
6.39 1.61 O-Z VS2 VG VG CU 79,839.900 6231277250
6.93 1.76 O-Z VS2 VG G CU 87,278.400 1227597027
5.51 1.00 F VVS2 EX VG ASH 114,570.000 1263767977
5.47 1.00 E VS2 EX VG ASH 111,720.000 2266139486

Tiêu chuẩn 4C

Dạng cắt (cut)
Độ tinh khiết (Clarity)
Màu sắc (Color)
Trọng lượng (Carat)
Giấy chứng nhận

Các kiểu kim cương

Hình tròn
Chữ nhật nhọn góc
Oval
Hạt thóc
Trái lê/giọt lệ
Chữ nhật tròn góc
Chữ nhật xếp chồng
Hình vuông cắt góc
Chữ nhật cắt góc
Trái tim
Hướng dẫn mua kim cương

Hướng dẫn chọn kim cương
Hướng dẫn chọn theo tiêu chuẩn 4C
Hướng dẫn về hình dáng và chứng nhận

Dịch vụ khách hàng

Cam kết chất lượng
Chính sách hoa hồng
Quy chế mua lại và hồi của Kim Cương GIA
A HAPPY MOTHER DAY THÁNG 5/2012 Tặng voucher 1.000.000 VND trừ ngay trên hóa đơn mua kim cương rời GIA từ 5mm (Áp dụng từ 15/05/2012-30/05/2012)

Save


Địa chỉ: Phú Cường Diamond Plaza, 27-29 Trần Bình Trọng, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội