Kim Cương kiểm định bởi GIA

Chào mừng quý khách đến với Kim Cương GIA, nơi tốt nhất Việt Nam để mua Kim Cương kiểm định bởi GIA. Kim Cương GIA luôn luôn bán ra với giá thấp hơn giá của Rapaport và thấp nhất so với nhà cung cấp khác tại Việt Nam. Nếu bạn tìm thấy nơi nào cung cấp với giá thấp hơn chúng tôi, chúng tôi sẵn sàng mua lại với giá cao hơn giá bạn đã mua. Với chính sách đổi mới kim cương và hồi kim cương ưu đãi nhất chúng tôi tin là sẽ làm hài lòng quý khách. Để xem giấy chứng nhận điện tử của GIA đối với mỗi viên Kim Cương của chúng tôi, quý khách chọn vào viên Kim cương cần xem trên danh sách và ấn chuột trái, giấy chứng nhận của GIA sẽ mở ra để quý khách có thể tham khảo.

BẢNG GIÁ KIM CƯƠNG KIỂM ĐỊNH GIA THÁNG 11/2017

Trọng lượng Màu sắc Độ tinh khiết Độ bóng Sự đối xứng Dạng cut Kích thước Giá bán (1000đ) Mã số kiểm định
0.18 F VVS1 VG VG EX 3.62 9,976.824 2256490958
0.18 D VVS1 VG VG EX 3.64 10,563.696 2257490889
0.18 D VVS1 VG VG VG 3.64 10,563.696 5172857065
0.18 D VVS1 VG VG EX 3.65 10,563.696 6251492516
0.18 E VVS1 VG VG EX 3.65 10,563.696 2254491168
0.18 E VVS1 VG VG EX 3.65 10,563.696 2256492999
0.18 E VVS1 VG VG EX 3.65 10,563.696 7251492993
0.18 D VVS1 VG VG EX 3.66 10,563.696 1258491532
0.18 F VVS2 EX VG EX 3.66 9,976.824 6255491416
0.18 F VVS2 VG VG EX 3.66 9,976.824 5256490949
0.18 D VVS1 VG EX EX 3.67 10,563.696 2256491183
0.19 F VVS2 VG VG EX 3.67 9,911.616 7252490563
0.18 F VVS2 VG VG EX 3.67 9,976.824 2257490602
0.19 D VS1 EX EX EX 3.68 9,911.616 2175865381
0.18 E VVS1 VG VG EX 3.68 10,563.696 1259488964
0.18 E VVS1 VG VG EX 3.68 10,563.696 1253491459
0.19 F VVS2 G EX VG 3.69 9,911.616 7258490833
0.19 F VVS2 EX VG EX 3.69 9,911.616 6252491451
0.18 F VVS1 VG EX VG 3.70 9,976.824 7252491158
0.19 F VVS2 VG EX EX 3.70 9,911.616 3255491656
0.19 D VS1 VG EX EX 3.71 9,911.616 1172694974
0.20 D VS2 EX VG VG 3.76 9,781.200 5172865209
0.20 E VS1 EX VG VG 3.77 9,781.200 2175865672
0.30 D VVS1 EX VG EX 4.28 18,659.520 6231483526
0.30 D VVS1 EX VG EX 4.30 19,083.600 7258522192
0.30 D VVS1 EX VG VG 4.30 18,659.520 2185435738
0.30 D VVS1 EX EX EX 4.30 19,083.600 6242538789
0.30 D VVS1 EX VG EX 4.31 18,659.520 7242350953
0.30 D VVS1 EX EX EX 4.32 19,083.600 2185500957
0.30 D VVS1 EX VG EX 4.32 18,659.520 2237350432
0.30 D VVS1 EX EX EX 4.32 18,659.520 1186428209
0.30 D VVS1 EX VG EX 4.33 18,659.520 2185319722
0.30 D VVS1 EX VG VG 4.33 18,659.520 1268347432
0.30 D VVS1 EX VG VG 4.35 18,659.520 7252666527
0.30 D VVS1 EX EX EX 4.35 19,083.600 5181499921
0.30 D VVS1 EX VG EX 4.35 18,659.520 7256647962
0.30 D VVS1 EX EX EX 4.36 19,083.600 6187522672
0.30 D VVS1 EX VG EX 4.36 18,659.520 6173942272
0.32 D VVS1 VG EX EX 4.41 19,677.312 2146436105
0.30 D VS1 EX VG EX 4.42 16,990.560 5176683479
0.36 D VVS2 VG VG VG 4.50 20,232.720 2165250708
0.34 D SI1 VG EX EX 4.50 16,403.232 2196381597
0.34 D VVS1 EX EX EX 4.50 21,628.080 1269918487
0.35 D VVS1 EX EX EX 4.50 22,264.200 1269510796
0.33 D SI1 VG EX EX 4.50 16,221.744 5186394511
0.34 D VS1 EX EX VG 4.50 19,883.880 5226006953
0.35 E VVS2 VG G VG 4.50 18,673.200 1189660611
0.35 E VVS2 EX EX EX 4.50 19,710.600 2166178717
0.33 E VVS2 EX VG EX 4.50 19,562.400 1189666008
0.35 E VVS2 EX EX EX 4.50 19,918.080 2204833535
0.35 E VVS2 EX EX EX 4.50 19,918.080 2186855737
0.33 E VVS2 EX EX EX 4.50 18,975.528 2181565454
0.33 E VS1 EX EX EX 4.50 18,433.800 3195621119
0.34 E VS1 EX EX EX 4.50 18,992.400 2175647606
0.33 F VVS2 VG EX EX 4.50 18,433.800 2176660123
0.34 F VVS2 EX EX EX 4.50 18,411.000 6265773677
0.33 F VS2 EX EX EX 4.50 16,786.044 3255096909
0.33 F VS1 EX EX EX 4.50 17,515.872 7196787588
0.34 F VS2 EX EX EX 4.50 16,938.120 2254038201
0.36 D VS1 VG VG VG 4.51 19,945.440 2161544870
0.35 D VVS1 EX EX EX 4.51 22,758.960 2267808969
0.34 D VS1 EX EX EX 4.51 19,883.880 2264793434
0.33 E VS1 EX EX EX 4.51 18,621.900 2196464008
0.34 E VS1 EX EX EX 4.51 18,604.800 2246502530
0.35 E VVS1 EX EX EX 4.51 20,779.920 7268878612
0.33 F VS1 VG EX EX 4.51 17,515.872 6183556678
0.33 F VS2 EX EX VG 4.51 16,439.940 5181493648
0.33 F VS2 EX EX EX 4.51 16,786.044 7263320877
0.36 D VS1 VG VG EX 4.52 19,945.440 6192220079
0.35 D IF EX EX EX 4.52 29,685.600 2244817381
0.34 D IF EX EX EX 4.52 29,457.600 6241993113
0.34 E VS1 EX EX EX 4.52 18,411.000 5186395515
0.32 E VS1 EX EX EX 4.52 18,240.000 2196391931
0.33 E VS1 EX EX EX 4.52 18,433.800 3235858820
0.34 F VVS2 EX EX EX 4.52 18,411.000 5203822841
0.35 D VS1 VG VG VG 4.53 19,391.400 6167545046
0.33 E VS1 EX EX EX 4.53 18,433.800 2198547065
0.33 E VS1 EX EX EX 4.53 18,433.800 5186586809
0.34 D VS1 EX VG EX 4.54 19,883.880 5161908279
0.33 D IF EX EX EX 4.54 29,193.120 6245116555
0.33 F VS2 EX EX EX 4.54 16,959.096 6181106168
0.34 F VS1 EX EX EX 4.54 17,860.608 6242699389
0.34 D VS1 VG EX EX 4.55 19,883.880 2266918011
0.34 E VVS2 VG EX EX 4.55 19,550.544 2161539665
0.36 E VS1 VG EX EX 4.56 19,494.000 6222996644
0.35 E VVS2 EX EX EX 4.56 19,918.080 6245041450
0.34 F VS1 VG EX EX 4.56 17,674.560 1263477146
0.34 F VS2 EX EX EX 4.56 17,294.712 2185480128
0.34 E VS1 EX EX EX 4.57 18,798.600 2196459229
0.34 E VS1 EX EX EX 4.57 18,798.600 6191596318
0.34 E VS1 EX EX EX 4.58 19,380.000 6232006767
0.34 D VS2 VG EX EX 4.61 19,752.096 2186849280
0.37 E VVS2 VG VG VG 4.62 20,836.920 7192317069
0.35 E SI1 EX EX EX 4.62 16,678.200 7236158514
0.37 E SI1 VG G VG 4.64 16,888.872 7218455126
0.35 E VS2 EX EX EX 4.64 21,067.200 5171635413
0.36 F VS1 EX EX EX 4.64 23,089.104 2176847331
0.40 F VS1 EX VG VG 4.65 23,274.240 7216576810
0.40 F VS1 VG VG VG 4.72 24,861.120 2217511743
0.41 D VVS1 EX EX EX 4.80 31,970.160 2246766970
0.42 D VVS2 EX EX EX 4.80 29,302.560 1245890473
0.40 D VS1 VG EX EX 4.80 28,892.160 7213823310
0.40 E VVS2 VG G VG 4.80 26,265.600 6262527242
0.41 E VS1 EX EX EX 4.80 26,080.920 6242526316
0.40 F SI1 G VG VG 4.80 19,699.200 2181323190
0.40 F VVS1 EX EX EX 4.82 27,724.800 6231133807
0.40 F VS2 EX VG VG 4.82 23,392.800 5181547651
0.40 E SI1 VG VG VG 4.83 20,697.600 2165753617
0.44 D VS2 EX EX EX 4.85 28,591.200 7268770950
0.46 D VVS1 EX VG VG 4.86 37,861.680 7218800015
0.40 F VS1 EX VG VG 4.86 25,654.560 6262916452
0.43 D IF EX EX EX 4.88 43,745.448 6242167199
0.45 D VVS1 EX EX VG 4.88 38,598.120 2247891656
0.43 D VS2 VG EX EX 4.88 28,529.640 1268784130
0.45 E IF EX VG EX 4.90 37,818.360 5181348259
0.44 D IF EX EX EX 4.93 46,147.200 5156836249
0.46 D IF EX EX EX 5.00 60,201.120 2257129998
0.46 D IF EX EX EX 5.00 60,201.120 6187287735
0.45 D VS1 EX VG EX 5.00 42,476.400 2183489470
0.46 D IF EX EX EX 5.00 60,201.120 5181439028
0.46 D VVS2 VG EX EX 5.00 48,139.920 2146527049
0.45 E IF EX EX EX 5.00 54,737.100 7201855881
0.46 E VVS2 EX VG EX 5.00 43,420.320 2226503474
0.46 F VVS2 EX EX EX 5.00 41,532.480 1209273343
0.45 F VVS2 EX VG EX 5.00 40,629.600 7203143870
0.46 F VVS2 EX EX EX 5.00 41,532.480 5233011428
0.46 F VVS1 VG EX EX 5.00 44,867.664 5176859545
0.45 F VVS1 EX VG EX 5.00 44,836.200 6261385536
0.46 F VVS2 EX G G 5.00 40,609.536 5126841475
0.46 D VVS2 EX VG EX 5.01 49,744.584 6195630408
0.48 D IF EX EX EX 5.01 59,754.240 2156801586
0.46 D IF EX EX EX 5.01 60,201.120 6265139727
0.47 D VVS1 EX EX EX 5.01 51,865.440 7266837926
0.45 D VVS2 EX VG EX 5.01 46,046.880 5182500114
0.45 D VVS2 EX EX EX 5.01 46,046.880 6265616108
0.50 E VVS1 EX VG VG 5.01 49,590.000 1119191794
0.46 E VS1 EX VG EX 5.01 41,490.528 5226820346
0.46 E VS1 VG EX EX 5.01 41,490.528 2196228235
0.46 E VVS2 EX VG EX 5.01 43,420.320 6192655151
0.46 E VVS2 EX VG EX 5.01 43,420.320 3205345645
0.45 E VS1 VG VG EX 5.01 41,912.100 2176755873
0.45 E VVS2 EX EX EX 5.01 43,420.320 2181349145
0.46 E VS1 EX EX EX 5.01 40,588.560 7268571969
0.45 E SI1 EX EX VG 5.01 27,763.560 2185550327
0.46 E SI1 EX EX EX 5.01 29,418.840 2266155917
0.46 F VS1 EX EX EX 5.01 38,700.720 2207718670
0.46 F VS1 EX EX EX 5.01 38,700.720 2247702791
0.46 F VVS2 EX EX EX 5.01 41,532.480 2256111762
0.47 F VS1 EX EX EX 5.01 39,542.040 2256152381
0.45 F VVS1 EX EX EX 5.01 44,836.200 2176203844
0.46 F VS2 VG VG EX 5.01 34,925.040 2246640575
0.45 F VS2 EX EX EX 5.01 36,063.900 2257747040
0.46 D VVS1 EX EX EX 5.02 52,492.440 2183477790
0.46 E VS1 EX EX EX 5.02 40,588.560 1166340602
0.46 E VS1 EX EX EX 5.02 41,490.528 6241319231
0.45 E VVS2 EX EX EX 5.02 42,476.400 2257054494
0.45 F VVS2 EX VG VG 5.02 40,629.600 7208932920
0.45 F VVS2 EX EX EX 5.02 41,081.040 2244654081
0.45 D VVS2 VG VG EX 5.03 45,523.620 1243685846
0.46 D IF EX EX EX 5.03 58,732.800 7251152219
0.46 F VS1 EX VG EX 5.03 38,700.720 2196421340
0.46 F VS1 VG EX EX 5.03 39,560.736 2185006841
0.45 D VVS2 EX EX EX 5.04 47,093.400 2176112051
0.46 E VVS2 EX VG EX 5.04 43,420.320 2197581131
0.45 E VS1 EX EX VG 5.04 40,588.560 7206007461
0.45 F VS1 EX EX EX 5.04 39,962.700 5226634532
0.46 F VS2 EX EX VG 5.04 34,148.928 2185466721
0.45 F VS2 EX EX EX 5.04 35,684.280 7266418584
0.47 D VS2 EX EX EX 5.05 40,549.344 6242082178
0.50 E VVS1 EX EX VG 5.05 49,590.000 1113211704
0.46 E VS2 VG EX VG 5.05 36,812.880 7201777083
0.46 E VS2 EX VG EX 5.05 36,812.880 2181311205
0.46 E SI1 EX EX EX 5.05 28,380.528 6252194702
0.46 D VVS2 EX EX EX 5.06 46,535.256 6262264361
0.47 E VS1 EX EX EX 5.06 39,627.768 6221591462
0.46 E VS2 EX VG EX 5.06 36,812.880 5246819032
0.46 D VVS2 EX EX EX 5.08 49,209.696 6181279237
0.46 D SI1 EX EX EX 5.08 30,834.720 2267787375
0.46 D VS2 VG EX EX 5.10 40,588.560 2246596026
0.46 D IF EX EX VG 5.10 58,732.800 1179200887
0.47 E VS2 EX EX EX 5.12 40,956.552 1189369289
0.51 D VS1 VG VG EX 5.20 51,884.136 1183357061
0.51 F VS1 VG EX G 5.21 46,244.556 1119481598
0.52 E VS2 EX EX EX 5.22 43,464.096 7223506441
0.60 D VVS2 EX VG EX 5.40 62,791.200 7201476025
0.60 D VVS2 EX EX EX 5.40 66,279.600 5171735876
0.61 D VS2 EX EX EX 5.40 56,814.180 2171872539
0.60 D SI1 EX EX EX 5.40 46,443.600 2247568678
0.60 D VVS2 EX EX EX 5.40 62,791.200 1186461417
0.60 D VVS2 EX EX EX 5.40 64,186.560 2185341807
0.60 D VS1 EX VG EX 5.40 57,866.400 1247826781
0.60 D VS1 EX EX EX 5.40 59,152.320 2246726356
0.56 D VS1 EX EX EX 5.40 58,809.408 2186828351
0.60 E VVS2 EX EX EX 5.40 61,040.160 6195959116
0.60 E VS2 EX EX EX 5.40 52,284.960 2176858364
0.56 E VVS2 EX EX EX 5.40 61,669.440 1189588516
0.58 E VVS1 EX EX EX 5.40 68,764.800 5186386260
0.60 E VVS2 EX VG EX 5.40 61,040.160 1248138413
0.60 E VVS1 EX EX EX 5.40 66,348.000 5171928582
0.60 E VVS1 EX VG EX 5.40 66,348.000 7242380071
0.60 E VVS1 EX VG EX 5.40 67,032.000 2246100488
0.57 E VS1 EX EX EX 5.40 55,882.800 2248683411
0.60 E VS1 EX EX EX 5.40 55,882.800 1182415766
0.60 E VS1 EX EX EX 5.40 55,882.800 2237426016
0.60 F VVS2 EX EX EX 5.40 58,988.160 6222877972
0.60 F VS2 EX VG EX 5.40 48,085.200 6241119057
0.60 F VS2 EX VG EX 5.40 48,085.200 1248022901
0.58 F VS1 EX EX EX 5.40 53,134.032 5171637584
0.60 D VVS2 EX EX EX 5.41 64,186.560 1259111928
0.60 E VS1 VG VG EX 5.41 54,706.320 5172898278
0.60 E VS1 EX VG EX 5.41 52,941.600 6245356798
0.57 E IF EX EX EX 5.41 69,398.640 2266557841
0.60 E VVS2 EX EX EX 5.42 61,040.160 1166822725
0.60 F VS1 EX EX EX 5.42 52,722.720 6222864367
0.62 D VVS2 EX EX EX 5.43 64,884.240 2236022344
0.58 E VVS2 EX EX EX 5.43 59,613.792 5182022742
0.60 E VVS2 EX VG EX 5.44 59,781.600 2248311258
0.58 F VVS2 EX EX EX 5.44 56,440.032 2227789584
0.60 F VVS2 VG EX EX 5.45 57,182.400 5166592136
0.61 D VS1 EX EX EX 5.46 59,484.516 2247237156
0.62 E VVS2 EX EX EX 5.50 71,528.160 2194620343
0.60 D SI1 EX VG VG 5.51 46,922.400 6245659011
0.64 E VVS2 EX EX EX 5.55 77,191.680 5166509849
0.60 F VS2 EX EX EX 5.55 59,726.880 6205421240
0.70 D VS2 EX EX VG 5.60 69,346.200 6225821480
0.70 D VVS1 VG EX EX 5.62 99,973.440 7112865033
0.70 E VS2 EX VG VG 5.65 69,713.280 6225805317
0.74 E VS2 EX EX EX 5.88 83,347.680 1198625425
0.77 F VS1 EX VG EX 5.92 89,324.928 2121880214
0.84 D VS1 EX EX EX 6.00 117,210.240 6222822893
0.81 E VS1 EX EX EX 6.00 113,762.880 2217401594
0.81 E VS2 EX EX EX 6.00 104,898.240 5213883112
0.82 E SI1 EX EX EX 6.00 91,236.480 2237316598
0.82 E VVS2 EX EX EX 6.00 119,467.440 5171742010
0.81 E VVS2 EX EX EX 6.00 119,672.640 7258337222
0.80 E VVS1 EX EX EX 6.00 135,432.000 6261488810
0.77 F VVS2 EX EX EX 6.00 112,358.400 5176125918
0.80 F VS2 EX EX VG 6.00 97,766.400 7248040496
0.80 F VS1 EX VG EX 6.00 109,002.240 2247021729
0.81 F IF EX EX EX 6.00 146,266.560 2175871896
0.83 F VS1 EX EX EX 6.00 109,229.328 2196136715
0.82 F IF EX EX EX 6.00 144,370.512 6225506471
0.83 D VVS1 EX EX EX 6.01 159,642.864 2173576473
0.80 D VS1 EX VG EX 6.01 119,380.800 6215559188
0.83 D VS1 EX EX EX 6.01 119,031.960 2246851987
0.80 D VS2 EX EX EX 6.01 112,176.000 5181343648
0.80 E VS2 EX VG EX 6.01 103,603.200 2247747845
0.83 E VS1 EX EX EX 6.01 113,657.544 2257095792
0.80 F VS1 EX EX EX 6.01 109,002.240 5176033641
0.82 F VS1 EX EX EX 6.01 109,035.072 1228883370
0.80 F VS1 EX VG EX 6.01 109,002.240 6235758366
0.80 F VS1 EX VG EX 6.01 109,002.240 6241790231
0.82 D VS1 EX EX EX 6.02 119,187.000 2247792681
0.83 E VS2 EX EX EX 6.02 104,801.112 2175757722
0.82 E VS1 EX EX EX 6.02 115,167.360 2161787324
0.83 D VVS2 EX EX EX 6.03 137,236.848 2237955829
0.83 D VS2 EX EX EX 6.03 117,801.900 6242188427
0.80 F VS1 EX EX VG 6.03 109,002.240 2175797965
0.80 E VS1 EX EX EX 6.04 112,358.400 5172714814
0.85 D VS2 EX EX EX 6.05 116,280.000 6225906402
0.80 F VS2 EX VG EX 6.05 97,766.400 1238391727
0.80 F VS2 EX EX VG 6.05 97,766.400 1186135080
0.84 F SI1 EX EX EX 6.06 87,754.464 2173777883
0.80 F SI1 EX EX EX 6.06 87,807.360 6251026663
0.90 E IF EX VG VG 6.10 175,446.000 1203663754
0.80 D VS1 VG EX EX 6.11 119,380.800 2246684498
0.81 E VS1 EX EX EX 6.11 120,873.060 7232288474
0.86 F VS1 VG EX EX 6.11 110,118.528 1249937791
0.88 E VS1 EX EX EX 6.12 125,139.168 2175941441
0.80 E VS2 VG VG VG 6.14 104,898.240 6117980766
0.83 D IF EX EX EX 6.16 228,147.744 2156598514
0.91 D VVS2 EX EX EX 6.18 158,597.712 6173935639
0.90 E VS1 EX VG EX 6.18 129,563.280 2171829207
0.91 E VVS2 EX EX EX 6.19 149,385.600 6235517416
0.90 F VVS2 EX EX VG 6.21 147,744.000 2117585499
0.92 E VS2 EX EX EX 6.22 134,036.640 7241724740
0.90 E VS1 EX EX VG 6.25 142,203.600 6192643798
1.00 D VVS1 EX VG VG 6.30 225,720.000 6252206586
0.91 D VS2 VG EX EX 6.30 152,497.800 2244157426
0.90 E SI1 EX EX EX 6.30 122,812.200 2247401154
0.90 G VS2 EX VG EX 6.30 120,862.800 2248783469
0.90 G SI1 EX VG EX 6.30 101,574.000 5256357126
0.90 G SI1 EX EX EX 6.30 101,574.000 6245910472
0.90 H VS1 VG EX EX 6.30 116,348.400 6167263126
0.91 I VS1 EX EX EX 6.30 109,798.416 2186989728
0.90 D VVS2 EX VG EX 6.31 168,920.640 1265115813
0.90 E SI1 EX EX EX 6.31 121,519.440 6252443528
0.95 G SI2 EX EX EX 6.31 93,571.200 6235759251
0.96 D VVS1 EX EX EX 6.32 212,094.720 6275106318
0.92 F VS1 EX EX EX 6.32 135,924.480 2185691115
0.91 H SI2 EX EX EX 6.32 84,029.400 2185327636
1.00 F VS1 EX VG VG 6.37 171,000.000 5186441686
1.00 E VS2 EX EX EX 6.41 162,450.000 2214184799
1.04 E VVS2 EX EX EX 6.50 253,955.520 1172877009
1.03 D VVS1 EX EX EX 6.53 287,444.160 2186941737
1.00 L SI1 EX EX EX 6.53 84,474.000 6202832593
1.00 E VVS2 VG EX VG 6.54 238,761.600 2131609597
1.05 E VVS1 EX EX EX 6.58 278,015.220 7211015718
1.04 E IF EX EX EX 6.60 299,624.832 3205397791
1.07 E IF EX EX EX 6.60 308,267.856 5176822096
1.04 D VVS2 EX EX EX 6.61 298,296.960 2136434859
1.05 F VVS1 EX EX EX 6.61 258,552.000 2171943401
1.05 D VVS1 EX EX EX 6.62 325,584.000 7242106631
1.04 D VVS2 EX EX EX 6.62 280,750.080 2186248657
1.09 D SI2 EX EX EX 6.63 154,330.920 6241024462
1.09 E IF EX EX EX 6.63 297,925.776 5226007970
1.09 E VS1 EX EX EX 6.63 239,324.760 1237132562
1.13 E IF EX EX EX 6.65 299,326.152 1243685152
1.20 D VS1 EX EX EX 6.80 281,397.600 1243557666
1.21 E VS1 EX EX EX 6.80 256,816.692 7246825467
1.14 F VVS1 EX EX EX 6.80 280,713.600 1176998786
1.20 F IF EX EX EX 6.80 272,916.000 5181523866
1.20 E VS1 EX EX EX 6.81 266,404.320 6202833746
1.17 D VS2 EX EX EX 6.85 256,889.880 1233587220
1.23 E VVS2 EX EX EX 6.85 250,292.700 2246632490
1.20 G IF EX EX EX 6.85 247,334.400 6222921335
1.27 H IF EX EX EX 6.86 239,755.680 5216691455
1.17 D VS2 EX EX EX 6.88 271,161.540 6215659061
1.25 E VVS1 EX EX EX 6.88 356,107.500 5172862531
1.25 F IF EX EX EX 6.88 295,659.000 6261736423
1.20 F VVS2 EX EX EX 6.88 234,201.600 1265765151
1.24 F VVS2 EX EX EX 6.95 272,259.360 2194962206
1.32 E VVS2 EX EX EX 7.00 322,328.160 2173841815
1.32 D IF EX EX EX 7.01 510,849.504 2227267309
1.32 D VVS1 EX EX EX 7.01 460,468.800 1172901023
1.31 D IF EX EX EX 7.01 494,614.080 5171943023
1.34 F VS1 EX EX EX 7.01 269,468.640 7216463783
1.30 H VS1 EX EX EX 7.02 218,506.080 5176881732
1.34 D VVS2 EX EX EX 7.05 397,909.248 5172861506
1.33 D IF EX EX EX 7.06 552,381.984 2176237307
1.31 E VS1 EX EX EX 7.16 322,873.080 1189337133
1.51 D SI2 EX VG VG 7.20 248,432.448 1172839521
1.50 E IF EX EX VG 7.20 546,345.000 6202166019
1.43 E VVS1 EX EX EX 7.20 455,314.860 2244459008
1.50 F VS1 EX EX VG 7.20 336,015.000 7211055155
1.51 F IF EX EX VG 7.20 499,481.424 3225732889
1.50 H VS2 EX VG VG 7.24 257,184.000 2196298684
1.50 F VS2 EX EX EX 7.30 298,634.400 6211014980
1.52 D VS2 EX EX EX 7.32 397,677.600 5186188261
1.54 E VVS1 EX EX EX 7.38 398,380.752 6211512414
1.50 F VS2 EX EX EX 7.44 322,848.000 7216727165
1.62 D VS2 EX EX EX 7.50 482,014.800 2214780692
1.57 F VS1 EX EX EX 7.52 422,034.840 2176607723
1.64 E VS1 EX EX EX 7.58 448,704.000 2166962397
1.70 L VS1 EX VG EX 7.60 161,435.400 7261117003
1.75 E IF EX EX EX 7.72 594,909.000 2177585719
1.70 J VS1 EX EX EX 7.72 244,188.000 6262787445
1.64 D VVS2 EX EX EX 7.75 532,462.080 2151374868
1.80 K VS1 EX EX EX 7.77 198,838.800 2185396277
1.80 O-Z VS2 EX EX EX 7.78 134,508.600 7266688354
1.81 J VS1 EX EX EX 7.79 259,988.400 2185240134
1.89 J SI1 EX EX EX 7.88 213,736.320 7263217668
2.01 E VS1 EX VG EX 8.01 721,791.000 2246883097
1.95 D VVS2 EX EX EX 8.02 866,970.000 5171960352
1.94 E VVS2 EX EX EX 8.02 710,277.456 1172834468
1.87 F SI1 EX EX EX 8.02 489,248.100 5172560405
2.00 H VS1 EX VG EX 8.03 446,880.000 6245608448
2.00 J VVS2 EX EX EX 8.03 372,096.000 2173577387
2.00 F IF EX EX EX 8.05 993,669.600 1199249295
2.00 D VVS1 EX EX EX 8.08 1,316,198.400 1179727269
2.01 E VS2 EX EX EX 8.10 692,919.360 2226181598
2.30 F VS1 EX EX EX 8.39 864,735.600 3225937407
2.41 F VS1 EX EX EX 8.73 799,493.400 2175932500
2.71 D FL EX EX EX 8.88 1,993,651.608 2175792336
2.70 D VVS1 EX EX EX 8.88 1,886,937.120 2171722080
2.71 D IF EX EX EX 9.01 2,184,823.680 3215454112
2.81 H VVS2 VG EX EX 9.04 905,280.840 2171988776
3.01 D VS1 EX EX VG 9.05 1,729,013.832 1179836520
2.80 M VVS1 EX EX EX 9.05 379,209.600 5266863797
3.70 K VS2 EX EX EX 10.01 970,140.000 2136272508
3.71 L VS2 EX EX EX 10.08 683,048.100 6221299610
6.80 J VVS2 EX EX EX 12.24 3,852,744.000 2165818940
8.26 I VS2 EX EX EX 13.21 5,348,515.200 2171080325
10.80 M VS1 EX EX EX 14.08 6,660,299.520 5161727536
0.70 D VS1 EX EX CU 5.09X4.94 57,456.000 2266009726
0.70 D VS1 EX VG CU 5.11X4.95 57,456.000 5256736776
0.70 E VS2 EX EX CU 5.12X4.98 53,865.000 2256070925
0.72 E VVS1 EX VG CU 5.15X4.99 64,350.720 1263797484
0.71 F VS2 EX VG CU 5.15X4.99 50,992.200 3255238310
0.72 F VS2 EX VG CU 5.15X5.00 51,710.400 2254975829
0.71 E VS2 EX VG CU 5.15X5.02 54,634.500 7268229216
0.74 E VVS1 EX VG CU 5.17X5.01 66,138.240 2264810069
0.72 F VVS2 EX VG CU 5.18X5.03 60,410.880 6262303854
0.74 E VVS2 EX VG CU 5.22X5.08 64,788.480 6252758302
1.00 E VS2 EX VG ASH 5.47X5.41 111,720.000 2266139486
0.90 F VVS2 VG VG CU 5.51X5.4 86,184.000 2267252869
1.00 F VVS2 EX VG ASH 5.51X5.42 114,570.000 1263767977
0.93 E VVS2 EX VG CU 5.54X5.47 97,008.300 6262247059
0.90 E VS2 EX VG CU 5.55X5.38 79,002.000 2266811447
0.91 E VS2 VG VG CU 5.5X5.44 79,879.800 6262303938
0.74 I VVS2 EX VG HT 5.69X6.23 47,072.880 5171615487
0.75 G VS2 EX EX HT 5.7X6.39 60,021.000 2236144074
0.80 D VVS2 EX VG EM 6.04X4.46 80,438.400 6265896653
0.82 E VVS1 VG VG EM 6.14X4.54 82,449.360 6262884250
0.81 F VVS1 VG VG EM 6.18X4.43 78,119.640 1268743192
0.91 H VVS2 EX VG EM 6.23X4.58 74,692.800 5223609989
0.81 E IF VG VG EM 6.32X4.46 73,410.300 5243167799
0.90 H VVS1 EX VG EM 6.35X4.58 75,411.000 1172858696
0.90 F VVS2 EX G EM 6.35X4.68 91,929.600 6265782410
0.96 E IF EX VG EM 6.36X4.73 112,394.880 6177884058
1.61 O-Z VS2 VG VG CU 6.39X6.19 79,839.900 6231277250
0.90 F IF EX VG EM 6.3X4.65 109,269.000 6235277076
1.51 O-Z VS1 EX VG CU 6.42X6.11 74,880.900 6235895513
0.90 F VVS2 EX VG EM 6.44X4.6 91,929.600 5266915101
0.90 I SI1 EX VG EM 6.47X4.55 60,021.000 2238140105
1.51 O-Z VS1 EX VG CU 6.48X6.18 80,045.100 5182160817
0.91 H SI1 EX VG EM 6.51X4.48 63,903.840 6231277051
1.71 O-Z VS2 EX VG CU 6.58X6.51 87,625.530 6222182214
1.74 O-Z VVS1 EX VG CU 6.61X6.39 92,237.400 6242248953
1.69 O-Z VS1 EX G CU 6.71X6.1 92,476.800 6221773370
2.02 O-Z VVS2 EX VG CU 6.76X6.7 143,925.000 5182683947
1.61 O-Z VS1 EX VG CU 6.77X6.19 88,099.200 6225597105
2.00 O-Z VVS2 VG VG CU 6.78X6.71 142,500.000 1182688178
1.76 O-Z VS2 VG G CU 6.93X6.59 87,278.400 1227597027
1.36 E IF EX VG EM 7.13X5.68 260,467.200 6167498398
3.02 O-Z VVS2 VG VG CU 7.91X7.71 240,996.000 2185522072
2.07 H VS2 EX EX HEART 8.08X8.91 366,240.960 1235169315
2.00 F VS1 EX EX EM 8.14×6.01 421,344.000 2224096817
2.50 O-Z VS2 EX G CU 8.42X6.69 163,875.000 2181551917

Tiêu chuẩn 4C

Dạng cắt (cut)
Độ tinh khiết (Clarity)
Màu sắc (Color)
Trọng lượng (Carat)
Giấy chứng nhận

Các kiểu kim cương

Hình tròn
Chữ nhật nhọn góc
Oval
Hạt thóc
Trái lê/giọt lệ
Chữ nhật tròn góc
Chữ nhật xếp chồng
Hình vuông cắt góc
Chữ nhật cắt góc
Trái tim
Hướng dẫn mua kim cương

Hướng dẫn chọn kim cương
Hướng dẫn chọn theo tiêu chuẩn 4C
Hướng dẫn về hình dáng và chứng nhận

Dịch vụ khách hàng

Cam kết chất lượng
Chính sách hoa hồng
Quy chế mua lại và hồi của Kim Cương GIA
A HAPPY MOTHER DAY THÁNG 5/2012 Tặng voucher 1.000.000 VND trừ ngay trên hóa đơn mua kim cương rời GIA từ 5mm (Áp dụng từ 15/05/2012-30/05/2012)

Save


Địa chỉ: Phú Cường Diamond Plaza, 27-29 Trần Bình Trọng, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội