Kim Cương kiểm định bởi GIA

Chào mừng quý khách đến với Kim Cương GIA, nơi tốt nhất Việt Nam để mua Kim Cương kiểm định bởi GIA. Kim Cương GIA luôn luôn bán ra với giá thấp hơn giá của Rapaport và thấp nhất so với nhà cung cấp khác tại Việt Nam. Nếu bạn tìm thấy nơi nào cung cấp với giá thấp hơn chúng tôi, chúng tôi sẵn sàng mua lại với giá cao hơn giá bạn đã mua. Với chính sách đổi mới kim cương và hồi kim cương ưu đãi nhất chúng tôi tin là sẽ làm hài lòng quý khách. Để xem giấy chứng nhận điện tử của GIA đối với mỗi viên Kim Cương của chúng tôi, quý khách chọn vào viên Kim cương cần xem trên danh sách và ấn chuột trái, giấy chứng nhận của GIA sẽ mở ra để quý khách có thể tham khảo.

BẢNG GIÁ KIM CƯƠNG KIỂM ĐỊNH GIA CHÀO NĂM MỚI 2019

Kích thước (ly) Carat Color Clarity Polish Symmetry Cut Price(1000đ) GIA Report
3.64 0.18 F SI1 VG EX EX 7,461.720 1199220632
3.67 0.19 D VVS1 EX VG EX 9,577.425 7251490867
3.69 0.19 E VVS1 VG VG EX 9,577.425 6255490138
3.70 0.18 G VVS1 VG EX EX 8,121.600 6251490789
3.71 0.19 E VVS1 EX VG EX 9,577.425 7253490892
4.50 0.34 D VVS1 EX EX EX 23,530.550 7283737464
4.50 0.32 E VVS1 VG VG EX 21,808.000 5293778127
4.50 0.34 F VVS2 EX EX EX 19,847.160 7296042940
4.50 0.32 E VS1 VG EX EX 19,491.840 6292839253
4.50 0.34 E VVS1 EX EX EX 22,012.450 2307789782
4.50 0.34 D VVS2 EX EX EX 22,771.500 1303459637
4.50 0.35 E VVS2 EX EX EX 21,878.500 2306268064
4.50 0.33 F VVS2 EX EX EX 19,891.575 6301117342
4.50 0.32 F VVS2 EX EX EX 19,897.920 2308098863
4.51 0.33 D VVS1 EX EX EX 23,319.285 7306026852
4.51 0.35 D VVS2 EX EX VG 22,207.500 6291435368
4.51 0.33 E VVS2 EX EX EX 21,714.000 2297667827
4.51 0.34 D VVS1 EX EX EX 23,530.550 3305522097
4.51 0.34 D VVS2 EX EX EX 22,771.500 7308172117
4.51 0.34 E VVS2 EX EX EX 21,924.560 2306473576
4.52 0.35 D VVS1 EX EX EX 23,712.675 2306971452
4.52 0.32 E VS1 EX EX EX 19,897.920 7298890031
4.54 0.33 D IF EX VG EX 29,469.000 6292052961
4.55 0.35 D VVS2 EX EX EX 22,207.500 7306208311
4.56 0.35 D IF EX EX EX 29,610.000 2306168498
4.56 0.35 D VVS2 EX VG EX 22,207.500 3305252250
4.61 0.35 D IF EX EX EX 29,610.000 1308348281
4.62 0.37 E VVS2 VG VG VG 21,911.400 7192317069
4.63 0.35 D IF EX EX EX 32,242.000 7306273149
4.72 0.40 F VS1 VG VG VG 25,624.400 2217511743
4.80 0.40 D VVS2 EX EX EX 32,900.000 1182689708
4.80 0.40 F VS1 VG VG EX 26,790.000 1269502475
4.80 0.40 E VS2 EX VG VG 26,442.200 1285243041
4.80 0.40 E VVS1 EX EX EX 30,362.000 3265674791
4.80 0.40 F IF EX EX VG 30,362.000 6262505037
4.80 0.40 F VS1 EX EX VG 26,790.000 7271279702
4.81 0.40 D SI1 VG VG EX 25,380.000 2266678046
4.82 0.41 D VS2 EX EX EX 28,673.760 2284175049
4.82 0.40 D VVS1 EX EX EX 36,791.600 6262978276
4.85 0.41 E VS1 EX EX VG 29,569.815 6275580691
4.86 0.40 E VS2 EX VG VG 26,442.200 6271089505
4.89 0.44 F VS1 VG EX VG 27,918.000 1103974141
5.00 0.45 D VS1 EX VG EX 44,266.950 1205227290
5.00 0.46 F VVS2 EX EX EX 42,807.600 1209273343
5.00 0.46 D VS2 VG VG EX 39,975.380 1275183377
5.00 0.48 E VVS1 EX EX EX 53,580.000 1278603933
5.00 0.46 D VVS2 VG EX EX 49,617.900 2146527049
5.00 0.47 D VVS1 EX EX EX 54,672.750 2294085208
5.00 0.46 F VS1 EX EX EX 39,002.480 3275580657
5.00 0.46 F VVS1 VG EX EX 46,245.180 5176859545
5.00 0.46 E VVS1 EX VG EX 54,050.000 1207060407
5.00 0.45 D VS2 EX EX EX 40,925.250 6187335948
5.00 0.46 F VVS1 EX EX EX 44,753.400 6292109791
5.00 0.45 F VVS2 EX VG EX 41,877.000 7203143870
5.00 0.46 D VVS2 EX EX EX 52,374.450 7242418355
5.00 0.46 F VVS2 EX EX EX 42,807.600 7271279228
5.00 0.45 F VVS2 EX EX EX 41,877.000 7271682998
5.00 0.47 D SI1 VG VG EX 30,926.000 7288990267
5.00 0.46 E VVS2 EX VG EX 44,753.400 2226503474
5.00 0.46 F VVS2 EX EX EX 42,807.600 5233011428
5.00 0.46 D IF EX EX EX 64,319.500 2257129998
5.00 0.46 D IF EX EX EX 64,319.500 6187287735
5.01 0.50 E VVS1 EX VG VG 52,875.000 1119191794
5.01 0.46 D VVS1 EX EX EX 53,509.500 1265874527
5.01 0.45 E VVS2 EX EX EX 44,753.400 2181349145
5.01 0.46 E VS1 VG EX EX 41,834.700 2196228235
5.01 0.46 F VS2 VG VG EX 36,797.240 2246640575
5.01 0.47 F VS1 EX EX EX 40,756.050 2256152381
5.01 0.47 E VVS1 EX EX EX 52,463.750 2267598976
5.01 0.48 D IF EX EX EX 63,168.000 2276519545
5.01 0.46 E VVS2 EX VG EX 44,753.400 3205345645
5.01 0.46 D VVS2 EX VG EX 49,617.900 6195630408
5.01 0.45 F VS1 EX EX EX 39,888.900 6275528800
5.01 0.47 F IF EX EX EX 46,720.350 7278272120
5.01 0.45 F VVS1 EX EX EX 46,212.750 2176203844
5.01 0.46 E VS1 EX VG EX 41,834.700 5226820346
5.02 0.46 D VVS1 EX EX EX 53,509.500 2183477790
5.02 0.47 D IF EX EX EX 65,717.750 1179250843
5.02 0.46 E VS2 EX EX EX 37,943.100 2276468506
5.02 0.47 D IF EX EX EX 61,852.000 5276831913
5.02 0.46 E VS1 EX EX EX 42,764.360 6241319231
5.02 0.45 E VS2 EX EX EX 37,943.100 6271558021
5.02 0.47 E VVS2 EX EX EX 46,234.370 6275958573
5.02 0.45 F VS2 EX EX EX 35,997.300 7282195538
5.03 0.46 F VS2 EX EX EX 35,997.300 1277098190
5.03 0.45 F VS2 EX EX EX 35,997.300 2278992975
5.03 0.46 D VS2 EX EX EX 39,975.380 6265053734
5.03 0.48 E VVS1 EX EX EX 50,760.000 6271670097
5.04 0.46 E IF EX EX EX 51,131.300 1273267916
5.04 0.46 E VVS2 EX VG EX 44,753.400 2197581131
5.04 0.45 F VS1 EX EX EX 41,189.625 5226634532
5.04 0.45 F VS2 EX EX EX 36,779.850 7266418584
5.04 0.46 D SI1 EX EX EX 30,873.360 7296341377
5.04 0.49 D IF EX EX EX 60,799.200 2296694608
5.04 0.46 D VVS2 EX EX EX 49,563.850 1299260367
5.05 0.46 E VS2 EX EX EX 37,943.100 2277742481
5.06 0.46 E VS2 EX VG EX 37,943.100 5246819032
5.06 0.46 E VS1 EX EX EX 40,883.420 6291261040
5.08 0.46 D VVS2 EX EX EX 50,720.520 6181279237
5.10 0.46 D VS2 VG EX EX 40,905.040 2246596026
5.10 0.47 F VS2 EX VG EX 36,779.850 2121684261
5.12 0.47 E VS2 EX EX EX 42,213.990 1189369289
5.20 0.51 D VS1 VG VG EX 51,271.830 1183357061
5.21 0.51 F VS1 VG EX G 47,664.345 1119481598
5.23 0.52 F SI1 VG EX EX 37,148.800 2236056821
5.24 0.52 E VS2 EX EX EX 48,880.000 2175652557
5.25 0.51 D VS1 EX VG EX 51,271.830 2136027308
5.28 0.56 F IF EX EX EX 60,614.960 2156444857
5.31 0.53 E VS1 EX EX EX 53,556.500 5186588276
5.38 0.57 E VVS2 EX EX EX 61,617.000 2166790564
5.40 0.60 E VVS1 EX VG EX 68,385.000 1243626904
5.40 0.60 E VVS2 EX VG EX 62,914.200 1248138413
5.40 0.58 F VS1 EX EX EX 55,883.000 1279417886
5.40 0.60 E VVS1 EX VG EX 69,090.000 2246100488
5.40 0.61 F VS1 EX EX EX 55,834.825 2246891324
5.40 0.57 E VS1 EX EX EX 58,174.485 2248683411
5.40 0.60 E VS1 VG VG VG 57,598.500 2266511761
5.40 0.60 F VS1 VG VG EX 56,653.800 5182356571
5.40 0.60 E VVS1 EX VG EX 68,385.000 7242380071
5.40 0.56 E VVS2 EX EX EX 63,562.800 1189588516
5.40 0.58 E VVS1 EX EX EX 70,876.000 5186386260
5.40 0.59 F VS2 EX EX EX 52,687.000 7291715670
5.40 0.60 D VVS2 EX EX EX 73,348.200 3235159076
5.41 0.60 D VS2 EX VG EX 56,385.900 1182445447
5.41 0.60 D VS2 VG EX EX 56,385.900 2264671972
5.41 0.60 F VS1 EX EX EX 54,341.400 2276110058
5.41 0.58 F VS2 EX EX EX 51,794.000 2278002450
5.41 0.58 F VS2 EX EX EX 51,794.000 5116696381
5.41 0.61 E VS1 EX EX EX 58,558.475 5181460373
5.41 0.60 E VVS2 EX VG EX 62,914.200 5276413525
5.41 0.60 D VVS1 EX EX EX 73,672.500 1182395460
5.42 0.60 F VS1 EX VG VG 54,919.500 1275618701
5.42 0.60 E VS1 EX EX EX 57,598.500 1289207603
5.42 0.60 E IF EX VG VG 72,121.500 2277405811
5.42 0.57 E VVS2 EX EX EX 63,465.510 6262570681
5.43 0.58 E VVS2 EX EX EX 63,324.980 5182022742
5.43 0.60 E VS2 EX VG EX 53,890.200 7268880778
5.44 0.60 E VVS2 EX VG EX 62,914.200 2248311258
5.44 0.58 F VVS2 EX EX EX 58,172.840 2227789584
5.45 0.60 F VVS2 VG EX EX 58,938.000 5166592136
5.46 0.60 D VVS2 EX EX EX 68,314.500 6282055292
5.50 0.62 E VVS2 EX EX EX 73,724.200 2194620343
5.53 0.63 D VS1 EX EX EX 69,583.500 2226112392
5.60 0.70 E VVS1 EX VG VG 89,488.000 1243890658
5.60 0.64 E VS2 EX EX EX 60,160.000 2296000229
5.69 0.70 F VS2 VG VG VG 71,557.500 7261973671
5.72 0.72 E VVS2 EX EX VG 98,051.400 2131403161
5.83 0.71 E VS1 EX EX EX 91,934.350 2196098352
5.83 0.70 D VVS2 EX VG EX 99,489.600 3255158257
5.84 0.70 D VS1 EX EX EX 93,765.000 2297369127
6.00 0.80 E VVS1 EX EX EX 139,590.000 6261488810
6.00 0.81 E IF VG EX EX 151,899.300 6265837315
6.00 0.81 F IF EX EX EX 150,757.200 2175871896
6.00 0.82 E VVS1 EX EX EX 137,780.500 6292124506
6.01 0.80 F VS1 EX VG EX 112,348.800 6241790231
6.01 0.80 F VVS2 EX EX EX 120,320.000 6245623858
6.01 0.84 J VS2 EX EX EX 64,253.700 7306465497
6.03 0.81 D VVS1 EX EX EX 146,569.500 5313147380
6.03 0.81 E VVS2 EX VG EX 120,758.040 7291870170
6.10 0.90 E IF EX VG VG 180,832.500 1203663754
6.17 0.90 J VVS1 EX VG EX 95,344.200 2206319758
6.18 0.91 D VVS2 EX EX EX 173,945.590 6173935639
6.21 0.90 F VVS2 EX EX VG 152,280.000 2117585499
6.30 0.91 E IF EX EX EX 219,410.100 1298050206
6.30 0.90 H VVS1 EX EX EX 133,245.000 2264832894
6.30 0.92 D VVS2 EX EX EX 177,975.840 6291123966
6.31 0.95 D IF EX EX EX 229,389.375 1297255542
6.32 0.98 D VVS1 EX EX EX 223,160.700 1303673113
6.34 0.91 D IF EX EX EX 260,747.305 6157477027
6.50 1.01 F IF EX EX EX 246,844.000 2171783415
6.50 1.03 E IF EX EX EX 275,937.000 2296274261
6.50 1.01 E SI1 EX EX EX 159,594.140 2277227613
6.52 1.01 F SI1 EX EX EX 150,005.200 1293134388
6.54 1.06 D VS1 EX EX EX 206,653.360 2297556549
6.60 1.09 E VVS1 EX EX EX 286,888.000 1278470905
6.60 1.01 E VVS2 EX EX EX 249,929.550 2287089598
6.60 1.07 E IF EX EX EX 346,246.650 5176822096
6.61 1.05 F VVS1 EX EX EX 266,490.000 2171943401
6.61 1.06 F VVS1 EX EX EX 245,114.400 6272236899
6.62 1.09 E VVS2 EX EX EX 248,747.265 1219104073
6.63 1.09 E VS1 EX EX EX 246,672.450 1237132562
6.63 1.07 F IF EX EX EX 254,970.000 5276405600
6.81 1.20 D VS1 EX EX EX 313,076.400 1315047687
6.85 1.22 J VVS1 EX EX EX 163,419.000 2185435184
6.85 1.20 G IF EX EX EX 254,928.000 6222921335
6.86 1.27 H IF EX EX EX 252,608.080 5216691455
6.88 1.25 F IF EX EX EX 304,736.250 6261736423
6.88 1.25 H SI1 EX EX EX 199,750.000 7296638145
6.91 1.20 F VS2 EX EX EX 235,752.000 3275907747
6.92 1.20 F IF EX EX EX 322,608.000 6305228408
7.00 1.27 E IF EX VG EX 402,967.190 2141971079
7.00 1.32 F VS1 EX EX EX 316,404.000 1203775314
7.00 1.28 F FL EX EX EX 371,488.000 2176877202
7.00 1.32 D IF EX EX EX 488,751.000 2317004930
7.00 1.31 D SI1 EX EX EX 254,160.960 5192614085
7.01 1.31 D IF EX EX EX 522,544.590 5171943023
7.01 1.32 D VVS1 EX EX EX 474,606.000 1172901023
7.05 1.30 I VVS1 EX EX EX 214,766.000 2246692765
7.09 1.40 D VS1 EX EX EX 317,090.200 6302933297
7.20 1.51 F IF EX EX VG 501,615.960 3225732889
7.20 1.50 E IF EX EX VG 563,118.750 6202166019
7.20 1.40 D VS1 EX EX EX 393,352.000 5306598421
7.24 1.50 H VS2 EX VG VG 265,080.000 2196298684
7.50 1.62 D VS2 EX EX EX 496,813.500 2214780692
7.52 1.57 F VS1 EX EX EX 434,992.050 2176607723
7.60 1.71 E IF EX EX EX 484,791.840 1269468709
7.87 1.88 F VS1 EX EX EX 463,006.400 2216059418
8.02 1.87 F SI1 EX EX EX 510,201.450 5172560405
8.02 1.94 E VVS2 EX EX EX 767,507.650 1172834468
8.03 2.00 H VS1 EX VG EX 493,500.000 6245608448
8.04 2.00 FANCY GREEN VS1 EX EX EX 405,800.000 7296664459
8.05 2.00 F IF EX EX EX 1,024,177.000 1199249295
8.10 2.01 D VVS2 EX EX EX 1,223,953.320 2237971416
8.37 2.27 E VVS2 EX EX EX 993,017.175 6205768710
8.39 2.30 F VS1 EX EX EX 872,907.500 3225937407
9.75 3.50 O-Z VS1 EX EX EX 449,085.000 2267820893
10.36 4.02 D VVS1 EX VG EX 4,298,385.000 2171571141
11.33 5.51 G VS1 EX EX EX 3,395,096.700 2175545822
12.15 6.60 I VVS2 EX EX EX 4,327,290.000 1182921703
13.12 7.90 J VVS2 EX EX EX 3,954,345.000 2185029792
13.21 8.26 I VS2 EX EX EX 5,512,724.000 2171080325
14.08 10.80 M VS1 EX EX EX 6,537,888.000 5161727536

Tiêu chuẩn 4C

Dạng cắt (cut)
Độ tinh khiết (Clarity)
Màu sắc (Color)
Trọng lượng (Carat)
Giấy chứng nhận

Các kiểu kim cương

Hình tròn
Chữ nhật nhọn góc
Oval
Hạt thóc
Trái lê/giọt lệ
Chữ nhật tròn góc
Chữ nhật xếp chồng
Hình vuông cắt góc
Chữ nhật cắt góc
Trái tim
Hướng dẫn mua kim cương

Hướng dẫn chọn kim cương
Hướng dẫn chọn theo tiêu chuẩn 4C
Hướng dẫn về hình dáng và chứng nhận

Dịch vụ khách hàng

Cam kết chất lượng
Chính sách hoa hồng
Quy chế mua lại và hồi của Kim Cương GIA
A HAPPY MOTHER DAY THÁNG 5/2012 Tặng voucher 1.000.000 VND trừ ngay trên hóa đơn mua kim cương rời GIA từ 5mm (Áp dụng từ 15/05/2012-30/05/2012)

Save


Phú Cường Diamond Plaza: 27-29 Trần Bình Trọng, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội

Galleria Diamond: Số 6, Hoa Lư, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội