Kim Cương kiểm định bởi GIA

Chào mừng quý khách đến với Kim Cương GIA, nơi tốt nhất Việt Nam để mua Kim Cương kiểm định bởi GIA. Kim Cương GIA luôn luôn bán ra với giá thấp hơn giá của Rapaport và thấp nhất so với nhà cung cấp khác tại Việt Nam. Nếu bạn tìm thấy nơi nào cung cấp với giá thấp hơn chúng tôi, chúng tôi sẵn sàng mua lại với giá cao hơn giá bạn đã mua. Với chính sách đổi mới kim cương và hồi kim cương ưu đãi nhất chúng tôi tin là sẽ làm hài lòng quý khách. Để xem giấy chứng nhận điện tử của GIA đối với mỗi viên Kim Cương của chúng tôi, quý khách chọn vào viên Kim cương cần xem trên danh sách và ấn chuột trái, giấy chứng nhận của GIA sẽ mở ra để quý khách có thể tham khảo.

Bảng giá ưu đãi đặc biệt tháng 9/2022

Kích thước(ly) Carat Color Clarity Polish Symmetry Cut Price(1000đ) GIA Report
4.45 0.31 F VS2 EX EX EX 16,538.500 5126531285
4.50 0.32 E VS1 EX EX EX 21,800.000 2166210207
4.50 0.33 D IF EX VG EX 30,566.250 1413257715
4.50 0.33 D VVS1 EX VG EX 26,853.750 1408337588
4.50 0.33 D VVS1 EX VG EX 26,853.750 5211764175
4.56 0.33 E VS1 EX EX VG 21,656.250 1413222509
4.50 0.33 E VVS1 EX VG EX 24,642.750 2404237871
4.51 0.33 E VVS2 EX EX EX 23,611.500 5413270578
4.51 0.33 E VVS2 EX EX EX 23,388.750 2297667827
4.50 0.34 D IF EX EX EX 33,813.000 6245694653
4.55 0.34 D VS2 EX VG EX 19,380.000 1273483750
4.51 0.34 D VVS1 VG EX EX 26,877.000 6405073967
4.54 0.34 E VS2 VG EX EX 19,992.000 5396295921
4.50 0.34 E VVS1 EX EX EX 24,650.000 2307789782
4.54 0.35 D VS2 EX VG EX 19,950.000 6402712415
4.50 0.35 D VVS1 EX EX EX 26,853.750 1417019665
4.52 0.35 D VVS2 VG EX EX 24,867.500 1403642076
4.51 0.35 D VVS2 EX EX EX 24,613.750 6412175100
4.50 0.35 D VVS2 EX EX EX 24,360.000 1419293589
4.56 0.35 E VS1 VG EX EX 21,875.000 2416149909
4.51 0.35 E VVS2 EX EX EX 23,625.000 2407792493
4.51 0.35 E VVS2 EX EX EX 23,625.000 6401068354
4.51 0.35 F IF EX EX EX 24,937.500 6402242802
4.51 0.35 F IF EX EX EX 24,937.500 7398987832
4.64 0.37 F VVS1 EX EX EX 27,195.000 5393233813
4.63 0.38 D IF EX EX EX 33,345.000 7401234859
4.80 0.40 E VVS2 EX EX EX 36,300.000 6412423387
4.83 0.40 D VVS1 EX VG EX 39,900.000 3415510824
4.81 0.40 D VVS1 EX EX EX 39,900.000 6382808228
4.81 0.40 E VVS1 EX EX EX 38,880.000 7401619230
4.81 0.40 F VVS2 EX EX EX 33,480.000 1415892208
4.89 0.42 F IF EX EX EX 40,824.000 7382957441
4.93 0.44 D IF EX EX EX 56,925.000 5156836249
4.88 0.44 E VVS1 EX EX EX 41,184.000 7406959738
5.00 0.46 E VS2 EX VG EX 41,687.500 7418552464
5.01 0.46 E VS1 EX VG EX 52,900.000 5226820346
5.02 0.47 D IF EX EX EX 69,724.500 1179250843
5.01 0.50 E VVS1 EX VG VG 59,625.000 1119191794
5.07 0.50 D VVS2 EX EX EX 61,750.000 2215559840
5.12 0.50 D VVS2 EX EX EX 61,750.000 2211577336
5.15 0.50 D VVS2 EX EX EX 61,750.000 2215707235
5.16 0.50 E VS1 EX EX EX 56,350.000 1405347844
5.20 0.50 E VS2 EX EX EX 53,750.000 2416003769
5.34 0.56 E VS1 EX EX EX 66,332.000 2394806307
5.38 0.57 D VS2 EX EX EX 64,125.000 1395464683
5.45 0.57 E VS1 EX EX EX 67,516.500 6415926921
5.36 0.58 D VS2 EX EX EX 65,250.000 7401017147
5.42 0.58 E VVS2 EX EX EX 74,602.500 7422023993
5.42 0.59 D VVS2 EX EX EX 84,370.000 6385992236
5.40 0.60 D SI1 EX EX EX 58,140.000 1409510180
5.40 0.60 E SI1 EX EX EX 55,620.000 2407255074
5.40 0.60 E VVS2 EX EX EX 69,825.000 1375827895
5.40 0.60 E VVS2 EX EX EX 74,602.500 1395049481
5.41 0.60 E VVS2 EX EX EX 74,602.500 1407572072
5.41 0.60 F VS2 EX EX EX 64,575.000 2426142891
5.50 0.60 E VVS2 EX VG EX 82,320.000 1393751826
5.51 0.60 D SI1 EX EX EX 61,560.000 3415346773
5.52 0.60 D VVS1 EX EX VG 89,610.000 2156788764
5.41 0.61 D IF EX EX EX 104,615.000 6372509167
5.54 0.61 F VS2 EX EX EX 68,777.500 2426156343
5.48 0.62 E VVS2 EX EX EX 81,266.500 2213738725
5.54 0.62 D SI1 EX EX EX 64,790.000 6375843062
5.56 0.63 D SI1 EX EX EX 65,835.000 6412675658
5.67 0.67 D SI1 VG EX EX 69,696.750 5396923193
5.66 0.70 D VS1 EX VG EX 97,650.000 7358371709
5.66 0.70 D VS1 EX EX EX 99,820.000 7366732074
5.66 0.70 E VVS2 EX EX EX 106,400.000 7366722777
5.66 0.70 E VVS2 EX EX EX 106,400.000 6361309006
5.67 0.70 E VVS2 EX EX EX 106,400.000 6372467070
5.68 0.70 E VS2 EX VG EX 93,100.000 1365748783
5.68 0.70 E VVS2 EX EX EX 109,760.000 2356867236
5.69 0.70 F VS2 VG VG VG 85,050.000 7261973671
5.78 0.70 D VS1 EX EX EX 97,650.000 1199603049
5.84 0.70 D VS1 EX EX EX 109,585.000 2297369127
5.68 0.71 F VS1 EX EX EX 94,430.000 5386139627
5.81 0.80 D VS2 VG VG VG 106,200.000 6415346464
6.02 0.83 E VS2 EX EX EX 127,820.000 2175757722
6.08 0.83 D IF EX EX EX 213,144.000 6391564886
6.02 0.84 D IF EX EX EX 217,728.000 2214497231
6.03 0.85 F VVS2 EX EX EX 147,772.500 1405954609
6.21 0.90 D VVS2 EX EX EX 227,700.000 1409373253
6.20 0.91 E VS1 EX EX EX 167,895.000 2205566768
6.23 0.92 D VS1 EX EX EX 216,407.000 1355896106
6.35 0.93 D VS1 EX EX EX 218,759.250 5386407864
6.50 1.01 E VS2 EX EX EX 256,792.500 6132453213
6.58 1.02 E VVS2 EX EX EX 279,729.900 2407097632
6.55 1.03 D VS1 EX EX EX 266,345.125 3425764503
6.55 1.05 D VVS2 EX EX EX 287,280.000 7431389181
6.59 1.10 E VS1 EX EX EX 266,062.500 7426344767
6.72 1.11 F VVS2 EX EX EX 288,600.000 1179177705
6.88 1.22 E VS2 EX EX EX 299,845.500 7261525989
7.28 1.40 E VS1 EX EX EX 406,350.000 6411244078
8.07 1.88 E VS2 EX EX EX 917,910.000 1435073899
8.27 2.00 E VVS1 EX EX EX 1,394,250.000 5396605066
8.07 2.01 U-V VVS1 EX EX EX 246,225.000 5201202887
8.06 2.02 M VVS2 EX EX EX 320,574.000 5266676943
8.10 2.03 D VVS1 EX EX EX 1,489,055.750 3385026428
8.45 2.30 E VS1 EX EX EX 1,242,000.000 2221421465
8.58 2.33 D VVS2 EX EX EX 1,625,175.000 1423632785
7.75 2.51 F VS1 EX EX CU 562,240.000 5176582587
10.68 4.57 D VVS1 EX EX EX 6,580,800.000 9121508068
11.43 5.22 G VVS2 VG G CU 3,087,630.000 1136586012
12.15 6.60 I VVS2 EX EX EX 4,974,750.000 1182921703

Tiêu chuẩn 4C

Dạng cắt (cut)
Độ tinh khiết (Clarity)
Màu sắc (Color)
Trọng lượng (Carat)
Giấy chứng nhận

Các kiểu kim cương

Hình tròn
Chữ nhật nhọn góc
Oval
Hạt thóc
Trái lê/giọt lệ
Chữ nhật tròn góc
Chữ nhật xếp chồng
Hình vuông cắt góc
Chữ nhật cắt góc
Trái tim
Hướng dẫn mua kim cương

Hướng dẫn chọn kim cương
Hướng dẫn chọn theo tiêu chuẩn 4C
Hướng dẫn về hình dáng và chứng nhận

Dịch vụ khách hàng

Cam kết chất lượng
Chính sách hoa hồng
Quy chế mua lại và hồi của Kim Cương GIA
A HAPPY MOTHER DAY THÁNG 5/2012 Tặng voucher 1.000.000 VND trừ ngay trên hóa đơn mua kim cương rời GIA từ 5mm (Áp dụng từ 15/05/2012-30/05/2012)

Save


Phú Cường Diamond Plaza: 27-29 Trần Bình Trọng, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội

Galleria Diamond: Số 6, Hoa Lư, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội