Kim Cương kiểm định bởi GIA

Chào mừng quý khách đến với Kim Cương GIA, nơi tốt nhất Việt Nam để mua Kim Cương kiểm định bởi GIA. Kim Cương GIA luôn luôn bán ra với giá thấp hơn giá của Rapaport và thấp nhất so với nhà cung cấp khác tại Việt Nam. Nếu bạn tìm thấy nơi nào cung cấp với giá thấp hơn chúng tôi, chúng tôi sẵn sàng mua lại với giá cao hơn giá bạn đã mua. Với chính sách đổi mới kim cương và hồi kim cương ưu đãi nhất chúng tôi tin là sẽ làm hài lòng quý khách. Để xem giấy chứng nhận điện tử của GIA đối với mỗi viên Kim Cương của chúng tôi, quý khách chọn vào viên Kim cương cần xem trên danh sách và ấn chuột trái, giấy chứng nhận của GIA sẽ mở ra để quý khách có thể tham khảo.

BẢNG GIÁ KIM CƯƠNG KIỂM ĐỊNH GIA THÁNG 6

Kích thước (ly) Carat Color Clarity Polish Symmetry Cut Price(1000đ) GIA Report
4.15 0.27 G VS2 EX EX G 12,826.39 2151605370
4.46 0.31 D VVS2 VG VG VG 19,925.89 2131189599
4.50 0.32 F VVS2 EX EX VG 18,630.98 6272720249
4.50 0.33 F VS2 EX EX EX 17,916.23 6275215120
4.51 0.35 D VVS2 EX EX EX 23,032.80 6281176789
4.51 0.34 D VVS2 EX EX EX 22,607.79 2181524032
4.51 0.35 E VVS2 EX EX EX 20,945.45 1279904443
4.51 0.33 F VS2 VG EX EX 17,916.23 3275567888
4.52 0.36 D VS1 VG VG EX 20,038.54 6192220079
4.52 0.35 F VS1 EX EX EX 18,994.06 1275950768
4.54 0.34 D VS1 EX VG EX 20,665.54 5161908279
4.55 0.33 F VS1 EX EX EX 18,851.25 6271293942
4.55 0.35 F VS1 EX EX EX 18,994.06 7286094349
4.58 0.34 E VS1 EX EX EX 19,422.50 6232006767
4.62 0.37 E VVS2 VG VG VG 21,761.88 7192317069
4.64 0.35 E VS2 EX EX EX 20,729.52 5171635413
4.72 0.40 F VS1 VG VG VG 24,915.64 2217511743
4.80 0.40 D VVS2 EX EX EX 31,990.00 1182689708
4.80 0.40 E VVS1 EX EX EX 29,522.20 3265674791
4.80 0.40 E VS2 EX VG VG 25,710.82 1285243041
4.80 0.40 F IF EX EX VG 29,522.20 6262505037
4.80 0.40 F VS1 EX EX VG 26,049.00 7271279702
4.80 0.40 F VS1 VG VG EX 26,049.00 1269502475
4.80 0.40 F VS2 EX VG VG 24,312.40 2276832561
4.81 0.40 D SI1 VG VG EX 24,678.00 2266678046
4.81 0.40 D SI1 EX VG EX 24,678.00 1259914326
4.82 0.40 D VVS1 EX EX EX 35,773.96 6262978276
4.82 0.41 D VS2 EX EX EX 27,880.66 2284175049
4.82 0.40 E VS2 VG EX EX 24,129.60 2161536172
4.83 0.40 E SI1 VG VG VG 23,032.80 2165753617
4.83 0.40 D SI1 EX EX EX 24,678.00 1273555390
4.84 0.42 F SI1 VG EX EX 23,032.80 5286195454
4.85 0.41 E VS1 EX EX VG 28,751.93 6275580691
4.86 0.46 D VVS1 EX VG VG 37,944.71 7218800015
4.86 0.40 E VS2 EX VG VG 25,710.82 6271089505
4.88 0.42 E VVS2 EX EX EX 33,781.44 5206585405
5.00 0.46 D VVS2 EX EX EX 50,925.80 7242418355
5.00 0.46 D IF EX EX EX 60,333.14 7278519778
5.00 0.45 D VS1 EX VG EX 43,042.55 1205227290
5.00 0.46 D VVS2 VG EX EX 48,245.49 2146527049
5.00 0.46 D VS2 VG VG EX 38,869.68 1275183377
5.00 0.45 D VS2 EX EX EX 39,793.28 6187335948
5.00 0.46 E VS2 EX EX EX 36,893.61 5263487775
5.00 0.46 E VVS2 EX VG EX 43,515.54 2226503474
5.00 0.48 E VVS1 EX EX EX 49,356.00 1278603933
5.00 0.46 F VS1 EX EX EX 37,923.69 3275580657
5.00 0.46 F VVS1 VG EX EX 44,966.06 5176859545
5.00 0.45 F VVS2 EX VG EX 40,718.70 7203143870
5.00 0.46 F VVS2 EX EX EX 41,623.56 1209273343
5.00 0.46 F VVS2 EX EX EX 41,623.56 5233011428
5.00 0.45 F VVS2 EX EX EX 40,718.70 7271682998
5.00 0.46 F VVS2 EX EX EX 41,623.56 7271279228
5.01 0.46 D VVS1 EX EX EX 52,029.45 1265874527
5.01 0.47 D VVS1 EX EX EX 51,979.18 7262308600
5.01 0.46 D VVS2 EX VG EX 49,853.67 6195630408
5.01 0.47 D VVS2 EX EX EX 49,842.02 3275648129
5.01 0.46 E VS1 VG EX EX 40,677.57 2196228235
5.01 0.46 E VS1 EX VG EX 40,677.57 5226820346
5.01 0.47 E VVS1 EX EX EX 49,401.70 2267598976
5.01 0.50 E VVS1 EX VG VG 48,556.25 1119191794
5.01 0.45 E VVS2 EX EX EX 43,515.54 2181349145
5.01 0.46 E VVS2 EX VG EX 43,515.54 3205345645
5.01 0.47 F IF EX EX EX 45,428.09 7278272120
5.01 0.47 F VS1 EX EX EX 39,628.76 2256152381
5.01 0.45 F VS1 EX EX EX 38,785.59 6275528800
5.01 0.45 F VS2 EX EX EX 35,001.63 2257747040
5.01 0.46 F VS2 EX EX EX 35,001.63 3255937239
5.01 0.45 F VVS1 EX EX EX 44,934.53 2176203844
5.02 0.46 D VVS1 EX EX EX 52,029.45 2183477790
5.02 0.47 D IF EX EX EX 60,141.20 5276831913
5.02 0.46 D VS1 EX EX EX 34,686.30 6271755311
5.02 0.46 E VS1 EX EX EX 41,581.52 6241319231
5.02 0.46 E VS2 EX EX EX 36,893.61 2276468506
5.02 0.47 E VVS2 EX EX EX 44,955.55 6275958573
5.02 0.45 E VS2 EX EX EX 36,893.61 6271558021
5.02 0.45 F VVS2 EX EX EX 41,171.13 2244654081
5.02 0.45 F VVS2 EX VG VG 40,718.70 7208932920
5.02 0.45 F VS2 EX EX EX 35,001.63 7282195538
5.03 0.46 D VS2 EX EX EX 38,869.68 6265053734
5.03 0.48 E VVS1 EX EX EX 49,356.00 6271670097
5.03 0.46 F VS2 EX EX EX 35,001.63 1277098190
5.03 0.45 F VS2 EX EX EX 35,001.63 2278992975
5.04 0.46 E IF EX EX EX 49,717.03 1273267916
5.04 0.46 E VVS2 EX VG EX 43,515.54 2197581131
5.04 0.45 F VS1 EX EX EX 40,050.34 5226634532
5.04 0.45 F VS2 EX EX EX 35,762.54 7266418584
5.05 0.46 E VS2 EX VG EX 36,893.61 2181311205
5.05 0.46 E VS2 VG EX VG 36,893.61 7201777083
5.05 0.46 E VS2 EX EX EX 36,893.61 2277742481
5.06 0.46 E VS2 EX VG EX 36,893.61 5246819032
5.08 0.46 D VVS2 EX EX EX 49,317.61 6181279237
5.10 0.46 D VS2 VG EX EX 39,773.62 2246596026
5.12 0.47 E VS2 EX EX EX 41,046.37 1189369289
5.20 0.51 D VS1 VG VG EX 49,853.67 1183357061
5.21 0.51 F VS1 VG EX G 46,345.97 1119481598
5.22 0.51 E VVS1 VG VG EX 60,015.53 2121428680
5.25 0.51 D VS1 EX VG EX 49,853.67 2136027308
5.28 0.56 F IF EX EX EX 58,938.38 2156444857
5.31 0.53 E VS1 EX EX EX 52,075.15 5186588276
5.35 0.56 D VVS2 EX EX EX 65,259.60 1139715275
5.38 0.57 E VVS2 EX EX EX 59,912.70 2166790564
5.38 0.55 E VS1 EX EX EX 55,661.46 2136352162
5.40 0.60 D SI1 VG EX EX 47,025.30 2267735437
5.40 0.60 D SI1 EX VG EX 47,025.30 2267926357
5.40 0.60 D VS1 EX VG EX 57,390.06 1247826781
5.40 0.60 D VS1 EX VG EX 58,020.72 5273298540
5.40 0.60 D VS2 EX VG VG 54,826.29 2277528739
5.40 0.57 E VS1 EX EX EX 56,565.40 2248683411
5.40 0.60 E VS1 VG VG VG 56,005.35 2266511761
5.40 0.58 E VVS1 EX EX EX 68,915.60 5186386260
5.40 0.60 E VVS1 EX VG EX 67,179.00 2246100488
5.40 0.60 E VVS1 EX EX EX 66,493.50 5171928582
5.40 0.60 E VVS1 EX VG EX 66,493.50 7242380071
5.40 0.60 E VVS1 EX EX EX 66,493.50 2277660188
5.40 0.60 E VVS1 EX VG EX 66,493.50 1243626904
5.40 0.56 E VVS2 EX EX EX 61,804.68 1189588516
5.40 0.60 E VVS2 EX VG EX 61,174.02 1248138413
5.40 0.58 E VVS2 EX EX EX 61,573.44 3265141877
5.40 0.60 E VVS2 EX EX EX 61,174.02 6183341768
5.40 0.60 F VS1 EX EX EX 53,400.45 5181297387
5.40 0.60 F VS1 VG VG EX 53,400.45 5182356571
5.40 0.60 F VVS2 EX EX EX 59,117.52 6222877972
5.40 0.58 F VS1 EX EX EX 54,337.30 1279417886
5.40 0.60 F VS2 EX VG EX 51,056.04 2185484970
5.40 0.60 F VS2 EX VG EX 51,056.04 2181471129
5.41 0.59 D VVS2 EX EX EX 68,755.65 6205587093
5.41 0.60 D VS2 EX VG EX 54,826.29 1182445447
5.41 0.60 D VS2 VG EX EX 54,826.29 2264671972
5.41 0.58 D VS2 EX EX EX 55,848.14 1273503837
5.41 0.60 D VS2 EX EX EX 54,826.29 1255492101
5.41 0.60 E VS1 EX VG EX 56,005.35 6271501545
5.41 0.60 E VS2 VG VG EX 52,399.62 1273136565
5.41 0.60 E VVS2 EX VG EX 61,174.02 5276413525
5.41 0.60 E VS1 EX EX EX 56,005.35 1182345759
5.41 0.61 E VS1 EX EX EX 56,938.77 5181460373
5.41 0.60 F VS1 EX EX EX 52,838.34 2276110058
5.42 0.60 D VS2 EX EX EX 56,005.35 7266875108
5.42 0.58 D VVS2 EX EX EX 67,590.30 2264966225
5.42 0.60 E IF EX VG VG 70,126.65 2277405811
5.42 0.57 E VVS2 EX EX EX 61,710.08 6262570681
5.42 0.60 E VS1 EX EX EX 56,005.35 1289207603
5.42 0.60 F VS1 EX EX EX 52,838.34 6222864367
5.42 0.60 F VS1 EX VG VG 53,400.45 1275618701
5.43 0.60 D SI1 EX EX EX 47,875.32 2277238444
5.43 0.60 D VS2 EX EX EX 56,005.35 6262879281
5.43 0.60 E VS2 EX VG EX 52,399.62 7268880778
5.43 0.58 E VVS2 EX EX EX 61,573.44 5182022742
5.44 0.60 E VVS2 EX VG EX 61,174.02 2248311258
5.44 0.58 F VVS2 EX EX EX 56,563.80 2227789584
5.45 0.60 F VVS2 VG EX EX 57,307.80 5166592136
5.45 0.58 F VS1 EX EX EX 53,793.93 2287176153
5.46 0.60 D VS2 EX EX VG 56,005.35 1265765539
5.50 0.62 E VVS2 EX EX EX 71,685.02 2194620343
5.51 0.60 D SI1 EX VG VG 47,025.30 6245659011
5.56 0.70 E IF EX EX VG 79,175.25 6261626325
5.60 0.70 E VVS1 EX VG VG 87,012.80 1243890658
5.60 0.70 F IF EX VG VG 85,653.23 7253926691
5.68 0.68 F IF EX EX EX 90,058.25 7246184118
5.68 0.70 F VVS2 EX EX EX 71,657.60 6183397030
5.69 0.70 F VS2 VG VG VG 69,578.25 7261973671
5.70 0.70 F VS2 EX VG EX 69,578.25 6251071790
5.72 0.72 E VVS2 EX EX VG 95,339.34 2131403161
5.78 0.70 F IF EX EX G 85,653.23 2248177417
5.80 0.70 F VS2 VG EX EX 74,376.75 6255439490
5.81 0.70 E VS2 EX VG EX 83,174.00 2247846324
5.88 0.74 E VS2 EX EX EX 89,685.34 1198625425
6.00 0.77 F VVS2 EX EX EX 112,604.80 5176125918
6.00 0.81 E IF VG EX EX 147,697.83 6265837315
6.00 0.80 E VVS1 EX EX EX 135,729.00 6261488810
6.00 0.81 F IF EX EX EX 146,587.32 2175871896
6.00 0.80 F VS1 EX VG EX 109,241.28 2247021729
6.01 0.80 F VS1 EX VG EX 109,241.28 6241790231
6.02 0.80 E VS2 EX EX EX 103,830.40 5172945318
6.02 0.80 D VS1 EX VG EX 124,304.00 6192743610
6.03 0.80 F VS1 EX EX VG 109,241.28 2175797965
6.05 0.84 D VS1 EX EX EX 128,887.71 6222910109
6.06 0.81 D VS1 EX VG EX 125,857.80 1159683074
6.10 0.90 E IF EX VG VG 175,830.75 1203663754
6.19 0.91 E VVS2 EX EX EX 149,713.20 6235517416
6.20 0.88 G VS2 VG EX EX 115,017.76 1126494492
6.21 0.90 F VVS2 EX EX VG 148,068.00 2117585499
6.23 0.90 D VS1 VG VG VG 148,582.13 2116590579
6.25 0.90 E VS1 EX EX VG 142,515.45 6192643798
6.30 0.90 F VVS2 EX EX EX 164,520.00 1193774243
6.30 0.90 E SI1 EX EX EX 123,081.53 2247401154
6.30 0.90 G VS2 EX VG EX 121,127.85 2248783469
6.30 0.90 H VS1 VG EX EX 116,603.55 6167263126
6.30 0.91 I VS1 EX EX EX 110,039.20 2186989728
6.30 0.90 H VVS1 EX EX EX 129,559.50 2264832894
6.30 0.90 E VVS1 VG VG VG 179,943.75 7153271357
6.31 0.91 F SI1 EX EX EX 120,602.30 6282312745
6.33 0.90 E VS2 EX EX VG 138,710.93 6281345642
6.37 0.90 G VS1 VG EX EX 137,785.50 5161757258
6.37 1.00 E VVS2 VG EX EX 200,508.75 7251235955
6.38 1.00 D IF EX EX EX 369,256.00 2274156640
6.45 0.96 E VVS2 VG EX EX 197,424.00 2186701229
6.53 1.00 L SI1 EX EX EX 84,659.25 6202832593
6.54 1.00 E VVS2 VG EX VG 213,876.00 2131609597
6.58 1.05 E VVS1 EX EX EX 268,716.00 7211015718
6.60 1.11 D VS1 EX EX EX 263,019.50 1179521128
6.60 1.07 E IF EX EX EX 308,943.88 5176822096
6.60 1.09 E VVS1 EX EX EX 278,952.80 1278470905
6.60 1.02 D VVS1 EX EX EX 296,465.04 1268671631
6.61 1.05 F VVS1 EX EX EX 259,119.00 2171943401
6.63 1.09 E VS1 EX EX EX 239,849.60 1237132562
6.63 1.09 E IF EX EX EX 298,579.12 5226007970
6.63 1.07 F IF EX EX EX 222,490.45 5276405600
6.65 1.13 E IF EX EX EX 299,982.57 1243685152
6.66 1.09 E VVS2 EX EX EX 268,093.57 1263924189
6.66 1.12 F VS2 EX EX EX 213,488.46 1279836937
6.68 1.14 D VVS1 EX EX EX 323,059.70 2276024459
6.80 1.14 E VVS1 EX EX EX 320,923.68 2278099118
6.81 1.20 E VS1 EX EX EX 266,988.54 6202833746
6.85 1.20 G IF EX EX EX 247,876.80 6222921335
6.85 1.22 J VVS1 EX EX EX 158,898.90 2185435184
6.86 1.27 H IF EX EX EX 245,621.05 5216691455
6.88 1.22 E VS2 EX EX EX 256,886.56 7261525989
6.88 1.25 E VVS1 EX EX EX 339,893.75 5172862531
6.88 1.25 F IF EX EX EX 296,307.38 6261736423
6.88 1.22 E VVS2 EX EX EX 277,236.77 7283347346
6.95 1.24 F VVS2 EX EX EX 272,856.42 2194962206
7.00 1.32 E VVS2 EX EX EX 323,035.02 2173841815
7.00 1.27 E IF EX VG EX 391,821.29 2141971079
7.01 1.31 D IF EX EX EX 508,091.23 5171943023
7.01 1.32 D IF EX EX EX 511,969.79 2227267309
7.01 1.32 D VVS1 EX EX EX 461,478.60 1172901023
7.01 1.34 F VS1 EX EX EX 285,062.89 7216463783
7.02 1.30 E SI1 EX EX EX 216,549.45 3285555596
7.05 1.34 D VVS2 EX EX EX 398,781.86 5172861506
7.05 1.31 H SI1 EX EX EX 194,567.75 6271231281
7.06 1.33 D IF EX EX EX 496,975.85 2176237307
7.06 1.35 J VS1 EX EX EX 168,797.52 2276298208
7.20 1.50 E IF EX EX VG 547,543.13 6202166019
7.20 1.51 F IF EX EX VG 487,741.48 3225732889
7.24 1.50 H VS2 EX VG VG 257,748.00 2196298684
7.50 1.62 D VS2 EX EX EX 483,071.85 2214780692
7.52 1.59 E VVS2 EX EX G 395,977.02 6112497496
7.52 1.57 F VS1 EX EX EX 422,960.36 2176607723
7.58 1.64 E VS1 EX EX EX 449,688.00 2166962397
7.68 1.70 M VVS2 EX EX EX 158,953.74 1279184849
7.68 1.72 D VS2 EX EX EX 446,470.72 2267389240
8.00 2.08 M VS1 EX VG VG 256,651.20 6173894088
8.01 2.01 E VS1 EX VG EX 723,373.88 2246883097
8.02 1.87 F SI1 EX EX EX 496,089.50 5172560405
8.03 2.00 H VS1 EX VG EX 479,850.00 6245608448
8.05 2.00 D VS1 EX EX EX 891,150.00 1215986038
8.05 2.00 F IF EX EX EX 995,848.70 1199249295
8.08 2.00 D VVS1 EX EX EX 1,289,105.60 1179727269
8.10 2.01 D VVS2 EX EX EX 1,190,099.29 2237971416
8.18 2.01 F VS1 EX EX EX 610,849.05 2181979900
8.22 2.11 H VS2 EX EX EX 542,401.88 2186216205
8.37 2.27 E VVS2 EX EX EX 965,550.74 6205768710
8.39 2.30 F VS1 EX EX EX 848,763.25 3225937407
8.56 2.41 K VS2 EX EX EX 366,756.21 6222043750
8.67 2.51 E VVS2 EX EX EX 994,509.69 2236962239
8.69 2.50 D VS2 EX EX EX 835,453.13 2183094892
8.71 2.56 O-Z VS1 EX EX EX 263,232.00 6262700520
8.88 2.71 J VVS1 EX EX EX 619,235.00 5192338866
9.00 2.81 D VVS1 EX EX EX 2,441,464.00 1218557179
9.00 2.81 D VVS2 EX EX EX 1,637,316.75 3285342785
9.86 3.71 F VVS2 EX EX EX 2,132,901.26 1275687530
10.36 4.02 D VVS1 EX VG EX 4,179,493.50 2171571141
12.15 6.60 I VVS2 EX EX EX 4,207,599.00 1182921703
13.21 8.26 I VS2 EX EX EX 5,360,244.40 2171080325
14.08 10.80 M VS1 EX EX EX 6,674,905.44 5161727536
14.09 10.15 D VVS1 EX EX EX 20,292,000.00 11156568888
7.13 1.36 E IF EX VG EM 260,467.00 6167498398
8.08 2.07 H VS2 EX EX HEART 366,241.00 1235169315
8.14 2.00 F VS1 EX EX EM 421,344.00 2224096817
6.32 0.81 E IF VG VG EM 73,410.00 5243167799
6.30 0.90 F IF EX VG EM 109,269.00 6235277076
6.35 0.90 H VVS1 EX VG EM 75,411.00 1172858696
6.23 0.91 H VVS2 EX VG EM 74,693.00 5223609989
6.51 0.91 H SI1 EX VG EM 63,904.00 6231277051
6.47 0.90 I SI1 EX VG EM 60,021.00 2238140105
5.69 0.74 I VVS2 EX VG HT 47,073.00 5171615487
5.70 0.75 G VS2 EX EX HT 60,021.00 2236144074
6.18 0.81 F VVS1 VG VG EM 78,120.00 1268743192
6.04 0.80 D VVS2 EX VG EM 80,438.00 6265896653
6.44 0.90 F VVS2 EX VG EM 91,930.00 5266915101
6.35 0.90 F VVS2 EX G EM 91,930.00 6265782410
5.15 0.72 E VVS1 EX VG CU 64,351.00 1263797484
5.17 0.74 E VVS1 EX VG CU 66,138.00 2264810069
6.61 1.74 O-Z VVS1 EX VG CU 92,237.00 6242248953
5.54 0.93 E VVS2 EX VG CU 97,008.00 6262247059
5.22 0.74 E VVS2 EX VG CU 64,788.00 6252758302
5.51 0.90 F VVS2 VG VG CU 86,184.00 2267252869
5.18 0.72 F VVS2 EX VG CU 60,411.00 6262303854
6.76 2.02 W-X VVS2 EX VG CU 149,682.00 5182683947
6.78 2.00 Y-Z VVS2 VG VG CU 148,200.00 1182688178
5.09 0.70 D VS1 EX EX CU 57,456.00 2266009726
5.11 0.70 D VS1 EX VG CU 57,456.00 5256736776
6.42 1.51 O-Z VS1 EX VG CU 74,881.00 6235895513
6.48 1.51 O-Z VS1 EX VG CU 80,045.00 5182160817
6.71 1.69 O-Z VS1 EX G CU 92,477.00 6221773370
6.77 1.61 W-X VS1 EX VG CU 88,099.00 6225597105
5.55 0.90 E VS2 EX VG CU 79,002.00 2266811447
5.50 0.91 E VS2 VG VG CU 79,880.00 6262303938
5.12 0.70 E VS2 EX EX CU 53,865.00 2256070925
5.15 0.71 E VS2 EX VG CU 54,635.00 7268229216
5.15 0.71 F VS2 EX VG CU 50,992.00 3255238310
5.15 0.72 F VS2 EX VG CU 51,710.00 2254975829
8.42 2.50 O-Z VS2 EX G CU 163,875.00 2181551917
6.58 1.71 O-Z VS2 EX VG CU 87,626.00 6222182214
6.39 1.61 O-Z VS2 VG VG CU 79,840.00 6231277250
6.93 1.76 O-Z VS2 VG G CU 87,278.00 1227597027
5.51 1.00 F VVS2 EX VG ASH 114,570.00 1263767977
5.47 1.00 E VS2 EX VG ASH 111,720.00 2266139486
5.96 0.70 E VVS1 EX VG EM 70,384.00 2276126493
5.96 0.71 F VVS2 EX EX EM 67,018.00 1269958983
13.69 10.85 L VS2 EX EX EM 2,411,966.00 11223356789

Tiêu chuẩn 4C

Dạng cắt (cut)
Độ tinh khiết (Clarity)
Màu sắc (Color)
Trọng lượng (Carat)
Giấy chứng nhận

Các kiểu kim cương

Hình tròn
Chữ nhật nhọn góc
Oval
Hạt thóc
Trái lê/giọt lệ
Chữ nhật tròn góc
Chữ nhật xếp chồng
Hình vuông cắt góc
Chữ nhật cắt góc
Trái tim
Hướng dẫn mua kim cương

Hướng dẫn chọn kim cương
Hướng dẫn chọn theo tiêu chuẩn 4C
Hướng dẫn về hình dáng và chứng nhận

Dịch vụ khách hàng

Cam kết chất lượng
Chính sách hoa hồng
Quy chế mua lại và hồi của Kim Cương GIA
A HAPPY MOTHER DAY THÁNG 5/2012 Tặng voucher 1.000.000 VND trừ ngay trên hóa đơn mua kim cương rời GIA từ 5mm (Áp dụng từ 15/05/2012-30/05/2012)

Save


Địa chỉ: Phú Cường Diamond Plaza, 27-29 Trần Bình Trọng, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội