Kim Cương kiểm định bởi GIA

Chào mừng quý khách đến với Kim Cương GIA, nơi tốt nhất Việt Nam để mua Kim Cương kiểm định bởi GIA. Kim Cương GIA luôn luôn bán ra với giá thấp hơn giá của Rapaport và thấp nhất so với nhà cung cấp khác tại Việt Nam. Nếu bạn tìm thấy nơi nào cung cấp với giá thấp hơn chúng tôi, chúng tôi sẵn sàng mua lại với giá cao hơn giá bạn đã mua. Với chính sách đổi mới kim cương và hồi kim cương ưu đãi nhất chúng tôi tin là sẽ làm hài lòng quý khách. Để xem giấy chứng nhận điện tử của GIA đối với mỗi viên Kim Cương của chúng tôi, quý khách chọn vào viên Kim cương cần xem trên danh sách và ấn chuột trái, giấy chứng nhận của GIA sẽ mở ra để quý khách có thể tham khảo.

BẢNG GIÁ KIM CƯƠNG KIỂM ĐỊNH GIA THÁNG 7

Kích thước (ly) Carat Color Clarity Polish Symmetry Cut Price(1000đ) GIA Report
3.67 0.19 D VVS1 EX VG EX 9.402,179 7251490867
3.69 0.19 E VVS1 VG VG EX 9.402,179 6255490138
3.70 0.18 G VVS1 VG EX EX 7.972,992 6251490789
3.71 0.18 D VS1 EX VG EX 8.753,681 6197212190
3.71 0.19 E VVS1 EX VG EX 9.402,179 7253490892
3.72 0.19 E VVS1 VG VG EX 9.402,179 2254491351
3.77 0.19 D VVS1 EX EX EX 9.402,179 2195212526
3.78 0.20 D VVS2 VG EX EX 9.897,030 6197318414
3.80 0.20 F VVS2 EX EX EX 9.897,030 2191212727
4.01 0.24 D VS1 EX EX EX 12.457,800 2195318631
4.02 0.24 E VS1 EX EX EX 12.457,800 1196318745
4.06 0.25 D VVS1 VG EX EX 14.707,125 2191318641
4.15 0.27 G VS2 EX EX G 12.949,883 2151605370
4.50 0.34 E VS1 EX EX EX 19.766,376 1203760362
4.50 0.32 F VVS2 EX EX VG 18.810,355 6272720249
4.50 0.33 F VS2 EX EX EX 18.088,726 6275215120
4.54 0.34 D VS1 EX VG EX 20.864,508 5161908279
4.55 0.33 F VS1 EX EX EX 19.032,750 6271293942
4.55 0.35 F VS1 EX EX EX 19.176,938 7286094349
4.59 0.36 D VVS2 EX EX EX 23.254,560 5213503155
4.62 0.37 E VVS2 VG VG VG 21.971,407 7192317069
4.64 0.35 E VS2 EX EX EX 20.929,104 5171635413
4.72 0.40 F VS1 VG VG VG 25.155,528 2217511743
4.80 0.40 D VVS2 EX EX EX 32.298,000 1182689708
4.80 0.40 E VVS1 EX EX EX 29.806,440 3265674791
4.80 0.40 E VS2 EX VG VG 25.958,364 1285243041
4.80 0.40 F IF EX EX VG 29.806,440 6262505037
4.80 0.40 F VS1 EX EX VG 26.299,800 7271279702
4.80 0.40 F VS1 VG VG EX 26.299,800 1269502475
4.80 0.40 F VS2 EX VG VG 24.546,480 2276832561
4.81 0.40 D SI1 VG VG EX 24.915,600 2266678046
4.81 0.40 D SI1 EX VG EX 24.915,600 1259914326
4.82 0.40 D VVS1 EX EX EX 36.118,392 6262978276
4.82 0.41 D VS2 EX EX EX 28.149,091 2284175049
4.82 0.40 E VS2 VG EX EX 24.361,920 2161536172
4.83 0.40 E SI1 VG VG VG 23.254,560 2165753617
4.83 0.40 D SI1 EX EX EX 24.915,600 1273555390
4.84 0.42 F SI1 VG EX EX 23.254,560 5286195454
4.85 0.41 E VS1 EX EX VG 29.028,750 6275580691
4.86 0.46 D VVS1 EX VG VG 38.310,042 7218800015
4.86 0.40 E VS2 EX VG VG 25.958,364 6271089505
4.88 0.42 E VVS2 EX EX EX 34.106,688 5206585405
5.00 0.46 D VVS2 EX EX EX 51.416,109 7242418355
5.00 0.46 D IF EX EX EX 60.914,028 7278519778
5.00 0.45 D VS1 EX VG EX 43.456,959 1205227290
5.00 0.46 D VVS2 VG EX EX 48.709,998 2146527049
5.00 0.46 D VS2 VG VG EX 39.243,916 1275183377
5.00 0.45 D VS2 EX EX EX 40.176,405 6187335948
5.00 0.46 D VS1 EX EX EX 45.887,153 1227930833
5.00 0.46 E VS2 EX EX EX 37.248,822 5263487775
5.00 0.46 E VVS2 EX VG EX 43.934,508 2226503474
5.00 0.48 E VVS1 EX EX EX 49.831,200 1278603933
5.00 0.46 F VS1 EX EX EX 38.288,818 3275580657
5.00 0.46 F VVS1 VG EX EX 45.398,992 5176859545
5.00 0.45 F VVS2 EX VG EX 41.110,740 7203143870
5.00 0.46 F VVS2 EX EX EX 42.024,312 1209273343
5.00 0.46 F VVS2 EX EX EX 42.024,312 5233011428
5.00 0.45 F VVS2 EX EX EX 41.110,740 7271682998
5.00 0.46 F VVS2 EX EX EX 42.024,312 7271279228
5.01 0.46 D VVS1 EX EX EX 52.530,390 1265874527
5.01 0.46 D VVS2 EX VG EX 50.333,665 6195630408
5.01 0.46 E VS1 VG EX EX 41.069,214 2196228235
5.01 0.46 E VS1 EX VG EX 41.069,214 5226820346
5.01 0.47 E VVS1 EX EX EX 49.877,340 2267598976
5.01 0.50 E VVS1 EX VG VG 49.023,750 1119191794
5.01 0.45 E VVS2 EX EX EX 43.934,508 2181349145
5.01 0.46 E VVS2 EX VG EX 43.934,508 3205345645
5.01 0.47 F IF EX EX EX 45.865,467 7278272120
5.01 0.47 F VS1 EX EX EX 40.010,301 2256152381
5.01 0.45 F VS1 EX EX EX 39.159,018 6275528800
5.01 0.45 F VS2 EX EX EX 35.338,626 2257747040
5.01 0.46 F VS2 EX EX EX 35.338,626 3255937239
5.01 0.45 F VVS1 EX EX EX 45.367,155 2176203844
5.01 0.46 F VS2 VG VG EX 36.123,929 2246640575
5.01 0.48 D IF EX EX EX 62.012,160 2276519545
5.02 0.46 D VVS1 EX EX EX 52.530,390 2183477790
5.02 0.47 D IF EX EX EX 60.720,240 5276831913
5.02 0.46 E VS1 EX EX EX 41.981,863 6241319231
5.02 0.46 E VS2 EX EX EX 37.248,822 2276468506
5.02 0.47 E VVS2 EX EX EX 45.388,379 6275958573
5.02 0.45 E VS2 EX EX EX 37.248,822 6271558021
5.02 0.45 F VVS2 EX EX EX 41.567,526 2244654081
5.02 0.45 F VVS2 EX VG VG 41.110,740 7208932920
5.02 0.45 F VS2 EX EX EX 35.338,626 7282195538
5.03 0.46 D VS2 EX EX EX 39.243,916 6265053734
5.03 0.48 E VVS1 EX EX EX 49.831,200 6271670097
5.03 0.46 F VS2 EX EX EX 35.338,626 1277098190
5.03 0.45 F VS2 EX EX EX 35.338,626 2278992975
5.04 0.46 E IF EX EX EX 50.195,706 1273267916
5.04 0.46 E VVS2 EX VG EX 43.934,508 2197581131
5.04 0.45 F VS1 EX EX EX 40.435,943 5226634532
5.04 0.45 F VS2 EX EX EX 36.106,857 7266418584
5.05 0.46 E VS2 EX VG EX 37.248,822 2181311205
5.05 0.46 E VS2 VG EX VG 37.248,822 7201777083
5.05 0.46 E VS2 EX EX EX 37.248,822 2277742481
5.06 0.46 E VS2 EX VG EX 37.248,822 5246819032
5.08 0.46 D VVS2 EX EX EX 49.792,442 6181279237
5.10 0.46 D VS2 VG EX EX 40.156,565 2246596026
5.12 0.47 E VS2 EX EX EX 41.441,564 1189369289
5.20 0.51 D VS1 VG VG EX 50.333,665 1183357061
5.21 0.51 F VS1 VG EX G 46.792,189 1119481598
5.22 0.51 E VVS1 VG VG EX 60.593,355 2121428680
5.25 0.51 D VS1 EX VG EX 50.333,665 2136027308
5.28 0.56 F IF EX EX EX 59.505,835 2156444857
5.31 0.53 E VS1 EX EX EX 52.576,530 5186588276
5.35 0.56 D VVS2 EX EX EX 65.887,920 1139715275
5.38 0.57 E VVS2 EX EX EX 60.489,540 2166790564
5.38 0.55 E VS1 EX EX EX 56.197,367 2136352162
5.40 0.60 D SI1 VG EX EX 47.478,060 2267735437
5.40 0.60 D SI1 EX VG EX 47.478,060 2267926357
5.40 0.60 D VS1 EX VG EX 57.942,612 1247826781
5.40 0.60 D VS1 EX VG EX 58.579,344 5273298540
5.40 0.61 D VS1 EX EX EX 60.203,011 2175751744
5.40 0.60 D VS2 EX VG VG 55.354,158 2277528739
5.40 0.57 E VS1 EX EX EX 57.110,016 2248683411
5.40 0.60 E VS1 VG VG VG 56.544,570 2266511761
5.40 0.58 E VVS1 EX EX EX 69.579,120 5186386260
5.40 0.60 E VVS1 EX VG EX 67.825,800 2246100488
5.40 0.60 E VVS1 EX EX EX 67.133,700 5171928582
5.40 0.60 E VVS1 EX VG EX 67.133,700 7242380071
5.40 0.60 E VVS1 EX EX EX 67.133,700 2277660188
5.40 0.60 E VVS1 EX VG EX 67.133,700 1243626904
5.40 0.56 E VVS2 EX EX EX 62.399,736 1189588516
5.40 0.60 E VVS2 EX VG EX 61.763,004 1248138413
5.40 0.58 E VVS2 EX EX EX 62.166,268 3265141877
5.40 0.60 E VVS2 EX EX EX 61.763,004 6183341768
5.40 0.61 F VS1 EX EX EX 54.813,167 2246891324
5.40 0.60 F VS1 VG VG EX 55.617,156 5182356571
5.40 0.60 F VVS2 EX EX EX 59.686,704 6222877972
5.40 0.58 F VS1 EX EX EX 54.860,460 1279417886
5.40 0.60 F VS2 EX VG EX 51.547,608 2185484970
5.40 0.60 F VS2 EX VG EX 51.547,608 2181471129
5.41 0.60 D VS2 EX VG EX 55.354,158 1182445447
5.41 0.60 D VS2 VG EX EX 55.354,158 2264671972
5.41 0.58 D VS2 EX EX EX 56.385,848 1273503837
5.41 0.60 D VS2 EX EX EX 55.354,158 1255492101
5.41 0.60 E VS1 EX VG EX 56.544,570 6271501545
5.41 0.60 E VS2 VG VG EX 52.904,124 1273136565
5.41 0.60 E VVS2 EX VG EX 61.763,004 5276413525
5.41 0.60 E VS1 EX EX EX 56.544,570 1182345759
5.41 0.61 E VS1 EX EX EX 57.486,980 5181460373
5.41 0.58 F VS2 EX EX EX 50.846,280 2278002450
5.41 0.60 F VS1 EX EX EX 53.347,068 2276110058
5.42 0.60 D VS2 EX EX EX 56.544,570 7266875108
5.42 0.60 E IF EX VG VG 70.801,830 2277405811
5.42 0.57 E VVS2 EX EX EX 62.304,226 6262570681
5.42 0.60 E VS1 EX EX EX 56.544,570 1289207603
5.42 0.60 F VS1 EX VG VG 53.914,590 1275618701
5.43 0.60 D SI1 EX EX EX 48.336,264 2277238444
5.43 0.60 D VS2 EX EX EX 56.544,570 6262879281
5.43 0.60 E VS2 EX VG EX 52.904,124 7268880778
5.43 0.58 E VVS2 EX EX EX 62.166,268 5182022742
5.44 0.60 E VVS2 EX VG EX 61.763,004 2248311258
5.44 0.58 F VVS2 EX EX EX 57.108,401 2227789584
5.45 0.60 F VVS2 VG EX EX 57.859,560 5166592136
5.45 0.58 F VS1 EX EX EX 54.311,855 2287176153
5.50 0.62 E VVS2 EX EX EX 72.375,204 2194620343
5.50 0.64 E VS1 EX EX EX 63.488,640 2181471475
5.51 0.60 D SI1 EX VG VG 47.478,060 6245659011
5.56 0.70 E IF EX EX VG 79.937,550 6261626325
5.60 0.70 E VVS1 EX VG VG 87.850,560 1243890658
5.60 0.70 F IF EX VG VG 86.477,895 7253926691
5.68 0.68 F IF EX EX EX 90.925,330 7246184118
5.68 0.70 F VVS2 EX EX EX 72.347,520 6183397030
5.69 0.70 F VS2 VG VG VG 70.248,150 7261973671
5.70 0.70 F VS2 EX VG EX 70.248,150 6251071790
5.72 0.72 E VVS2 EX EX VG 96.257,268 2131403161
5.78 0.70 F IF EX EX G 86.477,895 2248177417
6.00 0.77 F VVS2 EX EX EX 113.688,960 5176125918
6.00 0.81 E IF VG EX EX 149.119,866 6265837315
6.00 0.80 E VVS1 EX EX EX 137.035,800 6261488810
6.00 0.81 F IF EX EX EX 147.998,664 2175871896
6.00 0.80 F VS1 EX VG EX 110.293,056 2247021729
6.01 0.80 F VS1 EX VG EX 110.293,056 6241790231
6.01 0.80 F VVS2 EX EX EX 118.118,400 6245623858
6.03 0.80 F VS1 EX EX VG 110.293,056 2175797965
6.05 0.85 D VS2 EX EX EX 117.657,000 6225906402
6.10 0.90 E IF EX VG VG 177.523,650 1203663754
6.17 0.90 J VVS1 EX VG EX 93.599,604 2206319758
6.19 0.91 E VVS2 EX EX EX 151.154,640 6235517416
6.21 0.90 F VVS2 EX EX VG 149.493,600 2117585499
6.23 0.90 D VS1 VG VG VG 150.012,675 2116590579
6.25 0.90 E VS1 EX EX VG 143.887,590 6192643798
6.30 0.90 E SI1 EX EX EX 124.266,555 2247401154
6.30 0.90 G VS2 EX VG EX 122.294,070 2248783469
6.30 0.90 H VS1 VG EX EX 117.726,210 6167263126
6.30 0.91 I VS1 EX EX EX 111.098,660 2186989728
6.30 0.90 H VVS1 EX EX EX 130.806,900 2264832894
6.30 0.90 E VVS1 VG VG VG 181.676,250 7153271357
6.30 1.00 D VVS1 EX VG VG 238.428,450 6252206586
6.30 0.91 E IF EX EX EX 215.395,362 1298050206
6.31 0.91 F SI1 EX EX EX 121.763,460 6282312745
6.37 0.90 G VS1 VG EX EX 139.112,100 5161757258
6.42 1.00 E VVS2 VG EX EX 202.439,250 7251235955
6.53 1.00 L SI1 EX EX EX 85.474,350 6202832593
6.54 1.00 E VVS2 VG EX VG 215.935,200 2131609597
6.58 1.05 E VVS1 EX EX EX 271.303,200 7211015718
6.60 1.11 D VS1 EX EX EX 265.551,849 1179521128
6.60 1.07 E IF EX EX EX 339.911,073 5176822096
6.60 1.09 E VVS1 EX EX EX 281.638,560 1278470905
6.60 1.02 D VVS1 EX EX EX 299.319,408 1268671631
6.61 1.05 F VVS1 EX EX EX 261.613,800 2171943401
6.63 1.09 E VS1 EX EX EX 242.158,869 1237132562
6.63 1.09 E IF EX EX EX 301.453,844 5226007970
6.63 1.07 F IF EX EX EX 240.677,775 5276405600
6.65 1.13 E IF EX EX EX 302.870,804 1243685152
6.66 1.09 E VVS2 EX EX EX 270.674,773 1263924189
6.66 1.12 F VS2 EX EX EX 215.543,933 1279836937
6.68 1.14 D VVS1 EX EX EX 326.170,120 2276024459
6.80 1.14 E VVS1 EX EX EX 324.013,536 2278099118
6.81 1.20 E VS1 EX EX EX 269.559,108 6202833746
6.85 1.20 G IF EX EX EX 250.263,360 6222921335
6.85 1.22 J VVS1 EX EX EX 160.428,780 2185435184
6.86 1.27 H IF EX EX EX 247.985,890 5216691455
6.88 1.22 E VS2 EX EX EX 259.359,861 7261525989
6.88 1.25 E VVS1 EX EX EX 343.166,250 5172862531
6.88 1.25 F IF EX EX EX 299.160,225 6261736423
6.88 1.22 E VVS2 EX EX EX 279.906,003 7283347346
6.95 1.24 F VVS2 EX EX EX 275.483,484 2194962206
7.00 1.31 F VS2 EX EX EX 271.995,300 2186229497
7.00 1.32 E VVS2 EX EX EX 326.145,204 2173841815
7.00 1.27 E IF EX VG EX 395.593,748 2141971079
7.01 1.31 D IF EX EX EX 512.983,136 5171943023
7.01 1.32 D IF EX EX EX 516.899,038 2227267309
7.01 1.32 D VVS1 EX EX EX 465.921,720 1172901023
7.01 1.34 F VS1 EX EX EX 287.807,478 7216463783
7.02 1.30 E SI1 EX EX EX 218.634,390 3285555596
7.05 1.34 D VVS2 EX EX EX 402.621,331 5172861506
7.05 1.31 H SI1 EX EX EX 196.441,050 6271231281
7.06 1.33 D IF EX EX EX 501.760,734 2176237307
7.06 1.35 J VS1 EX EX EX 170.422,704 2276298208
7.20 1.50 E IF EX EX VG 552.814,875 6202166019
7.20 1.51 F IF EX EX VG 492.437,455 3225732889
7.24 1.50 H VS2 EX VG VG 260.229,600 2196298684
7.50 1.62 D VS2 EX EX EX 487.722,870 2214780692
7.52 1.59 E VVS2 EX EX G 399.789,489 6112497496
7.52 1.57 F VS1 EX EX EX 427.032,621 2176607723
7.58 1.64 E VS1 EX EX EX 454.017,600 2166962397
7.68 1.72 D VS2 EX EX EX 450.769,344 2267389240
8.00 2.08 M VS1 EX VG VG 259.122,240 6173894088
8.01 2.01 E VS1 EX VG EX 730.338,525 2246883097
8.02 1.87 F SI1 EX EX EX 500.865,849 5172560405
8.03 2.00 H VS1 EX VG EX 484.470,000 6245608448
8.05 2.00 D VS1 EX EX EX 899.730,000 1215986038
8.05 2.00 F IF EX EX EX 1.005.436,740 1199249295
8.10 2.01 D VVS2 EX EX EX 1.201.557,578 2237971416
8.18 2.01 F VS1 EX EX EX 616.730,310 2181979900
8.37 2.27 E VVS2 EX EX EX 974.847,074 6205768710
8.39 2.30 F VS1 EX EX EX 856.935,150 3225937407
8.56 2.41 K VS2 EX EX EX 370.287,342 6222043750
8.67 2.51 E VVS2 EX EX EX 1.004.084,838 2236962239
8.71 2.56 O-Z VS1 EX EX EX 265.766,400 6262700520
8.88 2.71 J VVS1 EX EX EX 625.197,000 5192338866
9.00 2.81 D VVS2 EX EX EX 1.653.080,850 3285342785
9.86 3.71 F VVS2 EX EX EX 2.153.436,852 1275687530
10.36 4.02 D VVS1 EX VG EX 4.219.733,700 2171571141
12.15 6.60 I VVS2 EX EX EX 4.248.109,800 1182921703
13.21 8.26 I VS2 EX EX EX 5.411.852,880 2171080325
14.08 10.80 M VS1 EX EX EX 6.739.171,488 5161727536
12.36 10.00 Y VVS2 VG G CU 2.076.300,000 2266811081
18.32 35.04 FANCY VS2 EX EX ASSCHER 17.460.852,480 2191016884
13.90 3.08 D IF EX EX MARQUISE 2.071.981,296 2246358624

Tiêu chuẩn 4C

Dạng cắt (cut)
Độ tinh khiết (Clarity)
Màu sắc (Color)
Trọng lượng (Carat)
Giấy chứng nhận

Các kiểu kim cương

Hình tròn
Chữ nhật nhọn góc
Oval
Hạt thóc
Trái lê/giọt lệ
Chữ nhật tròn góc
Chữ nhật xếp chồng
Hình vuông cắt góc
Chữ nhật cắt góc
Trái tim
Hướng dẫn mua kim cương

Hướng dẫn chọn kim cương
Hướng dẫn chọn theo tiêu chuẩn 4C
Hướng dẫn về hình dáng và chứng nhận

Dịch vụ khách hàng

Cam kết chất lượng
Chính sách hoa hồng
Quy chế mua lại và hồi của Kim Cương GIA
A HAPPY MOTHER DAY THÁNG 5/2012 Tặng voucher 1.000.000 VND trừ ngay trên hóa đơn mua kim cương rời GIA từ 5mm (Áp dụng từ 15/05/2012-30/05/2012)

Save


Địa chỉ: Phú Cường Diamond Plaza, 27-29 Trần Bình Trọng, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội