Quy chế mua lại và hồi của Kim Cương GIA

Kim cương là vĩnh cửu. Nhưng Kim Cương quý khách mua ngày hôm nay có thể không còn phù hợp với nhu cầu của quý khách. Quý khách thường mong muốn bán lại Kim Cương của mình đã mua và đổi sang viên lớn hơn hoặc hình dáng khác.

Chúng tôi có những chính sách đổi mới và hồi Kim Cương đề đáp ứng nhu cầu của quý khách.

Quy chế mua lại và hồi của Kim Cương GIA:

  1. Mọi viên kim cương chúng tôi bán ra đều tuân theo quy chế này.
  2. Khi mua Kim cương của chúng tôi quý khách sẽ nhận được một hóa đơn và một giấy chứng nhận kim cương của GIA.
  3. Khi quý khách muốn bán lại kim cương cho chúng tôi thì quý khách phải đưa lại đầy đủ hóa đơn và giấy chứng nhận. Trong trường hợp hợp lệ thì chúng tôi sẽ mua lại với giá bằng 90% giá trên hóa đơn lúc bán ra.
  4. Kim cương quý khách phải còn nguyên vẹn, chưa bị hỏng hay bị xóa mã số khắc trên viên kim cương. Quý khách cũng không được dùng một viên kim cương khác tương đương để thay thế, mã số trên viên kim cương và giấy chứng nhận GIA phải giống nhau
  5. Quy chế mua lại và hồi kim cương được áp dụng trọn đời.
  6. Quy chế này cũng áp dụng cho những viên kim cương đã được bán cho bên thứ 3 với điều kiện có đầy đủ hóa đơn và giấy chứng nhận

Tags:


Phú Cường Diamond Plaza: 27-29 Trần Bình Trọng, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội

Galleria Diamond: Số 6, Hoa Lư, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội