Độ bóng liên quan đến mức độ nhẵn của mỗi mặt của một viên kim cương được đo lường bởi một nhà địa chất học. Khi một viên kim cương được cắt và đánh bóng, các khuyết tật nhỏ trên bề mặt có thể được tạo ra bởi các bánh xe đánh bóng khi nó kéo các tinh thể nhỏ sai vị trí trên bề mặt của kim cương. Tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng, các lỗi này có thể phá vỡ các mô hình ánh sáng đi vào và đi ra viên kim cương đó.

Độ bóng ảnh hưởng đến bề mặt của viên kim cương

Mỗi viên kim cương thể hiện các mức độ bóng được xác định bởi GIA, sử dụng tỷ lệ sau đây:

Tuyệt vời

Không có những lỗi về độ bóng hiển thị ở độ phóng xạ 10x.

Rất tốt

Bất kỳ một lỗi nào cũng rất khó để nhìn thấy ở độ phóng xạ 10x

Tốt

Bất kỳ một lỗi nào cũng rất khó để nhìn thấy ở độ phóng xạ 10x

Khá

Lỗi có thể nhìn thấy được ở độ phóng xạ 10x, và có thể nhìn thấy được bằng mắt thường

Kém

Lỗi có thể nhìn thấy được bằng mát thường. Chúng tôi không bán loại này

Đối với  những viên viên kim cương có tỷ lệ đánh bóng Xuất sắc hoặc Tốt, thì bất kỳ một lỗi đánh bóng nào cũng không thể nhìn thấy được bằng mắt thường, và sẽ không có tác động gì đến hình dáng tổng thể của viên kim cương.

Đối với viên kim cương có độ tinh khiết là I1 hoặc thấp hơn, thậm chí tỷ lệ đánh bóng loại Khá cũng được chấp nhận vì những viên kim cương này đã chứa đựng những vết nứt ở bên trong có thể nhìn thấy được bằng mắt thường, tạo nên bất kỳ điểm đánh bóng nào ít có liên quan hơn,

Đối với những viên kim cương nhỏ hơn 0,75 cara, thì bất kỳ lớp đánh bóng thuộc mức độ khá hoặc cao hơn nào đều không ảnh hưởng đến hình dáng bề ngoài của viên kim cương đối với một quan sát viên chưa qua đào tạo.

Nên tránh những viên kim cương có tỷ lệ đánh bóng kém bất kể kích thước hoặc độ sáng của viên kim cương đó như thế nào. Chính vì lý do này, chúng tôi không bán những viên kim cương có mức độ bóng kém.

Tags: , ,


Phú Cường Diamond Plaza: 27-29 Trần Bình Trọng, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội

Galleria Diamond: Số 6, Hoa Lư, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội