Tính đối xứng có nghĩa là các mặt khác nhau của kim cương sắp hàng và giao nhau chính xác như thế nào. Khái niệm này bao gồm cả các mặt phụ hoặc các mặt không có hình dạng, các mặt dưới lệch khỏi tâm và các bề mặt cũng như là các vòng đai lượn sóng.

Một viên kim cương có độ đối xứng kém có thể truyền sáng kém, và đưa ánh sáng thoát ra tại một góc bị lệch, và do đó giảm độ sáng của viên kim cương. Thường thì một nghệ nhân cắt kim cương sẽ cho phép giảm tính đối xứng một chút để tránh các lỗi trong viên đá thô còn lưu lại trong viên kim cương đã chế tác xong.

Mỗi viên kim cương có độ đối xứng được xác định theo GIA, sử dụng bảng chia độ sau đây:

Hoàn hảo

Không có lỗi về đối xứng khi phóng đại lên 10 lần

Rất tốt

Cực kỳ khó phát hiện bất kỳ lỗi nào khi phóng đại lên 10 lần

Tốt

Khó phát hiện bất kỳ lỗi nào khi phóng đại lên 10 lần.

Khá

Các lỗi rất dễ gây chú ý khi phóng đại lên 10 lần và có thể bị mắt thường phát hiện ra

Kém

Lỗi bị mắt thường phát hiện được. Chúng tôi không bán loại này

Đối với các viên kim cương có độ đối xứng là Hoàn hảo hoặc Tốt, không nên coi độ đối xứng là nhân tố cơ bản khi chọn lựa viên kim cương, vì mỗi một phân loại này đều có thể xuất hiện trong các viên kim cương có hình dạng đặc biệt kỳ lạ.

Tính đối xứng có tầm quan trọng hơn đối với các viên kim cương có Độ tinh khiết là VVS2 và cao hơn thé, vì các khiếm khuyết vô cùng nhỏ do Độ đối xứng Khá hoặc Kém tạo ra (giống như có cả cá dấu ghim vào) sẽ không thể tạo ra một viên kim cương có hình dạng hoàn mỹ được.

Mặc dù có ảnh hưởng khiêm tốn tới hình dạng bên ngoài, tính đối xứng lại có tác động quan trọng tới giá cả; một viên kim cương có tính đối xứng Hoàn hảo và Độ bóng có thể có giá cao hơn 10-15% viên kim cương có Đối xứng tốt và có độ bóng. Số tiền chênh lệch này rất có ý nghĩa đối với những người coi giá trị của viên kim cương được phân loại Hoàn hảo hơn là hiệu ứng thực sự mà hình dạng của nó đem lại.

Do các viên kim cương có Độ đối xứng kém thường tồn tại các khiếm khuyết mà mắt thường có thể nhìn thấy được, không nên mua các viên kim cương này trong mọi trường hợp. Vì lý do này, chúng tôi không bán các loại kim cương có phân loại đối xứng Kém.

Không nên chọn hay không chọn một viên kim cương chỉ dựa vào tính đối xứng của nó. Vì Phân loại kiểu cắt nói chung đã bao gồm cả tính đối xứng, và nó nên được dùng làm yếu tốt quyết định chủ chốt khi chọn kim cương. Khi so sánh hai viên kim cương có cùng Phân loại kiểu cắt, tính đối xứng (và độ bóng) có thể dùng làm các yếu tố cân nhắc bổ sung hoặc làm phương pháp để chọn hay không chọn loại nào.

Tags: , , ,


Phú Cường Diamond Plaza: 27-29 Trần Bình Trọng, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội

Galleria Diamond: Số 6, Hoa Lư, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội