Sản lượng kim cương thô của Rio Tinto đã giảm 2% xuống còn 4,3 triệu carats trong quý hai do thời tiết xấu ở mỏ Argyle.

Sản lượng từ mỏ ở Tây Úc giảm 8% xuống còn 3,2 triệu carats so với cùng kỳ năm ngoái. Khối lượng chế biến quặng thấp hơn do điều kiện và do công việc bảo trì diễn ra trong quý này.

Phần đóng góp của Rio Tinto tại mỏ Diavik ở Canada đã tăng 18% lên 1,1 triệu carat do cả khối lượng chế biến gia tăng và mức thu hồi cao hơn. Công ty sở hữu 60% cổ phần trong dự án của một liên doanh với Tập đoàn Dominion Diamond.

Trong nửa đầu, tổng sản lượng kim cương của Rio Tinto giảm 5% trong năm xuống 8.5 triệu carats, với sản lượng từ Argyle giảm 9% xuống còn 6.2 triệu carats. Sản lượng khai thác của Diavik tăng 8,5% lên 2,3 triệu carats.

Tổng sản lượng của Diavik, bao gồm cổ phần của Dominion, tăng 18% lên 1,9 triệu carats trong quý II và tăng 8,5% lên 3,8 triệu carats trong nửa đầu năm.

Rio Tinto vẫn duy trì triển vọng sản xuất cả năm với 19 triệu đến 24 triệu carats, tăng từ sản lượng thực tế là 18 triệu carats vào năm 2016.

Tags: , , ,


Phú Cường Diamond Plaza: 27-29 Trần Bình Trọng, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội

Galleria Diamond: Số 6, Hoa Lư, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội