Kim ngạch nhập khẩu kim cương Mỹ đã giảm 14% so với năm ngoái xuống còn 1,81 tỷ đô la trong tháng 10, theo số liệu chính phủ công bố gần đây. Về khối lượng, nhập khẩu kim cương đánh bóng đã giảm 13% xuống còn 881.922 carats, với mức giá trung bình giảm 1% xuống 2.049 USD / carat.

Xuất khẩu giảm 5% xuống còn 1,24 tỷ USD, cho thấy nhập khẩu kim cương cương đánh bóng ròng – đại diện cho hàng nhập khẩu trừ xuất khẩu – giảm 29% xuống còn 567 triệu USD.

Nhập khẩu kim cương thô tăng hơn gấp đôi lên 124 triệu USD so với mức 51 triệu USD một năm trước, trong khi xuất khẩu kim cương thô giảm 61% xuống còn 46 triệu USD. Nhập khẩu kim cương thô, đại diện cho hàng nhập khẩu trừ xuất khẩu, đứng ở mức 78 triệu USD tích cực so với tiêu cực 67 triệu USD một năm trước.

Tài khoản kim cương ròng của Mỹ – tính bằng tổng nhập khẩu kim cương thô và kim cương đánh bóng trừ tổng xuất khẩu – đã giảm 11% xuống còn 646 triệu đô la trong tháng 10.

Trong 10 tháng đầu năm, nhập khẩu kim cương đánh bóng đã giảm 8% xuống còn 18.38 tỷ USD, trong khi xuất khẩu kim cương đánh bóng giảm 4% xuống còn 15.21 tỷ USD. Nhập khẩu kim cương đánh bóng ròng giảm 23% xuống còn 3,17 tỷ USD. Nhập khẩu kim cương thô tăng 14% lên 738 triệu USD, trong khi xuất khẩu kim cương thô tăng 51% lên 608 triệu USD. Nhập khẩu kim cương thô giảm 47% xuống còn 130 triệu USD, trong đó tài khoản kim cương ròng giảm 24% xuống còn 3,3 tỷ USD.

Tags: , , ,


Phú Cường Diamond Plaza: 27-29 Trần Bình Trọng, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội

Galleria Diamond: Số 6, Hoa Lư, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội