Xuất khẩu kim cương đánh bóng của Ấn Độ đã tăng 2,1% lên 23,09 tỷ đô la vào năm 2017 khi quốc gia này xuất khẩu hàng hóa cao hơn.

Theo trọng lượng, xuất khẩu tăng 14% lên 37,3 triệu carats, trong khi giá trung bình giảm 11% xuống còn 620 USD / carat, theo tính toán của Rapaport. Theo các con số thống kê, số liệu xuất khẩu kim cương đánh giá bằng hàng xuất khẩu đã giảm 3,8% xuống 20,71 tỷ USD, dựa trên số liệu hàng tháng do Hội đồng xúc tiến xuất khẩu đá quý và trang sức (GJEPC) công bố.

Nhập khẩu kim cương thô tăng 11% lên 18,46 tỷ USD, trong khi xuất khẩu tăng 7% lên 1,52 tỷ USD. Nhập khẩu kim cương thô sơ chế tính bằng nhập khẩu trừ xuất khẩu – tăng 11% lên 16,94 tỷ USD.

Tài khoản kim cương năm 2017 của Ấn Độ – được tính bằng tổng xuất khẩu kim cương thô và đánh bóng so với tổng lượng hàng nhập khẩu, đo lường giá trị gia tăng của ngành công nghiệp kim cương của quốc gia, đã giảm 20% xuống còn 3,76 tỷ đô la.

Trong tháng 12, xuất khẩu kim cương đánh bóng của Ấn Độ tăng 8% lên 1,59 tỷ USD, trong khi nhập khẩu kim cương thô tăng 56% lên 2,18 tỷ USD.

Tags: , ,


Phú Cường Diamond Plaza: 27-29 Trần Bình Trọng, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội

Galleria Diamond: Số 6, Hoa Lư, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội