Viện đá quý Hoa Kỳ (GIA) đã giới thiệu tên thương hiệu cắt trên báo cáo phân loại kim cương của mình.

Các tên cắt độc quyền bây giờ sẽ xuất hiện bên cạnh hình dạng của viên kim cương và mô tả về phong cách cắt của chúng khi phòng thí nghiệm trả về các viên kim cương với các báo cáo phân loại của chúng.

Chương trình có sẵn cho các thành viên của thương mại hoặc công chúng gửi kim cương trực tiếp đến GIA để phân loại hoặc các dịch vụ phòng thí nghiệm khác. GIA tin rằng chương trình sẽ giúp xây dựng lòng tin của người tiêu dùng trong ngành.

“Bằng cách đưa tên của các thương hiệu độc quyền, tên của các công ty cắt như là một phần của hình dạng và mô tả cắt, GIA đang cung cấp thêm thông tin cho khách hàng và tăng cường sứ mệnh bảo vệ người tiêu dùng và đảm bảo niềm tin của họ trong ngành đá quý và trang sức”, phòng thí nghiệm này nói với Rapaport Tin tức.

Để đạt được báo cáo phân loại với tên được gắn thương hiệu, trước tiên người tham gia phải gửi tài liệu hỗ trợ việc cắt và xác nhận quyền sở hữu cũng như sắp xếp các khía cạnh kim cương. GIA sau đó sẽ xem xét các tài liệu, và nếu viện phê duyệt, khách hàng có thể gửi đá quý của họ về GIA.

Tags: ,


Phú Cường Diamond Plaza: 27-29 Trần Bình Trọng, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội

Galleria Diamond: Số 6, Hoa Lư, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội