Quỹ trao quyền kim cương (DEF) đã ra mắt học bổng đầu tiên trong quan hệ đối tác với Viện Nghiên cứu Phát triển Mandela (MINDS).

Khoản tài trợ này sẽ được chuyển đến một sinh viên từ một quốc gia sản xuất kim cương có lĩnh vực nghiên cứu sau đại học được chọn tạo điều kiện cải thiện chất lượng cuộc sống cho người châu Phi.

“Chúng tôi rất vui mừng được hợp tác với Viện Nghiên cứu Phát triển Mandela và tiếp tục di sản cho những cộng đồng nơi kim cương được tìm thấy”, Chủ tịch DEF và phó chủ tịch cấp cao Anna Martin nói.

Học bổng này là lần đầu tiên trong số các học bổng số DEF sẽ được trao trong những tháng tới.

Tags: , , ,


Phú Cường Diamond Plaza: 27-29 Trần Bình Trọng, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội

Galleria Diamond: Số 6, Hoa Lư, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội