Hội đồng trang sức trách nhiệm (RJC) đang đề xuất các yêu cầu phù hợp với những giải trình của mình với các yêu cầu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).

“Động thái này sẽ mang lại lợi ích hữu hình cho các thành viên, những người sẽ có thể hướng khách hàng đến một tiêu chuẩn hoàn toàn phù hợp với các khuyến nghị của OECD,” hội đồng cho biết tuần trước.

Các hướng dẫn của OECD phù hợp với Quy trình Chứng nhận quy trình Kimberley cũng như hệ thống Bảo hành của Hội đồng Kim cương Thế giới, RJC lưu ý. Tổ chức đã quyết định thay đổi sau khi nhận được phản hồi từ một loạt các bên liên quan trong ngành.

Trong khi RJC đưa ra các yêu cầu tương tự thẩm định các Quy tắc thực hành của tổ chức vào năm 2013, thì những thay đổi hiện tại đã đưa ra khuyến cáo đầy đủ theo hướng dẫn của OECD, tổ chức này bổ sung.

RJC đang trong giai đoạn cuối cùng của việc xem xét các quy tắc của mình. Các thành viên RJC, các tổ chức phi chính phủ và các bên quan tâm khác có thời hạn đến ngày 27 tháng 10 để đáp ứng các đề xuất. Hội đồng có kế hoạch xuất bản tài liệu cập nhật vào tháng 3 và sẽ thực hiện các thay đổi trong các giai đoạn trong ba năm kết thúc vào năm 2021.

Tags: ,


Phú Cường Diamond Plaza: 27-29 Trần Bình Trọng, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội

Galleria Diamond: Số 6, Hoa Lư, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội