Bộ Tài nguyên Khoáng sản Nam Phi (DMR) đã đình chỉ hoạt động tại mỏ Kareevlei của BlueRock Diamonds sau một tai nạn máy móc.

Cơ quan quản lý khai thác đã đưa ra một khiếu nại chính thức liên quan đến việc sử dụng các máy khai thác không theo dõi của BlueRock, công ty cho biết vào tuần trước.

BlueRock, từ đó đã gặp DMR để thảo luận về vấn đề này, đang trong quá trình sửa đổi quy tắc thực hành để tuân thủ các tiêu chuẩn của cơ quan quản lý. Người khai thác dự đoán việc đình chỉ sẽ kết thúc sớm.

Việc đình chỉ không có khả năng có tác động đến sản xuất trong năm nay, công ty cho biết thêm.

Tags: ,


Phú Cường Diamond Plaza: 27-29 Trần Bình Trọng, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội

Galleria Diamond: Số 6, Hoa Lư, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội