Xuất khẩu kim cương đánh bóng Ấn Độ đã giảm 4% xuống còn 2,34 tỷ USD trong tháng 2, do sự yếu kém của thị trường tiếp tục tiếp diễn. Theo một dữ liệu của Hội đồng xúc tiến xuất khẩu đá quý và trang sức (GJEPC) được công bố trong tuần này. Nhập khẩu kim cương thô cũng giảm, cho thấy sự chậm lại trong lĩnh vực sản xuất.

Dữ liệu thương mại Ấn Độ cho tháng 2 năm 2019

$ Danh mục Tháng 2 2019 Thay đổi tính đến hiện thời điểm báo cáo
Xuất khẩu kim cương đánh bóng $2,341 -4%
Nhập khẩu kim cương đánh bóng $94 -41%
Xuất khẩu ròng kim cương đánh bóng $2,248 -1%
Nhập khẩu kim cương thô $1,380 -18%
Xuất khẩu kim cương thô $124 -11%
Nhập khẩu kim cương ròng thô $1,256 -20%
Tài khoản kim cương ròng $992 41%
Xuất khẩu kim cương đánh bóng theo khối lượng 2.8 triệu carats -8%
Giá xuất khẩu kim cương đánh bóng trung bình $826/carat 4%
$ Danh mục Tháng 1-2 2019 Thay đổi tính đến hiện thời điểm báo cáo
Xuất khẩu kim cương đánh bóng $4,089 -9%
Nhập khẩu kim cương đánh bóng $180 -39%
Xuất khẩu ròng kim cương đánh bóng $3,910 -7%
Nhập khẩu kim cương thô $2,238 -28%
Xuất khẩu kim cương thô $226 4%
Nhập khẩu kim cương ròng thô $2,012 -31%
Tài khoản kim cương ròng $1,898 44%
Xuất khẩu kim cương đánh bóng
Nhập khẩu kim cương đánh bóng 5 triệu carats -13%
Xuất khẩu ròng kim cương đánh bóng $814/carat 5%

Tags: , , ,


Phú Cường Diamond Plaza: 27-29 Trần Bình Trọng, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội

Galleria Diamond: Số 6, Hoa Lư, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội