Hiệp hội các nhà sản xuất kim cương Israel tuần trước đã vinh danh 12 cá nhân vì những đóng góp của họ cho ngành công nghiệp.

Buổi lễ diễn ra hai năm một lần, danh hiệu Lãnh đạo tiêu biểu trong ngành Công nghiệp Kim cương Israel 2019, đã diễn ra vào ngày 28 tháng 7 với sự có mặt của các bộ trưởng chính phủ và các nhà lãnh đạo ngành kim cương.

Hầu hết những người nhận được giải thưởng là các diamantaires, mặc dù danh sách này cũng bao gồm một nhân viên ngân hàng và một nhà cung cấp kim loại được sử dụng trong sản xuất kim cương. Những người được vinh danh là:

Dany Avlas, Shalom Appelbaum, Avraham Eshed, Haim Bashari, Menachem Goldstein, Shalom Papir, Joseph Frei, Avi Szobel, Jacob Shor và Hanoh Stark. IsDMA đã trao hai danh hiệu cuối cùng cho David Zamir và David Sianes, người mà gia đình của họ đã nhận được các giải thưởng thay cho họ sau khi họ qua đời.

Ảnh: Những nhà lãnh đạo nhận được giải thưởng trong ngành công nghiệp kim cương Israel 2019 tại buổi lễ ở Ramat Gan. (Sàn giao dịch kim cương Israel)

Tags: ,


Phú Cường Diamond Plaza: 27-29 Trần Bình Trọng, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội

Galleria Diamond: Số 6, Hoa Lư, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội