Sự ổn định của ngành công nghiệp kim cương phần lớn nằm trong tay 122 nhà sản xuất và đại lý kim cương thô trên cơ sở hợp đồng.

Nhiều vấn đề hiện tại của ngành đã dẫn đến việc có quá nhiều khó khăn khi tham gia thị trường trong hai đến ba năm qua. Hầu hết nguồn cung đó được cung cấp thông qua các chương trình bán hàng dài hạn mà De Beers, Alrosa, Dominion Diamond Mines và Rio Tinto vận hành. Theo các hệ thống đó, khách hàng cam kết mua một số lượng hàng hóa nhất định với giá được xác định bởi người bán, để đổi lấy nguồn cung phù hợp trong một thời gian dài.

De Beers cung cấp khoảng 90% kim cương thô của mình thông qua chương trình Bán hàng toàn cầu, phần còn lại được chào bán tại các cuộc đấu giá. Hầu hết các khách hàng của công ty đều là những khác hàng có tầm nhìn quốc tế, trong khi những nhà cung cấp tại Botswana, Nam Phi hoặc Namibia phải sản xuất hàng hóa trong các quốc gia đó. Các khách hàng nắm giữ tình trạng người mua được công nhận của khách hàng có quyền truy cập vào các đối tượng cung cấp vượt mức bị từ chối, được gọi là hàng hóa ngoài kế hoạch.

Alrosa bán khoảng 70% nguồn cung của mình thông qua chương trình Alrosa Alliance. Ba thành viên bổ sung hiện đang là ứng cử viên cho nguồn cung Alrosa tiềm năng và được phân loại là Khác. Dominion Diamond Mines và Rio Tinto cũng vận hành hợp đồng mua bán, gọi là sự sắp xếp của chương trình lựa chọn đại lý Diamantaire.

Do đó, những người mua này là cốt lõi của giao dịch, và cách họ mua kim cươbg thô và bán kim cương đánh bóng ảnh hưởng rất lớn đến tình trạng chung của thị trường kim cương.

Danh sách 122 người mua kim cương thô sau đây là trích từ báo cáo nghiên cứu Rapaport tháng 7, bao gồm một cái nhìn sâu sắc về các yếu tố ảnh hưởng đến giá kim cương và lợi nhuận và hiển thị dữ liệu độc quyền rộng rãi từ mạng RapNet.

Company Name Head Office De Beers Alrosa Dominion Rio Tinto
A. Dalumi Diamonds Israel International, Botswana
A.B.T. Diamonds Israel Accredited Buyer (International)
A.C. Diam Belgium Alrosa Alliance
Aives India Alrosa Alliance
Almod Diamonds USA International, Namibia, Canada
Ankit Gems India International, Namibia
Arjav Diamonds Belgium International, Botswana Alrosa Alliance
Arodiam Manufacturing Co. Belgium International, South Africa
Arslanian Group Belgium Alrosa Alliance
Asian Star Company India International Alrosa Alliance Dominion Select Diamantaire
Aspeco Belgium Belgium Alrosa Alliance
Aurostar Diamonds Botswana UAE Botswana
Blue Gems Belgium Alrosa Alliance
Blue Star Diamonds India International
Brilliant Gems Belgium Alrosa Alliance
Brilliant Trading Co. Hong Kong Alrosa Alliance
Bronner Trading Co. Hong Kong Alrosa Alliance
Choron Diamonds Belgium Accredited Buyer (International)
Chow Sang Sang Jewellery Co. Hong Kong International Alrosa Alliance
Chow Tai Fook Jewellery Co. Hong Kong International Alrosa Alliance Select Diamantaire
Corona Jewellery Company Canada Dominion
Crossworks Manufacturing Canada International, Canada, Namibia
D Navinchandra Gems Belgium International
Dali Diamond Co. Belgium International Alrosa Alliance
DDK Russia Alrosa Alliance
Dharmanandan Diamonds India International, Accredited Buyer (Botswana) Alrosa Alliance
Diacor International South Africa International, Botswana, South Africa, Namibia Alrosa Alliance
Diajewel Belgium Alrosa Alliance Dominion
Diamant Impex Belgium International
Diambel Belgium International Select Diamantaire
Diamond India India Alrosa Alliance
Dianco Belgium International Alrosa Alliance Select Diamantaire
Diarough Sourcing Belgium International, Botswana Alrosa Alliance Select Diamantaire
Diarush UAE International
Dimexon International India International Alrosa Alliance Select Diamantaire
DYS Diamond Manufacturers Namibia Namibia
Eloquence Corporation USA Industrial
EPL Diamond Russia Alrosa Alliance
Espeka Belgium Alrosa Alliance
EZ Diamonds Israel International
Finestar Jewellery & Diamonds India International, Accredited Buyer (Botswana) Dominion
Fischler Diamonds Belgium Alrosa Alliance
Fruchter Gad Diamonds Israel Accredited Buyer (International)
Gemmata Belgium Select Diamantaire
Gold Star Diamond India Accredited Buyer (International)
Gomel MA Kristall Belarus Alrosa Alliance
H Dipak & Co. India International
H.D. Diam India Alrosa Alliance Other
Hard Stone Processing Namibia Namibia
Hari Darshan Exports India International
Hari Krishna Exports India International Alrosa Alliance Dominion Select Diamantaire
Hasenfeld-Stein USA International
HVK International India International Alrosa Alliance
I.D.R.P. Belgium Alrosa Alliance
IGC Group Belgium International, Botswana Alrosa Alliance Other
Jasani Group India International Alrosa Alliance
Jewelex India India International
Julius Klein Diamonds USA International, South Africa, Namibia, Accredited Buyer (Botswana)
K Girdharlal International India International
Kapu Gems India Alrosa Alliance Dominion Select Diamantaire
Karp Impex India International, Accredited Buyer (Botswana) Alrosa Alliance
KGK Diamonds (I) India International Alrosa Alliance Select Diamantaire
KGK Diamonds SA Hong Kong Botswana, Namibia, South Africa
Kiran Exports Belgium Accredited Buyer (International) Dominion Select Diamantaire
Kiran Gems India International Alrosa Alliance
Komal Gems Belgium Dominion
KP Sanghvi & Sons India International Alrosa Alliance Select Diamantaire
Kristall Production Corporation Russia Alrosa Alliance
Kristalldiam Russia Alrosa Alliance
L&N Diamonds Israel Alrosa Alliance
L. M. Van Moppes & Sons UK Industrial
Laurelton Diamonds Belgium Belgium International, Botswana Alrosa Alliance Dominion Select Diamantaire
Laxmi Diamond India International Alrosa Alliance Other
Lazare Kaplan International USA Namibia, Accredited Buyer (International)
Lieber & Solow Ltd (IS) USA Industrial
Luk Fook Diamond (International) Co. Hong Kong International
M. Suresh Company India International, Botswana Alrosa Alliance
Mahendra Brothers Exports India International Dominion
Mishal Belgium International
Mohit Diamonds India International, Accredited Buyer (Botswana) Alrosa Alliance
Moti Ganz Israel Botswana, Accredited Buyer (International)
Narola Gems India Dominion
Niru Diamonds Israel Israel International Alrosa Alliance
Pluczenik Diamond Company Belgium International, Botswana, Namibia Alrosa Alliance
Pratham International India Dominion
Premier Diamond Alliance USA International
Ratnakala Exports India Dominion
Red Exim India Dominion
Richold Switzerland International Alrosa Alliance
Rosy Blue Belgium International Alrosa Alliance Dominion
Rosy Blue (India) India International Alrosa Alliance
S. Vinodkumar Diamonds India International Alrosa Alliance
S.D. Diamond Russia Alrosa Alliance
S.V. Gems Belgium Dominion
Safdico International Mauritius International, Botswana, South Africa
Sahar Atid Diamonds Israel International Alrosa Alliance
Schachter and Namdar South Africa Namibia, Accredited Buyer (South Africa)
Schachter International Israel International, Botswana Alrosa Alliance
Shairu Gems Diamonds India International
Sheetal Manufacturing Company India International Alrosa Alliance Select Diamantaire
Shree Ramkrishna Exports India International Alrosa Alliance Dominion Select Diamantaire
Shri Hari Gems India Select Diamantaire
Signet Jewelers USA International, Botswana Alrosa Alliance Select Diamantaire
Simoni Gems Belgium Dominion
Singh Diamonds India Dominion
Soradiam Belgium Dominion
Star Diamond Group UK Alrosa Alliance
Star Rays India International Dominion
Sunnex Belgium Dominion
Swintu Diam Belgium Alrosa Alliance
Taché Belgium International, Botswana, South Africa Alrosa Alliance
Tasaki & Co Japan International
Trau Bros Belgium International, Botswana, Namibia Alrosa Alliance
VD Global India International Alrosa Alliance
Venus Jewel India International Alrosa Alliance Dominion Select Diamantaire
Vijay Diamond UAE International
Vishindas Holaram India International Dominion
Wing Hang Diamond Co. Hong Kong Alrosa Alliance
Yaelstar Belgium International
Yerushalmi Bros. Diamonds Israel International, Botswana
Yoshfe Diamonds International Israel International
Yosi Glick Diamonds Israel International

Image: A rough diamond during pre-cutting analysis at KGK Diamonds’ Botswana facility. (Ben Perry/Armoury Films/De Beers)

Tags: , , , ,


Phú Cường Diamond Plaza: 27-29 Trần Bình Trọng, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội

Galleria Diamond: Số 6, Hoa Lư, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội