Petra Diamonds đã ngừng quá trình bán hàng chính thức của mình, vì những người cho vay của công ty đã giành được phần lớn quyền sở hữu trong công ty để đổi lấy việc xóa các khoản nợ lớn.

Các tổ chức đã đạt được thỏa thuận sau khi thảo luận về một kế hoạch tái cấu trúc dài hạn cho công ty sẽ cho phép công ty trả lại khoản nợ có bảo đảm 650 triệu đô la mà họ hiện đang nợ, Petra cho biết hôm thứ Ba. Nhà khai thác này đã cân nhắc các lựa chọn của mình – bao gồm bán toàn bộ hoặc một phần hoạt động – trong bối cảnh các cuộc đấu tranh tài chính do đại dịch Covid-19 để lại hậu quả.

Theo thỏa thuận mới, những người cho vay sẽ cung cấp cho Petra 30 triệu đô la tiền trái phiếu mới để cung cấp thanh khoản cho nhà khai thác. 650 triệu đô la trong trái phiếu trước đó sẽ được giảm xuống, do đó Petra sẽ nợ tổng cộng 337 triệu đô la giữa các trái phiếu cũ và mới. Đổi lại, những người thành lập sẽ sở hữu 91% cổ phần của Petra và sẽ giám sát các thỏa thuận quản trị mới và kiểm soát dòng tiền, công ty lưu ý.

“[Thỏa thuận] đặt Petra vào một chỗ dựa khả thi trong tương lai, vì lợi ích của tất cả các bên liên quan của chúng tôi,” Giám đốc điều hành Petra Richard Duffy cho biết. Các bên cho vay “đã cung cấp thanh khoản bổ sung có ý nghĩa cho công ty trong giai đoạn khó khăn này.”

Nhà khai thác cũng đã ngừng quá trình bán chính thức bắt đầu vào tháng 6, lưu ý rằng họ không nhận được bất kỳ đề nghị khả thi nào thể hiện một giải pháp thay thế tốt hơn cho thỏa thuận tái cơ cấu.

Nhà phân tích Kieron Hodgson của Panmure Gordon nói với Rapaport News rằng thỏa thuận nợ để lấy vốn chủ sở hữu đã quá hạn từ lâu. Ông lưu ý: “Đó là một phần trọng tâm trong quá trình phục hồi của công ty và nó rất cần thiết. “Đó là cơ hội để Petra khôi phục lại vinh quang trước đây.”

Petra dự kiến ​​thỏa thuận với các bên cho vay sẽ được hoàn tất vào tháng 11, tùy thuộc vào sự chấp thuận của cổ đông. Công ty sẽ bắt đầu thực hiện kế hoạch tái cơ cấu vào quý đầu tiên của năm 2021.

Tags: ,


Phú Cường Diamond Plaza: 27-29 Trần Bình Trọng, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội

Galleria Diamond: Số 6, Hoa Lư, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội