Hướng dẫn chọn Kim Cương theo tiêu chuẩn GIA


Hướng dẫn về trọng lượng Kim Cương (carat)


Hướng dẫn về độ tinh khiết Kim Cương (clarity)


Hướng dẫn về màu sắc Kim Cương (color)


Hướng dẫn về giác cắt Kim Cương (cut)


Tiêu chuẩn 4C theo GIA


Phú Cường Diamond Plaza: 27-29 Trần Bình Trọng, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội

Galleria Diamond: Số 6, Hoa Lư, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội