Nhập khẩu kim cương đánh bóng của Mỹ tiếp tục tăng trưởng

Nhập khẩu kim cương đánh bóng của Mỹ tăng 16% trong tháng Tám, tiếp tục xu hướng tăng trong năm nay. Sự tăng trưởng tháng Tám phản ánh khối lượng cao hơn (tăng 22% lên 894.066 carat), với mức giá trung bình giảm 5% đến 2.016 đô la cho mỗi carat. Giá trung bình cao hơn trong tám tháng đầu năm đã làm tăng 6% nhập khẩu trong giai đoạn đó.

Dữ liệu thương mại kim cương của Mỹ cho tháng 8 năm 2018

Nhóm hàng Tháng 8 2018 Thay đổi
Nhập khẩu kim cương đánh bóng $1,803 16%
Xuất khẩu kim cương đánh bóng $1,749 27%
Nhập khẩu ròng kim cương đánh bóng $53 -70%
Nhập khẩu kim cương thô $25 -24%
Xuất khẩu kim cương thô $32 -75%
Nhập khẩu kim cương thô ròng -$6 93%
Tài khoản kim cương ròng $47 -45%
Nhập khẩu kim cương đánh bóng: theo khối lượng 894,066 carats 22%
Giá nhập khẩu kim cương đánh bóng trung bình $2,016/carat -5%
Tháng 1-Tháng 8 2018 Thay đổi
Nhập khẩu kim cương đánh bóng $15,686 6%
Xuất khẩu kim cương đánh bóng $13,402 9%
Nhập khẩu ròng kim cương đánh bóng $2,284 -10%
Nhập khẩu kim cương thô $412 -26%
Xuất khẩu kim cương thô $356 -32%
Nhập khẩu kim cương thô ròng $56 93%
Tài khoản kim cương ròng $2,339 -9%

off

Xuất khẩu kim cương đánh bóng của Ấn Độ giảm

Xuất khẩu kim cương đánh bóng của Ấn Độ đã giảm trong tháng Chín, theo số liệu từ Hội đồng Xúc tiến Xuất khẩu Đá quý và Trang sức của quốc gia (GJEPC).

Xuất khẩu kim cương đánh bóng giảm 11% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 2,37 tỷ đô la, và tính theo khối lượng, giảm 29% xuống còn 2,78 tỷ carat. Giá trung bình tăng 26% lên 851 USD / carat.

Nhập khẩu kim cương đánh bóng giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 163 triệu USD, trong khi xuất khẩu ròng kim cương đánh bóng - vượt mức xuất khẩu so với nhập khẩu - giảm 11% xuống còn 2,20 tỷ USD.

Nhập khẩu kim cương thô giảm 14% xuống 1,25 tỷ USD, trong khi xuất khẩu kim cương thô giảm mạnh 50% xuống còn 85 triệu USD. Nhập khẩu ròng kim cương thô giảm 10% xuống 1,17 tỷ USD.

Tài khoản kim cương ròng của đất nước - tổng kim ngạch xuất khẩu kim cương thô và đánh bóng trừ tổng nhập khẩu - giảm 12% xuống 1,03 tỷ USD.

off

Xuất khẩu kim cương đánh bóng của Bỉ tăng

Xuất khẩu kim cương đánh bóng của Bỉ tăng trong tháng 5, theo số liệu từ Trung tâm kim cương thế giới Antwerp (AWDC).

Xuất khẩu kim cương đánh bóng tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái lên 1,18 tỷ đô la và theo khối lượng, tăng 4% lên 439,380 carat. Giá trung bình tăng 1% lên 2.688 USD / carat.

Sự đột phá này chủ yếu là do lượng hàng xuất khẩu tăng 6% của Mỹ đạt 438,8 triệu USD và tăng 22% trong xuất khẩu sang Ấn Độ lên 58,6 triệu USD. Xuất khẩu sang Thụy Sĩ tăng hơn gấp đôi trong tháng 5, đạt 186,1 triệu USD. Những khoản tăng này đã vượt quá 46% lượng hàng xuất khẩu sang các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất xuống 46,1 triệu đô la và giảm 17% hàng xuất sang Hồng Kông xuống 130 triệu đô la.

Nhập khẩu kim cương đánh bóng giảm 1% xuống còn 995,8 triệu USD, trong khi xuất khẩu ròng kim cương đánh bóng - hàng xuất khẩu vượt quá nhập khẩu - tăng 53% lên 185,3 triệu USD.

off

Xuất khẩu kim cương đánh bóng của Israel giảm trong quý 1

Xuất khẩu kim cương đánh bóng của Israel đã giảm 33% xuống 1,16 tỷ đô la trong quý đầu tiên của năm 2018, Bộ Kinh tế và Công nghiệp của quốc gia này đã báo cáo trong tuần này.

Theo số lượng, lô hàng kim cương đánh bóng ngoài nước giảm 1% xuống còn 496.783 carat sau khi trả hàng. Giá trung bình cho xuất khẩu đã giảm 32% xuống còn 2.328 USD / carat.

Nhập khẩu kim cương đánh bóng tăng 7% lên 747,2 triệu USD, trong khi xuất khẩu kim cương đánh bóng ròng - đại diện cho xuất khẩu trừ đi nhập khẩu - giảm 60% xuống còn 409,2 triệu USD.

Giao dịch kim cương thô cũng giảm, với nhập khẩu giảm 7% còn 728,6 triệu USD, trong khi xuất khẩu giảm 1% xuống 761,3 triệu USD. Nhập khẩu ròng kim cương thô - nhập siêu vượt mức xuất khẩu - đứng ở mức âm 33 triệu USD, so với mức 17 triệu USD một năm trước.

Tài khoản kim cương ròng của Israel - xuất khẩu ròng kim cương đánh bóng trừ thuần nhập khẩu ròng kim cương thô - giảm 56% xuống 441,9 triệu USD trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 3.

off

Xuất khẩu được đánh bóng của Ấn Độ tăng vào tháng 2

Theo số liệu từ Hội đồng xúc tiến xuất khẩu đá quý và trang sức (GJEPC), kim ngạch xuất khẩu kim cương của Ấn Độ tăng nhẹ trong tháng 2.

Xuất khẩu kim cương đánh bóng tăng 0,5% so với năm ngoái lên 2,43 tỷ USD, và về khối lượng, đã giảm 6% xuống còn 3,1 triệu carats. Giá trung bình tăng 6% lên 791 USD / carat.

Nhập khẩu kim cương đánh bóng đã giảm 12% trong xuống còn 158,3 triệu USD, trong khi xuất khẩu kim cương đánh bóng ròng – tính bằng lượng xuất khẩu vượt trừ đi lượng nhập khẩu - tăng 2% lên 2,27 tỷ USD.

Nhập khẩu kim cương thô tăng 11% lên 1,68 tỷ USD, trong khi xuất khẩu kim cương thô giảm mạnh 23% xuống còn 111,4 triệu USD. Nhập khẩu kim cương thô tăng 14% lên 1,57 tỷ USD.

Tài khoản kim cương ròng của nước này - tổng sản lượng thô và đánh bóng trừ đi tổng lượng hàng nhập khẩu - giảm 19% còn 703,1 triệu USD.

off

Giao dịch kim cương đánh bóng của Mỹ tăng trong tháng giêng

Theo số liệu của chính phủ, kim ngạch nhập khẩu kim cương Mỹ trong tháng 1 đã tăng 3% lên 1,81 tỷ đô la trong tháng Giêng.

Về khối lượng, nhập khẩu kim cương đánh bóng đã giảm 4% xuống còn 805,320 carats, trong khi giá nhập khẩu trung bình tăng 7% lên 2,252 USD / carat.

Trong khi đó xuất khẩu kim cương đánh bóng của Mỹ tăng 22% lên 1,52 tỷ USD, khiến nhập khẩu kim cương đánh bóng ròng – tính bằng lượng hàng nhập khẩu so với xuất khẩu - giảm xuống 44% xuống còn 289 triệu USD.

Xuất khẩu kim cương thô giảm mạnh 73% xuống còn 15 triệu USD, trong khi nhập khẩu kim cương thô giảm 53% xuống 57 triệu USD, có nghĩa là nhập khẩu ròng kim cương thô giảm 35% xuống còn 42 triệu USD.

Tài khoản kim cương ròng của Mỹ - là tổng nhập khẩu kim cương thô và đánh bóng trừ tổng xuất khẩu - giảm 43% xuống còn 331 triệu USD.

off

Thương mại kim cương đánh bóng của Mỹ chậm trong tháng mười

Kim ngạch nhập khẩu kim cương Mỹ đã giảm 14% so với năm ngoái xuống còn 1,81 tỷ đô la trong tháng 10, theo số liệu chính phủ công bố gần đây. Về khối lượng, nhập khẩu kim cương đánh bóng đã giảm 13% xuống còn 881.922 carats, với mức giá trung bình giảm 1% xuống 2.049 USD / carat.

Xuất khẩu giảm 5% xuống còn 1,24 tỷ USD, cho thấy nhập khẩu kim cương cương đánh bóng ròng - đại diện cho hàng nhập khẩu trừ xuất khẩu - giảm 29% xuống còn 567 triệu USD.

Nhập khẩu kim cương thô tăng hơn gấp đôi lên 124 triệu USD so với mức 51 triệu USD một năm trước, trong khi xuất khẩu kim cương thô giảm 61% xuống còn 46 triệu USD. Nhập khẩu kim cương thô, đại diện cho hàng nhập khẩu trừ xuất khẩu, đứng ở mức 78 triệu USD tích cực so với tiêu cực 67 triệu USD một năm trước.

Tài khoản kim cương ròng của Mỹ - tính bằng tổng nhập khẩu kim cương thô và kim cương đánh bóng trừ tổng xuất khẩu - đã giảm 11% xuống còn 646 triệu đô la trong tháng 10.

Trong 10 tháng đầu năm, nhập khẩu kim cương đánh bóng đã giảm 8% xuống còn 18.38 tỷ USD, trong khi xuất khẩu kim cương đánh bóng giảm 4% xuống còn 15.21 tỷ USD. Nhập khẩu kim cương đánh bóng ròng giảm 23% xuống còn 3,17 tỷ USD. Nhập khẩu kim cương thô tăng 14% lên 738 triệu USD, trong khi xuất khẩu kim cương thô tăng 51% lên 608 triệu USD. Nhập khẩu kim cương thô giảm 47% xuống còn 130 triệu USD, trong đó tài khoản kim cương ròng giảm 24% xuống còn 3,3 tỷ USD.

off

Thương mại kim cương đánh bóng của Mỹ chậm lại trong tháng Sáu

Kim ngạch nhập khẩu kim cương Mỹ đã giảm cả về giá trị và khối lượng trong tháng 6, theo số liệu chính phủ công bố gần đây.

Nhập khẩu kim cương đánh bóng đã giảm 2,7% so với năm ngoái xuống còn 1,67 tỷ USD, trong khi về khối lượng, đã giảm 8% xuống còn 728,000 carats. Giá trung bình tăng 6% lên 2,294 USD / carat.

Xuất khẩu kim cương đánh bóng đã tăng 4,5% lên 2,71 tỷ USD, khiến cho nhập khẩu ròng kim cương đánh bóng tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái với 1,04 tỷ USD, do Mỹ đã xuất khẩu một lượng hàng hóa lớn hơn nhập khẩu. Tháng 6 là một tháng khá yên tĩnh đối với thương mại nhập khẩu kim cương đánh bóng của Hoa Kỳ, nhưng là một trong những thời điểm bận rộn nhất trong năm đối với hàng xuất khẩu, vì hàng hóa trở lại từ chương trình thương mại tại Las Vegas diễn ra vào đầu tháng.

Trong tháng này, nhập khẩu kim cương thô đứng ở mức 102 triệu USD, so với 23 triệu USD của một năm trước, trong khi xuất khẩu kim cương thô tăng 55% lên 78 triệu USD. Nhập khẩu kim cương thô ròng là 24 triệu USD, so với mức tiêu cực 27 triệu USD một năm trước đó.

off

Nhập khẩu kim cương đáng bóng vào Mỹ sụt giảm trong tháng 3

Nhập khẩu kim cương đánh bóng vào Mỹ giảm 3% xuống còn 1,99 tỷ đô la trong tháng 3, theo số liệu của chính phủ.

Về khối lượng, nhập khẩu kim cương đánh bóng đã giảm 10% xuống 970.953 carats, trong khi giá nhập khẩu trung bình tăng 8% lên 2.045 USD / carat. Xuất khẩu của Israel sang Mỹ tăng 13% lên 606,4 triệu USD, trong khi các lô hàng của Ấn Độ vào thị trường tiêu dùng kim cương lớn nhất thế giới giảm 3% xuống còn 673,8 triệu USD. Đóng góp của Bỉ vào khối lượng kim cương đánh bóng của Mỹ đã giảm 1% xuống còn 281,5 triệu USD.

Xuất khẩu kim cương đánh bóng của Hoa Kỳ tăng 7% lên 1,58 tỷ USD, khiến cho nhập khẩu ròng giảm 28% xuống còn 402 triệu USD.

Xuất khẩu kim cương thô tăng 81% lên 47 triệu USD, trong khi nhập khẩu kim cương thô giảm 22% xuống còn 35 triệu USD, nghĩa là nhập khẩu ròng kim cương thô đứng ở mức âm 12 triệu USD so với mức 19 triệu USD năm trước. Tài khoản kim cương ròng của Mỹ tính bằng tổng nhập khẩu kim cương thô và đánh bóng trừ đi tổng xuất khẩu - giảm 33% xuống còn 389 triệu USD.

Trong ba tháng đầu năm, nhập khẩu kim cương đánh bóng đã giảm 11% xuống còn 2,45 tỷ USD, với xuất khẩu kim cương đánh bóng giảm 3% xuống còn 4,58 tỷ USD.

off

Nhập khẩu kim cương đánh bóng Mỹ giảm trong tháng hai

Kim ngạch nhập khẩu kim cương Mỹ đã giảm 15% xuống còn 1,49 tỷ USD trong tháng 2, theo dữ liệu của chính phủ.

Về khối lượng, nhập khẩu kim cương đánh bóng đã giảm 18% xuống còn 635.000 carats, với mức giá trung bình tăng 3% lên 2.345 USD / carat.

Xuất khẩu kim cương đánh bóng đã giảm 11% xuống còn 1,75 tỷ USD. Nhập khẩu ròng kim cương đánh bóng là sự chênh lệch giữa các lô hàng nhập khẩu và xuất khẩu - đang ở mức âm 257 triệu USD, so với âm 214 triệu USD năm ngoái, vì xuất khẩu một lần nữa vượt quá nhập khẩu trong tháng hai.

Trong tháng này, xuất khẩu sang Hồng Kông trước Triển lãm Kim cương và Đá quý Quốc tế Hồng Kông đứng ở mức 633,1 triệu USD so với mức nhập khẩu 62,4 triệu USD, kéo con số nhập khẩu ròng xuống.

Tổng lượng hàng nhập khẩu kim cương thô vào Mỹ tăng 14% lên 50 triệu USD, trong khi xuất khẩu kim cương thô tăng 37% xuống còn 31 triệu USD, khiến cho nhập khẩu kim cương thô giảm 10% xuống còn 20 triệu USD.

Tài khoản kim cương ròng của Mỹ trong tháng, tính theo tổng số hàng nhập khẩu kim cương thô và đánh bóng trừ tổng xuất khẩu, đứng ở mức âm 237 triệu đô la so với âm 192 triệu đô la một năm trước đó.

off
Page 1 of 3123»

Phú Cường Diamond Plaza: 27-29 Trần Bình Trọng, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội

Galleria Diamond: Số 6, Hoa Lư, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội