Nhập khẩu kim cương đánh bóng Hoa Kỳ giảm vào đầu năm 2019

Thương mại kim cương đánh bóng của Mỹ chậm chạp trong hai tháng đầu năm, với lượng nhập khẩu giảm và xuất khẩu ổn định. Cả hai đều ghi nhận một tháng hai yếu hơn so với tháng một. Việc giảm giá trị nhập khẩu phản ánh mức giá trung bình thấp hơn trong cả hai tháng, vượt xa khối lượng cao hơn.

Dữ liệu thương mại kim cương của Hoa Kỳ cho tháng 2 năm 2019

Số liệu ngành hàng Tháng 2 năm 2019 Thay đổi theo năm
Nhập khẩu kim cương đánh bóng $1,448 -3%
Xuất khẩu kim cương đánh bóng $1,789 -3%
Nhập khẩu đánh bóng ròng $-341 Thâm hụt giảm 3%
Nhập khẩu kim cương thô $38 48%
Xuất khẩu kim cương thô $21 -64%
Nhập khẩu kim cương thô ròng $16 2018: giảm $35 triệu
Toàn khoản kim cương thô ròng $-325 Thâm hụt giảm 16%
Nhập khẩu kim cương đánh bóng: theo khối lượng 617,620 carats 4%
Giá trung bình kim cương đánh bóng nhập khẩu $2,344/carat -7%
Tháng 1-2 2019 Thay đổi theo năm
Nhập khẩu kim cương đánh bóng $3,277 -1%
Xuất khẩu kim cương đánh bóng $3,366 0%
Nhập khẩu đánh bóng ròng $-89 Thâm hụt tăng 45%
Nhập khẩu kim cương thô $73 -11%
Xuất khẩu kim cương thô $63 -15%
Nhập khẩu kim cương thô ròng $10 35%
Toàn khoản kim cương thô ròng $-79 Thâm hụt tăng 46%
Nhập khẩu kim cương đánh bóng: theo khối lượng 1.5 triệu carats 7%
Giá trung bình kim cương đánh bóng nhập khẩu $2,182/carat -8%
off

Xuất khẩu kim cương đánh bóng của Ấn Độ giảm vào tháng Hai

Xuất khẩu kim cương đánh bóng Ấn Độ đã giảm 4% xuống còn 2,34 tỷ USD trong tháng 2, do sự yếu kém của thị trường tiếp tục tiếp diễn. Theo một dữ liệu của Hội đồng xúc tiến xuất khẩu đá quý và trang sức (GJEPC) được công bố trong tuần này. Nhập khẩu kim cương thô cũng giảm, cho thấy sự chậm lại trong lĩnh vực sản xuất.

Dữ liệu thương mại Ấn Độ cho tháng 2 năm 2019

$ Danh mục Tháng 2 2019 Thay đổi tính đến hiện thời điểm báo cáo
Xuất khẩu kim cương đánh bóng $2,341 -4%
Nhập khẩu kim cương đánh bóng $94 -41%
Xuất khẩu ròng kim cương đánh bóng $2,248 -1%
Nhập khẩu kim cương thô $1,380 -18%
Xuất khẩu kim cương thô $124 -11%
Nhập khẩu kim cương ròng thô $1,256 -20%
Tài khoản kim cương ròng $992 41%
Xuất khẩu kim cương đánh bóng theo khối lượng 2.8 triệu carats -8%
Giá xuất khẩu kim cương đánh bóng trung bình $826/carat 4%
$ Danh mục Tháng 1-2 2019 Thay đổi tính đến hiện thời điểm báo cáo
Xuất khẩu kim cương đánh bóng $4,089 -9%
Nhập khẩu kim cương đánh bóng $180 -39%
Xuất khẩu ròng kim cương đánh bóng $3,910 -7%
Nhập khẩu kim cương thô $2,238 -28%
Xuất khẩu kim cương thô $226 4%
Nhập khẩu kim cương ròng thô $2,012 -31%
Tài khoản kim cương ròng $1,898 44%
Xuất khẩu kim cương đánh bóng
Nhập khẩu kim cương đánh bóng 5 triệu carats -13%
Xuất khẩu ròng kim cương đánh bóng $814/carat 5%

off

Nhập khẩu đánh bóng của Hồng Kông ổn định

Nhập khẩu kim cương đánh bóng sang Hồng Kông không thay đổi trong năm 2018, theo Liên đoàn kim cương Hồng Kông, Trung Quốc. Giá trung bình tăng 3%, bù đắp khối lượng thấp hơn. Nhập khẩu kim cương đánh bóng từ Trung Quốc tăng 10%, trong khi các chuyến hàng từ Mỹ giảm 5% và nguồn cung từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất giảm 31%. Nhập khẩu từ Ấn Độ giảm 1%.

Dữ liệu thương mại kim cương Hồng Kông cho cả năm

$ Hạng mục Năm 2018 Thay đổi theo năm
Nhập khẩu kim cương đánh bóng $19,001 0%
Xuất khẩu kim cương đánh bóng $13,673 -2%
Nhập khẩu kim cương đánh bóng ròng $5,328 7%
Nhập khẩu kim cương thô $1,965 22%
Xuất khẩu kim cương thô $2,629 -18%
Nhập khẩu kim cương thô ròng -$664 59%
Tài khoản kim cương ròng $4,664 39%
Nhập khẩu kim cương đánh bóng: Theo khố lượng 19.1 triệu carats -2%
Giá trung bình hàng nhập khẩu được đánh bóng $996/carat 3%
off

Nhập khẩu kim cương đánh bóng của Mỹ tăng

Kim ngạch nhập khẩu kim cương đánh bóng vào Mỹ tăng trong tháng 9, theo số liệu của chính phủ.

Các chuyến hàng vào nước này tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 1,95 tỷ USD, mức tăng hàng tháng thứ ba liên tiếp, thậm chí khi lượng nhập khẩu giảm 19% xuống còn 902.000 carat, số liệu thống kê cho thấy. Giá trung bình tăng 35% lên 2.157 USD / carat.

Xuất khẩu kim cương đánh bóng giảm 3% xuống 1,66 tỷ USD, trong khi nhập khẩu ròng kim cương đánh bóng - đại diện cho khối lượng nhập khẩu trừ đi xuất khẩu - tăng lên 283 triệu USD so với 66 triệu USD trong cùng kỳ năm ngoái.

Nhập khẩu kim cương thô giảm 16% xuống còn 49 triệu USD và xuất khẩu kim cương thô giảm 19% còn 29 triệu USD. Nhập khẩu ròng kim cương thô giảm 12% xuống 20 triệu USD. Tài khoản kim cương ròng - được tính bằng tổng nhập khẩu kim cương thô và đánh bóng trừ tổng xuất khẩu - tăng gấp ba lần lên 304 triệu đô la so với 89 triệu đô la cho cùng tháng năm ngoái.

Trong 9 tháng đầu năm, nhập khẩu đã tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 17,63 tỷ USD, với kim ngạch xuất khẩu tăng 8% lên 15,07 tỷ USD. Nhập khẩu ròng kim cương đánh bóng giảm 1% xuống 2,57 tỷ USD.

Nhập khẩu kim cương thô cho giai đoạn chín tháng kết thúc ngày 30 tháng 9 đã giảm 25% xuống còn 461 triệu USD, trong khi xuất khẩu kim cương thô giảm 31% còn 385 triệu USD. Nhập khẩu kim cương thô tăng 46% lên 76 triệu USD. Tài khoản kim cương ròng của Mỹ trong 9 tháng đầu năm giảm 1% xuống còn 2,64 tỷ USD.

off

Xuất khẩu kim cương đánh bóng của Ấn Độ tăng trong tháng mười

Xuất khẩu kim cương đánh bóng của Ấn Độ đã tăng 19% theo giá trị trong tháng 10 với khối lượng và giá trung bình cao hơn so với một năm trước, theo số liệu từ Hội đồng xúc tiến xuất khẩu đá quý. Xuất khẩu tăng 9% trong năm cho đến nay khi giá trung bình tăng 18% đã bù đắp khối lượng thấp hơn, phản ánh sự chuyển dịch sang hàng hóa có giá trị cao hơn. Tài khoản kim cương ròng của Ấn Độ đã tăng 50% trong 10 tháng khi tăng trưởng xuất khẩu kim cương thô và đánh bóng cao hơn hàng nhập khẩu.

Dữ liệu thương mại kim cương Ấn Độ tháng 10 năm 2018:

Chỉ số 10/2018 Thay đổi so với năm trước
Xuất khẩu kim cương đánh bóng $2,306 19%
Nhập khẩu kim cương đánh bóng $92 -33%
Xuất khẩu ròng kim cương đánh bóng $2,214 23%
Nhập khẩu kim cương thô $990 23%
Xuất khẩu kim cương thô $133 91%
Nhập khẩu ròng kim cương thô $857 16%
Tài khoản kim cương ròng $1,357 28%
Xuất khẩu kim cương đánh bóng: theo khối lượng 2.9 million carats 8%
Giá xuất khẩu trung bình $791/carat 11%
09-10/2018 Thay đổi so với năm trước
Xuất khẩu kim cương đánh bóng $21,520 9%
Nhập khẩu kim cương đánh bóng $1,347 -29%
Xuất khẩu ròng kim cương đánh bóng $20,173 13%
Nhập khẩu kim cương thô $14,202 -1%
Xuất khẩu kim cương thô $1,094 -12%
Nhập khẩu ròng kim cương thô $13,108 0%
Tài khoản kim cương ròng $7,065 50%
Xuất khẩu kim cương đánh bóng: theo khối lượng 27.6 triệu carats -8%
Giá xuất khẩu trung bình $779/carat 18%
off

Nhập khẩu kim cương đánh bóng của Mỹ tiếp tục tăng trưởng

Nhập khẩu kim cương đánh bóng của Mỹ tăng 16% trong tháng Tám, tiếp tục xu hướng tăng trong năm nay. Sự tăng trưởng tháng Tám phản ánh khối lượng cao hơn (tăng 22% lên 894.066 carat), với mức giá trung bình giảm 5% đến 2.016 đô la cho mỗi carat. Giá trung bình cao hơn trong tám tháng đầu năm đã làm tăng 6% nhập khẩu trong giai đoạn đó.

Dữ liệu thương mại kim cương của Mỹ cho tháng 8 năm 2018

Nhóm hàng Tháng 8 2018 Thay đổi
Nhập khẩu kim cương đánh bóng $1,803 16%
Xuất khẩu kim cương đánh bóng $1,749 27%
Nhập khẩu ròng kim cương đánh bóng $53 -70%
Nhập khẩu kim cương thô $25 -24%
Xuất khẩu kim cương thô $32 -75%
Nhập khẩu kim cương thô ròng -$6 93%
Tài khoản kim cương ròng $47 -45%
Nhập khẩu kim cương đánh bóng: theo khối lượng 894,066 carats 22%
Giá nhập khẩu kim cương đánh bóng trung bình $2,016/carat -5%
Tháng 1-Tháng 8 2018 Thay đổi
Nhập khẩu kim cương đánh bóng $15,686 6%
Xuất khẩu kim cương đánh bóng $13,402 9%
Nhập khẩu ròng kim cương đánh bóng $2,284 -10%
Nhập khẩu kim cương thô $412 -26%
Xuất khẩu kim cương thô $356 -32%
Nhập khẩu kim cương thô ròng $56 93%
Tài khoản kim cương ròng $2,339 -9%

off

Xuất khẩu kim cương đánh bóng của Ấn Độ giảm

Xuất khẩu kim cương đánh bóng của Ấn Độ đã giảm trong tháng Chín, theo số liệu từ Hội đồng Xúc tiến Xuất khẩu Đá quý và Trang sức của quốc gia (GJEPC).

Xuất khẩu kim cương đánh bóng giảm 11% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 2,37 tỷ đô la, và tính theo khối lượng, giảm 29% xuống còn 2,78 tỷ carat. Giá trung bình tăng 26% lên 851 USD / carat.

Nhập khẩu kim cương đánh bóng giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 163 triệu USD, trong khi xuất khẩu ròng kim cương đánh bóng - vượt mức xuất khẩu so với nhập khẩu - giảm 11% xuống còn 2,20 tỷ USD.

Nhập khẩu kim cương thô giảm 14% xuống 1,25 tỷ USD, trong khi xuất khẩu kim cương thô giảm mạnh 50% xuống còn 85 triệu USD. Nhập khẩu ròng kim cương thô giảm 10% xuống 1,17 tỷ USD.

Tài khoản kim cương ròng của đất nước - tổng kim ngạch xuất khẩu kim cương thô và đánh bóng trừ tổng nhập khẩu - giảm 12% xuống 1,03 tỷ USD.

off

Xuất khẩu kim cương đánh bóng của Bỉ tăng

Xuất khẩu kim cương đánh bóng của Bỉ tăng trong tháng 5, theo số liệu từ Trung tâm kim cương thế giới Antwerp (AWDC).

Xuất khẩu kim cương đánh bóng tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái lên 1,18 tỷ đô la và theo khối lượng, tăng 4% lên 439,380 carat. Giá trung bình tăng 1% lên 2.688 USD / carat.

Sự đột phá này chủ yếu là do lượng hàng xuất khẩu tăng 6% của Mỹ đạt 438,8 triệu USD và tăng 22% trong xuất khẩu sang Ấn Độ lên 58,6 triệu USD. Xuất khẩu sang Thụy Sĩ tăng hơn gấp đôi trong tháng 5, đạt 186,1 triệu USD. Những khoản tăng này đã vượt quá 46% lượng hàng xuất khẩu sang các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất xuống 46,1 triệu đô la và giảm 17% hàng xuất sang Hồng Kông xuống 130 triệu đô la.

Nhập khẩu kim cương đánh bóng giảm 1% xuống còn 995,8 triệu USD, trong khi xuất khẩu ròng kim cương đánh bóng - hàng xuất khẩu vượt quá nhập khẩu - tăng 53% lên 185,3 triệu USD.

off

Xuất khẩu kim cương đánh bóng của Israel giảm trong quý 1

Xuất khẩu kim cương đánh bóng của Israel đã giảm 33% xuống 1,16 tỷ đô la trong quý đầu tiên của năm 2018, Bộ Kinh tế và Công nghiệp của quốc gia này đã báo cáo trong tuần này.

Theo số lượng, lô hàng kim cương đánh bóng ngoài nước giảm 1% xuống còn 496.783 carat sau khi trả hàng. Giá trung bình cho xuất khẩu đã giảm 32% xuống còn 2.328 USD / carat.

Nhập khẩu kim cương đánh bóng tăng 7% lên 747,2 triệu USD, trong khi xuất khẩu kim cương đánh bóng ròng - đại diện cho xuất khẩu trừ đi nhập khẩu - giảm 60% xuống còn 409,2 triệu USD.

Giao dịch kim cương thô cũng giảm, với nhập khẩu giảm 7% còn 728,6 triệu USD, trong khi xuất khẩu giảm 1% xuống 761,3 triệu USD. Nhập khẩu ròng kim cương thô - nhập siêu vượt mức xuất khẩu - đứng ở mức âm 33 triệu USD, so với mức 17 triệu USD một năm trước.

Tài khoản kim cương ròng của Israel - xuất khẩu ròng kim cương đánh bóng trừ thuần nhập khẩu ròng kim cương thô - giảm 56% xuống 441,9 triệu USD trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 3.

off

Xuất khẩu được đánh bóng của Ấn Độ tăng vào tháng 2

Theo số liệu từ Hội đồng xúc tiến xuất khẩu đá quý và trang sức (GJEPC), kim ngạch xuất khẩu kim cương của Ấn Độ tăng nhẹ trong tháng 2.

Xuất khẩu kim cương đánh bóng tăng 0,5% so với năm ngoái lên 2,43 tỷ USD, và về khối lượng, đã giảm 6% xuống còn 3,1 triệu carats. Giá trung bình tăng 6% lên 791 USD / carat.

Nhập khẩu kim cương đánh bóng đã giảm 12% trong xuống còn 158,3 triệu USD, trong khi xuất khẩu kim cương đánh bóng ròng – tính bằng lượng xuất khẩu vượt trừ đi lượng nhập khẩu - tăng 2% lên 2,27 tỷ USD.

Nhập khẩu kim cương thô tăng 11% lên 1,68 tỷ USD, trong khi xuất khẩu kim cương thô giảm mạnh 23% xuống còn 111,4 triệu USD. Nhập khẩu kim cương thô tăng 14% lên 1,57 tỷ USD.

Tài khoản kim cương ròng của nước này - tổng sản lượng thô và đánh bóng trừ đi tổng lượng hàng nhập khẩu - giảm 19% còn 703,1 triệu USD.

off
Page 1 of 41234»

Phú Cường Diamond Plaza: 27-29 Trần Bình Trọng, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội

Galleria Diamond: Số 6, Hoa Lư, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội