Xuất khẩu kim cương đánh bóng của Israel giảm

Xuất khẩu kim cương bóng của Israel giảm 2,5% đạt $3.84 tỷ trong chín tháng đầu năm, theo Bộ Kinh tế và Công nghiệp quốc gia.

Về khối lượng, xuất khẩu kim cương đánh bóng trượt 16% đạt 1,5 triệu carat, trong khi giá trung bình tăng 17% đạt $ 2,629 mỗi carat.

Xuất khẩu sang Hoa Kỳ giảm 0,3% đạt $1.47 tỷ. Xuất khẩu kim cương được đánh bóng đến Hồng Kông giảm 9% đạt $1.03 tỷ, trong khi xuất khẩu sang Bỉ giảm 17% đạt $288.4 triệu.

Tổng nhập khẩu kim cương được đánh bóng đã giảm 7% đạt $2.37 tỷ trong kỳ. Xuất khẩu kim cương được đánh bóng ròng, đại diện xuất khẩu trừ nhập khẩu, tăng 6% đạt $1.46 tỷ.

Nhập khẩu kim cương thô tăng 11% đạt $2.36 tỷ, trong khi xuất khẩu kim cương thô đã tăng 16% đạt $2 tỷ. Do đó, nhập khẩu kim cương thô ròng, đại diện cho nhập khẩu trừ đi xuất khẩu, giảm 11% đạt $356.2 triệu.

Tài khoản kim cương ròng của Israel tăng 13% đạt $1.11 tỷ trong chín tháng.

off

Nhập khẩu kim cương đánh bóng của Mỹ giảm

Nhập khẩu kim cương đánh bóng của Hoa Kỳ giảm 3% đạt $2.09 tỷ trong tháng Mười, theo số liệu của chính phủ. Nhập khẩu kim cương được đánh bóng theo trọng lượng giảm 6% đạt 1 triệu carat, trong khi giá trung bình tăng 3% đạt $ 2,071 mỗi carat. Xuất khẩu kim cương đánh bóng giảm 2% đạt $1,3 tỷ, làm nhập khẩu ròng giảm 5% đạt $794 triệu.

Nhập khẩu kim cương thô tăng hơn ba lần đạt mức $51 triệu, trong khi xuất khẩu kim cương thô đã tăng gần năm lần, đạt $118 triệu, để lại nhập khẩu kim cương thô ròng âm $67 triệu so với mức âm $7 triệu của một năm trước đây. Tài khoản kim cương ròng, phản ánh sự khác biệt giữa hàng nhập khẩu ròng và xuất khẩu, giảm 12% đạt $727 triệu.

Trong 10 tháng đầu năm, nhập khẩu kim cương đánh bóng trượt 0,2% đạt $19.89 tỷ và xuất khẩu kim cương đánh bóng tăng 2% đạt $15.78 tỷ dẫn đến nhập khẩu ròng giảm 1% đạt $4.11 tỷ.

off

Xuất khẩu kim cương đánh bóng của Bỉ suy giảm

Xuất khẩu kim cương đánh bóng của Bỉ đã giảm 6% đạt $878.4 triệu trong tháng Mười Một, theo Trung tâm kim cương thế giới Antwerp. Theo khối lượng, kim ngạch xuất khẩu tăng 18% đạt 451.287 carat, trong khi giá trung bình giảm xuống 20% đạt $1,946 mỗi carat.

Trong số các đối tác thương mại chính của Bỉ, xuất khẩu kim cương đánh bóng sang Hoa Kỳ giảm 7% đạt $237.1 triệu, trong khi xuất khẩu sang Hồng Kông tăng trưởng 8% phần trăm đạt $204 triệu. Xuất khẩu sang Israel tăng 46% đạt $116.5 triệu.

Tổng nhập khẩu kim cương đánh bóng vào Bỉ giảm 10% đạt $695 triệu trong tháng. Xuất khẩu đánh bóng ròng, đại diện xuất khẩu trừ đi nhập khẩu, tăng 14% đạt $183.4 triệu.

Nhập khẩu kim cương thô đã tăng 60% đạt $1.14 tỷ, trong khi xuất khẩu kim cương thô tăng 63% đạt $1.05 tỷ, phản ánh sự gia tăng trong phiên giao dịch kim cương thô toàn cầu trong năm nay. Nhập khẩu kim cương thô ròng, đại diện cho nhập khẩu trừ đi xuất khẩu, tăng 32% đạt $87 triệu.

Tài khoản kim cương ròng của Bỉ tháng mười một, đại diện cho tổng kim ngạch xuất khẩu kim cương đánh bóng và kim cương thô trừ đi tổng nhập khẩu, tăng nhẹ 1% đạt $96,3 triệu.

off

Nhập khẩu kim cương đánh bóng của Mỹ tăng trưởng 33%

Nhập khẩu kim cương đánh bóng của Hoa Kỳ tăng 33% đạt $2.18 tỷ trong tháng Chín. Tháng này trong năm là bận rộn nhất sau tháng năm, nhu cầu lên cao bởi các chương trình JCK Las Vegas vào tháng Sáu.

Tính theo trọng lượng, nhập khẩu tăng 7% so với năm trước, đạt 988.097 carat, theo số liệu của chính phủ. Giá trung bình đã tăng 24% đạt $2,202 mỗi carat.

Xuất khẩu kim cương đánh bóng tăng 18% đạt $1.73 tỷ, có nghĩa là nhập khẩu kim cương đánh bóng ròng tăng gấp đôi lên $446 triệu.

Nhập khẩu kim cương thô tăng gần gấp năm lần đến $173 triệu, trong khi xuất khẩu thô giảm 20% đạt $12 triệu, để lại khẩu kim cương thô ròng cao hơn tám lần đạt $161 triệu. Tài khoản kim cương ròng của quốc gia cho tháng chín tăng hơn ba lần đạt $607 triệu.

Trong chín tháng đầu năm nay, nhập khẩu kim cương đánh bóng tăng 0,6% đạt $17.8 tỷ và xuất khẩu kim cương đánh bóng tăng 0,8% đạt $14.48 tỷ, dẫn đến nhập khẩu ròng là ổn định ở mức $3.31 tỷ.

off

Xuất khẩu kim cương đánh bóng của Ấn Độ tăng trong tháng Bảy

Xuất khẩu kim cương đánh bóng của Ấn Độ đã tăng 1% đạt $ 1,65 tỷ USD bằng tháng bảy, theo dữ liệu tạm thời được cung cấp bởi Hội đồng xúc tiến xuất khẩu đá quý và trang sức (GJEPC). Theo khối lượng, xuất khẩu kim cương được đánh bóng đã giảm 11% đạt 2,5 triệu carat. Nhập khẩu kim cương được đánh bóng tăng thêm 2% đạt $272.5 triệu, để lại xuất khẩu ròng tăng 0.6% đạt $1.38 tỷ.

Nhập khẩu kim cương thô đã tăng 27% đạt $1.4 tỷ và xuất khẩu kim cương thô tăng 85% đạt $110.3 triệu, để lại nhập khẩu kim cương thô ròng cao hơn 24% đạt $1.28 tỷ. Tài khoản kim cương ròng của Ấn Độ, được tính bằng chênh lệch giữa xuất khẩu và nhập khẩu ròng kim cương đánh bóng và kim cương thô ròng, giảm xuống đến 70% đạt $100.1 triệu.

Trong tháng này, Ấn Độ nhập khẩu trị giá $12.6 triệu của đá tổng hợp thô, hầu hết trong số đó là kim cương. Trong khi đó, nhập khẩu đá quý tổng hợp đánh bóng, tổng cộng là $5,5 triệu và xuất khẩu đứng ở mức $11,6 triệu.

Trong bảy tháng đầu năm, xuất khẩu kim cương đánh bóng của Ấn Độ đã giảm 2% đạt $12.46 tỷ, trong khi nhập khẩu kim cương đánh bóng giảm mạnh 26% đạt $1,68 tỷ, theo Rapaport News tính toán. Xuất khẩu kim cương đánh bóng thuần tăng 3% đạt $10.78 tỷ.

off

Xuất khẩu kim cương đánh bóng của Ấn Độ tăng +9% trong tháng 4

Xuất khẩu kim cương đánh bóng của Ấn Độ đã tăng 8,8% so với năm trước đạt $1.78 tỷ trong tháng Tư, theo dữ liệu tạm thời được cung cấp bởi Hội đồng xúc tiến xuất khẩu đồ trang sức và đá quý Ấn Độ. Theo khối lượng, xuất khẩu kim cương đánh bóng tăng 3,1% đạt 2,6 triệu carat. Nhập khẩu kim cương được đánh bóng đã giảm 8,6% đạt $223.1 triệu, để lại kim ngạch xuất khẩu kim cương đánh bóng ròng cao hơn 12% đạt 1.56 tỷ.

Nhập khẩu kim cương thô đã tăng 37% đạt $1.88 tỷ và xuất khẩu kim cương thô giảm 23% đạt $86.1 triệu, để lại hàng nhập khẩu ròng cao hơn 43% đạt $1.79 tỷ. Tài khoản kim cương ròng của Ấn Độ, được tính bằng chênh lệch giữa xuất khẩu và nhập khẩu ròng kim cương đánh bóng, thâm hụt $237,6 triệu từ dương $132,5 triệu của một năm trước đó.

Trong tháng này, Ấn Độ nhập khẩu $5,5 triệu đá quý thô tổng hợp. Trong khi đó, nhập khẩu đá quý đánh bóng tổng hợp, tổng cộng là $10 triệu và xuất khẩu là $7,8 triệu.

Trong điều kiện kinh doanh kim cương trong bốn tháng đầu tiên của năm dương lịch, Rapaport News tính toán rằng, xuất khẩu kim cương đánh bóng của Ấn Độ giảm 6,5% đạt $6.99 tỷ, trong khi nhập khẩu kim cương đánh bóng giảm xuống 42% đạt $903.3 triệu. Xuất khẩu kim cương đánh bóng ròng tăng 3% đạt $6.08 tỷ.

off

Xuất khẩu kim cương đánh bóng của Ấn Độ tăng +4% trong tháng 3

Xuất khẩu kim cương đánh bóng của Ấn Độ tăng 4,3% so với năm trước đạt $1.83 tỷ trong tháng ba, theo số liệu tạm thời được cung cấp bởi Hội đồng xúc tiến xuất khẩu đá quý & trang sức (GJEPC). Theo khối lượng, xuất khẩu kim cương được đánh bóng đã tăng 25% đạt 3,5 triệu carat. Nhập khẩu kim cương được đánh bóng đã giảm 52% đạt $260.8 triệu, để lại kim ngạch xuất khẩu kim cương đánh bóng ròng tăng 30% đạt $1.56 tỷ.

Nhập khẩu kim cương thô giảm 5,3% đạt $1.39 tỷ và xuất khẩu kim cương thô tăng 0,5% đạt $156,3 triệu, để lại nhập khẩu kim cương thô ròng giảmm 6% đạt $1.24 tỷ. Tài khoản kim cương ròng của Ấn Độ, được tính bằng chênh lệch giữa xuất khẩu và nhập khẩu ròng kim cương đánh bóng và kim cương thô ròng, đã là +$328.5 triệu so với mức -$ 107,46 triệu của một năm trước đây.

Trong tháng này, nhập khẩu kim cương tổng hợp thô của Ấn Độ trị giá $4.4 triệu. Trong khi đó nhập khẩu kim cương đánh bóng tổng hợp là $8,1 triệu và xuất khẩu là $7,2 triệu.

Sự gia tăng trong các lô hàng xuất khẩu ra nước ngoài của kim cương đánh bóng trong tháng ba chỉ là sự  hạn chế sự sụt giảm nặng nề của xuất khẩu trong năm tài chính Ấn Độ kết thúc vào ngày 31 tháng Ba . Xuất khẩu kim cương bóng trong năm 2015 đã giảm 14% đạt $20 tỷ USD, trong khi nhập khẩu kim cương thô giảm 16% đạt $14.05 tỷ.

"Nhu cầu quốc tế yếu và giá kim cương thô cao đã dẫn đến sự sụt giảm lợi nhuận," Praveenshankar Pandya, Chủ tịch GJEPC nói.

off

Xuất khẩu kim cương đánh bóng của Hoa Kỳ tăng trưởng trong tháng hai

Thương mại kim cương đánh bóng của Hoa Kỳ đã cho thấy một sự gia tăng trong tháng Hai do xuất khẩu tăng 10%, trong khi nhập khẩu đã ổn định.

Nhập khẩu kim cương đã xử lý tăng nhẹ lên 0,3% tí đạt $1.75 tỷ, với giá trung bình tăng 4,6% đạt $2,273 cho mỗi carat. Tính theo khối lượng, nhập khẩu trong nước đã giảm 4% so với năm ngoái đạt 771.619 carat, theo số liệu lâm thời của chính phủ.

Trong khi đó, xuất khẩu kim cương đánh bóng tăng 10% đạt $1.97 tỷ, mặc dù tổng khối lượng đã giảm xuống, mức giá trung bình cho mỗi carat đã tăng 39% đạt $1,537 cho mỗi carat. Nhập khẩu kim cương đánh bóng ròng tụt xuống -$214 triệu từ -$37 triệu chủ yếu là do kết quả của sự gia tăng xuất khẩu sang Hồng Kông. Tháng hai thường là một tháng xuất khẩu mạnh kim cương được đánh bóng bởi vì có sự chuẩn bị cho những triển lãm sẽ diễn ra trong tháng Ba.

Nhập khẩu kim cương thô gần như tăng gấp ba đến đạt $44,3 triệu và xuất khẩu kim cương thô tăng hơn gấp bốn lần đạt $22 triệu, có nghĩa là nhập khẩu kim cương thô ròng là $22 triệu so với $10 triệu của một năm trước đây.

off

Xuất khẩu kim cương đánh bóng của Ấn Độ tăng +2% trong tháng 2

Xuất khẩu kim cương đánh bóng của Ấn Độ tăng 1,9% so với năm trước đạt $2.34 tỷ trong tháng Hai, theo dữ liệu tạm thời được cung cấp bởi Hội đồng xúc tiến xuất khẩu đá quý & trang sức của quốc gia.

Theo khối lượng, xuất khẩu kim cương đánh bóng tăng 8,2% đạt 3,3 triệu carat. Nhập khẩu kim cương đánh bóng giảm xuống 45% đạt  $222.1 triệu, để lại kim ngạch xuất khẩu kim cương đánh bóng ròng tăng 12% đạt $2.12 tỷ.

Nhập khẩu kim cương thô đã tăng 37% đạt $1.55 tỷ và xuất khẩu kim cương thô tăng 49% đạt $131.8 triệu, để lại nhập khẩu kim cương thô ròng cao hơn 36% đạt $1.42 tỷ. Tài khoản kim cương ròng của Ấn Độ, được tính bằng chênh lệch giữa xuất khẩu và nhập khẩu ròng kim cương đánh bóng và kim cương thô ròng, giảm xuống còn 17% đạt $700 triệu.

Trong tháng này, nhập khẩu đá quý thô tổng hợp của Ấn Độ là $7,3 triệu, hầu hết trong số này kim cương. Trong khi đó, nhập khẩu kim cương tổng hợp đánh bóng, tổng cộng là $9,7 triệu và xuất khẩu là  $6,4 triệu.

off

Xuất khẩu kim cương đánh bóng của Ấn Độ giảm -42% trong tháng 1/2016

Xuất khẩu kim cương đánh bóng của Ấn Độ giảm 42% đạt $1.04 tỷ trong tháng 1, theo số liệu tạm thời được cung cấp bởi Hội đồng xúc tiến xuất khẩu đá quý và trang sức của quốc gia. Theo khối lượng, xuất khẩu kim cương được đánh bóng đã giảm 36% đạt 1,8 triệu carat. Nhập khẩu kim cương được đánh bóng đã giảm 47% đạt  $197.3 triệu, để lại kim ngạch xuất khẩu kim cương đánh bóng ròng giảm 40% đạt  $847.5 triệu.

Nhập khẩu kim cương thô tăng 16% đạt  $990.6 triệu trong tháng so với một năm trước đó. Xuất khẩu kim cương thô tăng 0,7% đạt  $107.2 triệu, để lại nhập khẩu kim cương thô ròng cao hơn 19% đạt  $883.4 triệu.

Tài khoản kim cương ròng của Ấn Độ, được tính bằng chênh lệch giữa xuất khẩu và nhập khẩu ròng kim cương đánh bóng và kim cương thô ròng, giảm từ $ 675,1 triệu xuống  -$35,9 triệu.

Trong tháng này, nhập khẩu đá quý thô nhân tạo của Ấn Độ đạt $4 tỷ , hầu hết trong số này là kim cương. Trong khi đó, nhập khẩu kim cương nhân tạo đánh bóng, tổng cộng là $10,4 triệu và xuất khẩu là $2,8 triệu.

Theo các số liệu mới nhất ghi nhận một sự suy giảm là 11% trong xuất khẩu kim cương đánh bóng của Ấn Độ trong năm 2015, với nhập khẩu kim cương thô giảm 22% cũng trong năm này.

off
Page 2 of 3«123»

Phú Cường Diamond Plaza: 27-29 Trần Bình Trọng, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội

Galleria Diamond: Số 6, Hoa Lư, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội