Nhập khẩu kim cương đáng bóng vào Mỹ sụt giảm trong tháng 3

Nhập khẩu kim cương đánh bóng vào Mỹ giảm 3% xuống còn 1,99 tỷ đô la trong tháng 3, theo số liệu của chính phủ.

Về khối lượng, nhập khẩu kim cương đánh bóng đã giảm 10% xuống 970.953 carats, trong khi giá nhập khẩu trung bình tăng 8% lên 2.045 USD / carat. Xuất khẩu của Israel sang Mỹ tăng 13% lên 606,4 triệu USD, trong khi các lô hàng của Ấn Độ vào thị trường tiêu dùng kim cương lớn nhất thế giới giảm 3% xuống còn 673,8 triệu USD. Đóng góp của Bỉ vào khối lượng kim cương đánh bóng của Mỹ đã giảm 1% xuống còn 281,5 triệu USD.

Xuất khẩu kim cương đánh bóng của Hoa Kỳ tăng 7% lên 1,58 tỷ USD, khiến cho nhập khẩu ròng giảm 28% xuống còn 402 triệu USD.

Xuất khẩu kim cương thô tăng 81% lên 47 triệu USD, trong khi nhập khẩu kim cương thô giảm 22% xuống còn 35 triệu USD, nghĩa là nhập khẩu ròng kim cương thô đứng ở mức âm 12 triệu USD so với mức 19 triệu USD năm trước. Tài khoản kim cương ròng của Mỹ tính bằng tổng nhập khẩu kim cương thô và đánh bóng trừ đi tổng xuất khẩu - giảm 33% xuống còn 389 triệu USD.

Trong ba tháng đầu năm, nhập khẩu kim cương đánh bóng đã giảm 11% xuống còn 2,45 tỷ USD, với xuất khẩu kim cương đánh bóng giảm 3% xuống còn 4,58 tỷ USD.

off

Nhập khẩu kim cương đánh bóng Mỹ giảm trong tháng hai

Kim ngạch nhập khẩu kim cương Mỹ đã giảm 15% xuống còn 1,49 tỷ USD trong tháng 2, theo dữ liệu của chính phủ.

Về khối lượng, nhập khẩu kim cương đánh bóng đã giảm 18% xuống còn 635.000 carats, với mức giá trung bình tăng 3% lên 2.345 USD / carat.

Xuất khẩu kim cương đánh bóng đã giảm 11% xuống còn 1,75 tỷ USD. Nhập khẩu ròng kim cương đánh bóng là sự chênh lệch giữa các lô hàng nhập khẩu và xuất khẩu - đang ở mức âm 257 triệu USD, so với âm 214 triệu USD năm ngoái, vì xuất khẩu một lần nữa vượt quá nhập khẩu trong tháng hai.

Trong tháng này, xuất khẩu sang Hồng Kông trước Triển lãm Kim cương và Đá quý Quốc tế Hồng Kông đứng ở mức 633,1 triệu USD so với mức nhập khẩu 62,4 triệu USD, kéo con số nhập khẩu ròng xuống.

Tổng lượng hàng nhập khẩu kim cương thô vào Mỹ tăng 14% lên 50 triệu USD, trong khi xuất khẩu kim cương thô tăng 37% xuống còn 31 triệu USD, khiến cho nhập khẩu kim cương thô giảm 10% xuống còn 20 triệu USD.

Tài khoản kim cương ròng của Mỹ trong tháng, tính theo tổng số hàng nhập khẩu kim cương thô và đánh bóng trừ tổng xuất khẩu, đứng ở mức âm 237 triệu đô la so với âm 192 triệu đô la một năm trước đó.

off

Nhập khẩu kim cương đánh bóng của Mỹ ổn định trong tháng 1

Kim ngạch nhập khẩu kim cương Mỹ ổn định ở mức 1,77 tỷ đô la Mỹ vào tháng Giêng, theo số liệu của chính phủ.

Nhập khẩu kim cương đánh bóng theo trọng lượng giảm 8% so với năm ngoái xuống còn 840,669 carats, với mức giá trung bình giảm 8% xuống 2.099 USD / carat. Trong khi đó, xuất khẩu kim cương đánh bóng giảm 1% xuống còn 1,25 tỷ USD, có nghĩa nhập khẩu đánh bóng ròng đã tăng 1% lên 517 triệu USD.

Nhập khẩu kim cương thô tăng gần 4 lần lên 120 triệu USD so với 31 triệu USD một năm trước, trong khi xuất khẩu kim cương thô tăng hơn gấp 3 lần lên 56 triệu USD. Nhập khẩu kim cương thô ròng tăng lên 64 triệu USD từ 13 triệu USD một năm trước.

Tài khoản kim cương ròng của Hoa Kỳ cho tháng 1, đại diện cho tổng nhập khẩu trừ đi tổng xuất khẩu, tăng 11% lên 582 triệu đô la.

off

Nhập khẩu kim cương đánh bóng của Mỹ ổn định

Nhập khẩu kim cương đánh bóng của Hoa Kỳ là gần như ổn định bằng năm ngoái, theo số liệu chính phủ gần đây cho thấy.

Các lô hàng trong nước giảm 0,3% đạt $23.03 tỷ trong năm 2016. Theo khối lượng, nhập khẩu giảm 2,6% đạt 10,8 triệu carat, trong khi giá trung bình tăng 2,4% đạt $2,126 mỗi carat.

Nhập khẩu kim cương đánh bóng đến từ Ấn Độ đã tăng 17% đạt $8.62 tỷ, trong khi các chuyến hàng từ Hồng Kông và Trung Quốc đã tăng 14% đạt $1.55 tỷ. Những mức tăng bị ảnh hưởng bởi mức giảm 15% nhập khẩu từ Israel chỉ đạt $7.08 tỷ - do các quốc gia Trung Đông, nước mà đã từ lâu dẫn đầu việc xuất khẩu đến Hoa Kỳ, đã để mất vị trị này cho Ấn Độ. Trong khi đó, xuất khẩu của Bỉ sang Hoa Kỳ, giảm 11% đạt $3.29 tỷ.

Xuất khẩu kim cương đánh bóng tăng 2.9% đạt $18.85 tỷ, trong khi nhập khẩu kim cương đánh bóng ròng, sự khác biệt giữa nhập khẩu và xuất khẩu, giảm 12% đạt $4.18 tỷ.

Trong khi đó, nhập khẩu kim cương thô đã tăng lên $860 triệu từ $305 triệu trong năm trước đó. Xuất khẩu kim cương thô tăng lên đến $607 triệu từ $193 triệu trong năm 2015. Nhập khẩu kim cương thô ròng tăng tới $253 triệu  từ $112 triệu.

Tài khoản kim cương ròng của Mỹ, được tính như tổng nhập khẩu kim cương thô và đánh bóng trừ đi tổng kim ngạch xuất khẩu, giảm 9% đạt $4.43 tỷ.

off

Xuất khẩu kim cương đánh bóng của Israel giảm

Xuất khẩu kim cương bóng của Israel giảm 2,5% đạt $3.84 tỷ trong chín tháng đầu năm, theo Bộ Kinh tế và Công nghiệp quốc gia.

Về khối lượng, xuất khẩu kim cương đánh bóng trượt 16% đạt 1,5 triệu carat, trong khi giá trung bình tăng 17% đạt $ 2,629 mỗi carat.

Xuất khẩu sang Hoa Kỳ giảm 0,3% đạt $1.47 tỷ. Xuất khẩu kim cương được đánh bóng đến Hồng Kông giảm 9% đạt $1.03 tỷ, trong khi xuất khẩu sang Bỉ giảm 17% đạt $288.4 triệu.

Tổng nhập khẩu kim cương được đánh bóng đã giảm 7% đạt $2.37 tỷ trong kỳ. Xuất khẩu kim cương được đánh bóng ròng, đại diện xuất khẩu trừ nhập khẩu, tăng 6% đạt $1.46 tỷ.

Nhập khẩu kim cương thô tăng 11% đạt $2.36 tỷ, trong khi xuất khẩu kim cương thô đã tăng 16% đạt $2 tỷ. Do đó, nhập khẩu kim cương thô ròng, đại diện cho nhập khẩu trừ đi xuất khẩu, giảm 11% đạt $356.2 triệu.

Tài khoản kim cương ròng của Israel tăng 13% đạt $1.11 tỷ trong chín tháng.

off

Nhập khẩu kim cương đánh bóng của Mỹ giảm

Nhập khẩu kim cương đánh bóng của Hoa Kỳ giảm 3% đạt $2.09 tỷ trong tháng Mười, theo số liệu của chính phủ. Nhập khẩu kim cương được đánh bóng theo trọng lượng giảm 6% đạt 1 triệu carat, trong khi giá trung bình tăng 3% đạt $ 2,071 mỗi carat. Xuất khẩu kim cương đánh bóng giảm 2% đạt $1,3 tỷ, làm nhập khẩu ròng giảm 5% đạt $794 triệu.

Nhập khẩu kim cương thô tăng hơn ba lần đạt mức $51 triệu, trong khi xuất khẩu kim cương thô đã tăng gần năm lần, đạt $118 triệu, để lại nhập khẩu kim cương thô ròng âm $67 triệu so với mức âm $7 triệu của một năm trước đây. Tài khoản kim cương ròng, phản ánh sự khác biệt giữa hàng nhập khẩu ròng và xuất khẩu, giảm 12% đạt $727 triệu.

Trong 10 tháng đầu năm, nhập khẩu kim cương đánh bóng trượt 0,2% đạt $19.89 tỷ và xuất khẩu kim cương đánh bóng tăng 2% đạt $15.78 tỷ dẫn đến nhập khẩu ròng giảm 1% đạt $4.11 tỷ.

off

Xuất khẩu kim cương đánh bóng của Bỉ suy giảm

Xuất khẩu kim cương đánh bóng của Bỉ đã giảm 6% đạt $878.4 triệu trong tháng Mười Một, theo Trung tâm kim cương thế giới Antwerp. Theo khối lượng, kim ngạch xuất khẩu tăng 18% đạt 451.287 carat, trong khi giá trung bình giảm xuống 20% đạt $1,946 mỗi carat.

Trong số các đối tác thương mại chính của Bỉ, xuất khẩu kim cương đánh bóng sang Hoa Kỳ giảm 7% đạt $237.1 triệu, trong khi xuất khẩu sang Hồng Kông tăng trưởng 8% phần trăm đạt $204 triệu. Xuất khẩu sang Israel tăng 46% đạt $116.5 triệu.

Tổng nhập khẩu kim cương đánh bóng vào Bỉ giảm 10% đạt $695 triệu trong tháng. Xuất khẩu đánh bóng ròng, đại diện xuất khẩu trừ đi nhập khẩu, tăng 14% đạt $183.4 triệu.

Nhập khẩu kim cương thô đã tăng 60% đạt $1.14 tỷ, trong khi xuất khẩu kim cương thô tăng 63% đạt $1.05 tỷ, phản ánh sự gia tăng trong phiên giao dịch kim cương thô toàn cầu trong năm nay. Nhập khẩu kim cương thô ròng, đại diện cho nhập khẩu trừ đi xuất khẩu, tăng 32% đạt $87 triệu.

Tài khoản kim cương ròng của Bỉ tháng mười một, đại diện cho tổng kim ngạch xuất khẩu kim cương đánh bóng và kim cương thô trừ đi tổng nhập khẩu, tăng nhẹ 1% đạt $96,3 triệu.

off

Nhập khẩu kim cương đánh bóng của Mỹ tăng trưởng 33%

Nhập khẩu kim cương đánh bóng của Hoa Kỳ tăng 33% đạt $2.18 tỷ trong tháng Chín. Tháng này trong năm là bận rộn nhất sau tháng năm, nhu cầu lên cao bởi các chương trình JCK Las Vegas vào tháng Sáu.

Tính theo trọng lượng, nhập khẩu tăng 7% so với năm trước, đạt 988.097 carat, theo số liệu của chính phủ. Giá trung bình đã tăng 24% đạt $2,202 mỗi carat.

Xuất khẩu kim cương đánh bóng tăng 18% đạt $1.73 tỷ, có nghĩa là nhập khẩu kim cương đánh bóng ròng tăng gấp đôi lên $446 triệu.

Nhập khẩu kim cương thô tăng gần gấp năm lần đến $173 triệu, trong khi xuất khẩu thô giảm 20% đạt $12 triệu, để lại khẩu kim cương thô ròng cao hơn tám lần đạt $161 triệu. Tài khoản kim cương ròng của quốc gia cho tháng chín tăng hơn ba lần đạt $607 triệu.

Trong chín tháng đầu năm nay, nhập khẩu kim cương đánh bóng tăng 0,6% đạt $17.8 tỷ và xuất khẩu kim cương đánh bóng tăng 0,8% đạt $14.48 tỷ, dẫn đến nhập khẩu ròng là ổn định ở mức $3.31 tỷ.

off

Xuất khẩu kim cương đánh bóng của Ấn Độ tăng trong tháng Bảy

Xuất khẩu kim cương đánh bóng của Ấn Độ đã tăng 1% đạt $ 1,65 tỷ USD bằng tháng bảy, theo dữ liệu tạm thời được cung cấp bởi Hội đồng xúc tiến xuất khẩu đá quý và trang sức (GJEPC). Theo khối lượng, xuất khẩu kim cương được đánh bóng đã giảm 11% đạt 2,5 triệu carat. Nhập khẩu kim cương được đánh bóng tăng thêm 2% đạt $272.5 triệu, để lại xuất khẩu ròng tăng 0.6% đạt $1.38 tỷ.

Nhập khẩu kim cương thô đã tăng 27% đạt $1.4 tỷ và xuất khẩu kim cương thô tăng 85% đạt $110.3 triệu, để lại nhập khẩu kim cương thô ròng cao hơn 24% đạt $1.28 tỷ. Tài khoản kim cương ròng của Ấn Độ, được tính bằng chênh lệch giữa xuất khẩu và nhập khẩu ròng kim cương đánh bóng và kim cương thô ròng, giảm xuống đến 70% đạt $100.1 triệu.

Trong tháng này, Ấn Độ nhập khẩu trị giá $12.6 triệu của đá tổng hợp thô, hầu hết trong số đó là kim cương. Trong khi đó, nhập khẩu đá quý tổng hợp đánh bóng, tổng cộng là $5,5 triệu và xuất khẩu đứng ở mức $11,6 triệu.

Trong bảy tháng đầu năm, xuất khẩu kim cương đánh bóng của Ấn Độ đã giảm 2% đạt $12.46 tỷ, trong khi nhập khẩu kim cương đánh bóng giảm mạnh 26% đạt $1,68 tỷ, theo Rapaport News tính toán. Xuất khẩu kim cương đánh bóng thuần tăng 3% đạt $10.78 tỷ.

off

Xuất khẩu kim cương đánh bóng của Ấn Độ tăng +9% trong tháng 4

Xuất khẩu kim cương đánh bóng của Ấn Độ đã tăng 8,8% so với năm trước đạt $1.78 tỷ trong tháng Tư, theo dữ liệu tạm thời được cung cấp bởi Hội đồng xúc tiến xuất khẩu đồ trang sức và đá quý Ấn Độ. Theo khối lượng, xuất khẩu kim cương đánh bóng tăng 3,1% đạt 2,6 triệu carat. Nhập khẩu kim cương được đánh bóng đã giảm 8,6% đạt $223.1 triệu, để lại kim ngạch xuất khẩu kim cương đánh bóng ròng cao hơn 12% đạt 1.56 tỷ.

Nhập khẩu kim cương thô đã tăng 37% đạt $1.88 tỷ và xuất khẩu kim cương thô giảm 23% đạt $86.1 triệu, để lại hàng nhập khẩu ròng cao hơn 43% đạt $1.79 tỷ. Tài khoản kim cương ròng của Ấn Độ, được tính bằng chênh lệch giữa xuất khẩu và nhập khẩu ròng kim cương đánh bóng, thâm hụt $237,6 triệu từ dương $132,5 triệu của một năm trước đó.

Trong tháng này, Ấn Độ nhập khẩu $5,5 triệu đá quý thô tổng hợp. Trong khi đó, nhập khẩu đá quý đánh bóng tổng hợp, tổng cộng là $10 triệu và xuất khẩu là $7,8 triệu.

Trong điều kiện kinh doanh kim cương trong bốn tháng đầu tiên của năm dương lịch, Rapaport News tính toán rằng, xuất khẩu kim cương đánh bóng của Ấn Độ giảm 6,5% đạt $6.99 tỷ, trong khi nhập khẩu kim cương đánh bóng giảm xuống 42% đạt $903.3 triệu. Xuất khẩu kim cương đánh bóng ròng tăng 3% đạt $6.08 tỷ.

off
Page 2 of 3«123»

Phú Cường Diamond Plaza: 27-29 Trần Bình Trọng, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội

Galleria Diamond: Số 6, Hoa Lư, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội