Xuất khẩu kim cương đánh bóng của Ấn Độ tăng +4% trong tháng 3

Xuất khẩu kim cương đánh bóng của Ấn Độ tăng 4,3% so với năm trước đạt $1.83 tỷ trong tháng ba, theo số liệu tạm thời được cung cấp bởi Hội đồng xúc tiến xuất khẩu đá quý & trang sức (GJEPC). Theo khối lượng, xuất khẩu kim cương được đánh bóng đã tăng 25% đạt 3,5 triệu carat. Nhập khẩu kim cương được đánh bóng đã giảm 52% đạt $260.8 triệu, để lại kim ngạch xuất khẩu kim cương đánh bóng ròng tăng 30% đạt $1.56 tỷ.

Nhập khẩu kim cương thô giảm 5,3% đạt $1.39 tỷ và xuất khẩu kim cương thô tăng 0,5% đạt $156,3 triệu, để lại nhập khẩu kim cương thô ròng giảmm 6% đạt $1.24 tỷ. Tài khoản kim cương ròng của Ấn Độ, được tính bằng chênh lệch giữa xuất khẩu và nhập khẩu ròng kim cương đánh bóng và kim cương thô ròng, đã là +$328.5 triệu so với mức -$ 107,46 triệu của một năm trước đây.

Trong tháng này, nhập khẩu kim cương tổng hợp thô của Ấn Độ trị giá $4.4 triệu. Trong khi đó nhập khẩu kim cương đánh bóng tổng hợp là $8,1 triệu và xuất khẩu là $7,2 triệu.

Sự gia tăng trong các lô hàng xuất khẩu ra nước ngoài của kim cương đánh bóng trong tháng ba chỉ là sự  hạn chế sự sụt giảm nặng nề của xuất khẩu trong năm tài chính Ấn Độ kết thúc vào ngày 31 tháng Ba . Xuất khẩu kim cương bóng trong năm 2015 đã giảm 14% đạt $20 tỷ USD, trong khi nhập khẩu kim cương thô giảm 16% đạt $14.05 tỷ.

"Nhu cầu quốc tế yếu và giá kim cương thô cao đã dẫn đến sự sụt giảm lợi nhuận," Praveenshankar Pandya, Chủ tịch GJEPC nói.

off

Xuất khẩu kim cương đánh bóng của Hoa Kỳ tăng trưởng trong tháng hai

Thương mại kim cương đánh bóng của Hoa Kỳ đã cho thấy một sự gia tăng trong tháng Hai do xuất khẩu tăng 10%, trong khi nhập khẩu đã ổn định.

Nhập khẩu kim cương đã xử lý tăng nhẹ lên 0,3% tí đạt $1.75 tỷ, với giá trung bình tăng 4,6% đạt $2,273 cho mỗi carat. Tính theo khối lượng, nhập khẩu trong nước đã giảm 4% so với năm ngoái đạt 771.619 carat, theo số liệu lâm thời của chính phủ.

Trong khi đó, xuất khẩu kim cương đánh bóng tăng 10% đạt $1.97 tỷ, mặc dù tổng khối lượng đã giảm xuống, mức giá trung bình cho mỗi carat đã tăng 39% đạt $1,537 cho mỗi carat. Nhập khẩu kim cương đánh bóng ròng tụt xuống -$214 triệu từ -$37 triệu chủ yếu là do kết quả của sự gia tăng xuất khẩu sang Hồng Kông. Tháng hai thường là một tháng xuất khẩu mạnh kim cương được đánh bóng bởi vì có sự chuẩn bị cho những triển lãm sẽ diễn ra trong tháng Ba.

Nhập khẩu kim cương thô gần như tăng gấp ba đến đạt $44,3 triệu và xuất khẩu kim cương thô tăng hơn gấp bốn lần đạt $22 triệu, có nghĩa là nhập khẩu kim cương thô ròng là $22 triệu so với $10 triệu của một năm trước đây.

off

Xuất khẩu kim cương đánh bóng của Ấn Độ tăng +2% trong tháng 2

Xuất khẩu kim cương đánh bóng của Ấn Độ tăng 1,9% so với năm trước đạt $2.34 tỷ trong tháng Hai, theo dữ liệu tạm thời được cung cấp bởi Hội đồng xúc tiến xuất khẩu đá quý & trang sức của quốc gia.

Theo khối lượng, xuất khẩu kim cương đánh bóng tăng 8,2% đạt 3,3 triệu carat. Nhập khẩu kim cương đánh bóng giảm xuống 45% đạt  $222.1 triệu, để lại kim ngạch xuất khẩu kim cương đánh bóng ròng tăng 12% đạt $2.12 tỷ.

Nhập khẩu kim cương thô đã tăng 37% đạt $1.55 tỷ và xuất khẩu kim cương thô tăng 49% đạt $131.8 triệu, để lại nhập khẩu kim cương thô ròng cao hơn 36% đạt $1.42 tỷ. Tài khoản kim cương ròng của Ấn Độ, được tính bằng chênh lệch giữa xuất khẩu và nhập khẩu ròng kim cương đánh bóng và kim cương thô ròng, giảm xuống còn 17% đạt $700 triệu.

Trong tháng này, nhập khẩu đá quý thô tổng hợp của Ấn Độ là $7,3 triệu, hầu hết trong số này kim cương. Trong khi đó, nhập khẩu kim cương tổng hợp đánh bóng, tổng cộng là $9,7 triệu và xuất khẩu là  $6,4 triệu.

off

Xuất khẩu kim cương đánh bóng của Ấn Độ giảm -42% trong tháng 1/2016

Xuất khẩu kim cương đánh bóng của Ấn Độ giảm 42% đạt $1.04 tỷ trong tháng 1, theo số liệu tạm thời được cung cấp bởi Hội đồng xúc tiến xuất khẩu đá quý và trang sức của quốc gia. Theo khối lượng, xuất khẩu kim cương được đánh bóng đã giảm 36% đạt 1,8 triệu carat. Nhập khẩu kim cương được đánh bóng đã giảm 47% đạt  $197.3 triệu, để lại kim ngạch xuất khẩu kim cương đánh bóng ròng giảm 40% đạt  $847.5 triệu.

Nhập khẩu kim cương thô tăng 16% đạt  $990.6 triệu trong tháng so với một năm trước đó. Xuất khẩu kim cương thô tăng 0,7% đạt  $107.2 triệu, để lại nhập khẩu kim cương thô ròng cao hơn 19% đạt  $883.4 triệu.

Tài khoản kim cương ròng của Ấn Độ, được tính bằng chênh lệch giữa xuất khẩu và nhập khẩu ròng kim cương đánh bóng và kim cương thô ròng, giảm từ $ 675,1 triệu xuống  -$35,9 triệu.

Trong tháng này, nhập khẩu đá quý thô nhân tạo của Ấn Độ đạt $4 tỷ , hầu hết trong số này là kim cương. Trong khi đó, nhập khẩu kim cương nhân tạo đánh bóng, tổng cộng là $10,4 triệu và xuất khẩu là $2,8 triệu.

Theo các số liệu mới nhất ghi nhận một sự suy giảm là 11% trong xuất khẩu kim cương đánh bóng của Ấn Độ trong năm 2015, với nhập khẩu kim cương thô giảm 22% cũng trong năm này.

off

Xuất khẩu kim cương đánh bóng của Ấn Độ giảm -17% trong tháng 12

Xuất khẩu kim cương đánh bóng của Ấn Độ đã giảm 17% so với năm trước đạt $ 1,2 tỷ USD trong tháng mười hai, theo dữ liệu tạm thời từ Hội đồng xúc tiến xuất khẩu đồ trang sức và đá quý. Theo khối lượng, xuất khẩu kim cương được đánh bóng đã giảm 5% đạt 1,9 triệu carat. Nhập khẩu kim cương đánh bóng giảm mạnh 46% đạt 239 triệu để xuất khẩu ròng thấp hơn 4,6% đạt 964.3 triệu.

Nhập khẩu kim cương thô tăng 2,4% đạt 1.47 tỷ và xuất khẩu kim cương thô giảm 7,3% đạt 99.6 triệu, để nhập khẩu ròng cao hơn 3,2% đạt 1.37 tỷ. Tài khoản ròng kim cương của Ấn Độ, tính bằng chênh lệch giữa xuất khẩu và nhập khẩu ròng kim cương đánh bóng  và kim cương thô ròng, là -402.2 triệu, do với  -313.4 so với cùng kỳ trong tháng Mười Hai 2014.

Suốt trong tháng này, nhập khẩu của Ấn Độ  đạt 2.2 triệu đối với các loại đá quý thô tổng hợp, hầu hết trong số này là kim cương. Trong khi đó, nhập khẩu kim cương đánh bóng tổng hợp, tổng cộng là 11.4 triệu.

Trong điều kiện kinh doanh kim cương khó khăn cho năm 2015, theo Rapaport News tính, xuất khẩu kim cương đánh bóng của Ấn Độ giảm 11% đạt 20.62 tỷ từ một năm trước đây, trong khi nhập khẩu kim cương đánh bóng giảm mạnh 53% đạt 3.37 tỷ. Xuất khẩu kim cương đánh bóng ròng tăng 7,3% đạt 17.25 tỷ.

Nhập khẩu kim cương thô vào năm 2015 lao dốc xuống 22% đạt 13.54 tỷ, trong khi xuất khẩu kim cương thô đã giảm 25% đạt 1.13 tỷ, để nhập khẩu ròng trong năm thấp hơn 22% đạt 12.42 tỷ. Tài khoản kim cương ròng của Ấn Độ trong năm 2015 đạt 4.84 tỷ , so với 151 triệu của một năm trước đó.

off

Xuất khẩu kim cương đánh bóng của Ấn Độ giảm -15% trong tháng 11

Xuất khẩu kim cương đánh bóng của Ấn Độ giảm 15% đạt 1.32 tỷ lũy kế tính đến thời điểm hiện tại, theo số liệu tạm thời từ Hội đồng xúc tiến xuất khẩu trang sức và đá quý Ấn Độ. Theo khối lượng, xuất khẩu kim cương đánh bóng đã giảm 16% đạt 2,2 triệu carat. Nhập khẩu kim cương đánh bóng giảm mạnh 72% đạt 147.4 triệu, để lại kim ngạch xuất khẩu ròng kim cương đánh bóng là xuất khẩu trừ đi nhập khẩu tăng 14% đạt 1,17 tỷ.

Nhập khẩu kim cương thô giảm mạnh 60% đạt 624.9 triệu và xuất khẩu kim cương thô giảm 34% đạt  62,1 triệu, để lại nhập khẩu ròng - nhập khẩu trừ đi xuất khẩu kim cương thô - thấp hơn 61% đạt 562.8 triệu. Tài khoản ròng kim cương của Ấn Độ, tính bằng chênh lệch giữa xuất khẩu và nhập khẩu ròng kim cương đánh bóng  và kim cương thô ròng, tăng từ mức -422 triệu vào tháng Mười năm 2014 để tăng lên +612.1 triệu trong năm nay.

Trong tháng này, Ấn Độ đã nhập $630.000 các loại kim cương thô tổng hợp, hầu hết trong số này là kim cương viên. Trong khi đó, nhập khẩu kim cương đánh bóng tổng hợp, có giá trị tổng cộng là 5.8 triệu và xuất khẩu là 6 triệu.

off

Xuất khẩu kim cương đánh bóng của Ấn Độ giảm -28% trong tháng 9

Xuất khẩu kim cương đánh bóng của Ấn Độ đã giảm 28% so với năm trước đạt 1.92 tỷ trong tháng Chín năm 2015, theo dữ liệu tạm thời được cung cấp bởi các Hội đồng Xúc tiến xuất khẩu đồ trang sức và đá quý.Theo khối lượng, xuất khẩu kim cương đánh bóng giảm 9% đạt 3.295.000 carat. Nhập khẩu kim cương được đánh bóng đã giảm 79% đạt 235 triệu, để lại kim ngạch xuất khẩu cao tiếp tục lớn hơn 8% đạt 1.69 tỷ.

Nhập khẩu kim cương thô giảm 29% đạt 1.05 tỷ và xuất khẩu kim cương thô giảm 55% đạt 67 triệu , để lại nhập khẩu ròng giảm 26% đạt 982 triệu. Tài khoản kim cương ròng của Ấn Độ, được tính bằng chênh lệch giữa xuất khẩu và nhập khẩu ròng kim cương đánh bóng và kim cương thô, tăng 198% đạt 706 triệu so với 237 triệu vào tháng Chín năm 2014.

Trong tháng này, Ấn Độ nhập khẩu 4.4 triệu giá trị của các loại đá quý tổng hợp, hầu hết trong số này là kim cương. Nhập khẩu kim cương đánh bóng tổng hợp, trong khi đó, tổng cộng giá trị là 10.74 triệu và xuất khẩu là 6.75 triệu.

off

Xuất khẩu kim cương đánh bóng của Bỉ tăng 9% trong tháng 2

Xuất khẩu kim cương đánh bóng Bỉ đã tăng 8,7% so với năm trước đạt 1.766 tỷ trong tháng Hai, theo Trung tâm kim cương thế giới tại Antwerp. Theo khối lượng, xuất khẩu tăng 11,8% đạt 654.143 carat. Nhập khẩu kim cương đánh bóng  tăng 10,6% đạt 1 tỷ USD, để lại kim ngạch xuất khẩu ròng của kim cương đánh bóng đạt 766 triệu - giảm từ khoảng 820 triệu của một năm trước đây.

Nhập khẩu kim cương thô trong tháng hai giảm mạnh 23,6% phần trăm đạt 1,04 tỷ, trong khi xuất khẩu kim cương thô giảm 25,6% đạt 1,057 tỷ. Nhập khẩu kim cương thô ròng ghi nhận mức thâm hụt 17 triệu USD so với mức thâm hụt 61 triệu USD trong tháng hai năm 2014 của Bỉ, tài khoản kim cương thô thể hiện sự khác biệt giữa nhập khẩu và xuất khẩu ròng ròng, giảm 11,1% so với năm trước đạt 783 triệu trong tháng Hai.

Xuất khẩu kim cương đánh bóng trong hai tháng đầu tiên của năm 2015, giảm 1% đạt 2,575 tỷ, trong khi nhập khẩu kim cương đánh bóng giảm 3,7% đạt 2,114 tỷ, để xuất khẩu ròng tăng 13,7% đạt  461.1 triệu. Nhập khẩu kim cương thô giảm 30,7% đạt 1,879 tỷ và xuất khẩu kim cương thô giảm 28,5% đạt 1,906 tỷ, để lại nhập khẩu ròng với mức thâm hụt 26.7 triệu, mặc dù đây đã là sự cải thiện 61,4% so với một năm trước đây. Các tài khoản kim cương ròng của Bỉ đã tăng 4,7% so với năm trước đạt 487.8 triệu cho hai tháng đầu tiên của năm 2015.

off

Xuất khẩu kim cương đánh bóng của Bỉ tăng +3% trong tháng 12/2014

Xuất khẩu kim cương đánh bóng của Bỉ tăng lên 2,5% tính đến thời điểm này trong năm đạt 1,086 tỷ trong tháng, theo dữ liệu được cung cấp bởi Trung tâm kim cương thế giới tại Antwerp.Theo khối lượng, kim ngạch xuất khẩu giảm 8,3% đạt 512,830 carat. Nhập khẩu kim cương đánh bóng tăng 6,2% đạt 922.7 triệu, để kim ngạch xuất khẩu ròng thấp hơn 14,3% đạt 163.3 triệu.

Nhập khẩu kim cương thô giảm 4,8% đạt 1.032 tỷ trong tháng, trong khi xuất khẩu kim cương thô giảm 8,9% đạt 1.217 tỷ, để lại hàng nhập khẩu ròng với mức thâm hụt là 184.4 triệu, so với mức thâm hụt 250.4 triệu một năm trước đó. Các tài khoản kim cương phản ánh sự khác biệt giữa hàng nhập khẩu và xuất khẩu ròng, giảm 21,1% phần trăm đạt 347.7 triệu.

Trong năm 2014, xuất khẩu kim cương đánh bóng Bỉ cải thiện tăng 3,9%  đạt 14,417 tỷ USD, trong khi nhập khẩu kim cương đánh bóng tăng 4% đạt 13,817 tỷ đồng, để lại kim ngạch xuất khẩu ròng cao hơn 1,6% đạt 600.1 triệu. Nhập khẩu kim cương thô tăng 12,7% đạt 14,911 tỷ USD, trong khi đó xuất khẩu kim cương thô tăng 7% đạt 15,656 tỷ đồng, để lại nhập khẩu ròng giảm 46,7% đạt một mức thâm hụt 744.8 triệu. Tài khoản kim cương ròng của Bỉ vào năm 2014 đã giảm 32,3% so với năm trước lên mức 1.345 tỷ.

off

Page 3 of 3«123

Phú Cường Diamond Plaza: 27-29 Trần Bình Trọng, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội

Galleria Diamond: Số 6, Hoa Lư, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội