Xuất khẩu kim cương đánh bóng của Ấn Độ giảm trong tháng ba

Xuất khẩu kim cương đánh bóng của Ấn Độ từ năm ngoái giảm 8% xuống còn 1,86 tỷ đô la, phản ánh sự yếu kém tiếp tục trên thị trường kim cương. Theo số liệu của Hội đồng xúc tiến xuất khẩu đá quý và trang sức (GJEPC) được công bố gần đây. Nhập khẩu kim cương thô cũng giảm, do nhu cầu từ các nhà sản xuất chậm lại do thắt chặt tín dụng trong lĩnh vực này.

Dữ liệu thương mại Ấn Độ cho tháng 3 và quý 1 năm 2019

Đơn vị triệu USD Tháng 3 2019 Thay đổi
Nhập khẩu kim cương đánh bóng $1,864 -8%
Xuất khẩu kim cương đánh bóng $110 -43%
Nhập khẩu đánh bóng ròng $1,754 -4%
Nhập khẩu kim cương thô $1,414 -16%
Xuất khẩu kim cương thô $199 42%
Nhập khẩu kim cương thô ròng $1,215 -21%
Tài khoản kim cương ròng $539 84%
Xuất khẩu kim cương đánh bóng: theo khối lượng 2.4 triệu carats -16%
Giá trung bình kim cương đánh bóng xuất khẩu $791/carat 10%
Đơn vị triệu USD Tháng 1- Tháng 3 2019 Thay đổi
Nhập khẩu kim cương đánh bóng $5,954 -9%
Xuất khẩu kim cương đánh bóng $290 -40%
Nhập khẩu đánh bóng ròng $5,663 -6%
Nhập khẩu kim cương thô $3,651 -24%
Xuất khẩu kim cương thô $425 19%
Nhập khẩu kim cương thô ròng $3,227 -27%
Toàn khoản kim cương thô ròng $2,437 51%
Xuất khẩu kim cương đánh bóng: theo khối lượng 7.38 triệu carats -14%
Giá trung bình kim cương đánh bóng xuất khẩu $807/carat 6%
off

Nhập khẩu kim cương đánh bóng Hoa Kỳ giảm vào đầu năm 2019

Thương mại kim cương đánh bóng của Mỹ chậm chạp trong hai tháng đầu năm, với lượng nhập khẩu giảm và xuất khẩu ổn định. Cả hai đều ghi nhận một tháng hai yếu hơn so với tháng một. Việc giảm giá trị nhập khẩu phản ánh mức giá trung bình thấp hơn trong cả hai tháng, vượt xa khối lượng cao hơn.

Dữ liệu thương mại kim cương của Hoa Kỳ cho tháng 2 năm 2019

Số liệu ngành hàng Tháng 2 năm 2019 Thay đổi theo năm
Nhập khẩu kim cương đánh bóng $1,448 -3%
Xuất khẩu kim cương đánh bóng $1,789 -3%
Nhập khẩu đánh bóng ròng $-341 Thâm hụt giảm 3%
Nhập khẩu kim cương thô $38 48%
Xuất khẩu kim cương thô $21 -64%
Nhập khẩu kim cương thô ròng $16 2018: giảm $35 triệu
Toàn khoản kim cương thô ròng $-325 Thâm hụt giảm 16%
Nhập khẩu kim cương đánh bóng: theo khối lượng 617,620 carats 4%
Giá trung bình kim cương đánh bóng nhập khẩu $2,344/carat -7%
Tháng 1-2 2019 Thay đổi theo năm
Nhập khẩu kim cương đánh bóng $3,277 -1%
Xuất khẩu kim cương đánh bóng $3,366 0%
Nhập khẩu đánh bóng ròng $-89 Thâm hụt tăng 45%
Nhập khẩu kim cương thô $73 -11%
Xuất khẩu kim cương thô $63 -15%
Nhập khẩu kim cương thô ròng $10 35%
Toàn khoản kim cương thô ròng $-79 Thâm hụt tăng 46%
Nhập khẩu kim cương đánh bóng: theo khối lượng 1.5 triệu carats 7%
Giá trung bình kim cương đánh bóng nhập khẩu $2,182/carat -8%
off

Xuất khẩu kim cương đánh bóng của Ấn Độ giảm vào tháng Hai

Xuất khẩu kim cương đánh bóng Ấn Độ đã giảm 4% xuống còn 2,34 tỷ USD trong tháng 2, do sự yếu kém của thị trường tiếp tục tiếp diễn. Theo một dữ liệu của Hội đồng xúc tiến xuất khẩu đá quý và trang sức (GJEPC) được công bố trong tuần này. Nhập khẩu kim cương thô cũng giảm, cho thấy sự chậm lại trong lĩnh vực sản xuất.

Dữ liệu thương mại Ấn Độ cho tháng 2 năm 2019

$ Danh mục Tháng 2 2019 Thay đổi tính đến hiện thời điểm báo cáo
Xuất khẩu kim cương đánh bóng $2,341 -4%
Nhập khẩu kim cương đánh bóng $94 -41%
Xuất khẩu ròng kim cương đánh bóng $2,248 -1%
Nhập khẩu kim cương thô $1,380 -18%
Xuất khẩu kim cương thô $124 -11%
Nhập khẩu kim cương ròng thô $1,256 -20%
Tài khoản kim cương ròng $992 41%
Xuất khẩu kim cương đánh bóng theo khối lượng 2.8 triệu carats -8%
Giá xuất khẩu kim cương đánh bóng trung bình $826/carat 4%
$ Danh mục Tháng 1-2 2019 Thay đổi tính đến hiện thời điểm báo cáo
Xuất khẩu kim cương đánh bóng $4,089 -9%
Nhập khẩu kim cương đánh bóng $180 -39%
Xuất khẩu ròng kim cương đánh bóng $3,910 -7%
Nhập khẩu kim cương thô $2,238 -28%
Xuất khẩu kim cương thô $226 4%
Nhập khẩu kim cương ròng thô $2,012 -31%
Tài khoản kim cương ròng $1,898 44%
Xuất khẩu kim cương đánh bóng
Nhập khẩu kim cương đánh bóng 5 triệu carats -13%
Xuất khẩu ròng kim cương đánh bóng $814/carat 5%

off

Thương mại kim cương của Bỉ giảm trong tháng hai

Các lô hàng xuất khẩu kim cương thô và đánh bóng của Bỉ chậm trong tháng hai. Theo dữ liệu của Trung tâm Kim cương Thế giới Antwerp (AWDC) công bố tuần trước, giảm 8% về khối lượng xuất khẩu kim cương đánh bóng vượt xa mức tăng trưởng trung bình, với tổng giá trị giảm 3% trong tháng. Sự suy giảm phản ánh sự sụt giảm các đơn đặt hàng từ Hồng Kông, Mỹ, Thụy Sĩ, Israel và Ấn Độ. Nhập khẩu và xuất khẩu kim cương thô cũng sụt giảm.

Danh mục Tháng 2 - 2019 Thay đổi
Xuất khẩu kim cương đánh bóng $1,240.4 -3%
Nhập khẩu kim cương đánh bóng $769.7 7%
Xuất khẩu ròng kim cương đánh bóng $470.7 -16%
Nhập khẩu kim cương thô $620.9 -28%
Xuất khẩu kim cương thô $853.5 -17%
Nhập khẩu kim cương thô -$232.7 Thâm hụt tăng 49%
Tài khoản kim cương ròng $703.4 -2%
Xuất khẩu kim cương đánh bóng: theo khối lượng 461,242 carats -8%
Giá trung bình của xuất khẩu kim cương đánh bóng $2,689/carat 6%
off

Nhập khẩu đánh bóng của Hồng Kông ổn định

Nhập khẩu kim cương đánh bóng sang Hồng Kông không thay đổi trong năm 2018, theo Liên đoàn kim cương Hồng Kông, Trung Quốc. Giá trung bình tăng 3%, bù đắp khối lượng thấp hơn. Nhập khẩu kim cương đánh bóng từ Trung Quốc tăng 10%, trong khi các chuyến hàng từ Mỹ giảm 5% và nguồn cung từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất giảm 31%. Nhập khẩu từ Ấn Độ giảm 1%.

Dữ liệu thương mại kim cương Hồng Kông cho cả năm

$ Hạng mục Năm 2018 Thay đổi theo năm
Nhập khẩu kim cương đánh bóng $19,001 0%
Xuất khẩu kim cương đánh bóng $13,673 -2%
Nhập khẩu kim cương đánh bóng ròng $5,328 7%
Nhập khẩu kim cương thô $1,965 22%
Xuất khẩu kim cương thô $2,629 -18%
Nhập khẩu kim cương thô ròng -$664 59%
Tài khoản kim cương ròng $4,664 39%
Nhập khẩu kim cương đánh bóng: Theo khố lượng 19.1 triệu carats -2%
Giá trung bình hàng nhập khẩu được đánh bóng $996/carat 3%
off

Nhập khẩu kim cương đánh bóng của Mỹ tăng

Kim ngạch nhập khẩu kim cương đánh bóng vào Mỹ tăng trong tháng 9, theo số liệu của chính phủ.

Các chuyến hàng vào nước này tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 1,95 tỷ USD, mức tăng hàng tháng thứ ba liên tiếp, thậm chí khi lượng nhập khẩu giảm 19% xuống còn 902.000 carat, số liệu thống kê cho thấy. Giá trung bình tăng 35% lên 2.157 USD / carat.

Xuất khẩu kim cương đánh bóng giảm 3% xuống 1,66 tỷ USD, trong khi nhập khẩu ròng kim cương đánh bóng - đại diện cho khối lượng nhập khẩu trừ đi xuất khẩu - tăng lên 283 triệu USD so với 66 triệu USD trong cùng kỳ năm ngoái.

Nhập khẩu kim cương thô giảm 16% xuống còn 49 triệu USD và xuất khẩu kim cương thô giảm 19% còn 29 triệu USD. Nhập khẩu ròng kim cương thô giảm 12% xuống 20 triệu USD. Tài khoản kim cương ròng - được tính bằng tổng nhập khẩu kim cương thô và đánh bóng trừ tổng xuất khẩu - tăng gấp ba lần lên 304 triệu đô la so với 89 triệu đô la cho cùng tháng năm ngoái.

Trong 9 tháng đầu năm, nhập khẩu đã tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 17,63 tỷ USD, với kim ngạch xuất khẩu tăng 8% lên 15,07 tỷ USD. Nhập khẩu ròng kim cương đánh bóng giảm 1% xuống 2,57 tỷ USD.

Nhập khẩu kim cương thô cho giai đoạn chín tháng kết thúc ngày 30 tháng 9 đã giảm 25% xuống còn 461 triệu USD, trong khi xuất khẩu kim cương thô giảm 31% còn 385 triệu USD. Nhập khẩu kim cương thô tăng 46% lên 76 triệu USD. Tài khoản kim cương ròng của Mỹ trong 9 tháng đầu năm giảm 1% xuống còn 2,64 tỷ USD.

off

Nhập khẩu kim cương đánh bóng của Mỹ tiếp tục tăng trưởng

Nhập khẩu kim cương đánh bóng của Mỹ tăng 16% trong tháng Tám, tiếp tục xu hướng tăng trong năm nay. Sự tăng trưởng tháng Tám phản ánh khối lượng cao hơn (tăng 22% lên 894.066 carat), với mức giá trung bình giảm 5% đến 2.016 đô la cho mỗi carat. Giá trung bình cao hơn trong tám tháng đầu năm đã làm tăng 6% nhập khẩu trong giai đoạn đó.

Dữ liệu thương mại kim cương của Mỹ cho tháng 8 năm 2018

Nhóm hàng Tháng 8 2018 Thay đổi
Nhập khẩu kim cương đánh bóng $1,803 16%
Xuất khẩu kim cương đánh bóng $1,749 27%
Nhập khẩu ròng kim cương đánh bóng $53 -70%
Nhập khẩu kim cương thô $25 -24%
Xuất khẩu kim cương thô $32 -75%
Nhập khẩu kim cương thô ròng -$6 93%
Tài khoản kim cương ròng $47 -45%
Nhập khẩu kim cương đánh bóng: theo khối lượng 894,066 carats 22%
Giá nhập khẩu kim cương đánh bóng trung bình $2,016/carat -5%
Tháng 1-Tháng 8 2018 Thay đổi
Nhập khẩu kim cương đánh bóng $15,686 6%
Xuất khẩu kim cương đánh bóng $13,402 9%
Nhập khẩu ròng kim cương đánh bóng $2,284 -10%
Nhập khẩu kim cương thô $412 -26%
Xuất khẩu kim cương thô $356 -32%
Nhập khẩu kim cương thô ròng $56 93%
Tài khoản kim cương ròng $2,339 -9%

off

Nhập khẩu kim cương đánh bóng của Mỹ tăng

Nhập khẩu kim cương đánh bóng của Mỹ tiếp tục tăng trong tháng Bảy, phản ánh mức giá trung bình cao hơn, theo số liệu của chính phủ gần đây. Các lô hàng trong nước tăng 5% lên 2,03 tỷ USD, con số cao nhất trong tháng 7 kể từ năm 2015, thậm chí cả khi khối lượng giảm. Nhập khẩu kim cương đánh bóng đã tăng 5% trong nửa đầu năm 2018 và tăng 5% trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7.

Số liệu thương mại kim cương của Mỹ cho tháng 7 năm 2018

Nguồn: Cục điều tra dân số Hoa Kỳ; Lưu trữ Rapaport

Số liệu: Hoa Kỳ, thị trường bán lẻ kim cương lớn nhất thế giới, là nhà nhập khẩu ròng kim cương đánh bóng. Như vậy, nhập khẩu ròng kim cương đánh bóng - đại diện cho hàng nhập khẩu kim cương đánh bóng trừ đi xuất khẩu kim cương đánh bóng - thường sẽ là một con số dương. Nhập khẩu thô ròng - tính bằng nhập khẩu kim cương thô trừ đi xuất khẩu kim cương thô - cũng sẽ thường ở mức thặng dư. Quốc gia này không có mỏ kim cương hoạt động nhưng có một ngành vực sản xuất rất lớn, do đó, thông thường nhập khẩu kim cương thô nhiều hơn từ bên ngoài. Tài khoản kim cương ròng là tổng số hàng nhập khẩu kim cương thô và được đánh bóng trừ tổng xuất khẩu. Đây là số dư thương mại kim cương của Hoa Kỳ, và cho thấy giá trị gia tăng mà quốc gia tạo ra bằng nhập khẩu - và cuối cùng tiêu thụ - kim cương.

off

Thương mại kim cương Bỉ tăng trong tháng 7

Theo số liệu của Trung tâm kim cương thế giới Antwerp (AWDC), Bỉ đã tăng cường các chuyến hàng xuất khẩu kim cương thô và đánh bóng trong tháng Bảy, phản ánh giá trung bình cao hơn, theo số liệu của Trung tâm kim cương thế giới Antwerp (AWDC) phát hành trong tuần này. Nhập khẩu và xuất khẩu của cả hai loại cho bảy tháng đầu năm 2018 cũng cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

Dữ liệu thương mại kim cương của Bỉ cho tháng 7 năm 2018 (triệu USD)

Xuất khẩu kim cương đánh bóng 1,097

Nhập khẩu kim cương đánh bóng 940

Xuất khẩu ròng kim cương đánh bóng 157

Nhập khẩu kim cương thô 956

Xuất khẩu kim cương thô 1,329

Nhập khẩu ròng kim cương thô (-374)

Tài khoản kim cương ròng 530

Xuất khẩu kim cương đánh bóng: khối lượng (nghìn carat) 461

Giá trung bình của xuất khẩu kim cương đánh bóng ($ / carat) 2,381

off

Nhập khẩu kim cương đánh bóng của Mỹ ổn định trong quý đầu tiên

Kim ngạch nhập khẩu kim cương được đánh bóng sang Mỹ tăng 1% lên 5,29 tỷ USD trong quý đầu tiên, theo số liệu của chính phủ.

Theo khối lượng, nhập khẩu kim cương đánh bóng giảm 7% xuống còn 2,3 triệu carat, trong khi giá nhập khẩu trung bình tăng 8% lên 2.320 USD / carat.

Xuất khẩu kim cương đánh bóng, trong khi đó, đã tăng 10% lên 5,05 tỷ đô la, khiến hàng nhập khẩu kim cương đánh bóng ròng - vượt quá nhập khẩu so với xuất khẩu - để trượt 63% lên 247 triệu đô la.

Xuất khẩu kim cương thô tăng 8% lên 143 triệu USD, trong khi nhập khẩu kim cương thô giảm 6% xuống còn 194 triệu USD, có nghĩa là nhập khẩu kim cương ròng thô giảm 30% xuống 50 triệu USD.

Tài khoản kim cương ròng của Mỹ - tính bằng tổng nhập khẩu kim cương thô và đánh bóng trừ tổng xuất khẩu - giảm 59% xuống 298 triệu USD trong ba tháng.

Trong tháng 1, nhập khẩu kim cương đánh bóng tăng 3% lên 1,81 tỷ USD, trong khi tháng 2, tăng 1% lên 1,5 tỷ USD. Hàng nhập khẩu kim cương đánh bóng ổn định trong tháng 3 ở mức 1,98 tỷ USD.

off
Page 1 of 612345»...Last »

Phú Cường Diamond Plaza: 27-29 Trần Bình Trọng, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội

Galleria Diamond: Số 6, Hoa Lư, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội