Số liệu kim cương của Bỉ có dấu hiệu tích cực hơn

Thương mại kim cương của Bỉ có dấu hiệu ổn định trong tháng 11, với xuất khẩu kim cương thô tăng hàng năm kể từ tháng Tư. Trong khi xuất khẩu kim cương đánh bóng giảm 22%, tốc độ giảm chậm lại so với tháng 10, dữ liệu từ Trung tâm kim cương thế giới Antwerp cho thấy.

Dữ liệu thương mại Bỉ cho tháng 11 năm 2019 2019 Thay đổi
Xuất khẩu kim cương đánh bóng $672 -22%
Nhập khẩu kim cương đánh bóng $576 -27%
Xuất khẩu ròng kim cương đánh bóng $96 25%
Nhập khẩu kim cương thô $813 -7%
Xuất khẩu kim cương thô $849 1%
Nhập khẩu kim cương thô ròng -$36 2018: trên $31 triệu
Tài khoản ròng kim cương $133 192%
Xuất khẩu kim cương đánh bóng: khối lượng 297,424 carats -23%
Giá trung bình kim cương đánh bóng xuất khẩu $2,261/carat 1%
Tháng 1 - Tháng 11 2019 Thay đổi
Xuất khẩu kim cương đánh bóng $9,349 -13%
Nhập khẩu kim cương đánh bóng $9,525 -11%
Xuất khẩu ròng kim cương đánh bóng -$176 313%
Nhập khẩu kim cương thô $7,306 -26%
Xuất khẩu kim cương thô $8,191 -28%
Nhập khẩu kim cương thô ròng -$885 38%
Tài khoản ròng kim cương $709 -49%
Xuất khẩu kim cương đánh bóng: khối lượng 3.8 triệu carats -14%
Giá trung bình kim cương đánh bóng xuất khẩu $2,449/carat 1%
off

Nhập khẩu kim cương đánh bóng Hồng Kông giảm

Theo số liệu từ Liên đoàn kim cương Hồng Kông, Trung Quốc, nhập khẩu kim cương đánh bóng sang Hồng Kông đã giảm 6% trong nửa đầu năm. Theo khối lượng thấp hơn nhiều so với tăng trưởng trong giá trung bình, các số liệu cho thấy.

Dữ liệu thương mại kim cương Hồng Kông trong nửa đầu năm 2019

Đơn vị tính triệu USD Nửa đầu năm 2019 % thay đổi tính đến nay
Nhận khẩu kim cương đánh bóng $9,123 -6%
Xuất khẩu mim cương đánh bóng $6,870 3%
Nhập khẩu ròng kim cương đánh bóng $2,253 -25%
Nhập khẩu ròng kim cương thô $828 -21%
Xuất khẩu ròng kim cương thô $819 -46%
Nhập khẩu ròng kim cương thô $9 2018: Deficit of $471M
Tài khoản ròng kim cương $2,262 -11%
Nhập khẩu kim cương đánh bóng: theo khối lương 9.3 triệu carats -9%
Giá trung bình kim cương đánh bóng nhập khẩu $984/carat 3%
off

Thương mại kim cương Bỉ tăng trong tháng 7

Theo số liệu của Trung tâm kim cương thế giới Antwerp (AWDC), Bỉ đã tăng cường các chuyến hàng xuất khẩu kim cương thô và đánh bóng trong tháng Bảy, phản ánh giá trung bình cao hơn, theo số liệu của Trung tâm kim cương thế giới Antwerp (AWDC) phát hành trong tuần này. Nhập khẩu và xuất khẩu của cả hai loại cho bảy tháng đầu năm 2018 cũng cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

Dữ liệu thương mại kim cương của Bỉ cho tháng 7 năm 2018 (triệu USD)

Xuất khẩu kim cương đánh bóng 1,097

Nhập khẩu kim cương đánh bóng 940

Xuất khẩu ròng kim cương đánh bóng 157

Nhập khẩu kim cương thô 956

Xuất khẩu kim cương thô 1,329

Nhập khẩu ròng kim cương thô (-374)

Tài khoản kim cương ròng 530

Xuất khẩu kim cương đánh bóng: khối lượng (nghìn carat) 461

Giá trung bình của xuất khẩu kim cương đánh bóng ($ / carat) 2,381

off

Nhập khẩu kim cương đánh bóng của Mỹ ổn định trong quý đầu tiên

Kim ngạch nhập khẩu kim cương được đánh bóng sang Mỹ tăng 1% lên 5,29 tỷ USD trong quý đầu tiên, theo số liệu của chính phủ.

Theo khối lượng, nhập khẩu kim cương đánh bóng giảm 7% xuống còn 2,3 triệu carat, trong khi giá nhập khẩu trung bình tăng 8% lên 2.320 USD / carat.

Xuất khẩu kim cương đánh bóng, trong khi đó, đã tăng 10% lên 5,05 tỷ đô la, khiến hàng nhập khẩu kim cương đánh bóng ròng - vượt quá nhập khẩu so với xuất khẩu - để trượt 63% lên 247 triệu đô la.

Xuất khẩu kim cương thô tăng 8% lên 143 triệu USD, trong khi nhập khẩu kim cương thô giảm 6% xuống còn 194 triệu USD, có nghĩa là nhập khẩu kim cương ròng thô giảm 30% xuống 50 triệu USD.

Tài khoản kim cương ròng của Mỹ - tính bằng tổng nhập khẩu kim cương thô và đánh bóng trừ tổng xuất khẩu - giảm 59% xuống 298 triệu USD trong ba tháng.

Trong tháng 1, nhập khẩu kim cương đánh bóng tăng 3% lên 1,81 tỷ USD, trong khi tháng 2, tăng 1% lên 1,5 tỷ USD. Hàng nhập khẩu kim cương đánh bóng ổn định trong tháng 3 ở mức 1,98 tỷ USD.

off

Xuất khẩu kim cương đánh bóng của Bỉ tăng

Xuất khẩu kim cương đánh bóng của Bỉ tăng trong tháng 5, theo số liệu từ Trung tâm kim cương thế giới Antwerp (AWDC).

Xuất khẩu kim cương đánh bóng tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái lên 1,18 tỷ đô la và theo khối lượng, tăng 4% lên 439,380 carat. Giá trung bình tăng 1% lên 2.688 USD / carat.

Sự đột phá này chủ yếu là do lượng hàng xuất khẩu tăng 6% của Mỹ đạt 438,8 triệu USD và tăng 22% trong xuất khẩu sang Ấn Độ lên 58,6 triệu USD. Xuất khẩu sang Thụy Sĩ tăng hơn gấp đôi trong tháng 5, đạt 186,1 triệu USD. Những khoản tăng này đã vượt quá 46% lượng hàng xuất khẩu sang các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất xuống 46,1 triệu đô la và giảm 17% hàng xuất sang Hồng Kông xuống 130 triệu đô la.

Nhập khẩu kim cương đánh bóng giảm 1% xuống còn 995,8 triệu USD, trong khi xuất khẩu ròng kim cương đánh bóng - hàng xuất khẩu vượt quá nhập khẩu - tăng 53% lên 185,3 triệu USD.

off

Thương mại kim cương đánh bóng của Bỉ giảm

Xuất khẩu kim cương đánh bóng của Bỉ giảm trong tháng Tư, theo số liệu từ Trung tâm kim cương thế giới Antwerp (AWDC).

Xuất khẩu kim cương đánh bóng giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 728,2 triệu USD, nhưng tính theo khối lượng, tăng 3% lên 389,218 carat. Giá trung bình giảm 10% xuống 1.871 USD / carat.

Sự sụt giảm này chủ yếu là kết quả của việc xuất khẩu 60% hàng hóa sang United Arab Emirates giảm xuống 48,8 triệu đô la và giảm 30% xuất khẩu sang Thụy Sĩ xuống 47,8 triệu đô la. Khối lượng giảm hơn 45%, đạt 249,4 triệu USD ở Mỹ và 15% hàng xuất sang Hồng Kông đạt 140,9 triệu USD.

Nhập khẩu kim cương đánh bóng giảm 3% còn 861,7 triệu USD, trong khi xuất khẩu ròng kim cương đánh bóng - xuất khẩu trừ đi nhập khẩu - đứng ở mức 133,5 triệu USD, so với 105,1 triệu USD một năm trước.

Nhập khẩu kim cương thô tăng vọt 43% lên 933,4 triệu USD, với kim ngạch xuất khẩu kim cương thô tăng 17% lên 1,05 tỷ USD. Nhập khẩu ròng kim cương thô là âm 60 triệu USD so với âm 209,1 triệu USD năm ngoái.

off

Nhập khẩu kim cương của Hong Kong tăng

Nhập khẩu kim cương đánh bóng của Hồng Kông đã tăng trong quý đầu tiên, dữ liệu gần đây từ cơ quan thương mại của thành phố cho thấy.

Các chuyến hàng vào trung tâm đã tăng 10% lên 5,17 tỷ USD trong ba tháng đầu tiên, theo số liệu từ Liên đoàn Kim cương Hồng Kông, Trung Quốc. Theo số lượng, nhập khẩu tăng 6% đến 5,3 triệu carat, trong khi giá trung bình tăng 3% lên 982 USD / carat.

Nhập khẩu kim cương được đánh bóng từ Ấn Độ, nhà cung cấp kim cương lớn nhất, tăng 4% lên 2,36 tỷ USD, trong khi Bỉ, đứng ở vị trí thứ hai, tăng 27% lên 504,4 triệu USD, vượt Mỹ, tăng 2% lên 493 triệu USD. Các lô hàng từ Israel giảm 7% xuống 434,3 triệu USD.

Xuất khẩu kim cương đánh bóng của Hồng Kông tăng 4% lên 3,53 tỷ đô la trong quý này, có nghĩa là nhập khẩu ròng kim cương đánh bóng – tính bằng tổng nhập khẩu trừ đi xuất khẩu - nhảy vọt 25% lên 1,64 tỷ đô la. Xuất khẩu kim cương đánh bóng sang Trung Quốc đại lục tăng 11% lên 808,1 triệu USD.

off

Xuất khẩu kim cương đánh bóng của Israel giảm trong quý 1

Xuất khẩu kim cương đánh bóng của Israel đã giảm 33% xuống 1,16 tỷ đô la trong quý đầu tiên của năm 2018, Bộ Kinh tế và Công nghiệp của quốc gia này đã báo cáo trong tuần này.

Theo số lượng, lô hàng kim cương đánh bóng ngoài nước giảm 1% xuống còn 496.783 carat sau khi trả hàng. Giá trung bình cho xuất khẩu đã giảm 32% xuống còn 2.328 USD / carat.

Nhập khẩu kim cương đánh bóng tăng 7% lên 747,2 triệu USD, trong khi xuất khẩu kim cương đánh bóng ròng - đại diện cho xuất khẩu trừ đi nhập khẩu - giảm 60% xuống còn 409,2 triệu USD.

Giao dịch kim cương thô cũng giảm, với nhập khẩu giảm 7% còn 728,6 triệu USD, trong khi xuất khẩu giảm 1% xuống 761,3 triệu USD. Nhập khẩu ròng kim cương thô - nhập siêu vượt mức xuất khẩu - đứng ở mức âm 33 triệu USD, so với mức 17 triệu USD một năm trước.

Tài khoản kim cương ròng của Israel - xuất khẩu ròng kim cương đánh bóng trừ thuần nhập khẩu ròng kim cương thô - giảm 56% xuống 441,9 triệu USD trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 3.

off

Xuất khẩu kim cương đánh bóng của Bỉ suy giảm

Theo dữ liệu từ Trung tâm kim cương thế giới Antwerp (AWDC), xuất khẩu kim cương đánh bóng của Bỉ giảm vào tháng 3 năm ngoái.

Xuất khẩu được đánh bóng đã giảm 7% trong năm ngoái xuống còn 1,09 tỷ USD và về khối lượng, giảm 13% xuống 423,764 carats. Giá trung bình tăng 7% lên 2.570 USD / carat.

Các lô hàng xuất khẩu sang Thụy Sĩ - tổ chức tại Baselworld cho thấy tháng này giảm 36% xuống còn 270,6 triệu USD, và xuất khẩu sang các Tiểu vương quốc Arập thống nhất giảm 41% xuống còn 55,4 triệu USD. Con số này đã giảm hơn 48% so với xuất khẩu sang Hồng Kông xuống còn 140 triệu USD, trong khi lượng hàng đến Mỹ tăng 29% lên 319,3 triệu USD.

Nhập khẩu kim cương đánh bóng đã tăng 1% lên 1,49 tỷ USD, trong khi xuất khẩu đánh bóng ròng – tính bằng lượng hàng xuất khẩu so với nhập khẩu - đứng ở mức âm là 400 triệu USD, so với âm 309,6 triệu USD một năm trước.

off

Nhập khẩu kim cương đánh bóng của Hong Kong tăng

Nhập khẩu kim cương đánh bóng của Hồng Kông tăng vào năm 2017, số liệu gần đây từ cơ quan thương mại của thành phố cho thấy.

Theo số liệu của Liên đoàn Kim cương Hồng Kông, Trung Quốc, các đơn hàng tại trung tâm này đã tăng 9% lên 18,93 tỷ đô la vào năm 2017. Về khối lượng, nhập khẩu đã tăng 3% lên 19,5 triệu carats trong năm, trong khi giá trung bình tăng 6% lên 971 USD / carat.

Nhập khẩu kim cương đánh bóng từ Ấn Độ tăng 14% lên 8,83 tỷ USD, trong khi các chuyến hàng từ Mỹ cũng tăng 14% lên 2,08 tỷ USD. Các chuyến hàng từ Israel giảm 7% xuống còn 1,69 tỷ USD, và từ Bỉ giảm 15% xuống còn 1,56 tỷ USD.

Xuất khẩu kim cương đánh bóng của Hồng Kông đã tăng 5% lên 13,97 tỷ đô la vào năm 2017, có nghĩa nhập khẩu kim cương đánh bóng ròng – tính bằng tổng nhập khẩu trừ xuất khẩu - tăng 22% lên 4,96 tỷ đô la. Xuất khẩu kim cương đánh bóng sang Trung Quốc đại lục tăng 12% lên 3,15 tỷ USD.

Nhập khẩu kim cương thô tăng 19% lên 1,6 tỷ USD, với xuất khẩu kim cương thô tăng 70% lên 3,21 tỷ USD, theo dữ liệu cho thấy. Nhập khẩu kim cương thô ròng đứng ở mức tiêu cực 1,61 tỷ đô la so với tiêu cực 538,9 triệu đô la một năm trước, vì các chuyến hàng gửi đi vượt quá lượng hàng nhập khẩu.

Tài khoản kim cương ròng của Hồng Kông, phản ánh tổng nhập khẩu kim cương thô và đánh bóng trừ đi tổng xuất khẩu, giảm 5% xuống còn 3,35 tỷ USD.

off
Page 1 of 512345»

Phú Cường Diamond Plaza: 27-29 Trần Bình Trọng, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội

Galleria Diamond: Số 6, Hoa Lư, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội