Nhập khẩu kim cương đánh bóng của Mỹ tăng

Kim ngạch nhập khẩu kim cương đánh bóng vào Mỹ tăng trong tháng 9, theo số liệu của chính phủ.

Các chuyến hàng vào nước này tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 1,95 tỷ USD, mức tăng hàng tháng thứ ba liên tiếp, thậm chí khi lượng nhập khẩu giảm 19% xuống còn 902.000 carat, số liệu thống kê cho thấy. Giá trung bình tăng 35% lên 2.157 USD / carat.

Xuất khẩu kim cương đánh bóng giảm 3% xuống 1,66 tỷ USD, trong khi nhập khẩu ròng kim cương đánh bóng - đại diện cho khối lượng nhập khẩu trừ đi xuất khẩu - tăng lên 283 triệu USD so với 66 triệu USD trong cùng kỳ năm ngoái.

Nhập khẩu kim cương thô giảm 16% xuống còn 49 triệu USD và xuất khẩu kim cương thô giảm 19% còn 29 triệu USD. Nhập khẩu ròng kim cương thô giảm 12% xuống 20 triệu USD. Tài khoản kim cương ròng - được tính bằng tổng nhập khẩu kim cương thô và đánh bóng trừ tổng xuất khẩu - tăng gấp ba lần lên 304 triệu đô la so với 89 triệu đô la cho cùng tháng năm ngoái.

Trong 9 tháng đầu năm, nhập khẩu đã tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 17,63 tỷ USD, với kim ngạch xuất khẩu tăng 8% lên 15,07 tỷ USD. Nhập khẩu ròng kim cương đánh bóng giảm 1% xuống 2,57 tỷ USD.

Nhập khẩu kim cương thô cho giai đoạn chín tháng kết thúc ngày 30 tháng 9 đã giảm 25% xuống còn 461 triệu USD, trong khi xuất khẩu kim cương thô giảm 31% còn 385 triệu USD. Nhập khẩu kim cương thô tăng 46% lên 76 triệu USD. Tài khoản kim cương ròng của Mỹ trong 9 tháng đầu năm giảm 1% xuống còn 2,64 tỷ USD.

off

Nhập khẩu kim cương đánh bóng của Mỹ tiếp tục tăng trưởng

Nhập khẩu kim cương đánh bóng của Mỹ tăng 16% trong tháng Tám, tiếp tục xu hướng tăng trong năm nay. Sự tăng trưởng tháng Tám phản ánh khối lượng cao hơn (tăng 22% lên 894.066 carat), với mức giá trung bình giảm 5% đến 2.016 đô la cho mỗi carat. Giá trung bình cao hơn trong tám tháng đầu năm đã làm tăng 6% nhập khẩu trong giai đoạn đó.

Dữ liệu thương mại kim cương của Mỹ cho tháng 8 năm 2018

Nhóm hàng Tháng 8 2018 Thay đổi
Nhập khẩu kim cương đánh bóng $1,803 16%
Xuất khẩu kim cương đánh bóng $1,749 27%
Nhập khẩu ròng kim cương đánh bóng $53 -70%
Nhập khẩu kim cương thô $25 -24%
Xuất khẩu kim cương thô $32 -75%
Nhập khẩu kim cương thô ròng -$6 93%
Tài khoản kim cương ròng $47 -45%
Nhập khẩu kim cương đánh bóng: theo khối lượng 894,066 carats 22%
Giá nhập khẩu kim cương đánh bóng trung bình $2,016/carat -5%
Tháng 1-Tháng 8 2018 Thay đổi
Nhập khẩu kim cương đánh bóng $15,686 6%
Xuất khẩu kim cương đánh bóng $13,402 9%
Nhập khẩu ròng kim cương đánh bóng $2,284 -10%
Nhập khẩu kim cương thô $412 -26%
Xuất khẩu kim cương thô $356 -32%
Nhập khẩu kim cương thô ròng $56 93%
Tài khoản kim cương ròng $2,339 -9%

off

Nhập khẩu kim cương đánh bóng của Mỹ tăng

Nhập khẩu kim cương đánh bóng của Mỹ tiếp tục tăng trong tháng Bảy, phản ánh mức giá trung bình cao hơn, theo số liệu của chính phủ gần đây. Các lô hàng trong nước tăng 5% lên 2,03 tỷ USD, con số cao nhất trong tháng 7 kể từ năm 2015, thậm chí cả khi khối lượng giảm. Nhập khẩu kim cương đánh bóng đã tăng 5% trong nửa đầu năm 2018 và tăng 5% trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7.

Số liệu thương mại kim cương của Mỹ cho tháng 7 năm 2018

Nguồn: Cục điều tra dân số Hoa Kỳ; Lưu trữ Rapaport

Số liệu: Hoa Kỳ, thị trường bán lẻ kim cương lớn nhất thế giới, là nhà nhập khẩu ròng kim cương đánh bóng. Như vậy, nhập khẩu ròng kim cương đánh bóng - đại diện cho hàng nhập khẩu kim cương đánh bóng trừ đi xuất khẩu kim cương đánh bóng - thường sẽ là một con số dương. Nhập khẩu thô ròng - tính bằng nhập khẩu kim cương thô trừ đi xuất khẩu kim cương thô - cũng sẽ thường ở mức thặng dư. Quốc gia này không có mỏ kim cương hoạt động nhưng có một ngành vực sản xuất rất lớn, do đó, thông thường nhập khẩu kim cương thô nhiều hơn từ bên ngoài. Tài khoản kim cương ròng là tổng số hàng nhập khẩu kim cương thô và được đánh bóng trừ tổng xuất khẩu. Đây là số dư thương mại kim cương của Hoa Kỳ, và cho thấy giá trị gia tăng mà quốc gia tạo ra bằng nhập khẩu - và cuối cùng tiêu thụ - kim cương.

off

Thương mại kim cương Bỉ tăng trong tháng 7

Theo số liệu của Trung tâm kim cương thế giới Antwerp (AWDC), Bỉ đã tăng cường các chuyến hàng xuất khẩu kim cương thô và đánh bóng trong tháng Bảy, phản ánh giá trung bình cao hơn, theo số liệu của Trung tâm kim cương thế giới Antwerp (AWDC) phát hành trong tuần này. Nhập khẩu và xuất khẩu của cả hai loại cho bảy tháng đầu năm 2018 cũng cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

Dữ liệu thương mại kim cương của Bỉ cho tháng 7 năm 2018 (triệu USD)

Xuất khẩu kim cương đánh bóng 1,097

Nhập khẩu kim cương đánh bóng 940

Xuất khẩu ròng kim cương đánh bóng 157

Nhập khẩu kim cương thô 956

Xuất khẩu kim cương thô 1,329

Nhập khẩu ròng kim cương thô (-374)

Tài khoản kim cương ròng 530

Xuất khẩu kim cương đánh bóng: khối lượng (nghìn carat) 461

Giá trung bình của xuất khẩu kim cương đánh bóng ($ / carat) 2,381

off

Nhập khẩu kim cương đánh bóng của Mỹ ổn định trong quý đầu tiên

Kim ngạch nhập khẩu kim cương được đánh bóng sang Mỹ tăng 1% lên 5,29 tỷ USD trong quý đầu tiên, theo số liệu của chính phủ.

Theo khối lượng, nhập khẩu kim cương đánh bóng giảm 7% xuống còn 2,3 triệu carat, trong khi giá nhập khẩu trung bình tăng 8% lên 2.320 USD / carat.

Xuất khẩu kim cương đánh bóng, trong khi đó, đã tăng 10% lên 5,05 tỷ đô la, khiến hàng nhập khẩu kim cương đánh bóng ròng - vượt quá nhập khẩu so với xuất khẩu - để trượt 63% lên 247 triệu đô la.

Xuất khẩu kim cương thô tăng 8% lên 143 triệu USD, trong khi nhập khẩu kim cương thô giảm 6% xuống còn 194 triệu USD, có nghĩa là nhập khẩu kim cương ròng thô giảm 30% xuống 50 triệu USD.

Tài khoản kim cương ròng của Mỹ - tính bằng tổng nhập khẩu kim cương thô và đánh bóng trừ tổng xuất khẩu - giảm 59% xuống 298 triệu USD trong ba tháng.

Trong tháng 1, nhập khẩu kim cương đánh bóng tăng 3% lên 1,81 tỷ USD, trong khi tháng 2, tăng 1% lên 1,5 tỷ USD. Hàng nhập khẩu kim cương đánh bóng ổn định trong tháng 3 ở mức 1,98 tỷ USD.

off

Xuất khẩu kim cương đánh bóng của Bỉ tăng

Xuất khẩu kim cương đánh bóng của Bỉ tăng trong tháng 5, theo số liệu từ Trung tâm kim cương thế giới Antwerp (AWDC).

Xuất khẩu kim cương đánh bóng tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái lên 1,18 tỷ đô la và theo khối lượng, tăng 4% lên 439,380 carat. Giá trung bình tăng 1% lên 2.688 USD / carat.

Sự đột phá này chủ yếu là do lượng hàng xuất khẩu tăng 6% của Mỹ đạt 438,8 triệu USD và tăng 22% trong xuất khẩu sang Ấn Độ lên 58,6 triệu USD. Xuất khẩu sang Thụy Sĩ tăng hơn gấp đôi trong tháng 5, đạt 186,1 triệu USD. Những khoản tăng này đã vượt quá 46% lượng hàng xuất khẩu sang các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất xuống 46,1 triệu đô la và giảm 17% hàng xuất sang Hồng Kông xuống 130 triệu đô la.

Nhập khẩu kim cương đánh bóng giảm 1% xuống còn 995,8 triệu USD, trong khi xuất khẩu ròng kim cương đánh bóng - hàng xuất khẩu vượt quá nhập khẩu - tăng 53% lên 185,3 triệu USD.

off

Thương mại kim cương đánh bóng của Bỉ giảm

Xuất khẩu kim cương đánh bóng của Bỉ giảm trong tháng Tư, theo số liệu từ Trung tâm kim cương thế giới Antwerp (AWDC).

Xuất khẩu kim cương đánh bóng giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 728,2 triệu USD, nhưng tính theo khối lượng, tăng 3% lên 389,218 carat. Giá trung bình giảm 10% xuống 1.871 USD / carat.

Sự sụt giảm này chủ yếu là kết quả của việc xuất khẩu 60% hàng hóa sang United Arab Emirates giảm xuống 48,8 triệu đô la và giảm 30% xuất khẩu sang Thụy Sĩ xuống 47,8 triệu đô la. Khối lượng giảm hơn 45%, đạt 249,4 triệu USD ở Mỹ và 15% hàng xuất sang Hồng Kông đạt 140,9 triệu USD.

Nhập khẩu kim cương đánh bóng giảm 3% còn 861,7 triệu USD, trong khi xuất khẩu ròng kim cương đánh bóng - xuất khẩu trừ đi nhập khẩu - đứng ở mức 133,5 triệu USD, so với 105,1 triệu USD một năm trước.

Nhập khẩu kim cương thô tăng vọt 43% lên 933,4 triệu USD, với kim ngạch xuất khẩu kim cương thô tăng 17% lên 1,05 tỷ USD. Nhập khẩu ròng kim cương thô là âm 60 triệu USD so với âm 209,1 triệu USD năm ngoái.

off

Nhập khẩu kim cương của Hong Kong tăng

Nhập khẩu kim cương đánh bóng của Hồng Kông đã tăng trong quý đầu tiên, dữ liệu gần đây từ cơ quan thương mại của thành phố cho thấy.

Các chuyến hàng vào trung tâm đã tăng 10% lên 5,17 tỷ USD trong ba tháng đầu tiên, theo số liệu từ Liên đoàn Kim cương Hồng Kông, Trung Quốc. Theo số lượng, nhập khẩu tăng 6% đến 5,3 triệu carat, trong khi giá trung bình tăng 3% lên 982 USD / carat.

Nhập khẩu kim cương được đánh bóng từ Ấn Độ, nhà cung cấp kim cương lớn nhất, tăng 4% lên 2,36 tỷ USD, trong khi Bỉ, đứng ở vị trí thứ hai, tăng 27% lên 504,4 triệu USD, vượt Mỹ, tăng 2% lên 493 triệu USD. Các lô hàng từ Israel giảm 7% xuống 434,3 triệu USD.

Xuất khẩu kim cương đánh bóng của Hồng Kông tăng 4% lên 3,53 tỷ đô la trong quý này, có nghĩa là nhập khẩu ròng kim cương đánh bóng – tính bằng tổng nhập khẩu trừ đi xuất khẩu - nhảy vọt 25% lên 1,64 tỷ đô la. Xuất khẩu kim cương đánh bóng sang Trung Quốc đại lục tăng 11% lên 808,1 triệu USD.

off

Xuất khẩu kim cương đánh bóng của Israel giảm trong quý 1

Xuất khẩu kim cương đánh bóng của Israel đã giảm 33% xuống 1,16 tỷ đô la trong quý đầu tiên của năm 2018, Bộ Kinh tế và Công nghiệp của quốc gia này đã báo cáo trong tuần này.

Theo số lượng, lô hàng kim cương đánh bóng ngoài nước giảm 1% xuống còn 496.783 carat sau khi trả hàng. Giá trung bình cho xuất khẩu đã giảm 32% xuống còn 2.328 USD / carat.

Nhập khẩu kim cương đánh bóng tăng 7% lên 747,2 triệu USD, trong khi xuất khẩu kim cương đánh bóng ròng - đại diện cho xuất khẩu trừ đi nhập khẩu - giảm 60% xuống còn 409,2 triệu USD.

Giao dịch kim cương thô cũng giảm, với nhập khẩu giảm 7% còn 728,6 triệu USD, trong khi xuất khẩu giảm 1% xuống 761,3 triệu USD. Nhập khẩu ròng kim cương thô - nhập siêu vượt mức xuất khẩu - đứng ở mức âm 33 triệu USD, so với mức 17 triệu USD một năm trước.

Tài khoản kim cương ròng của Israel - xuất khẩu ròng kim cương đánh bóng trừ thuần nhập khẩu ròng kim cương thô - giảm 56% xuống 441,9 triệu USD trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 3.

off

Xuất khẩu kim cương đánh bóng của Bỉ suy giảm

Theo dữ liệu từ Trung tâm kim cương thế giới Antwerp (AWDC), xuất khẩu kim cương đánh bóng của Bỉ giảm vào tháng 3 năm ngoái.

Xuất khẩu được đánh bóng đã giảm 7% trong năm ngoái xuống còn 1,09 tỷ USD và về khối lượng, giảm 13% xuống 423,764 carats. Giá trung bình tăng 7% lên 2.570 USD / carat.

Các lô hàng xuất khẩu sang Thụy Sĩ - tổ chức tại Baselworld cho thấy tháng này giảm 36% xuống còn 270,6 triệu USD, và xuất khẩu sang các Tiểu vương quốc Arập thống nhất giảm 41% xuống còn 55,4 triệu USD. Con số này đã giảm hơn 48% so với xuất khẩu sang Hồng Kông xuống còn 140 triệu USD, trong khi lượng hàng đến Mỹ tăng 29% lên 319,3 triệu USD.

Nhập khẩu kim cương đánh bóng đã tăng 1% lên 1,49 tỷ USD, trong khi xuất khẩu đánh bóng ròng – tính bằng lượng hàng xuất khẩu so với nhập khẩu - đứng ở mức âm là 400 triệu USD, so với âm 309,6 triệu USD một năm trước.

off
Page 1 of 612345»...Last »

Phú Cường Diamond Plaza: 27-29 Trần Bình Trọng, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội

Galleria Diamond: Số 6, Hoa Lư, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội