Xuất khẩu kim cương đánh bóng của Bỉ tăng

Xuất khẩu kim cương được đánh bóng của Bỉ đã tăng lên vào tháng 10, theo dữ liệu của Trung tâm kim cương thế giới Antwerp (AWDC) phát hành trong tuần này.

Xuất khẩu được đánh bóng trong tháng tăng 6% so với năm trước lên 817,9 triệu USD. Về khối lượng, đơn hàng giảm 4% xuống còn 406,065 carats, với mức giá trung bình tăng 10% lên 2.014 USD / carat.

Nhập khẩu kim cương đánh bóng giảm 1% xuống còn 787,3 triệu USD, nghĩa là xuất khẩu kim cương đánh bóng ròng – là hiệu của của xuất khẩu trừ nhập khẩu - đứng ở mức 30,6 triệu USD, so với mức âm 20,8 triệu USD một năm trước.

Nhập khẩu kim cương thô tăng 1% lên 904,3 triệu USD, trong khi xuất khẩu kim cương thô tăng 15% lên 830,2 triệu USD. Nhập khẩu kim cương thô, tính theo hàng nhập khẩu trừ xuất khẩu, giảm 58% xuống còn 74,1 triệu USD.

Tài khoản kim cương ròng của quốc gia này tính tổng giá trị xuất khẩu kim cương thô và đánh bóng trừ đi tổng lượng hàng nhập khẩu, đo lường giá trị gia tăng của ngành công nghiệp kim cương của Bỉ trong giai đoạn này, đứng ở mức âm 43.5 triệu đô la, cải thiện so với năm ngoái là 197.2 triệu đô la.

Trong 10 tháng đầu năm, xuất khẩu kim cương đánh bóng đã giảm 6% xuống còn 9,5 tỷ USD, trong khi nhập khẩu kim cương thô giảm 12% xuống còn 8,98 tỷ USD.

off

Xuất khẩu kim cương đánh bóng của Hoa Kỳ giảm

Kim ngạch thương mại kim cương Mỹ đã giảm trong tháng 8, theo số liệu của chính phủ.

Nhập khẩu kim cương đánh bóng giảm 7% xuống còn 1,55 tỷ đô la trong tháng, theo số liệu cho thấy. Xuất khẩu kim cương đánh bóng đã giảm 0,4% xuống còn 1,38 tỷ USD, có nghĩa nhập khẩu kim cương đánh bóng ròng – tính bằng hàng nhập khẩu so với xuất khẩu - giảm 37% xuống còn 176 triệu USD.

Về khối lượng, nhập khẩu kim cương đánh bóng đã giảm 19% xuống 735.000 carats, với mức giá trung bình tăng 15% lên 2,113 USD / carat.

Nhập khẩu kim cương thô tăng gấp đôi lên 33 triệu USD so với 13 triệu USD một năm trước, trong khi xuất khẩu kim cương thô tăng lên 124 triệu USD từ 16 triệu USD. Nhập khẩu kim cương thô đứng ở mức âm 91 triệu USD, so với mức tiêu cực 2 triệu USD một năm trước.

Tài khoản kim cương ròng của Mỹ - tổng nhập khẩu kim cương thô và đánh bóng trừ tổng xuất khẩu - giảm 70% xuống còn 85 triệu USD.

Trong tám tháng đầu năm, nhập khẩu kim cương đánh bóng đã giảm 5% xuống còn 14,8 tỷ USD. Xuất khẩu kim cương đánh bóng đã giảm 4% xuống còn 12,26 tỷ USD, nhập khẩu ròng giảm 11% xuống còn 2,54 tỷ USD. Nhập khẩu kim cương thô tăng 31% lên 555 triệu USD, trong khi xuất khẩu kim cương thô tăng 94% lên 526 triệu USD, khiến nhập khẩu kim cương ròng thô giảm 81% xuống còn 29 triệu USD. Tài khoản kim cương ròng từ tháng 1 đến tháng 8 giảm 15% xuống còn 2,57 tỷ USD.

off

Trung Quốc có bước nhảy vọt trong nhập khẩu kim cương

Nhập khẩu kim cương của Trung Quốc tăng 7% trong nửa đầu, theo số liệu mới nhất.

Trong 6 tháng đầu năm, lượng hàng nhập vào nước này đã đạt 3,32 tỷ USD, số liệu gần đây từ Trung tâm Thông tin Hải quan Trung Quốc cho thấy. Về khối lượng, nhập khẩu tăng 1% lên 3,6 triệu carat, với mức tăng trung bình 5% lên 931 USD / carat.

Xuất khẩu kim cương được đánh bóng đã giảm 33% xuống còn 533 triệu USD, nghĩa là nhập khẩu kim cương đánh bóng ròng của nước này trừ đi hàng xuất khẩu - tăng 21% lên 2,78 tỷ USD.

Nhập khẩu kim cương thô giảm 26% xuống còn 245 triệu USD, và xuất khẩu kim cương thô giảm 65% xuống còn 8 triệu USD. Nhập khẩu kim cương thô giảm 23% xuống còn 238 triệu USD.

Tài khoản ròng kim cương nửa đầu năm của Trung Quốc - tính theo tổng nhập khẩu trừ tổng xuất khẩu - tăng 15% lên 3,02 tỷ USD.

off

Thương mại kim cương của Ấn Độ giảm trong tháng Tám

Theo Hiệp hội xúc tiến xuất khẩu đá quý và trang sức (GJEPC), xuất khẩu kim cương đã được đánh bóng của Ấn Độ đã giảm 6,5% xuống còn 1,82 tỷ đô la trong tháng 8.

Về khối lượng, xuất khẩu kim cương đánh bóng đã giảm 2.1% xuống còn 2.8 triệu carats, trong khi giá trung bình giảm 5% xuống còn 646 USD / carat. Nhập khẩu kim cương đánh bóng đã giảm 46% xuống còn 143 triệu USD, có nghĩa xuất khẩu kim cương đánh bóng ròng - sự khác biệt giữa xuất khẩu và nhập khẩu - giảm 0.3% xuống còn 1,67 tỷ USD.

Nhập khẩu kim cương thô giảm 7% xuống còn 975 triệu USD, trong đó xuất khẩu kim cương thô giảm 25% xuống còn 91 triệu USD. Nhập khẩu kim cương thô ròng - tính bằng hàng kim cương thô nhập khẩu trừ xuất khẩu - giảm 4,8% xuống còn 884 triệu USD.

Tài khoản kim cương ròng của Ấn Độ trong tháng 8 tăng 5% lên 791 triệu USD.

Trong 8 tháng đầu năm, xuất khẩu kim cương đánh bóng đã tăng 1,4% lên 15,14 tỷ USD, theo tính toán của Rapaport. Nhập khẩu kim cương giảm 13% xuống còn 1,67 tỷ USD, và xuất khẩu kim cương đánh bóng ròng tăng 3,5% lên 13,47 tỷ USD. Nhập khẩu kim cương thô tăng 10% lên 12,06 tỷ USD, trong khi xuất khẩu kim cương thô tăng 6% lên 1,02 tỷ USD. Nhập khẩu kim gương thô ròng tăng 10% lên 11,04 tỷ USD.

Tài khoản kim cương ròng của quốc gia này – tính bằng tổng xuất khẩu kim cương thô và đánh bóng trừ đi tổng lượng hàng nhập khẩu - trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 8 giảm 18% còn 2,43 tỷ USD.

off

Xuất khẩu kim cương đánh bóng của Isarel giảm

Thương mại kim cương của Israel đã chậm trong nửa đầu năm nay, theo dữ liệu của Bộ Kinh tế và Công nghiệp phát hành tuần trước.

Xuất khẩu kim cương đánh bóng giảm 3% xuống còn 2,55 tỷ USD, ngoại trừ các lô hàng trả lại, trong khi khối lượng giảm 6% xuống còn 919.422 carats. Giá xuất khẩu trung bình tăng 4% lên 2.769 USD / carat.

Xuất khẩu kim cương đánh bóng sang Hồng Kông tăng 7,5% lên 733,9 triệu USD, trong khi các lô hàng xuất khẩu sang Bỉ tăng 29% lên 252,6 triệu USD. Trong khi Bộ này không công bố xuất khẩu sang Hoa Kỳ sau khi thị trường mở cửa trở lại, thì các lô hàng kim cương thô vào thị trường Mỹ, kể cả hàng hoá đã trả lại, đã giảm 6% xuống còn 3,11 tỷ USD.

Nhập khẩu đã kim cương đánh bóng giảm 14% xuống còn 1,39 tỷ USD, có nghĩa xuất khẩu kim cương đánh bóng ròng - đại diện cho xuất khẩu trừ nhập khẩu - giảm 15% xuống còn 1,15 tỷ USD.

Nhập khẩu kim cương thô giảm 6% xuống còn 1,53 tỷ USD, với xuất khẩu kim cương thô giảm 1,8% xuống còn 1,37 tỷ USD. Nhập khẩu kim cương thô tăng 30% lên 161,4 triệu USD.

Tài khoản ròng của Israel trong nửa đầu, được tính bằng tổng xuất khẩu kim cương thô và kim cương đánh bóng so với tổng lượng hàng nhập khẩu, giảm 29% xuống còn 990,8 triệu USD.

off

Xuất khẩu kim cương thô của Botswana giảm

Theo số liệu của Ngân hàng Bank of Botswana, xuất khẩu kim cương thô của Botswana đã giảm 9% trong nửa đầu năm nay.

Xuất khẩu đã tăng trưởng 3% trong năm qua lên 849,6 triệu USD trong quý I, nhưng đã giảm 18% xuống 804,1 triệu USD trong quý II, tổng kim nghạch xuất khẩu là 1,65 tỷ USD trong sáu tháng.

Sự sụt giảm này phần lớn phản ánh sự sụt giảm 6,5% doanh số bán kim cương thô bởi De Beers, công ty liên doanh khai thác kim cương với Botswana, gọi là Debswana, chiếm khoảng 70% tổng sản lượng kim cương của công ty trong suốt thời kỳ đó.

off

Thương mại kim cương đánh bóng của Mỹ chậm lại trong tháng Sáu

Kim ngạch nhập khẩu kim cương Mỹ đã giảm cả về giá trị và khối lượng trong tháng 6, theo số liệu chính phủ công bố gần đây.

Nhập khẩu kim cương đánh bóng đã giảm 2,7% so với năm ngoái xuống còn 1,67 tỷ USD, trong khi về khối lượng, đã giảm 8% xuống còn 728,000 carats. Giá trung bình tăng 6% lên 2,294 USD / carat.

Xuất khẩu kim cương đánh bóng đã tăng 4,5% lên 2,71 tỷ USD, khiến cho nhập khẩu ròng kim cương đánh bóng tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái với 1,04 tỷ USD, do Mỹ đã xuất khẩu một lượng hàng hóa lớn hơn nhập khẩu. Tháng 6 là một tháng khá yên tĩnh đối với thương mại nhập khẩu kim cương đánh bóng của Hoa Kỳ, nhưng là một trong những thời điểm bận rộn nhất trong năm đối với hàng xuất khẩu, vì hàng hóa trở lại từ chương trình thương mại tại Las Vegas diễn ra vào đầu tháng.

Trong tháng này, nhập khẩu kim cương thô đứng ở mức 102 triệu USD, so với 23 triệu USD của một năm trước, trong khi xuất khẩu kim cương thô tăng 55% lên 78 triệu USD. Nhập khẩu kim cương thô ròng là 24 triệu USD, so với mức tiêu cực 27 triệu USD một năm trước đó.

off

Thương mại kim cương đánh bóng của Ấn Độ cải thiện trong tháng sáu

Xuất khẩu kim cương đánh bóng của Ấn Độ tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái lên 1,98 tỷ USD trong tháng 6, số liệu từ Hội đồng xúc tiến xuất khẩu đá quý và trang sức (GJEPC) cho thấy.

Về khối lượng, xuất khẩu kim cương đánh bóng đã tăng 17% lên 3,1 triệu carats, với mức giá trung bình xuất khẩu giảm 8% xuống còn 640 USD / carat. Nhập khẩu kim cương thô đã giảm 9% xuống còn 228 triệu USD, khiến cho nhập khẩu ròng nhập khẩu tăng 10%, đạt 1,75 tỷ USD.

Nhập khẩu kim cương thô tăng 48% lên 1,79 tỷ USD, trong khi xuất khẩu kim cương thô giảm 9% xuống còn 118 triệu USD. Nhập khẩu kim cương thô ròng tăng 55%, đạt 1,67 tỷ USD.

Tài khoản kim cương ròng của Ấn Độ tính đến tháng 6 - tính theo tổng xuất khẩu kim cương thô và đánh bóng trừ đi tổng lượng hàng nhập khẩu - giảm 84% xuống còn 84 triệu USD.

Trong 6 tháng đầu năm, xuất khẩu kim cương đánh bóng đã giảm 3% so với năm ngoái xuống còn 11,67 tỷ USD, trong khi nhập khẩu giảm 8% xuống 1,3 tỷ USD, theo tính toán của Rapaport. Xuất khẩu đánh bóng ròng đã tăng 5% lên 10,38 tỷ USD.

Nhập khẩu kim cương thô tăng 14% lên 9,76 tỷ USD, trong đó xuất khẩu kim cương thô tăng 14% lên 842 triệu USD. Nhập khẩu kim cương thô ròng tăng cùng tỷ lệ lên 8,92 tỷ USD. Tài khoản kim cương ròng trong nửa năm giảm 31% xuống còn 1,46 tỷ USD.

off

Thương mại kim cương thô toàn cầu 2016 tăng

Nhập khẩu kim cương thô trên toàn thế giới tăng 15% theo giá trị lên 48,56 tỷ USD trong năm 2016, trong khi khối lượng nhập khẩu tăng 11% lên 380,8 triệu carats. Xuất khẩu tăng 13% lên 47,93 tỷ USD, trong khi khối lượng các lô hàng này tăng 9% lên 382,1 triệu carats.

Giá trung bình cả nhập khẩu và xuất khẩu tăng 4% - trước đây là 128 USD / carat, và sau đó là 125 USD / carat.

Ba nước nhập khẩu kim cương thô lớn nhất là Ấn Độ, Liên minh châu Âu (EU) và Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) - có mức tăng trưởng hai con số, phản ánh sự hồi sinh của thị trường kim cương thô so với tốc độ chậm năm 2015. Ấn Độ nhập khẩu 16,67 tỷ USD kim cương thô, tăng 25% so với năm trước, số liệu cho thấy. Nhập khẩu vào EU - bao gồm Bỉ, một trong những trung tâm thương mại kim cương thô lớn nhất - tăng 12% lên 13,2 tỷ USD. Nhập khẩu của UAE tăng 19% lên 6,48 tỷ USD, trong khi các lô hàng xuất khẩu của Israel tăng 9% lên 3,7 tỷ USD.

EU vẫn là nước xuất khẩu kim cương thô lớn nhất thế giới, phần lớn xuất khẩu từ Antwerp. Xuất khẩu theo khối lượng tăng 13% lên 13,01 tỷ USD. Xuất khẩu của UAE tăng 14% lên 8,6 tỷ USD. Các lô hàng của Botswana tăng 21% lên 5,6 tỷ USD, trong khi xuất khẩu của Nga tăng 28% lên 4,39 tỷ USD và Israel tăng 15% lên 3,22 tỷ USD.

Trong khi kinh doanh toàn cầu cao hơn năm 2015, nhưng vẫn kém so với sau năm 2014. Năm đó, xuất khẩu toàn cầu đạt 58,12 tỷ USD, tương đương 420,6 triệu carats, và nhập khẩu đứng ở mức 56,63 tỷ USD, tương đương 409,1 triệu carats.

off

Nhập khẩu kim cương đáng bóng vào Mỹ sụt giảm trong tháng 3

Nhập khẩu kim cương đánh bóng vào Mỹ giảm 3% xuống còn 1,99 tỷ đô la trong tháng 3, theo số liệu của chính phủ.

Về khối lượng, nhập khẩu kim cương đánh bóng đã giảm 10% xuống 970.953 carats, trong khi giá nhập khẩu trung bình tăng 8% lên 2.045 USD / carat. Xuất khẩu của Israel sang Mỹ tăng 13% lên 606,4 triệu USD, trong khi các lô hàng của Ấn Độ vào thị trường tiêu dùng kim cương lớn nhất thế giới giảm 3% xuống còn 673,8 triệu USD. Đóng góp của Bỉ vào khối lượng kim cương đánh bóng của Mỹ đã giảm 1% xuống còn 281,5 triệu USD.

Xuất khẩu kim cương đánh bóng của Hoa Kỳ tăng 7% lên 1,58 tỷ USD, khiến cho nhập khẩu ròng giảm 28% xuống còn 402 triệu USD.

Xuất khẩu kim cương thô tăng 81% lên 47 triệu USD, trong khi nhập khẩu kim cương thô giảm 22% xuống còn 35 triệu USD, nghĩa là nhập khẩu ròng kim cương thô đứng ở mức âm 12 triệu USD so với mức 19 triệu USD năm trước. Tài khoản kim cương ròng của Mỹ tính bằng tổng nhập khẩu kim cương thô và đánh bóng trừ đi tổng xuất khẩu - giảm 33% xuống còn 389 triệu USD.

Trong ba tháng đầu năm, nhập khẩu kim cương đánh bóng đã giảm 11% xuống còn 2,45 tỷ USD, với xuất khẩu kim cương đánh bóng giảm 3% xuống còn 4,58 tỷ USD.

off
Page 3 of 6«12345»...Last »

Phú Cường Diamond Plaza: 27-29 Trần Bình Trọng, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội

Galleria Diamond: Số 6, Hoa Lư, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội