Nhập khẩu kim cương đánh bóng của Trung Quốc tăng trong năm 2016

Theo số liệu từ Trung tâm Thông tin Hải quan Trung Quốc, nhập khẩu kim cương đã được đánh bóng của Trung Quốc tăng 4,9% lên 7,02 tỷ USD trong năm ngoái.

Về khối lượng, lượng nhập khẩu kim cương đã được đánh bóng đã tăng 1,2% lên 7,7 triệu carats, trong khi giá trung bình tăng 3,7% lên 916 USD / carat.

Xuất khẩu kim cương được đánh bóng đã giảm 11% xuống còn 1,91 tỷ USD, có nghĩa nhập khẩu kim cương đánh bóng ròng đã tăng 12% lên 5.12 tỷ USD.

Trong khi xuất khẩu kim cương thô tăng 11% lên 30 triệu USD, nhập khẩu kim cương thô giảm 13% xuống còn 666 triệu USD, đẩy nhập khẩu ròng kim cương thô xuống 14% lên 635 triệu USD.

Tài khoản kim cương ròng của Trung Quốc, đại diện cho tổng nhập khẩu trừ tổng xuất khẩu, tăng 9% lên 5,75 tỷ đô la.

off

Xuất khẩu kim cương đánh bóng của Ấn Độ cải thiện trong tháng hai

Theo số liệu của Hội đồng xúc tiến xuất khẩu đá quý và trang sức (GJEPC), xuất khẩu kim cương đánh bóng của Ấn Độ đã tăng 3% lên 2,41 tỷ USD trong tháng 2.

Ân Độ, được cho là nước sản xuất kim cương đánh bóng lớn nhất thế giới, xuất khẩu đã giảm 1% trong tháng, trong khi giá trung bình của hàng xuất khẩu tăng 4% lên 738,53 USD / carat.

Nhập khẩu đã cắt giảm 20% xuống còn 178 triệu USD, và xuất khẩu ròng – tính bằng xuất khẩu trừ đi nhập khẩu - tăng 6% lên 2,24 tỷ USD.

Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu kim cương thô vào Ấn Độ đã giảm 3% xuống còn 1,51 tỷ USD trong tháng, và xuất khẩu kim cương thô tăng 11% lên 145 triệu USD, theo GJEPC. Nhập khẩu kim cương thô giảm 4% xuống còn 1,36 tỷ USD.

Tài khoản kim cương ròng tháng 2 của Ấn Độ cho thấy thặng dư thương mại kim cương của nước này đã tăng 25% lên 875 triệu USD, theo tính toán của Rapaport.

Xuất khẩu kim cương đánh bóng của Ấn Độ đã tăng 3% lên 4,03 tỷ đô la trong hai tháng đầu năm. Nhập khẩu kim cương thô tăng 9% lên 2,77 tỷ USD, phản ánh sự gia tăng nhu cầu được báo cáo tại De Beers và ALROSA trong suốt thời kỳ đó.

Tài khoản kim cương ròng của nước này đã tăng 1% lên 1,2 tỷ USD trong suốt hai tháng.

off

Nhập khẩu kim cương đánh bóng của Mỹ ổn định trong tháng 1

Kim ngạch nhập khẩu kim cương Mỹ ổn định ở mức 1,77 tỷ đô la Mỹ vào tháng Giêng, theo số liệu của chính phủ.

Nhập khẩu kim cương đánh bóng theo trọng lượng giảm 8% so với năm ngoái xuống còn 840,669 carats, với mức giá trung bình giảm 8% xuống 2.099 USD / carat. Trong khi đó, xuất khẩu kim cương đánh bóng giảm 1% xuống còn 1,25 tỷ USD, có nghĩa nhập khẩu đánh bóng ròng đã tăng 1% lên 517 triệu USD.

Nhập khẩu kim cương thô tăng gần 4 lần lên 120 triệu USD so với 31 triệu USD một năm trước, trong khi xuất khẩu kim cương thô tăng hơn gấp 3 lần lên 56 triệu USD. Nhập khẩu kim cương thô ròng tăng lên 64 triệu USD từ 13 triệu USD một năm trước.

Tài khoản kim cương ròng của Hoa Kỳ cho tháng 1, đại diện cho tổng nhập khẩu trừ đi tổng xuất khẩu, tăng 11% lên 582 triệu đô la.

off

Nhập khẩu kim cương đánh bóng của Mỹ ổn định

Nhập khẩu kim cương đánh bóng của Hoa Kỳ là gần như ổn định bằng năm ngoái, theo số liệu chính phủ gần đây cho thấy.

Các lô hàng trong nước giảm 0,3% đạt $23.03 tỷ trong năm 2016. Theo khối lượng, nhập khẩu giảm 2,6% đạt 10,8 triệu carat, trong khi giá trung bình tăng 2,4% đạt $2,126 mỗi carat.

Nhập khẩu kim cương đánh bóng đến từ Ấn Độ đã tăng 17% đạt $8.62 tỷ, trong khi các chuyến hàng từ Hồng Kông và Trung Quốc đã tăng 14% đạt $1.55 tỷ. Những mức tăng bị ảnh hưởng bởi mức giảm 15% nhập khẩu từ Israel chỉ đạt $7.08 tỷ - do các quốc gia Trung Đông, nước mà đã từ lâu dẫn đầu việc xuất khẩu đến Hoa Kỳ, đã để mất vị trị này cho Ấn Độ. Trong khi đó, xuất khẩu của Bỉ sang Hoa Kỳ, giảm 11% đạt $3.29 tỷ.

Xuất khẩu kim cương đánh bóng tăng 2.9% đạt $18.85 tỷ, trong khi nhập khẩu kim cương đánh bóng ròng, sự khác biệt giữa nhập khẩu và xuất khẩu, giảm 12% đạt $4.18 tỷ.

Trong khi đó, nhập khẩu kim cương thô đã tăng lên $860 triệu từ $305 triệu trong năm trước đó. Xuất khẩu kim cương thô tăng lên đến $607 triệu từ $193 triệu trong năm 2015. Nhập khẩu kim cương thô ròng tăng tới $253 triệu  từ $112 triệu.

Tài khoản kim cương ròng của Mỹ, được tính như tổng nhập khẩu kim cương thô và đánh bóng trừ đi tổng kim ngạch xuất khẩu, giảm 9% đạt $4.43 tỷ.

off

Xuất khẩu kim cương đánh bóng của Israel giảm

Xuất khẩu kim cương bóng của Israel giảm 2,5% đạt $3.84 tỷ trong chín tháng đầu năm, theo Bộ Kinh tế và Công nghiệp quốc gia.

Về khối lượng, xuất khẩu kim cương đánh bóng trượt 16% đạt 1,5 triệu carat, trong khi giá trung bình tăng 17% đạt $ 2,629 mỗi carat.

Xuất khẩu sang Hoa Kỳ giảm 0,3% đạt $1.47 tỷ. Xuất khẩu kim cương được đánh bóng đến Hồng Kông giảm 9% đạt $1.03 tỷ, trong khi xuất khẩu sang Bỉ giảm 17% đạt $288.4 triệu.

Tổng nhập khẩu kim cương được đánh bóng đã giảm 7% đạt $2.37 tỷ trong kỳ. Xuất khẩu kim cương được đánh bóng ròng, đại diện xuất khẩu trừ nhập khẩu, tăng 6% đạt $1.46 tỷ.

Nhập khẩu kim cương thô tăng 11% đạt $2.36 tỷ, trong khi xuất khẩu kim cương thô đã tăng 16% đạt $2 tỷ. Do đó, nhập khẩu kim cương thô ròng, đại diện cho nhập khẩu trừ đi xuất khẩu, giảm 11% đạt $356.2 triệu.

Tài khoản kim cương ròng của Israel tăng 13% đạt $1.11 tỷ trong chín tháng.

off

Nhập khẩu kim cương đánh bóng của Mỹ giảm

Nhập khẩu kim cương đánh bóng của Hoa Kỳ giảm 3% đạt $2.09 tỷ trong tháng Mười, theo số liệu của chính phủ. Nhập khẩu kim cương được đánh bóng theo trọng lượng giảm 6% đạt 1 triệu carat, trong khi giá trung bình tăng 3% đạt $ 2,071 mỗi carat. Xuất khẩu kim cương đánh bóng giảm 2% đạt $1,3 tỷ, làm nhập khẩu ròng giảm 5% đạt $794 triệu.

Nhập khẩu kim cương thô tăng hơn ba lần đạt mức $51 triệu, trong khi xuất khẩu kim cương thô đã tăng gần năm lần, đạt $118 triệu, để lại nhập khẩu kim cương thô ròng âm $67 triệu so với mức âm $7 triệu của một năm trước đây. Tài khoản kim cương ròng, phản ánh sự khác biệt giữa hàng nhập khẩu ròng và xuất khẩu, giảm 12% đạt $727 triệu.

Trong 10 tháng đầu năm, nhập khẩu kim cương đánh bóng trượt 0,2% đạt $19.89 tỷ và xuất khẩu kim cương đánh bóng tăng 2% đạt $15.78 tỷ dẫn đến nhập khẩu ròng giảm 1% đạt $4.11 tỷ.

off

Xuất khẩu kim cương đánh bóng của Bỉ suy giảm

Xuất khẩu kim cương đánh bóng của Bỉ đã giảm 6% đạt $878.4 triệu trong tháng Mười Một, theo Trung tâm kim cương thế giới Antwerp. Theo khối lượng, kim ngạch xuất khẩu tăng 18% đạt 451.287 carat, trong khi giá trung bình giảm xuống 20% đạt $1,946 mỗi carat.

Trong số các đối tác thương mại chính của Bỉ, xuất khẩu kim cương đánh bóng sang Hoa Kỳ giảm 7% đạt $237.1 triệu, trong khi xuất khẩu sang Hồng Kông tăng trưởng 8% phần trăm đạt $204 triệu. Xuất khẩu sang Israel tăng 46% đạt $116.5 triệu.

Tổng nhập khẩu kim cương đánh bóng vào Bỉ giảm 10% đạt $695 triệu trong tháng. Xuất khẩu đánh bóng ròng, đại diện xuất khẩu trừ đi nhập khẩu, tăng 14% đạt $183.4 triệu.

Nhập khẩu kim cương thô đã tăng 60% đạt $1.14 tỷ, trong khi xuất khẩu kim cương thô tăng 63% đạt $1.05 tỷ, phản ánh sự gia tăng trong phiên giao dịch kim cương thô toàn cầu trong năm nay. Nhập khẩu kim cương thô ròng, đại diện cho nhập khẩu trừ đi xuất khẩu, tăng 32% đạt $87 triệu.

Tài khoản kim cương ròng của Bỉ tháng mười một, đại diện cho tổng kim ngạch xuất khẩu kim cương đánh bóng và kim cương thô trừ đi tổng nhập khẩu, tăng nhẹ 1% đạt $96,3 triệu.

off

Tình hình kinh doanh kim cương của Ấn Độ tăng trưởng đáng kể

Xuất khẩu kim cương đánh bóng của Ấn Độ đã tăng 37% so với năm trước đạt $2,52 tỷ USD trong tháng Mười, theo dữ liệu tạm thời được cung cấp bởi Hội đồng xúc tiến xuất khẩu trang sức và đá quý. Theo khối lượng, xuất khẩu kim cương được đánh bóng đã giảm 9% đạt 3,3 triệu carat. Nhập khẩu kim cương được đánh bóng đã giảm 31% đạt $195.8 triệu, để kim ngạch xuất khẩu kim cương đánh bóng ròng cao hơn 49% đạt $2.32 tỷ.

Nhập khẩu kim cương thô đã tăng 17% đạt $1.26 tỷ và xuất khẩu kim cương thô tăng 51% đạt $100,5 triệu, để lại nhập khẩu kim cương thô ròng cao hơn 15% đạt $1.15 tỷ. Tài khoản kim cương ròng của Ấn Độ, tính bằng chênh lệch giữa xuất khẩu và nhập khẩu ròng kim cương đánh bóng và kim cương thô ròng, tăng gấp đôi lên $1.17 tỷ từ $549.6 triệu của một năm trước đây.

Trong tháng này, nhập khẩu của đá quý tổng hợp thô của Ấn Độ trị giá $6.8 triệu, hầu hết trong số này là kim cương. Trong khi đó, nhập khẩu kim cương đánh bóng tổng hợp, tổng cộng là $7,1 triệu và xuất khẩu là $13 triệu.

Trong điều kiện kinh doanh kim cương cho 10 tháng đầu tiên của năm dương lịch, Rapaport News tính toán rằng, xuất khẩu kim cương đánh bóng của Ấn Độ tăng 6% đạt $19.43 tỷ, trong khi nhập khẩu kim cương đánh bóng giảm mạnh 23% đạt $2.32 tỷ. Xuất khẩu kim cương đánh bóng ròng tăng 12% phần trăm đạt $17.1 tỷ.

Nhập khẩu kim cương thô đã tăng 22% đạt $14.03 tỷ, trong khi xuất khẩu kim cương thô tăng 27% đạt $1.23 tỷ, để lại nhập khẩu kim cương thô ròng cao hơn 22% đạt $12.8 tỷ. Tài khoản kim cương ròng của Ấn Độ trong tháng Giêng đến tháng mười giảm 9% đạt $4.3 tỷ.

off

Nhập khẩu kim cương đánh bóng của Mỹ tăng trưởng 33%

Nhập khẩu kim cương đánh bóng của Hoa Kỳ tăng 33% đạt $2.18 tỷ trong tháng Chín. Tháng này trong năm là bận rộn nhất sau tháng năm, nhu cầu lên cao bởi các chương trình JCK Las Vegas vào tháng Sáu.

Tính theo trọng lượng, nhập khẩu tăng 7% so với năm trước, đạt 988.097 carat, theo số liệu của chính phủ. Giá trung bình đã tăng 24% đạt $2,202 mỗi carat.

Xuất khẩu kim cương đánh bóng tăng 18% đạt $1.73 tỷ, có nghĩa là nhập khẩu kim cương đánh bóng ròng tăng gấp đôi lên $446 triệu.

Nhập khẩu kim cương thô tăng gần gấp năm lần đến $173 triệu, trong khi xuất khẩu thô giảm 20% đạt $12 triệu, để lại khẩu kim cương thô ròng cao hơn tám lần đạt $161 triệu. Tài khoản kim cương ròng của quốc gia cho tháng chín tăng hơn ba lần đạt $607 triệu.

Trong chín tháng đầu năm nay, nhập khẩu kim cương đánh bóng tăng 0,6% đạt $17.8 tỷ và xuất khẩu kim cương đánh bóng tăng 0,8% đạt $14.48 tỷ, dẫn đến nhập khẩu ròng là ổn định ở mức $3.31 tỷ.

off

Nhập khẩu kim cương đánh bóng của Hong Kong giảm

Nhập khẩu kim cương đánh bóng của Hồng Kông giảm 2,4% đạt $13.2 trong chín tháng đầu năm do các lô hàng từ Israel và Bỉ giảm. Về khối lượng, nhập khẩu tăng 2,9% đạt 14,6 triệu carat, theo số liệu từ Liên đoàn kim cương của Hồng Kông.

Nhập khẩu từ Israel giảm 11% đạt $1.43 tỷ và các chuyến hàng từ Bỉ giảm 9% đạt $1.44 tỷ. Sự sụt giảm trong thương mại với các thị trường trọng với một mức tăng 3,5% trong nhập khẩu từ Ấn Độ, đối tác thương mại lớn nhất đối với kim cương đánh bóng, và một bước tăng 4,6% trong việc nhập khẩu từ Hoa Kỳ.

Xuất khẩu kim cương được đánh bóng đã tăng 2% đạt $10.16 tỷ, được thúc đẩy bởi một bước nhảy vọt 27% trong đơn đặt hàng từ Trung Quốc đại lục đạt $2.06 tỷ. Xuất khẩu sang Ấn Độ tăng 6% đạt $2.12 tỷ và xuất khẩu sang UAE tăng 7% đạt $1,1 tỷ, theo khố lượng đơn đặt hàng giảm ở Hoa Kỳ, Bỉ và Israel.

Nhập khẩu kim cương đánh bóng ròng giảm 15% đạt $3.04 tỷ.

Nhập khẩu kim cương thô giảm 16% đạt $1 tỷ, trong khi xuất khẩu kim cương thô đã tăng 18% đạt $1.47 tỷ. Xuất khẩu kim cương thô thuần tăng lên $463.2 triệu từ $54,7 triệu của một năm trước đây.

Tài khoản kim cương ròng của Hong Kong, phản ánh tổng nhập khẩu trừ đi xuất khẩu, giảm 27% đạt $2.57 tỷ.

off
Page 4 of 5«12345»

Phú Cường Diamond Plaza: 27-29 Trần Bình Trọng, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội

Galleria Diamond: Số 6, Hoa Lư, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội