Nhập khẩu kim cương đánh bóng của Mỹ tăng trưởng 33%

Nhập khẩu kim cương đánh bóng của Hoa Kỳ tăng 33% đạt $2.18 tỷ trong tháng Chín. Tháng này trong năm là bận rộn nhất sau tháng năm, nhu cầu lên cao bởi các chương trình JCK Las Vegas vào tháng Sáu.

Tính theo trọng lượng, nhập khẩu tăng 7% so với năm trước, đạt 988.097 carat, theo số liệu của chính phủ. Giá trung bình đã tăng 24% đạt $2,202 mỗi carat.

Xuất khẩu kim cương đánh bóng tăng 18% đạt $1.73 tỷ, có nghĩa là nhập khẩu kim cương đánh bóng ròng tăng gấp đôi lên $446 triệu.

Nhập khẩu kim cương thô tăng gần gấp năm lần đến $173 triệu, trong khi xuất khẩu thô giảm 20% đạt $12 triệu, để lại khẩu kim cương thô ròng cao hơn tám lần đạt $161 triệu. Tài khoản kim cương ròng của quốc gia cho tháng chín tăng hơn ba lần đạt $607 triệu.

Trong chín tháng đầu năm nay, nhập khẩu kim cương đánh bóng tăng 0,6% đạt $17.8 tỷ và xuất khẩu kim cương đánh bóng tăng 0,8% đạt $14.48 tỷ, dẫn đến nhập khẩu ròng là ổn định ở mức $3.31 tỷ.

off

Nhập khẩu kim cương đánh bóng của Hong Kong giảm

Nhập khẩu kim cương đánh bóng của Hồng Kông giảm 2,4% đạt $13.2 trong chín tháng đầu năm do các lô hàng từ Israel và Bỉ giảm. Về khối lượng, nhập khẩu tăng 2,9% đạt 14,6 triệu carat, theo số liệu từ Liên đoàn kim cương của Hồng Kông.

Nhập khẩu từ Israel giảm 11% đạt $1.43 tỷ và các chuyến hàng từ Bỉ giảm 9% đạt $1.44 tỷ. Sự sụt giảm trong thương mại với các thị trường trọng với một mức tăng 3,5% trong nhập khẩu từ Ấn Độ, đối tác thương mại lớn nhất đối với kim cương đánh bóng, và một bước tăng 4,6% trong việc nhập khẩu từ Hoa Kỳ.

Xuất khẩu kim cương được đánh bóng đã tăng 2% đạt $10.16 tỷ, được thúc đẩy bởi một bước nhảy vọt 27% trong đơn đặt hàng từ Trung Quốc đại lục đạt $2.06 tỷ. Xuất khẩu sang Ấn Độ tăng 6% đạt $2.12 tỷ và xuất khẩu sang UAE tăng 7% đạt $1,1 tỷ, theo khố lượng đơn đặt hàng giảm ở Hoa Kỳ, Bỉ và Israel.

Nhập khẩu kim cương đánh bóng ròng giảm 15% đạt $3.04 tỷ.

Nhập khẩu kim cương thô giảm 16% đạt $1 tỷ, trong khi xuất khẩu kim cương thô đã tăng 18% đạt $1.47 tỷ. Xuất khẩu kim cương thô thuần tăng lên $463.2 triệu từ $54,7 triệu của một năm trước đây.

Tài khoản kim cương ròng của Hong Kong, phản ánh tổng nhập khẩu trừ đi xuất khẩu, giảm 27% đạt $2.57 tỷ.

off

Xuất khẩu kim cương đánh bóng của Ấn Độ tăng

Xuất khẩu kim cương đánh bóng của Ấn Độ tăng 30% đạt $2,5 tỷ trong tháng Chín, theo dữ liệu tạm thời được cung cấp bởi Hội đồng xúc tiến xuất khẩu đồ trang sức và đá quý. Theo khối lượng, xuất khẩu kim cương đánh bóng giảm 4% đạt 3,2 triệu carat. Nhập khẩu kim cương đánh bóng giảm 21% đạt $184,6 triệu, để lại kim ngạch xuất khẩu kim cương đánh bóng ròng cao hơn 38% đạt $2.32 tỷ.

Nhập khẩu kim cương thô tăng 71% đạt $1.8 tỷ, trong khi xuất khẩu kim cương thô tăng gấp đôi lên $155.1 triệu từ $67,3 triệu của một năm trước đây. Nhập khẩu kim cương thô ròng tăng 67% đạt $1.64 tỷ. Tài khoản kim cương ròng của Ấn Độ, được tính bằng chênh lệch giữa xuất khẩu và nhập khẩu ròng kim cương đánh bóng và kim cương thô thuần, giảm 4% đạt $678 triệu.

Trong tháng, Ấn Độ nhập khẩu trị giá $11.2 tỷ đá quý thô tổng hợp, hầu hết trong số này là kim cương. , Trong khi đó, nhập khẩu kim cương đánh bóng tổng hợp tổng cộng là $6,6 triệu và xuất khẩu là $13,9 triệu.

Trong điều kiện kinh doanh kim cương trong chín tháng đầu năm dương lịch, xuất khẩu kim cương đánh bóng tăng 3% đạt $16.91 tỷ, theo Rapaport News tính toán. Nhập khẩu kim cương đánh bóng trượt 22% đạt $2.13 tỷ, trong khi xuất khẩu kim cương được đánh bóng ròng tăng 8% đạt $14.78 tỷ. Nhập khẩu kim cương thô đã tăng 23% đạt $12.77 tỷ, trong khi xuất khẩu kim cương thô tăng vọt 25% đạt $1.13 tỷ, để lại hàng nhập khẩu kim cương thô ròng cao hơn 23% đạt $11.65 tỷ. Tài khoản kim cương ròng của Ấn Độ đã giảm 25% đạt $3.13 tỷ.

off

Nhập khẩu kim cương đánh bóng của Mỹ tăng

Nhập khẩu đánh kim cương bóng của Hoa Kỳ tăng lên mức cao nhất trong các tháng của mùa thấp điểm vào tháng tám trong vòng ba năm nay.

Các lô hàng nhập khẩu của kim cương đánh bóng tăng 2,4% đạt $1.66 tỷ, tăng mạnh nhất kể từ tháng tám năm 2013 khi đơn đặt hàng đứng ở mức $1.67 tỷ, theo số liệu của chính phủ. Tháng tám là yên tĩnh nhất trong năm nay bởi vì thị trường chậm lại trong mùa hè.

Nhập khẩu kim cương được đánh bóng tính theo trọng lượng tăng 4% đạt 906.469 carat, trong khi giá trung bình giảm 1.5% đạt $ 1,833 mỗi carat.

Trong khi đó, xuất khẩu kim cương đánh bóng, tăng 3% đạt $1.38 tỷ, làm nhập khẩu ròng giảm 0,7% đạt $280 triệu.

Nhập khẩu kim cương thô đã giảm 69% xuống còn $13,4 triệu, trong khi xuất khẩu kim cương thô giảm một nửa đạt $16 triệu, để lại nhập khẩu kim cương thô ròng âm 2 triệu so với dương $ 11 triệu của một năm trước đây. Tài khoản kim cương ròng cho Tháng Tám giảm 0,7% đạt $280 triệu.

Trong tám tháng đầu năm nay, nhập khẩu kim cương được đánh bóng đã giảm 2,7% đạt $15.62 tỷ và xuất khẩu kim cương đánh bóng giảm 1,2% đạt $12.76 tỷ, dẫn đến nhập khẩu kim cương ròng giảm 9%đạt $2.87 tỷ.

off

Kinh doanh kim cương của Bỉ tiếp tục khả quan

Kinh doanh kim cương thô của Bỉ phục hồi cả ở xuất khẩu và nhập khẩu tăng so với năm trước trong tháng tám thường diễn ra theo mùa, trong khi dữ liệu về kim cương đánh bóng là không ổn định.

Xuất khẩu kim cương thô tăng 23% đạt $530.6 triệu, trong khi nhập khẩu tăng 9% đạt $659.2, theo số liệu từ Trung tâm kim cương thế giới Antwerp. Điều này khiến nhập khẩu kim cương thô ròng cao hơn 26% đạt $128.6 triệu.

Các lô hàng kim cương đánh bóng xuất khẩu ra bên ngoài tăng 17% đạt $398.6 triệu nhưng đơn đặt hàng trong nước đã giảm 7% đạt $648.2 triệu. Xuất khẩu kim cương đánh bóng thuần là âm $249.6 triệu so với âm $ 353,3 của một năm trước đây, điều này có nghĩa là nhập khẩu kim cương đánh bóng cao hơn xuất khẩu kim cương đáng bóng.

Tính theo khối lượng, xuất khẩu kim cương đánh bóng trượt 7% đạt $173.009 carat và nhập khẩu giảm 4% đạt 404.641 carat.

Tài khoản kim cương ròng của Bỉ cho Tháng Tám, đại diện cho tổng kim ngạch xuất khẩu kim cương đánh bóng và thô trừ đi tổng nhập khẩu, là âm $378.2 triệu, có nghĩa là nhập khẩu cao hơn xuất khẩu. So sánh với mức âm $526,7 cách đây một năm.

off

Nhập khẩu kim cương đánh bóng của Hoa Kỳ giảm trong tháng bảy

Nhập khẩu kim cương đánh bóng của Hoa Kỳ giảm 20% trong tháng Bảy ở mức thấp nhất tính theo tháng kể từ năm 2012.

Nhập khẩu giảm xuống $1.76 tỷ, theo số liệu mới nhất của chính phủ. Các lô hàng kim cương đánh bóng nhập khẩu trong nước theo trọng lượng giảm 13% đạt 803.712 carat, trong khi giá trung bình giảm 8% đạt $ 2,185 mỗi carat. Xuất khẩu kim cương đánh bóng giảm 1,5% đạt $1.38 tỷ, làm nhập khẩu ròng giảm 52% đạt $372 triệu.

Nhập khẩu kim cương thô đã tăng 79% đạt $59 triệu, trong khi xuất khẩu kim cương thô đã lên đến $ 24 triệu từ $9 triệu của một năm trước đây. Nhập khẩu kim cương thô ròng tăng 50% đạt $36 triệu. Các tài khoản kim cương ròng, phản ánh sự khác biệt giữa nhập khẩu ròng và xuất khẩu, giảm xuống 49% đạt $407 triệu.

Trong bảy tháng đầu năm nay, nhập khẩu kim cương được đánh bóng đã giảm 3% đạt $13.96 tỷ và xuất khẩu kim cương được đánh bóng đã giảm 2% đạt $ 11.37 tỷ, dẫn đến nhập khẩu kim cương đánh bóng ròng giảm 10% đạt $2.59 triệu.

off

Nhập khẩu kim cương của Hong Kong tiếp tục giảm

Nhập khẩu kim cương đánh bóng của Hồng Kông giảm 9% trong sáu tháng đầu năm 2016 do một sự suy giảm trong thương mại từ các trung tâm thương mại lớn, theo dữ liệu của Liên đoàn kim cương của Hồng Kông.

Các lô hàng được giao giảm xuống $8.52 tỷ, tiếp tục xu hướng giảm đã tồn tại kể từ đầu năm ngoái. Sự sụt giảm trong nhập khẩu từ Bỉ, Ấn Độ và Israel cao hơn mức tăng nhẹ của nhập khẩu từ Hoa Kỳ tính theo khối lượng nhập khẩu giảm 2% đạt 9,4 triệu carat, trong khi giá trung bình giảm 7% đạt $904 mỗi carat.

Xuất khẩu kim cương được đánh bóng là ổn định $6.65 tỷ, với các chuyến hàng đến Trung Quốc đại lục tăng 19% đạt $ 1.26 tỷ và đơn đặt hàng của Ấn Độ tăng lên 0,6% đạt $1.31 tỷ. Nhập khẩu kim cương đánh bóng ròng, được tính bằng xuất khẩu trừ đi nhập khẩu, giảm 31% đạt $1.87 tỷ.

Nhập khẩu kim cương thô giảm 22% đạt $716 triệu và xuất khẩu kim cương thô tăng 9% đạt $1.03 tỷ. Nhập khẩu kim cương thô ròng, được tính bằng xuất khẩu trừ đi nhập khẩu, là âm $317.5 triệu so với mức âm $28,7 triệu cách đây một năm.

Tài khoản kim cương ròng của Hong Kong, phản ánh tổng nhập khẩu thô và đánh bóng trừ đi tổng kim ngạch xuất khẩu, giảm 42% đạt $1.55 tỷ.

off

Nhập khẩu kim cương đánh bóng của Hoa Kỳ ổn định

Nhập khẩu kim cương đánh bóng Hoa Kỳ về cơ bản là ổn định trong tháng Sáu, với việc nhấn mạnh vào sự tiếp tục ổn định ở các thị trường lớn nhất cho của trang sức kim cương.

Nhập khẩu tăng lên chút ít 0,3% đạt $1.72 tỷ, theo số liệu mới nhất của chính phủ. Theo khối lượng, nhập khẩu kim cương được đánh bóng đã tăng 7,2% đạt 790.061 carat, trong khi giá trung bình giảm 6,4% đạt $2,171 mỗi carat.

Trong khi đó, xuất khẩu kim cương được đánh bóng, giảm 3% đạt $2.59 tỷ, để nhập khẩu ròng giảm 8,7% ở mức -$ 877 triệu.

Nhập khẩu kim cương thô tăng 9,5% đạt $23 triệu, trong khi xuất khẩu kim cương thô đã tăng hơn gấp bốn lần đạt $50 triệu. Điều này khiến nhập khẩu kim cương thô ròng -$27 triệu so với +$9 triệu của một năm trước đây. Các tài khoản kim cương ròng, được tính là nhập khẩu kim cương thô và đánh bóng trừ đi xuất khẩu, có mức thâm hụt -$903.9 triệu từ -$953.2 triệu của một năm trước đó.

off

Kinh doanh kim cương đánh bóng của Bỉ giảm trong tháng 7

Giao dịch kim cương đánh bóng Bỉ giảm mạnh trong khi kinh doanh kim cương thô tăng trong tháng Bảy. Điều này phù hợp với xu hướng của năm nay khi có sự tăng trưởng trong giao dịch kim cương thô nhưng giảm trong kim cương đánh bóng.

Xuất khẩu kim cương đánh bóng trong tháng Bảy giảm 14% đạt $1.02 tỷ, mặc dù giá trung bình tăng 1,3% đạt $1,941 mỗi carat. Theo khối lượng, xuất khẩu kim cương đánh bóng giảm xuống 16% đạt 527.826 carat. Nhập khẩu kim cương đánh bóng sụt giảm xuống 17% đạt $840.4 triệu, theo số liệu được cung cấp bởi Trung tâm kim cương thế giới Antwerp. Xuất khẩu kim cương đánh bóng ròng, đại diện cho xuất khẩu trừ nhập khẩu, tăng một chút lên 0,2% đạt $184 triệu.

Kim cương đánh bóng xuất khẩu sang Hoa Kỳ, đối tác thương mại lớn nhất của Bỉ đối với kim cương, giảm 30% đạt $303.8 triệu. Đơn đặt hàng từ Hồng Kông tăng 1,3% đạt $215.9 triệu.

Nhập khẩu kim cương thô tăng 17% đạt $907.7 triệu và xuất khẩu kim cương thô tăng 14% đạt $1,17 tỷ. Nhập khẩu kim cương thô ròng, đại diện cho nhập khẩu trừ đi xuất khẩu, giảm 5,5% với mức thâm hụt $260,4 triệu.

off

Kinh doanh kim cương của Israel giảm do tâm lý thị trường kém

Xuất khẩu kim cương bóng của Israel giảm mạnh trong nửa đầu năm do tâm lý yếu của các thị trường.

Các lô hàng xuất khẩu giảm 14% so với năm trước đạt $2.61 tỷ, theo dữ liệu của chính phủ. Xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, thị trường lớn nhất của Israel, đã giảm 15%, trong khi đến Hồng Kông giảm 26%.

Các đại lý, những người đã nói chuyện với Rapaport News đã cho biết môi trường kinh doanh khó khăn trong năm nay do nhu cầu toàn cầu tiếp tục suy giảm và Israel phải đấu tranh để duy trì vị trí của mình trên thị trường.

Nhập khẩu kim cương đánh bóng giảm 10% đạt $1.62 tỷ và xuất khẩu kim cương đánh bóng ròng – là hiệu số của xuất khẩu trừ đi nhập khẩu - giảm 20% đạt $988 triệu.

Nhập khẩu kim cương thô  của Israel lên tới $1.63 tỷ, phù hợp với năm ngoái, trong khi xuất khẩu nguyên liệu thô tăng 2% đạt $1.39 tỷ. Nhập khẩu kim cương thô ròng, phản ánh khối lượng kim cương thô giữ lại trong nước để sản xuất, giảm 11% đạt $232 triệu.

Tài khoản kim cương ròng của Israel, được tính là xuất khẩu của cả kim cương đánh bóng và kim cương thô trừ đi nhập khẩu để phản ánh giá trị gia tăng của thương mại kim cương Ấn Độ, giảm 23% đạt $756 triệu.

off
Page 5 of 5«12345

Phú Cường Diamond Plaza: 27-29 Trần Bình Trọng, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội

Galleria Diamond: Số 6, Hoa Lư, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội