Xuất khẩu kim cương đánh bóng của Israel giảm

Xuất khẩu kim cương bóng của Israel giảm 2,5% đạt $3.84 tỷ trong chín tháng đầu năm, theo Bộ Kinh tế và Công nghiệp quốc gia.

Về khối lượng, xuất khẩu kim cương đánh bóng trượt 16% đạt 1,5 triệu carat, trong khi giá trung bình tăng 17% đạt $ 2,629 mỗi carat.

Xuất khẩu sang Hoa Kỳ giảm 0,3% đạt $1.47 tỷ. Xuất khẩu kim cương được đánh bóng đến Hồng Kông giảm 9% đạt $1.03 tỷ, trong khi xuất khẩu sang Bỉ giảm 17% đạt $288.4 triệu.

Tổng nhập khẩu kim cương được đánh bóng đã giảm 7% đạt $2.37 tỷ trong kỳ. Xuất khẩu kim cương được đánh bóng ròng, đại diện xuất khẩu trừ nhập khẩu, tăng 6% đạt $1.46 tỷ.

Nhập khẩu kim cương thô tăng 11% đạt $2.36 tỷ, trong khi xuất khẩu kim cương thô đã tăng 16% đạt $2 tỷ. Do đó, nhập khẩu kim cương thô ròng, đại diện cho nhập khẩu trừ đi xuất khẩu, giảm 11% đạt $356.2 triệu.

Tài khoản kim cương ròng của Israel tăng 13% đạt $1.11 tỷ trong chín tháng.

off

Nhập khẩu kim cương đánh bóng của Mỹ giảm

Nhập khẩu kim cương đánh bóng của Hoa Kỳ giảm 3% đạt $2.09 tỷ trong tháng Mười, theo số liệu của chính phủ. Nhập khẩu kim cương được đánh bóng theo trọng lượng giảm 6% đạt 1 triệu carat, trong khi giá trung bình tăng 3% đạt $ 2,071 mỗi carat. Xuất khẩu kim cương đánh bóng giảm 2% đạt $1,3 tỷ, làm nhập khẩu ròng giảm 5% đạt $794 triệu.

Nhập khẩu kim cương thô tăng hơn ba lần đạt mức $51 triệu, trong khi xuất khẩu kim cương thô đã tăng gần năm lần, đạt $118 triệu, để lại nhập khẩu kim cương thô ròng âm $67 triệu so với mức âm $7 triệu của một năm trước đây. Tài khoản kim cương ròng, phản ánh sự khác biệt giữa hàng nhập khẩu ròng và xuất khẩu, giảm 12% đạt $727 triệu.

Trong 10 tháng đầu năm, nhập khẩu kim cương đánh bóng trượt 0,2% đạt $19.89 tỷ và xuất khẩu kim cương đánh bóng tăng 2% đạt $15.78 tỷ dẫn đến nhập khẩu ròng giảm 1% đạt $4.11 tỷ.

off

Xuất khẩu kim cương đánh bóng của Bỉ suy giảm

Xuất khẩu kim cương đánh bóng của Bỉ đã giảm 6% đạt $878.4 triệu trong tháng Mười Một, theo Trung tâm kim cương thế giới Antwerp. Theo khối lượng, kim ngạch xuất khẩu tăng 18% đạt 451.287 carat, trong khi giá trung bình giảm xuống 20% đạt $1,946 mỗi carat.

Trong số các đối tác thương mại chính của Bỉ, xuất khẩu kim cương đánh bóng sang Hoa Kỳ giảm 7% đạt $237.1 triệu, trong khi xuất khẩu sang Hồng Kông tăng trưởng 8% phần trăm đạt $204 triệu. Xuất khẩu sang Israel tăng 46% đạt $116.5 triệu.

Tổng nhập khẩu kim cương đánh bóng vào Bỉ giảm 10% đạt $695 triệu trong tháng. Xuất khẩu đánh bóng ròng, đại diện xuất khẩu trừ đi nhập khẩu, tăng 14% đạt $183.4 triệu.

Nhập khẩu kim cương thô đã tăng 60% đạt $1.14 tỷ, trong khi xuất khẩu kim cương thô tăng 63% đạt $1.05 tỷ, phản ánh sự gia tăng trong phiên giao dịch kim cương thô toàn cầu trong năm nay. Nhập khẩu kim cương thô ròng, đại diện cho nhập khẩu trừ đi xuất khẩu, tăng 32% đạt $87 triệu.

Tài khoản kim cương ròng của Bỉ tháng mười một, đại diện cho tổng kim ngạch xuất khẩu kim cương đánh bóng và kim cương thô trừ đi tổng nhập khẩu, tăng nhẹ 1% đạt $96,3 triệu.

off

Tình hình kinh doanh kim cương của Ấn Độ tăng trưởng đáng kể

Xuất khẩu kim cương đánh bóng của Ấn Độ đã tăng 37% so với năm trước đạt $2,52 tỷ USD trong tháng Mười, theo dữ liệu tạm thời được cung cấp bởi Hội đồng xúc tiến xuất khẩu trang sức và đá quý. Theo khối lượng, xuất khẩu kim cương được đánh bóng đã giảm 9% đạt 3,3 triệu carat. Nhập khẩu kim cương được đánh bóng đã giảm 31% đạt $195.8 triệu, để kim ngạch xuất khẩu kim cương đánh bóng ròng cao hơn 49% đạt $2.32 tỷ.

Nhập khẩu kim cương thô đã tăng 17% đạt $1.26 tỷ và xuất khẩu kim cương thô tăng 51% đạt $100,5 triệu, để lại nhập khẩu kim cương thô ròng cao hơn 15% đạt $1.15 tỷ. Tài khoản kim cương ròng của Ấn Độ, tính bằng chênh lệch giữa xuất khẩu và nhập khẩu ròng kim cương đánh bóng và kim cương thô ròng, tăng gấp đôi lên $1.17 tỷ từ $549.6 triệu của một năm trước đây.

Trong tháng này, nhập khẩu của đá quý tổng hợp thô của Ấn Độ trị giá $6.8 triệu, hầu hết trong số này là kim cương. Trong khi đó, nhập khẩu kim cương đánh bóng tổng hợp, tổng cộng là $7,1 triệu và xuất khẩu là $13 triệu.

Trong điều kiện kinh doanh kim cương cho 10 tháng đầu tiên của năm dương lịch, Rapaport News tính toán rằng, xuất khẩu kim cương đánh bóng của Ấn Độ tăng 6% đạt $19.43 tỷ, trong khi nhập khẩu kim cương đánh bóng giảm mạnh 23% đạt $2.32 tỷ. Xuất khẩu kim cương đánh bóng ròng tăng 12% phần trăm đạt $17.1 tỷ.

Nhập khẩu kim cương thô đã tăng 22% đạt $14.03 tỷ, trong khi xuất khẩu kim cương thô tăng 27% đạt $1.23 tỷ, để lại nhập khẩu kim cương thô ròng cao hơn 22% đạt $12.8 tỷ. Tài khoản kim cương ròng của Ấn Độ trong tháng Giêng đến tháng mười giảm 9% đạt $4.3 tỷ.

off

Nhập khẩu kim cương đánh bóng của Mỹ tăng trưởng 33%

Nhập khẩu kim cương đánh bóng của Hoa Kỳ tăng 33% đạt $2.18 tỷ trong tháng Chín. Tháng này trong năm là bận rộn nhất sau tháng năm, nhu cầu lên cao bởi các chương trình JCK Las Vegas vào tháng Sáu.

Tính theo trọng lượng, nhập khẩu tăng 7% so với năm trước, đạt 988.097 carat, theo số liệu của chính phủ. Giá trung bình đã tăng 24% đạt $2,202 mỗi carat.

Xuất khẩu kim cương đánh bóng tăng 18% đạt $1.73 tỷ, có nghĩa là nhập khẩu kim cương đánh bóng ròng tăng gấp đôi lên $446 triệu.

Nhập khẩu kim cương thô tăng gần gấp năm lần đến $173 triệu, trong khi xuất khẩu thô giảm 20% đạt $12 triệu, để lại khẩu kim cương thô ròng cao hơn tám lần đạt $161 triệu. Tài khoản kim cương ròng của quốc gia cho tháng chín tăng hơn ba lần đạt $607 triệu.

Trong chín tháng đầu năm nay, nhập khẩu kim cương đánh bóng tăng 0,6% đạt $17.8 tỷ và xuất khẩu kim cương đánh bóng tăng 0,8% đạt $14.48 tỷ, dẫn đến nhập khẩu ròng là ổn định ở mức $3.31 tỷ.

off

Nhập khẩu kim cương đánh bóng của Hong Kong giảm

Nhập khẩu kim cương đánh bóng của Hồng Kông giảm 2,4% đạt $13.2 trong chín tháng đầu năm do các lô hàng từ Israel và Bỉ giảm. Về khối lượng, nhập khẩu tăng 2,9% đạt 14,6 triệu carat, theo số liệu từ Liên đoàn kim cương của Hồng Kông.

Nhập khẩu từ Israel giảm 11% đạt $1.43 tỷ và các chuyến hàng từ Bỉ giảm 9% đạt $1.44 tỷ. Sự sụt giảm trong thương mại với các thị trường trọng với một mức tăng 3,5% trong nhập khẩu từ Ấn Độ, đối tác thương mại lớn nhất đối với kim cương đánh bóng, và một bước tăng 4,6% trong việc nhập khẩu từ Hoa Kỳ.

Xuất khẩu kim cương được đánh bóng đã tăng 2% đạt $10.16 tỷ, được thúc đẩy bởi một bước nhảy vọt 27% trong đơn đặt hàng từ Trung Quốc đại lục đạt $2.06 tỷ. Xuất khẩu sang Ấn Độ tăng 6% đạt $2.12 tỷ và xuất khẩu sang UAE tăng 7% đạt $1,1 tỷ, theo khố lượng đơn đặt hàng giảm ở Hoa Kỳ, Bỉ và Israel.

Nhập khẩu kim cương đánh bóng ròng giảm 15% đạt $3.04 tỷ.

Nhập khẩu kim cương thô giảm 16% đạt $1 tỷ, trong khi xuất khẩu kim cương thô đã tăng 18% đạt $1.47 tỷ. Xuất khẩu kim cương thô thuần tăng lên $463.2 triệu từ $54,7 triệu của một năm trước đây.

Tài khoản kim cương ròng của Hong Kong, phản ánh tổng nhập khẩu trừ đi xuất khẩu, giảm 27% đạt $2.57 tỷ.

off

Xuất khẩu kim cương đánh bóng của Ấn Độ tăng

Xuất khẩu kim cương đánh bóng của Ấn Độ tăng 30% đạt $2,5 tỷ trong tháng Chín, theo dữ liệu tạm thời được cung cấp bởi Hội đồng xúc tiến xuất khẩu đồ trang sức và đá quý. Theo khối lượng, xuất khẩu kim cương đánh bóng giảm 4% đạt 3,2 triệu carat. Nhập khẩu kim cương đánh bóng giảm 21% đạt $184,6 triệu, để lại kim ngạch xuất khẩu kim cương đánh bóng ròng cao hơn 38% đạt $2.32 tỷ.

Nhập khẩu kim cương thô tăng 71% đạt $1.8 tỷ, trong khi xuất khẩu kim cương thô tăng gấp đôi lên $155.1 triệu từ $67,3 triệu của một năm trước đây. Nhập khẩu kim cương thô ròng tăng 67% đạt $1.64 tỷ. Tài khoản kim cương ròng của Ấn Độ, được tính bằng chênh lệch giữa xuất khẩu và nhập khẩu ròng kim cương đánh bóng và kim cương thô thuần, giảm 4% đạt $678 triệu.

Trong tháng, Ấn Độ nhập khẩu trị giá $11.2 tỷ đá quý thô tổng hợp, hầu hết trong số này là kim cương. , Trong khi đó, nhập khẩu kim cương đánh bóng tổng hợp tổng cộng là $6,6 triệu và xuất khẩu là $13,9 triệu.

Trong điều kiện kinh doanh kim cương trong chín tháng đầu năm dương lịch, xuất khẩu kim cương đánh bóng tăng 3% đạt $16.91 tỷ, theo Rapaport News tính toán. Nhập khẩu kim cương đánh bóng trượt 22% đạt $2.13 tỷ, trong khi xuất khẩu kim cương được đánh bóng ròng tăng 8% đạt $14.78 tỷ. Nhập khẩu kim cương thô đã tăng 23% đạt $12.77 tỷ, trong khi xuất khẩu kim cương thô tăng vọt 25% đạt $1.13 tỷ, để lại hàng nhập khẩu kim cương thô ròng cao hơn 23% đạt $11.65 tỷ. Tài khoản kim cương ròng của Ấn Độ đã giảm 25% đạt $3.13 tỷ.

off

Nhập khẩu kim cương đánh bóng của Mỹ tăng

Nhập khẩu đánh kim cương bóng của Hoa Kỳ tăng lên mức cao nhất trong các tháng của mùa thấp điểm vào tháng tám trong vòng ba năm nay.

Các lô hàng nhập khẩu của kim cương đánh bóng tăng 2,4% đạt $1.66 tỷ, tăng mạnh nhất kể từ tháng tám năm 2013 khi đơn đặt hàng đứng ở mức $1.67 tỷ, theo số liệu của chính phủ. Tháng tám là yên tĩnh nhất trong năm nay bởi vì thị trường chậm lại trong mùa hè.

Nhập khẩu kim cương được đánh bóng tính theo trọng lượng tăng 4% đạt 906.469 carat, trong khi giá trung bình giảm 1.5% đạt $ 1,833 mỗi carat.

Trong khi đó, xuất khẩu kim cương đánh bóng, tăng 3% đạt $1.38 tỷ, làm nhập khẩu ròng giảm 0,7% đạt $280 triệu.

Nhập khẩu kim cương thô đã giảm 69% xuống còn $13,4 triệu, trong khi xuất khẩu kim cương thô giảm một nửa đạt $16 triệu, để lại nhập khẩu kim cương thô ròng âm 2 triệu so với dương $ 11 triệu của một năm trước đây. Tài khoản kim cương ròng cho Tháng Tám giảm 0,7% đạt $280 triệu.

Trong tám tháng đầu năm nay, nhập khẩu kim cương được đánh bóng đã giảm 2,7% đạt $15.62 tỷ và xuất khẩu kim cương đánh bóng giảm 1,2% đạt $12.76 tỷ, dẫn đến nhập khẩu kim cương ròng giảm 9%đạt $2.87 tỷ.

off

Kinh doanh kim cương của Bỉ tiếp tục khả quan

Kinh doanh kim cương thô của Bỉ phục hồi cả ở xuất khẩu và nhập khẩu tăng so với năm trước trong tháng tám thường diễn ra theo mùa, trong khi dữ liệu về kim cương đánh bóng là không ổn định.

Xuất khẩu kim cương thô tăng 23% đạt $530.6 triệu, trong khi nhập khẩu tăng 9% đạt $659.2, theo số liệu từ Trung tâm kim cương thế giới Antwerp. Điều này khiến nhập khẩu kim cương thô ròng cao hơn 26% đạt $128.6 triệu.

Các lô hàng kim cương đánh bóng xuất khẩu ra bên ngoài tăng 17% đạt $398.6 triệu nhưng đơn đặt hàng trong nước đã giảm 7% đạt $648.2 triệu. Xuất khẩu kim cương đánh bóng thuần là âm $249.6 triệu so với âm $ 353,3 của một năm trước đây, điều này có nghĩa là nhập khẩu kim cương đánh bóng cao hơn xuất khẩu kim cương đáng bóng.

Tính theo khối lượng, xuất khẩu kim cương đánh bóng trượt 7% đạt $173.009 carat và nhập khẩu giảm 4% đạt 404.641 carat.

Tài khoản kim cương ròng của Bỉ cho Tháng Tám, đại diện cho tổng kim ngạch xuất khẩu kim cương đánh bóng và thô trừ đi tổng nhập khẩu, là âm $378.2 triệu, có nghĩa là nhập khẩu cao hơn xuất khẩu. So sánh với mức âm $526,7 cách đây một năm.

off

Nhập khẩu kim cương đánh bóng của Hoa Kỳ giảm trong tháng bảy

Nhập khẩu kim cương đánh bóng của Hoa Kỳ giảm 20% trong tháng Bảy ở mức thấp nhất tính theo tháng kể từ năm 2012.

Nhập khẩu giảm xuống $1.76 tỷ, theo số liệu mới nhất của chính phủ. Các lô hàng kim cương đánh bóng nhập khẩu trong nước theo trọng lượng giảm 13% đạt 803.712 carat, trong khi giá trung bình giảm 8% đạt $ 2,185 mỗi carat. Xuất khẩu kim cương đánh bóng giảm 1,5% đạt $1.38 tỷ, làm nhập khẩu ròng giảm 52% đạt $372 triệu.

Nhập khẩu kim cương thô đã tăng 79% đạt $59 triệu, trong khi xuất khẩu kim cương thô đã lên đến $ 24 triệu từ $9 triệu của một năm trước đây. Nhập khẩu kim cương thô ròng tăng 50% đạt $36 triệu. Các tài khoản kim cương ròng, phản ánh sự khác biệt giữa nhập khẩu ròng và xuất khẩu, giảm xuống 49% đạt $407 triệu.

Trong bảy tháng đầu năm nay, nhập khẩu kim cương được đánh bóng đã giảm 3% đạt $13.96 tỷ và xuất khẩu kim cương được đánh bóng đã giảm 2% đạt $ 11.37 tỷ, dẫn đến nhập khẩu kim cương đánh bóng ròng giảm 10% đạt $2.59 triệu.

off
Page 5 of 6« First...«23456»

Phú Cường Diamond Plaza: 27-29 Trần Bình Trọng, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội

Galleria Diamond: Số 6, Hoa Lư, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội